เวียดนามเหนือ-ฮานอย-ฮาลอง 3วัน

 • Code PVN11-TG
 • ราคาเริ่มต้น 13,900.-
 • สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

* ไฮไลท์

ล่องเรืออ่าวฮาลองชมมรดกโลก-ลิ้มรสอาหารทะเล
เที่ยวเมืองหลวงฮานอย ถ่ายรูปชิคๆคลู
พิเศษ...รับประทานอินเตอร์บุฟเฟต์ชื่อดัง SEN BUFFE !!!

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 28 มิ.ย. เวลา 14:53 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
27 - 29 กรกฎาคม 1 13,900.- W/L
10 - 12 สิงหาคม 1 13,900.- 32
10 - 12 สิงหาคม 2 13,900.- W/L
12 - 14 ตุลาคม 1 13,900.- 16
ล่องเรืออ่าวฮาลองชมมรดกโลก-ลิ้มรสอาหารทะเล เที่ยวเมืองหลวงฮานอย ถ่ายรูปชิคๆคลู พิเศษ...รับประทานอินเตอร์บุฟเฟต์ชื่อดัง SEN BUFFE !!!
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เวียดนามเหนือ-ฮานอย-ซาปา 4วัน (พักซาปา 2คืน)

 • Code PVN12-VJ
 • ราคาเริ่มต้น 9,999.-
 • สายการบิน Vietjet Air (VZ)

* ไฮไลท์

D1:BKK-HAN ลาวไก-ซาปา
D2:ซาปา-หุบเขาปากมังกร-หมู่บ้านก๊าตก๊าต-น้ำตกซิลเวอร์-ตลาดLove Maket
D3:ซาปา-ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-วัดเจดีย์เสาเดียว-ทะเลสาบคืนดาบ-ถนน 36 สาย
D4:HAN-BKK

พิเศษ...รับประทานอินเตอร์บุฟเฟต์ชื่อดัง SEN BUFFE !!! เมนูสุกี้ปลาแซวมอน สุดๆพิเศษพักที่เมืองซาปา 2คืนเต็มอิ่ม

แถมฟรี !!! กระเป๋าชอปปิ้งสุดเก๋ พับเก็บได้ จุของได้เยอะ+หมวกสุดเท่ เวียดนาม

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 28 มิ.ย. เวลา 14:57 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
26 - 29 กรกฎาคม 1 11,999.- 11
27 - 30 กรกฎาคม 1 11,999.- 20
9 - 12 สิงหาคม 1 11,999.- 8
10 - 13 สิงหาคม 1 11,999.- 32
12 - 15 กันยายน 1 9,999.- 19
26 - 29 กันยายน 1 9,999.- 20
11 - 14 ตุลาคม 1 11,999.- 34
12 - 15 ตุลาคม 1 11,999.- 8
20 - 23 ตุลาคม 1 11,999.- 34
D1:BKK-HAN ลาวไก-ซาปา D2:ซาปา-หุบเขาปากมังกร-หมู่บ้านก๊าตก๊าต-น้ำตกซิลเวอร์-ตลาดLove Maket D3:ซาปา-ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-วัดเจดีย์เสาเดียว-ทะเลสาบคืนดาบ-ถนน 36 สาย D4:HAN-BKK พิเศษ...รับประทานอินเตอร์บุฟเฟต์ชื่อดัง SEN BUFFE !!! เมนูสุกี้ปลาแซวมอน สุดๆพิเศษพักที่เมืองซาปา 2คืนเต็มอิ่ม แถมฟรี !!! กระเป๋าชอปปิ้งสุดเก๋ พับเก็บได้ จุของได้เยอะ+หมวกสุดเท่ เวียดนาม
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เวียดนามเหนือ-ฮานอย-ซาปา-จ่างอาน-ฟานซีปัน 4วัน

 • Code PVN14-TG
 • ราคาเริ่มต้น 13,900.-
 • สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

