ฮานอย-ซาปา ฟานซีปัน (พักซาปา 2 คืน) 4วัน3คืน เดินทาง ก.พ.-ต.ค. 63

 • Code PVN12-VJ
 • ราคาเริ่มต้น 9,999.-
 • สายการบิน Vietjet Air (VZ)

* ไฮไลท์

DAY 1 : กรุงเทพฯ (VJ902)-ฮานอย – ซาปา (พักซาปา)
DAY 2 : ซาปา-สะพานแก้วมังกรเมฆ-หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต-ไร่นาขั้นบันได-ฟานซีปัน-ตลาด LOVE MARKET
DAY 3 :ซาปา-ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-วัดเจดีย์เสาเดียว-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย
DAY 4 : ฮานอย-สนามบินนอยไบ-กรุงเทพฯ (VJ901)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 15 ม.ค. เวลา 11:33 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
7 - 10 กุมภาพันธ์ 1 12,999.- 4
8 - 11 กุมภาพันธ์ 1 12,999.- 8
14 - 17 กุมภาพันธ์ 1 10,999.- 7
21 - 24 กุมภาพันธ์ 1 10,999.- 13
28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 1 10,999.- 34
6 - 9 มีนาคม 1 9,999.- 34
13 - 16 มีนาคม 1 9,999.- W/L
20 - 23 มีนาคม 1 9,999.- 32
27 - 30 มีนาคม 1 9,999.- W/L
3 - 6 เมษายน 1 12,999.- 24
4 - 7 เมษายน 1 12,999.- W/L
11 - 14 เมษายน 1 15,900.- 34
12 - 15 เมษายน 1 15,900.- 34
13 - 16 เมษายน 1 15,900.- 34
17 - 20 เมษายน 1 12,999.- 34
24 - 27 เมษายน 1 10,999.- 34
1 - 4 พฤษภาคม 1 15,900.- 34
3 - 6 พฤษภาคม 1 15,900.- 34
5 - 8 พฤษภาคม 1 12,999.- 34
6 - 9 พฤษภาคม 1 12,999.- 34
8 - 11 พฤษภาคม 1 12,999.- 34
15 - 18 พฤษภาคม 1 10,999.- 34
22 - 25 พฤษภาคม 1 9,999.- 34
3 - 6 กรกฎาคม 1 13,900.- 34
4 - 7 กรกฎาคม 1 13,900.- 34
25 - 28 กรกฎาคม 1 13,900.- 34
26 - 29 กรกฎาคม 1 13,900.- 34
27 - 30 กรกฎาคม 1 13,900.- 34
9 - 12 สิงหาคม 1 13,900.- 34
14 - 17 สิงหาคม 1 11,999.- 34
21 - 24 สิงหาคม 1 9,999.- 34
28 - 31 สิงหาคม 1 9,999.- 22
4 - 7 กันยายน 1 11,999.- 34
11 - 14 กันยายน 1 11,999.- 34
18 - 21 กันยายน 1 9,999.- 34
25 - 28 กันยายน 1 9,999.- 32
1 - 4 ตุลาคม 1 12,999.- 34
2 - 5 ตุลาคม 1 12,999.- 34
3 - 6 ตุลาคม 1 11,999.- 34
8 - 11 ตุลาคม 1 11,999.- 34
9 - 12 ตุลาคม 1 11,999.- 30
10 - 13 ตุลาคม 1 14,900.- 34
15 - 18 ตุลาคม 1 11,999.- 34
16 - 19 ตุลาคม 1 11,999.- 34
17 - 20 ตุลาคม 1 11,999.- 34
20 - 23 ตุลาคม 1 13,900.- 34
21 - 24 ตุลาคม 1 12,999.- 34
DAY 1 : กรุงเทพฯ (VJ902)-ฮานอย – ซาปา (พักซาปา) DAY 2 : ซาปา-สะพานแก้วมังกรเมฆ-หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต-ไร่นาขั้นบันได-ฟานซีปัน-ตลาด LOVE MARKET DAY 3 :ซาปา-ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-วัดเจดีย์เสาเดียว-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย DAY 4 : ฮานอย-สนามบินนอยไบ-กรุงเทพฯ (VJ901)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

