ไต้หวัน ไทเป-ไทจง 4วัน3คืน

 • Code PTW11-VZ
 • ราคาเริ่มต้น 8,888.-
 • สายการบิน Vietjet Air (VZ)

* ไฮไลท์

ไทจง-ไทเป-ตึกไทเป101-ซีเหมิงติง-ร้านพายสับปะรด-อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอาง-ตลาดปลาไทเป-เจียงไคเช็ค-ศูนย์สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม)-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทจง

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 5 ก.ย. เวลา 16:29 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
20 - 23 กันยายน 1 13,900.- เต็ม
20 - 23 กันยายน 1 10,999.- เต็ม
20 - 23 กันยายน 1 9,999.- W/L
28 กันยายน - 1 ตุลาคม 1 13,900.- W/L
28 กันยายน - 1 ตุลาคม 1 11,999.- 30
5 - 8 ตุลาคม 1 13,900.- 1
11 - 14 ตุลาคม 1 17,900.- W/L
12 - 15 ตุลาคม 1 17,900.- 30
18 - 21 ตุลาคม 1 13,900.- 4
18 - 21 ตุลาคม 1 13,900.- W/L
19 - 22 ตุลาคม 1 13,900.- W/L
23 - 26 ตุลาคม 1 16,900.- 27
ไทจง-ไทเป-ตึกไทเป101-ซีเหมิงติง-ร้านพายสับปะรด-อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอาง-ตลาดปลาไทเป-เจียงไคเช็ค-ศูนย์สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม)-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทจง
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-อุทยานอาลีซัน 4วัน3คืน

 • Code PTW12-VZ
 • ราคาเริ่มต้น 9,999.-
 • สายการบิน Vietjet Air (VZ)

* ไฮไลท์

ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เจียอี๋-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟ-ร้านชา-จงลี่ไนท์ มาร์เก็ต-ไทเป-ร้านพายสัปปะรด-เย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-Commetic-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น)-ร้านสร้อย-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง-ไทเป-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทจง

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 5 ก.ย. เวลา 15:01 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
21 - 24 กันยายน 1 12,999.- เต็ม
27 - 30 กันยายน 1 14,900.- เต็ม
27 - 30 กันยายน 1 12,999.- 25
4 - 7 ตุลาคม 1 14,900.- 19
12 - 15 ตุลาคม 1 17,900.- เต็ม
25 - 28 ตุลาคม 1 16,900.- 28
ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เจียอี๋-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟ-ร้านชา-จงลี่ไนท์ มาร์เก็ต-ไทเป-ร้านพายสัปปะรด-เย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-Commetic-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น)-ร้านสร้อย-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง-ไทเป-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทจง
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ไต้หวัน-ไทจง-อุทยานอาลีซาน-สุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

 • Code PTW13-VZ
 • ราคาเริ่มต้น 12,999.-
 • สายการบิน Vietjet Air (VZ)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง
วันที่ 2 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟ-ร้านชา-หมู่บ้านHNOKI เหวินฮวาไนท์ มาร์เก็ต-ไทจง
วันที่ 3 ศูนย์สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม)-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-Xiangshan visitor center -วัดเหวินหวู่-ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4 National Taichong Theater -ร้านพายสัปปะรด-ไทจง-กรุงเทพ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 11 ก.ค. เวลา 16:31 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
21 - 24 กันยายน 1 14,900.- เต็ม
27 - 30 กันยายน 1 14,900.- W/L
4 - 7 ตุลาคม 1 14,900.- เต็ม
วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง วันที่ 2 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟ-ร้านชา-หมู่บ้านHNOKI เหวินฮวาไนท์ มาร์เก็ต-ไทจง วันที่ 3 ศูนย์สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม)-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-Xiangshan visitor center -วัดเหวินหวู่-ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต วันที่ 4 National Taichong Theater -ร้านพายสัปปะรด-ไทจง-กรุงเทพ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO TAIWAN WONDERFUL 2 HIGHLIGHT 4วัน3คืน