* ไฮไลท์

จัตุรัสบาดิงห์-สุสานโฮจิมินห์-ช้อปปิ้งถนน 36สาย-จ่างอานล่องเรือพายสัมผัสธรรมชาติและภูเขาหินปูน-นาขั้นบันได-หุบเขาปากมังกร-หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต-น้ำตกซิลเวอร์-พิเศษ...รับประทานอินเตอร์บุฟเฟต์ชื่อดัง SEN BUFFE !!! เมนูสุกี้ปลาแซวมอน สุดๆพิเศษพักที่เมืองซาปา 2คืนเต็มอิ่ม

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 28 มิ.ย. เวลา 15:01 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
26 - 29 กรกฎาคม 1 15,900.- เต็ม
10 - 13 สิงหาคม 1 15,900.- 9
จัตุรัสบาดิงห์-สุสานโฮจิมินห์-ช้อปปิ้งถนน 36สาย-จ่างอานล่องเรือพายสัมผัสธรรมชาติและภูเขาหินปูน-นาขั้นบันได-หุบเขาปากมังกร-หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต-น้ำตกซิลเวอร์-พิเศษ...รับประทานอินเตอร์บุฟเฟต์ชื่อดัง SEN BUFFE !!! เมนูสุกี้ปลาแซวมอน สุดๆพิเศษพักที่เมืองซาปา 2คืนเต็มอิ่ม
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

* ไฮไลท์

มุ่ยเน่ ทะเลทรายแห่งเวียดนาม-ดาลัทเมืองตากอาศที่เย็นตลอดทั้งปี-นั่งเคเบิลคาร์ชมเมืองดาลัท-นั่งรถรางชมน้ำตกดาทันลา-พร้อมเสริฟไวน์ดาลัท ที่ขึ้นชื่อ-โฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ไปรษณีย์กลาง-ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 28 มิ.ย. เวลา 15:03 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
19 - 22 กรกฎาคม 1 10,999.- 2
26 - 29 กรกฎาคม 1 13,999.- 12,999.- 16
26 - 29 กรกฎาคม 1 13,999.- W/L
27 - 30 กรกฎาคม 1 13,999.- 12,999.- 24
27 - 30 กรกฎาคม 1 13,999.- เต็ม
28 - 31 กรกฎาคม 1 11,999.- 5
2 - 5 สิงหาคม 1 10,999.- 32
9 - 12 สิงหาคม 1 13,999.- 39
10 - 13 สิงหาคม 1 13,999.- 25
11 - 14 สิงหาคม 1 11,999.- 34
17 - 20 สิงหาคม 1 10,999.- 18
23 - 26 สิงหาคม 1 10,999.- 31
6 - 9 กันยายน 1 9,999.- 17
7 - 10 กันยายน 1 9,999.- 29
13 - 16 กันยายน 1 10,999.- 34
20 - 23 กันยายน 1 10,999.- 34
21 - 24 กันยายน 1 10,999.- 31
27 - 30 กันยายน 1 10,999.- 34
28 กันยายน - 1 ตุลาคม 1 10,999.- 32
4 - 7 ตุลาคม 1 11,999.- 31
5 - 8 ตุลาคม 1 11,999.- 34
11 - 14 ตุลาคม 1 13,999.- 34
12 - 15 ตุลาคม 1 13,999.- 34
13 - 16 ตุลาคม 1 12,999.- 34
16 - 19 ตุลาคม 1 10,999.- 20
19 - 22 ตุลาคม 1 11,999.- 34
20 - 23 ตุลาคม 1 12,999.- 39
23 - 26 ตุลาคม 1 12,999.- 34
มุ่ยเน่ ทะเลทรายแห่งเวียดนาม-ดาลัทเมืองตากอาศที่เย็นตลอดทั้งปี-นั่งเคเบิลคาร์ชมเมืองดาลัท-นั่งรถรางชมน้ำตกดาทันลา-พร้อมเสริฟไวน์ดาลัท ที่ขึ้นชื่อ-โฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ไปรษณีย์กลาง-ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เวียดนามใต้-ดาลัด-มุยเน่ 4วัน VZ