* ไฮไลท์

DAY 1 : กรุงเทพฯ-ฮานอย (VJ902)-นิงห์บิ่งห์
DAY 2 : ถ้ำตามก๊ก (Tam Coc)-นั่งเรือกระจาด-Queen Halong สวนสนุก Sun World -ตลาดกลางคืนอ่าวฮาลอง
DAY 3 : อ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวเล-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย
DAY 4 : ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์ -กรุงเทพฯ (VJ901)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 11 ม.ค. เวลา 14:19 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
7 - 10 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- W/L
8 - 11 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- W/L
14 - 17 กุมภาพันธ์ 1 10,999.- W/L
21 - 24 กุมภาพันธ์ 1 10,999.- W/L
28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 1 10,999.- 34
6 - 9 มีนาคม 1 10,999.- 34
13 - 16 มีนาคม 1 10,999.- W/L
20 - 23 มีนาคม 1 10,999.- W/L
27 - 30 มีนาคม 1 10,999.- 30
3 - 6 เมษายน 1 13,900.- W/L
4 - 7 เมษายน 1 13,900.- 17
11 - 14 เมษายน 1 15,900.- 34
12 - 15 เมษายน 1 15,900.- 34
13 - 16 เมษายน 1 15,900.- 34
17 - 20 เมษายน 1 12,999.- 34
24 - 27 เมษายน 1 10,999.- 34
1 - 4 พฤษภาคม 1 15,900.- 34
3 - 6 พฤษภาคม 1 15,900.- 34
5 - 8 พฤษภาคม 1 12,999.- 34
6 - 9 พฤษภาคม 1 12,999.- 34
8 - 11 พฤษภาคม 1 12,999.- 34
15 - 18 พฤษภาคม 1 10,999.- 34
22 - 25 พฤษภาคม 1 9,999.- 34
3 - 6 กรกฎาคม 1 13,900.- 34
4 - 7 กรกฎาคม 1 13,900.- 34
25 - 28 กรกฎาคม 1 13,900.- 34
26 - 29 กรกฎาคม 1 13,900.- 34
27 - 30 กรกฎาคม 1 13,900.- 34
9 - 12 สิงหาคม 1 13,900.- 34
14 - 17 สิงหาคม 1 11,999.- 34
21 - 24 สิงหาคม 1 11,999.- 34
28 - 31 สิงหาคม 1 11,999.- W/L
4 - 7 กันยายน 1 11,999.- 34
11 - 14 กันยายน 1 11,999.- 34
18 - 21 กันยายน 1 11,999.- 34
25 - 28 กันยายน 1 11,999.- W/L
1 - 4 ตุลาคม 1 13,900.- 34
2 - 5 ตุลาคม 1 13,900.- 34
3 - 6 ตุลาคม 1 12,999.- 34
8 - 11 ตุลาคม 1 12,999.- 34
9 - 12 ตุลาคม 1 12,999.- W/L
10 - 13 ตุลาคม 1 14,900.- 34
15 - 18 ตุลาคม 1 12,999.- 34
16 - 19 ตุลาคม 1 12,999.- 34
17 - 20 ตุลาคม 1 12,999.- 34
20 - 23 ตุลาคม 1 13,900.- 34
21 - 24 ตุลาคม 1 12,999.- 34
DAY 1 : กรุงเทพฯ-ฮานอย (VJ902)-นิงห์บิ่งห์ DAY 2 : ถ้ำตามก๊ก (Tam Coc)-นั่งเรือกระจาด-Queen Halong สวนสนุก Sun World -ตลาดกลางคืนอ่าวฮาลอง DAY 3 : อ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวเล-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย DAY 4 : ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์ -กรุงเทพฯ (VJ901)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

