ไต้หวัน ไทเป-ไทจง 4วัน3คืน

 • Code PTW11A-VZ
 • ราคาเริ่มต้น 8,888.-
 • สายการบิน Vietjet Air (VZ)

* ไฮไลท์

ไทจง-ไทเป-ตึกไทเป101-ซีเหมิงติง-ร้านพายสับปะรด-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอาง-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-เจียงไคเช็ค-ศูนย์สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม)-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทจง

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข เมื่อวานนี้ เวลา 13.34 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
22 - 25 พฤศจิกายน 1 12,999.- เต็ม
22 - 25 พฤศจิกายน 1 10,999.- W/L
ไทจง-ไทเป-ตึกไทเป101-ซีเหมิงติง-ร้านพายสับปะรด-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอาง-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-เจียงไคเช็ค-ศูนย์สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม)-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทจง
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO TAIWAN ไทเป-ไทจง-อุทยานอาลีซัน 4วัน3คืน

 • Code PTW12-VZ
 • ราคาเริ่มต้น 12,900.-
 • สายการบิน Vietjet Air (VZ)

* ไฮไลท์

เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ
ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ท
นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน
ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน
พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบูและเสี่ยวหลงเปา
แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 16 พ.ย. เวลา 13:40 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
3 - 6 ธันวาคม 1 17,999.- 24
12 - 15 ธันวาคม 1 17,999.- 26
19 - 22 ธันวาคม 1 17,999.- 27
26 - 29 ธันวาคม 1 18,999.- 24
เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ท นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบูและเสี่ยวหลงเปา แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO TAIWAN WONDERFUL 2 HIGHLIGHT 4วัน3คืน

 • Code PTW14-VZ
 • ราคาเริ่มต้น 13,999.-
 • สายการบิน Vietjet Air (VZ)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ไทจง-ล่องทะเลสาบ-วัดพระถั๋งซัมจั๋ง-วัดเห วินหวู่-เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต-เจียอี้ โรงแรม
วันที่2 ร้านชา-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟ-ฟ่งเจี้ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่3 ไทเป-ศูนย์สร้อยสุขภาพเจอมาเนียม-เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอาง-ซีเหมิงติง-โรงแรม
วันที่ 4 ไทเป-วัดหลงซาน-ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง -กรุงเทพ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 31 ต.ค. เวลา 11:26 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
21 - 24 พฤศจิกายน 1 15,999.- W/L
22 - 25 พฤศจิกายน 1 15,999.- 13,999.- W/L
23 - 26 พฤศจิกายน 1 14,999.- เต็ม
28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 1 15,999.- W/L
29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 1 15,999.- 13
30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 1 14,999.- 10
3 - 6 ธันวาคม 1 17,999.- W/L
4 - 7 ธันวาคม 1 17,999.- เต็ม
5 - 8 ธันวาคม 1 18,999.- 12
6 - 9 ธันวาคม 1 17,999.- 15
7 - 10 ธันวาคม 1 18,999.- 10
8 - 11 ธันวาคม 1 17,999.- เต็ม
12 - 15 ธันวาคม 1 17,999.- W/L
13 - 16 ธันวาคม 1 17,999.- 31
14 - 17 ธันวาคม 1 16,999.- 29
19 - 22 ธันวาคม 1 17,999.- W/L
20 - 23 ธันวาคม 1 17,999.- 25
21 - 24 ธันวาคม 1 16,999.- 8
26 - 29 ธันวาคม 1 18,999.- W/L
27 - 30 ธันวาคม 1 20,999.- 18
28 - 31 ธันวาคม 1 21,999.- 9
วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ไทจง-ล่องทะเลสาบ-วัดพระถั๋งซัมจั๋ง-วัดเห วินหวู่-เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต-เจียอี้ โรงแรม วันที่2 ร้านชา-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟ-ฟ่งเจี้ยไนท์มาร์เก็ต วันที่3 ไทเป-ศูนย์สร้อยสุขภาพเจอมาเนียม-เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอาง-ซีเหมิงติง-โรงแรม วันที่ 4 ไทเป-วัดหลงซาน-ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง -กรุงเทพ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ไต้หวัน-อาลีซาน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน

 • Code PTW21-TG
 • ราคาเริ่มต้น 19,900.-
 • สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