 • Code PVN27-VZ
 • ราคาเริ่มต้น 9,999.-
 • สายการบิน Vietjet Air (VZ)

* ไฮไลท์

เที่ยวมุ่ยเน่ ทะเลทรายแห่งเวียดนาม-ดาลัดเมืองตากอาศที่เย็นตลอดทั้งปี-นั่งเคเบิลคาร์ชมเมืองดาลัด-นั่งรถรางชมน้ำตกดาทันลา-พร้อมเสริฟไวน์ดาลัด ที่ขึ้นชื่อ
พิเศษสุดๆ!! รวมค่ารถจิ๊ป เต็มอิ่มกับบรรยากาศที่ดาลัด 2คืนเต็ม

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 4 ชั่วโมงที่แล้ว

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
17 - 20 กรกฎาคม 1 10,999.- เต็ม
17 - 20 กรกฎาคม 1 10,999.- 9,999.- เต็ม
25 - 28 กรกฎาคม 1 11,999.- 14
26 - 29 กรกฎาคม 1 12,999.- 5
28 - 31 กรกฎาคม 1 10,999.- 15
1 - 4 สิงหาคม 1 10,999.- 1
8 - 11 สิงหาคม 1 11,999.- 34
9 - 12 สิงหาคม 1 12,999.- W/L
11 - 14 สิงหาคม 1 10,999.- 34
23 - 26 สิงหาคม 1 10,999.- 30
6 - 9 กันยายน 1 10,999.- 30
20 - 23 กันยายน 1 10,999.- 31
26 - 29 กันยายน 1 10,999.- 8
4 - 7 ตุลาคม 1 11,999.- 34
10 - 13 ตุลาคม 1 11,999.- 34
17 - 20 ตุลาคม 1 11,999.- 34
23 - 26 ตุลาคม 1 11,999.- 34
25 - 28 ตุลาคม 1 11,999.- 34
เที่ยวมุ่ยเน่ ทะเลทรายแห่งเวียดนาม-ดาลัดเมืองตากอาศที่เย็นตลอดทั้งปี-นั่งเคเบิลคาร์ชมเมืองดาลัด-นั่งรถรางชมน้ำตกดาทันลา-พร้อมเสริฟไวน์ดาลัด ที่ขึ้นชื่อ พิเศษสุดๆ!! รวมค่ารถจิ๊ป เต็มอิ่มกับบรรยากาศที่ดาลัด 2คืนเต็ม
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

* ไฮไลท์

ดานัง-ฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-บานาฮิลล์(ตลอดทั้งวัน)-สะพานมือ-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-วัดหลินอึ๋ง-ตลาดฮาน

เที่ยวเวียดนามกลาง-ฮอยอัน เมืองมรดกโลก
เที่ยวบนบานาฮิลล์เต็มวัน
พิเศษ...อินเตอร์บุฟเฟ่บานาฮิลล์-กุ้งมังกร
อิ่มอร่อย เมนู...แหนมเนืองต้นตำหรับ
แถมฟรีกระเป๋ากิ๊ฟเก๋ชอปปิ้ง+หมวกสุดเท่ เวียดนาม

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 28 มิ.ย. เวลา 15:05 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
19 - 21 กรกฎาคม 1 10,999.- W/L
20 - 22 กรกฎาคม 1 10,999.- W/L
27 - 29 กรกฎาคม 1 12,999.- เต็ม
2 - 4 สิงหาคม 1 10,999.- 9
10 - 12 สิงหาคม 1 12,999.- W/L
11 - 13 สิงหาคม 1 10,999.- 18
16 - 18 สิงหาคม 1 10,999.- 21
23 - 25 สิงหาคม 1 10,999.- 34
6 - 8 กันยายน 1 10,999.- W/L
15 - 17 กันยายน 1 9,999.- 5
20 - 22 กันยายน 1 10,999.- 34
27 - 29 กันยายน 1 10,999.- 34
5 - 7 ตุลาคม 1 10,999.- W/L
14 - 16 ตุลาคม 1 9,999.- W/L
20 - 22 ตุลาคม 1 9,999.- W/L
22 - 24 ตุลาคม 1 9,999.- W/L
23 - 25 ตุลาคม 1 9,999.- W/L
ดานัง-ฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-บานาฮิลล์(ตลอดทั้งวัน)-สะพานมือ-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-วัดหลินอึ๋ง-ตลาดฮาน เที่ยวเวียดนามกลาง-ฮอยอัน เมืองมรดกโลก เที่ยวบนบานาฮิลล์เต็มวัน พิเศษ...อินเตอร์บุฟเฟ่บานาฮิลล์-กุ้งมังกร อิ่มอร่อย เมนู...แหนมเนืองต้นตำหรับ แถมฟรีกระเป๋ากิ๊ฟเก๋ชอปปิ้ง+หมวกสุดเท่ เวียดนาม
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เวียดนามกลาง-ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 3 วัน (พักบานาฮิลล์)