* ไฮไลท์

DAY 1: กรุงเทพ-ดานัง(FD636)-ฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-ดานัง
DAY 2: บานาฮิลล์(ตลอดทั้งวัน)-สะพานมือ-ดานัง
DAY 3: ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-วัดหลินอึ๋ง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ(FD639)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 20 ก.ย. 2562 เวลา 14:01 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- W/L
1 - 3 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- W/L
7 - 9 กุมภาพันธ์ 1 13,999.- W/L
8 - 10 กุมภาพันธ์ 1 14,999.- เต็ม
9 - 11 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- W/L
14 - 16 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- W/L
15 - 17 กุมภาพันธ์ 1 10,999.- W/L
21 - 23 กุมภาพันธ์ 1 13,999.- W/L
22 - 24 กุมภาพันธ์ 1 10,999.- W/L
28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 1 11,999.- W/L
29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 1 10,999.- W/L
6 - 8 มีนาคม 1 11,999.- W/L
7 - 9 มีนาคม 1 10,999.- 25
13 - 15 มีนาคม 1 11,999.- W/L
14 - 16 มีนาคม 1 10,999.- 12
20 - 22 มีนาคม 1 11,999.- W/L
21 - 23 มีนาคม 1 10,999.- 16
27 - 29 มีนาคม 1 11,999.- W/L
28 - 30 มีนาคม 1 11,999.- W/L
DAY 1: กรุงเทพ-ดานัง(FD636)-ฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-ดานัง DAY 2: บานาฮิลล์(ตลอดทั้งวัน)-สะพานมือ-ดานัง DAY 3: ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-วัดหลินอึ๋ง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ(FD639)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

* ไฮไลท์

DAY1 : กรุงเทพ-ดานัง(FD636)-ฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-ดานัง
DAY2 : บานาฮิลล์(์ตลอดทั้งวัน )-สะพานมือ-พักโรงแรมบนบานาฮิลล์
DAY3 : ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-วัดหลินอึ๋ง -ตลาดฮาน-กรุงเทพ(FD639)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 24 ก.ย. 2562 เวลา 14:29 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 1 12,999.- W/L
1 - 3 กุมภาพันธ์ 1 12,999.- 2
7 - 9 กุมภาพันธ์ 1 14,900.- W/L
8 - 10 กุมภาพันธ์ 1 14,900.- W/L
9 - 11 กุมภาพันธ์ 1 13,999.- W/L
9 - 11 กุมภาพันธ์ 1 14,900.- 10
14 - 16 กุมภาพันธ์ 1 12,999.- 3
15 - 17 กุมภาพันธ์ 1 12,999.- W/L
21 - 23 กุมภาพันธ์ 1 13,999.- W/L
22 - 24 กุมภาพันธ์ 1 12,999.- W/L
28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 1 12,999.- W/L
29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 1 12,999.- W/L
6 - 8 มีนาคม 1 12,999.- 34
7 - 9 มีนาคม 1 12,999.- W/L
13 - 15 มีนาคม 1 12,999.- 3
14 - 16 มีนาคม 1 12,999.- W/L
20 - 22 มีนาคม 1 12,999.- 18
21 - 23 มีนาคม 1 12,999.- W/L
27 - 29 มีนาคม 1 12,999.- 34
28 - 30 มีนาคม 1 12,999.- 27
DAY1 : กรุงเทพ-ดานัง(FD636)-ฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-ดานัง DAY2 : บานาฮิลล์(์ตลอดทั้งวัน )-สะพานมือ-พักโรงแรมบนบานาฮิลล์ DAY3 : ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-วัดหลินอึ๋ง -ตลาดฮาน-กรุงเทพ(FD639)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เวียดนามกลาง-ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 3วัน (พักบนบานาฮิลล์)

 • Code PVN22-FD
 • ราคาเริ่มต้น 10,999.-
 • สายการบิน Air Asia (FD)