 • Code PTW14-VZ
 • ราคาเริ่มต้น 13,999.-
 • สายการบิน Vietjet Air (VZ)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ไทจง-ล่องทะเลสาบ-วัดพระถั๋งซัมจั๋ง-วัดเห วินหวู่-เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต-เจียอี้ โรงแรม
วันที่2 ร้านชา-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟ-ฟ่งเจี้ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่3 ไทเป-ศูนย์สร้อยสุขภาพเจอมาเนียม-เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ร้านสร้อยสุขภาพ -ศูนย์เครื่องสำอาง-ซีเหมิงติง-โรงแรม
วันที่ 4 ไทเป-วัดหลงซาน-ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง -กรุงเทพ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 11 ก.ย. เวลา 15:52 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 1 15,999.- เต็ม
Promotion
1 - 4 พฤศจิกายน
1 15,999.- 34
Promotion
2 - 5 พฤศจิกายน
1 14,999.- 34
7 - 10 พฤศจิกายน 1 15,999.- เต็ม
Promotion
8 - 11 พฤศจิกายน
1 15,999.- 34
9 - 12 พฤศจิกายน 1 13,999.- W/L
14 - 17 พฤศจิกายน 1 15,999.- เต็ม
Promotion
15 - 18 พฤศจิกายน
1 15,999.- 34
Promotion
16 - 19 พฤศจิกายน
1 14,999.- 34
21 - 24 พฤศจิกายน 1 15,999.- เต็ม
Promotion
22 - 25 พฤศจิกายน
1 15,999.- 34
Promotion
23 - 26 พฤศจิกายน
1 14,999.- 34
28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 1 15,999.- เต็ม
Promotion
29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม
1 15,999.- 34
Promotion
30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม
1 14,999.- 34
4 - 7 ธันวาคม 1 17,999.- เต็ม
Promotion
5 - 8 ธันวาคม
1 18,999.- 34
Promotion
6 - 9 ธันวาคม
1 17,999.- 34
Promotion
7 - 10 ธันวาคม
1 18,999.- 34
8 - 11 ธันวาคม 1 17,999.- เต็ม
12 - 15 ธันวาคม 1 17,999.- เต็ม
Promotion
13 - 16 ธันวาคม
1 17,999.- 34
Promotion
14 - 17 ธันวาคม
1 16,999.- 34
19 - 22 ธันวาคม 1 17,999.- เต็ม
Promotion
20 - 23 ธันวาคม
1 17,999.- 34
Promotion
21 - 24 ธันวาคม
1 16,999.- 30
Promotion
27 - 30 ธันวาคม
1 20,999.- 34
Promotion
28 - 31 ธันวาคม
1 21,999.- 34
วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ไทจง-ล่องทะเลสาบ-วัดพระถั๋งซัมจั๋ง-วัดเห วินหวู่-เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต-เจียอี้ โรงแรม วันที่2 ร้านชา-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟ-ฟ่งเจี้ยไนท์มาร์เก็ต วันที่3 ไทเป-ศูนย์สร้อยสุขภาพเจอมาเนียม-เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ร้านสร้อยสุขภาพ -ศูนย์เครื่องสำอาง-ซีเหมิงติง-โรงแรม วันที่ 4 ไทเป-วัดหลงซาน-ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง -กรุงเทพ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ไต้หวัน-อาลีซาน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน

 • Code PTW21-TG
 • ราคาเริ่มต้น 19,900.-
 • สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

* ไฮไลท์

เถาหยวน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-เมืองเจียอี้-อาหลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ร้านชา-ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ท-ไทเป-ร้านสร้อย-เจียงไคเชค-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง-ไทเป-Duty Free-อุทยานเหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-Gloria Outlets-เถาหยวน-กรุงเทพ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 6 ส.ค. เวลา 11:20 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
12 - 15 ตุลาคม 1 24,999.- W/L
15 - 18 พฤศจิกายน 1 19,900.- 21
Promotion
5 - 8 ธันวาคม
1 24,999.- 34
Promotion
7 - 10 ธันวาคม
1 24,999.- 34
เถาหยวน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-เมืองเจียอี้-อาหลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ร้านชา-ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ท-ไทเป-ร้านสร้อย-เจียงไคเชค-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง-ไทเป-Duty Free-อุทยานเหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-Gloria Outlets-เถาหยวน-กรุงเทพ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PROTAIWAN WONDERFUL Countdown 4วัน3คืน

 • Code PTWNY29-VZ
 • ราคาเริ่มต้น 22,999.-
 • สายการบิน Vietjet Air (VZ)

* ไฮไลท์

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ
ช้อปปิ้ง 3 night market ไต้หวันสไตล์
พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบู
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน
นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน
แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ
Countdown HAPPY NEW YEAR 2020

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 16 ก.ย. เวลา 17:58 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
Promotion
29 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563
1 22,999.- 32
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ ช้อปปิ้ง 3 night market ไต้หวันสไตล์ พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบู ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ Countdown HAPPY NEW YEAR 2020
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PROTAIWAN BEAUTIFUL Countdown 4วัน3คืน

 • Code PTWNY30-VZ
 • ราคาเริ่มต้น 22,999.-
 • สายการบิน Vietjet Air (VZ)

* ไฮไลท์

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง/วัดหลงซาน ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ
ช้อปปิ้ง 3 night market ไต้หวันสไตล์
พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบู/ปลาประธานาธิบดี
Countdown ที่ไทเปอย่างเฟี้ยวของไต้หวัน
หมู่บ้านปีศาจซีโถว
แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 16 ก.ย. เวลา 17:58 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
Promotion
30 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563
1 22,999.- 40
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง/วัดหลงซาน ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ ช้อปปิ้ง 3 night market ไต้หวันสไตล์ พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบู/ปลาประธานาธิบดี Countdown ที่ไทเปอย่างเฟี้ยวของไต้หวัน หมู่บ้านปีศาจซีโถว แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PROTAIWAN COLORFUL Countdown 4วัน3คืน

 • Code PTWNY31-VZ
 • ราคาเริ่มต้น 20,999.-
 • สายการบิน Vietjet Air (VZ)

* ไฮไลท์

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง/วัดหลงซาน ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ
ช้อปปิ้ง 3 night market ไต้หวันสไตล์
พิเศษ!! ชิมลองเมนูเสี่ยวหลงเปา/ปลาประธานาธิบดี
หมู่บ้าน HINOKI แลนด์มาร์คไต้หวัน
นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน
แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข เมื่อวันอังคาร เวลา 15.58 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
Promotion
31 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563
1 20,999.- 18
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง/วัดหลงซาน ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ ช้อปปิ้ง 3 night market ไต้หวันสไตล์ พิเศษ!! ชิมลองเมนูเสี่ยวหลงเปา/ปลาประธานาธิบดี หมู่บ้าน HINOKI แลนด์มาร์คไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