 • Code PVN31-VZ
 • ราคาเริ่มต้น 11,999.-
 • สายการบิน Vietjet Air (VZ)

* ไฮไลท์

กรุงเทพ-ดานัง-ฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-ดานัง บานาฮลิล(์ตลอดทั้งวัน )-สะพานมือ-พักโรงแรมบนบานาฮลิล
ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-วัดหลิน อึ๋ง -ตลาดฮาน-กรุงเทพ
พิเศษ...อินเตอร์บุฟเฟ่บานาฮิลล์-กุ้งมังกร
อิ่มอร่อย เมนู...แหนมเนืองต้นตำหรับ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 11 ก.ค. เวลา 10:02 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
5 - 7 ตุลาคม 1 11,999.- W/L
14 - 16 ตุลาคม 1 11,999.- 34
20 - 22 ตุลาคม 1 11,999.- 26
22 - 24 ตุลาคม 1 11,999.- 34
23 - 25 ตุลาคม 1 11,999.- 27
กรุงเทพ-ดานัง-ฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-ดานัง บานาฮลิล(์ตลอดทั้งวัน )-สะพานมือ-พักโรงแรมบนบานาฮลิล ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-วัดหลิน อึ๋ง -ตลาดฮาน-กรุงเทพ พิเศษ...อินเตอร์บุฟเฟ่บานาฮิลล์-กุ้งมังกร อิ่มอร่อย เมนู...แหนมเนืองต้นตำหรับ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

* ไฮไลท์

ดานัง-วัดเทียนมู่-เจดีย์ Phuoc Duyen-ล่องเรือมังกรที่แม่น้ำหอม-เว้-พระราชวังโบราณไดโนย -นั่งกระเช้าบานาฮิลล์-ฮอยอัน-วัดกวางตุ้ง-พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์-พิเศษ นั่งเรือกระด้ง-สุดคุ้มพักบนเขาบานาฮิลล์
พิเศษ...อินเตอร์บุฟเฟต์บานาฮิลล์-กุ้งมังกร-อาหารซีฟู๊ด