* ไฮไลท์

DAY1 : กรุงเทพ-ดานัง(FD636)-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-ฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-ดานัง
DAY2 : บานาฮิลล์(์ตลอดทั้งวัน )-สะพานมือ-พักโรงแรมบนบานาฮิลล์
DAY3 : ดานัง-วัดหลินอึ๋ง -ตลาดฮาน-ห้างวินคอม-กรุงเทพ(FD639)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 4 ม.ค. เวลา 12:32 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
3 - 5 เมษายน 1 13,999.- W/L
4 - 6 เมษายน 1 14,999.- 2
5 - 7 เมษายน 1 13,999.- 20
10 - 12 เมษายน 1 14,999.- 34
10 - 12 เมษายน 1 13,999.- W/L
11 - 13 เมษายน 1 15,999.- 12
13 - 15 เมษายน 1 15,999.- 12
14 - 16 เมษายน 1 14,999.- 34
15 - 17 เมษายน 1 13,999.- W/L
15 - 17 เมษายน 1 14,999.- 34
16 - 18 เมษายน 1 13,999.- 34
17 - 19 เมษายน 1 13,999.- W/L
18 - 20 เมษายน 1 12,999.- 34
24 - 26 เมษายน 1 12,999.- 34
25 - 27 เมษายน 1 12,999.- 34
30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 1 13,999.- 34
1 - 3 พฤษภาคม 1 14,999.- W/L
2 - 4 พฤษภาคม 1 14,999.- 34
3 - 5 พฤษภาคม 1 14,999.- 34
4 - 6 พฤษภาคม 1 14,999.- 34
8 - 10 พฤษภาคม 1 13,999.- 34
9 - 11 พฤษภาคม 1 14,999.- 34
15 - 17 พฤษภาคม 1 12,999.- 34
16 - 18 พฤษภาคม 1 12,999.- 34
22 - 24 พฤษภาคม 1 12,999.- 34
23 - 25 พฤษภาคม 1 12,999.- 34
29 - 31 พฤษภาคม 1 12,999.- 34
30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 1 12,999.- 34
5 - 7 มิถุนายน 1 11,999.- 34
6 - 8 มิถุนายน 1 11,999.- 34
12 - 14 มิถุนายน 1 12,999.- 34
13 - 15 มิถุนายน 1 11,999.- 34
19 - 21 มิถุนายน 1 11,999.- 34
20 - 22 มิถุนายน 1 11,999.- 34
26 - 28 มิถุนายน 1 11,999.- 34
27 - 29 มิถุนายน 1 11,999.- 34
3 - 5 กรกฎาคม 1 12,999.- 34
4 - 6 กรกฎาคม 1 14,999.- 34
5 - 7 กรกฎาคม 1 13,999.- 34
6 - 8 กรกฎาคม 1 12,999.- 34
10 - 12 กรกฎาคม 1 11,999.- 34
11 - 13 กรกฎาคม 1 11,999.- 34
17 - 19 กรกฎาคม 1 11,999.- 34
18 - 20 กรกฎาคม 1 11,999.- 34
24 - 26 กรกฎาคม 1 13,999.- 34
25 - 27 กรกฎาคม 1 13,999.- 34
26 - 28 กรกฎาคม 1 13,999.- 34
31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 1 11,999.- 34
1 - 3 สิงหาคม 1 11,999.- 34
7 - 9 สิงหาคม 1 11,999.- 34
8 - 10 สิงหาคม 1 11,999.- 34
14 - 16 สิงหาคม 1 11,999.- 34
15 - 17 สิงหาคม 1 11,999.- 34
18 - 20 สิงหาคม 1 10,999.- W/L
21 - 23 สิงหาคม 1 11,999.- 34
22 - 24 สิงหาคม 1 11,999.- 34
28 - 30 สิงหาคม 1 11,999.- 34
29 - 31 สิงหาคม 1 11,999.- 34
1 - 3 กันยายน 1 10,999.- W/L
4 - 6 กันยายน 1 11,999.- 34
5 - 7 กันยายน 1 11,999.- 34
DAY1 : กรุงเทพ-ดานัง(FD636)-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-ฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-ดานัง DAY2 : บานาฮิลล์(์ตลอดทั้งวัน )-สะพานมือ-พักโรงแรมบนบานาฮิลล์ DAY3 : ดานัง-วัดหลินอึ๋ง -ตลาดฮาน-ห้างวินคอม-กรุงเทพ(FD639)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