* ไฮไลท์

เถาหยวน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-เมืองเจียอี้-อาหลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ร้านชา-ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ท-ไทเป-ร้านสร้อย-เจียงไคเชค-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง-ไทเป-Duty Free-อุทยานเหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-Gloria Outlets-เถาหยวน-กรุงเทพ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 6 ส.ค. เวลา 11:20 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
5 - 8 ธันวาคม 1 24,999.- W/L
7 - 10 ธันวาคม 1 24,999.- W/L
เถาหยวน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-เมืองเจียอี้-อาหลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ร้านชา-ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ท-ไทเป-ร้านสร้อย-เจียงไคเชค-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง-ไทเป-Duty Free-อุทยานเหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-Gloria Outlets-เถาหยวน-กรุงเทพ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ProTaiwan Alishan Countdown 4วัน3คืน

 • Code PTWNY12-VZ
 • ราคาเริ่มต้น 22,999.-
 • สายการบิน Vietjet Air (VZ)

* ไฮไลท์

เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ
ช้อปปิ้ง 3 night market ไต้หวันสไตล์
พิเศษ!! ชิมลองเมนูเสี่ยวหลงเปา/ชาบู สุกี้
หมู่บ้าน HINOKI แลนด์มาร์คไต้หวัน
นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน
แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 13 ชั่วโมงที่แล้ว

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
31 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 1 22,999.- 21
เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ ช้อปปิ้ง 3 night market ไต้หวันสไตล์ พิเศษ!! ชิมลองเมนูเสี่ยวหลงเปา/ชาบู สุกี้ หมู่บ้าน HINOKI แลนด์มาร์คไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO TAIWAN NEWYEAR WONDERFUL 2 HIGHLIGHT 4วัน3คืน

 • Code PTWNY14-VZ
 • ราคาเริ่มต้น 22,999.-
 • สายการบิน Vietjet Air (VZ)

* ไฮไลท์

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ
ช้อปปิ้ง 3 night market ไต้หวันสไตล์
พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบู พักหรู 4ดาว !!
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน
นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน
แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 12 พ.ย. เวลา 18:01 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
30 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 1 22,999.- 20
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ ช้อปปิ้ง 3 night market ไต้หวันสไตล์ พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบู พักหรู 4ดาว !! ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PROTAIWAN WONDERFUL Countdown 4วัน3คืน

 • Code PTWNY29-VZ
 • ราคาเริ่มต้น 22,999.-
 • สายการบิน Vietjet Air (VZ)

* ไฮไลท์

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ
ช้อปปิ้ง 3 night market ไต้หวันสไตล์
พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบู
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน
นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน
แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ
Countdown HAPPY NEW YEAR 2020

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 12 พ.ย. เวลา 18:01 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
29 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 1 22,999.- W/L
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ ช้อปปิ้ง 3 night market ไต้หวันสไตล์ พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบู ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ Countdown HAPPY NEW YEAR 2020
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PROTAIWAN BEAUTIFUL Countdown 4วัน3คืน

 • Code PTWNY30-VZ
 • ราคาเริ่มต้น 22,999.-
 • สายการบิน Vietjet Air (VZ)

* ไฮไลท์

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง/วัดหลงซาน ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ
ช้อปปิ้ง 3 night market ไต้หวันสไตล์
พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบู/ปลาประธานาธิบดี
Countdown ที่ไทเปอย่างเฟี้ยวของไต้หวัน
หมู่บ้านปีศาจซีโถว
แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 12 พ.ย. เวลา 18:01 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
30 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 1 22,999.- 22
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง/วัดหลงซาน ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ ช้อปปิ้ง 3 night market ไต้หวันสไตล์ พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบู/ปลาประธานาธิบดี Countdown ที่ไทเปอย่างเฟี้ยวของไต้หวัน หมู่บ้านปีศาจซีโถว แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PROTAIWAN COLORFUL Countdown 4วัน3คืน

 • Code PTWNY31-VZ
 • ราคาเริ่มต้น 20,999.-
 • สายการบิน Vietjet Air (VZ)

* ไฮไลท์

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง/วัดหลงซาน ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ
ช้อปปิ้ง 3 night market ไต้หวันสไตล์
พิเศษ!! ชิมลองเมนูเสี่ยวหลงเปา/ปลาประธานาธิบดี
หมู่บ้าน HINOKI แลนด์มาร์คไต้หวัน
นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน
แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 12 พ.ย. เวลา 18:01 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
31 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 1 20,999.- 1
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง/วัดหลงซาน ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ ช้อปปิ้ง 3 night market ไต้หวันสไตล์ พิเศษ!! ชิมลองเมนูเสี่ยวหลงเปา/ปลาประธานาธิบดี หมู่บ้าน HINOKI แลนด์มาร์คไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