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 28 มิ.ย. เวลา 15:06 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
17 - 20 กรกฎาคม 1 11,999.- W/L
18 - 21 กรกฎาคม 1 12,999.- W/L
19 - 22 กรกฎาคม 1 12,999.- 10,999.- 3
19 - 22 กรกฎาคม 1 12,999.- เต็ม
20 - 23 กรกฎาคม 1 12,999.- W/L
21 - 24 กรกฎาคม 1 11,999.- เต็ม
24 - 27 กรกฎาคม 1 11,999.- 6
25 - 28 กรกฎาคม 1 12,999.- 3
26 - 29 กรกฎาคม 1 14,900.- เต็ม
27 - 30 กรกฎาคม 1 14,900.- W/L
31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 1 12,999.- เต็ม
31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 1 11,999.- W/L
1 - 4 สิงหาคม 1 12,999.- 7
2 - 5 สิงหาคม 1 12,999.- 15
3 - 6 สิงหาคม 1 12,999.- 10
4 - 7 สิงหาคม 1 11,999.- เต็ม
7 - 10 สิงหาคม 1 11,999.- 13
8 - 11 สิงหาคม 1 12,999.- 24
9 - 12 สิงหาคม 1 13,999.- 20
10 - 13 สิงหาคม 1 13,999.- 9
11 - 14 สิงหาคม 1 12,999.- 34
14 - 17 สิงหาคม 1 11,999.- 23
15 - 18 สิงหาคม 1 12,999.- เต็ม
16 - 19 สิงหาคม 1 12,999.- เต็ม
17 - 20 สิงหาคม 1 12,999.- เต็ม
18 - 21 สิงหาคม 1 11,999.- เต็ม
21 - 24 สิงหาคม 1 11,999.- 23
22 - 25 สิงหาคม 1 12,999.- 29
23 - 26 สิงหาคม 1 12,999.- 31
24 - 27 สิงหาคม 1 12,999.- W/L
25 - 28 สิงหาคม 1 11,999.- 32
28 - 31 สิงหาคม 1 11,999.- 34
4 - 7 กันยายน 1 11,999.- 34
5 - 8 กันยายน 1 12,999.- 34
6 - 9 กันยายน 1 12,999.- 34
7 - 10 กันยายน 1 12,999.- 34
8 - 11 กันยายน 1 11,999.- 32
11 - 14 กันยายน 1 11,999.- 25
12 - 15 กันยายน 1 12,999.- 32
13 - 16 กันยายน 1 12,999.- W/L
14 - 17 กันยายน 1 12,999.- 34
15 - 18 กันยายน 1 11,999.- 34
18 - 21 กันยายน 1 11,999.- 16
19 - 22 กันยายน 1 12,999.- W/L
20 - 23 กันยายน 1 12,999.- 26
21 - 24 กันยายน 1 12,999.- 34
22 - 25 กันยายน 1 11,999.- W/L
25 - 28 กันยายน 1 11,999.- 34
26 - 29 กันยายน 1 12,999.- 34
27 - 30 กันยายน 1 12,999.- 34
28 กันยายน - 1 ตุลาคม 1 12,999.- 34
29 กันยายน - 2 ตุลาคม 1 11,999.- 34
2 - 5 ตุลาคม 1 11,999.- 26
3 - 6 ตุลาคม 1 12,999.- W/L
4 - 7 ตุลาคม 1 12,999.- 34
5 - 8 ตุลาคม 1 12,999.- W/L
6 - 9 ตุลาคม 1 11,999.- W/L
9 - 12 ตุลาคม 1 11,999.- 1
10 - 13 ตุลาคม 1 13,900.- W/L
11 - 14 ตุลาคม 1 14,900.- W/L
12 - 15 ตุลาคม 1 14,900.- 39
14 - 17 ตุลาคม 1 11,999.- W/L
15 - 18 ตุลาคม 1 11,999.- W/L
16 - 19 ตุลาคม 1 11,999.- W/L
17 - 20 ตุลาคม 1 13,900.- 34
18 - 21 ตุลาคม 1 13,900.- 34
19 - 22 ตุลาคม 1 13,900.- 39
20 - 23 ตุลาคม 1 13,900.- 39
21 - 24 ตุลาคม 1 11,999.- W/L
22 - 25 ตุลาคม 1 11,999.- W/L
23 - 26 ตุลาคม 1 13,900.- 21
ดานัง-วัดเทียนมู่-เจดีย์ Phuoc Duyen-ล่องเรือมังกรที่แม่น้ำหอม-เว้-พระราชวังโบราณไดโนย -นั่งกระเช้าบานาฮิลล์-ฮอยอัน-วัดกวางตุ้ง-พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์-พิเศษ นั่งเรือกระด้ง-สุดคุ้มพักบนเขาบานาฮิลล์ พิเศษ...อินเตอร์บุฟเฟต์บานาฮิลล์-กุ้งมังกร-อาหารซีฟู๊ด
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

* ไฮไลท์

D1:กรุงเทพ-ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-สะพานแห่งความรัก
D2:ดานัง-เมืองมรดกโลกฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-พักบานาฮิลล์
D3:บานาฮิลล์-สะพานทอง-เว้-วัดเทียนมู่-ตลาดดงบา-ล่องเรือมังกร
D4:เว้-พระราชวังไดโนย-ดานัง-เจ้าแม่กวนอิม-ตลาดฮาน-กรุงเทพ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 28 มิ.ย. เวลา 15:07 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
17 - 20 กรกฎาคม 1 11,999.- เต็ม
18 - 21 กรกฎาคม 1 12,999.- W/L
19 - 22 กรกฎาคม 1 12,999.- W/L
20 - 23 กรกฎาคม 1 12,999.- W/L
25 - 28 กรกฎาคม 1 12,999.- 9
25 - 28 กรกฎาคม 2 12,999.- W/L
26 - 29 กรกฎาคม 1 14,900.- 13,900.- 11
26 - 29 กรกฎาคม 1 14,900.- เต็ม
26 - 29 กรกฎาคม 2 14,900.- 13,900.- W/L
27 - 30 กรกฎาคม 1 14,900.- 8
27 - 30 กรกฎาคม 1 14,900.- เต็ม
27 - 30 กรกฎาคม 2 14,900.- W/L
1 - 4 สิงหาคม 1 12,999.- 31
2 - 5 สิงหาคม 1 12,999.- W/L
3 - 6 สิงหาคม 1 12,999.- W/L
8 - 11 สิงหาคม 1 12,999.- 27
9 - 12 สิงหาคม 1 13,999.- 22
9 - 12 สิงหาคม 2 13,999.- W/L
10 - 13 สิงหาคม 1 13,999.- 31
10 - 13 สิงหาคม 2 13,999.- W/L
11 - 14 สิงหาคม 1 12,999.- 34
15 - 18 สิงหาคม 1 12,999.- เต็ม
16 - 19 สิงหาคม 1 12,999.- เต็ม
17 - 20 สิงหาคม 1 12,999.- เต็ม
22 - 25 สิงหาคม 1 12,999.- W/L
22 - 25 สิงหาคม 2 12,999.- W/L
23 - 26 สิงหาคม 1 12,999.- 27
24 - 27 สิงหาคม 1 12,999.- 26
5 - 8 กันยายน 1 12,999.- 23
6 - 9 กันยายน 1 12,999.- 31
6 - 9 กันยายน 2 12,999.- 34
7 - 10 กันยายน 1 12,999.- 31
12 - 15 กันยายน 1 12,999.- 31
12 - 15 กันยายน 1 12,999.- เต็ม
12 - 15 กันยายน 2 12,999.- W/L
13 - 16 กันยายน 1 12,999.- 31
14 - 17 กันยายน 1 12,999.- 31
19 - 22 กันยายน 1 12,999.- 30
19 - 22 กันยายน 2 12,999.- 1
20 - 23 กันยายน 1 12,999.- 31
21 - 24 กันยายน 1 12,999.- 31
26 - 29 กันยายน 1 12,999.- W/L
26 - 29 กันยายน 2 12,999.- W/L
27 - 30 กันยายน 1 12,999.- 31
28 กันยายน - 1 ตุลาคม 1 12,999.- 31
3 - 6 ตุลาคม 1 12,999.- 31
4 - 7 ตุลาคม 1 12,999.- 31
5 - 8 ตุลาคม 1 12,999.- 23
10 - 13 ตุลาคม 1 12,999.- W/L
10 - 13 ตุลาคม 2 12,999.- W/L
11 - 14 ตุลาคม 1 14,900.- W/L
11 - 14 ตุลาคม 2 14,900.- 12
12 - 15 ตุลาคม 1 14,900.- W/L
12 - 15 ตุลาคม 2 14,900.- W/L
13 - 16 ตุลาคม 1 13,900.- 31
14 - 17 ตุลาคม 1 11,999.- W/L
15 - 18 ตุลาคม 1 11,999.- W/L
16 - 19 ตุลาคม 1 11,999.- W/L
17 - 20 ตุลาคม 1 13,900.- 34
17 - 20 ตุลาคม 2 13,900.- W/L
18 - 21 ตุลาคม 1 13,900.- 34
18 - 21 ตุลาคม 2 13,900.- W/L
19 - 22 ตุลาคม 1 13,900.- 39
19 - 22 ตุลาคม 2 13,900.- W/L
20 - 23 ตุลาคม 1 13,900.- 33
21 - 24 ตุลาคม 1 11,999.- W/L
22 - 25 ตุลาคม 1 11,999.- W/L
23 - 26 ตุลาคม 1 13,900.- W/L
D1:กรุงเทพ-ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-สะพานแห่งความรัก D2:ดานัง-เมืองมรดกโลกฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-พักบานาฮิลล์ D3:บานาฮิลล์-สะพานทอง-เว้-วัดเทียนมู่-ตลาดดงบา-ล่องเรือมังกร D4:เว้-พระราชวังไดโนย-ดานัง-เจ้าแม่กวนอิม-ตลาดฮาน-กรุงเทพ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

* ไฮไลท์

D1 : DMK-DAD บานาฮิลล์
D2 : บานาฮิลล์-หมู่บ้านชาวประมงเมืองลังโก-สุสานจักพรรดิ์ไขดิ่ง-ตลาดดงบา-พระราชวังไดโน้ย-ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม
D3 : เว้-วัดเทียนมู่-หมู่บ้านหินอ่อน-ฮอยอัน-ศาลเจ้าจีนฮอกเกี้ยน-สะพานญี่ปุ่น-บ้านโบราณ-ดานัง-สะพานมังกร
D4 : ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-อิสระชอปปิ้งห้างสรรพสินค้า DAD-DMK

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
17 - 20 กรกฎาคม 1 8,200.- เต็ม
D1 : DMK-DAD บานาฮิลล์ D2 : บานาฮิลล์-หมู่บ้านชาวประมงเมืองลังโก-สุสานจักพรรดิ์ไขดิ่ง-ตลาดดงบา-พระราชวังไดโน้ย-ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม D3 : เว้-วัดเทียนมู่-หมู่บ้านหินอ่อน-ฮอยอัน-ศาลเจ้าจีนฮอกเกี้ยน-สะพานญี่ปุ่น-บ้านโบราณ-ดานัง-สะพานมังกร D4 : ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-อิสระชอปปิ้งห้างสรรพสินค้า DAD-DMK
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

* ไฮไลท์

ดานัง-วัดเทียนมู่-เจดีย์ Phuoc Duyen-ล่องเรือมังกรที่แม่น้ำหอม-เว้-พระราชวังโบราณไดโนย -นั่งกระเช้าบานาฮิลล์-ฮอยอัน-วัดกวางตุ้ง-พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์-พิเศษ นั่งเรือกระด้ง พิเศษ...อินเตอร์บุฟเฟต์บานาฮิลล์-กุ้งมังกร-อาหารซีฟูด และอิ่มอร่อยแหนมเนืองต้นตำหรับ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข เมื่อวันจันทร์ เวลา 17.42 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
18 - 21 กรกฎาคม 1 10,999.- 9,999.- เต็ม
19 - 22 กรกฎาคม 1 10,999.- 8,999.- W/L
20 - 23 กรกฎาคม 1 10,999.- 9,999.- W/L
20 - 23 กรกฎาคม 1 10,999.- 8,999.- 6
20 - 23 กรกฎาคม 1 10,999.- เต็ม
2 - 5 สิงหาคม 1 10,999.- 19
3 - 6 สิงหาคม 1 10,999.- 31
ดานัง-วัดเทียนมู่-เจดีย์ Phuoc Duyen-ล่องเรือมังกรที่แม่น้ำหอม-เว้-พระราชวังโบราณไดโนย -นั่งกระเช้าบานาฮิลล์-ฮอยอัน-วัดกวางตุ้ง-พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์-พิเศษ นั่งเรือกระด้ง พิเศษ...อินเตอร์บุฟเฟต์บานาฮิลล์-กุ้งมังกร-อาหารซีฟูด และอิ่มอร่อยแหนมเนืองต้นตำหรับ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