* ไฮไลท์

DAY1 : กรุงเทพ-ดานัง(VZ960)-ฮอยอัน-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-นั่งเรือกระด้ง-เมืองมรดกโลกฮอยอัน-วัดกวางตุ้ง-พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์-เมืองดานัง
DAY2 : บานาฮิลล์(์ตลอดทั้งวัน )-สะพานมือ-พักโรงแรมบนบานาฮิลล์
DAY3 : ดานัง-สะพานมังกร-สะพานแห่งความรัก-คาร์ฟดาร์ก้อน-วัดหลินอึ๋ง-
ตลาดฮาน-กรุงเทพฯ(VZ963)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 14 ม.ค. เวลา 18:30 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
29 - 31 มีนาคม 1 12,999.- 34
30 มีนาคม - 1 เมษายน 1 11,999.- 34
1 - 3 เมษายน 1 11,999.- 34
2 - 4 เมษายน 1 12,999.- 34
3 - 5 เมษายน 1 13,999.- 34
4 - 6 เมษายน 1 14,999.- W/L
5 - 7 เมษายน 1 13,999.- 11
6 - 8 เมษายน 1 13,999.- 34
7 - 9 เมษายน 1 11,999.- 34
8 - 10 เมษายน 1 11,999.- 17
9 - 11 เมษายน 1 13,999.- 34
10 - 12 เมษายน 1 14,999.- 34
12 - 14 เมษายน 1 15,999.- 18
14 - 16 เมษายน 1 14,999.- W/L
16 - 18 เมษายน 1 14,999.- W/L
17 - 19 เมษายน 1 13,999.- 34
19 - 21 เมษายน 1 11,999.- 34
20 - 22 เมษายน 1 10,999.- W/L
22 - 24 เมษายน 1 11,999.- 34
23 - 25 เมษายน 1 12,999.- 34
26 - 28 เมษายน 1 12,999.- 34
27 - 29 เมษายน 1 12,999.- 34
28 - 30 เมษายน 1 12,999.- 34
29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 1 12,999.- 34
30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 1 13,999.- 34
1 - 3 พฤษภาคม 1 14,999.- 34
2 - 4 พฤษภาคม 1 14,999.- 32
3 - 5 พฤษภาคม 1 14,999.- 34
4 - 6 พฤษภาคม 1 14,999.- 34
5 - 7 พฤษภาคม 1 11,999.- 34
6 - 8 พฤษภาคม 1 11,999.- 34
7 - 9 พฤษภาคม 1 12,999.- 34
8 - 10 พฤษภาคม 1 13,999.- 34
9 - 11 พฤษภาคม 1 14,999.- 34
10 - 12 พฤษภาคม 1 13,999.- 34
11 - 13 พฤษภาคม 1 12,999.- 34
12 - 14 พฤษภาคม 1 11,999.- 34
13 - 15 พฤษภาคม 1 11,999.- 34
14 - 16 พฤษภาคม 1 12,999.- 34
15 - 17 พฤษภาคม 1 12,999.- 34
17 - 19 พฤษภาคม 1 11,999.- 34
18 - 20 พฤษภาคม 1 10,999.- 34
19 - 21 พฤษภาคม 1 10,999.- 34
20 - 22 พฤษภาคม 1 10,999.- 34
21 - 23 พฤษภาคม 1 11,999.- 34
22 - 24 พฤษภาคม 1 12,999.- 34
23 - 25 พฤษภาคม 1 12,999.- 34
24 - 26 พฤษภาคม 1 11,999.- 34
25 - 27 พฤษภาคม 1 10,999.- 34
26 - 28 พฤษภาคม 1 10,999.- 34
27 - 29 พฤษภาคม 1 10,999.- 34
28 - 30 พฤษภาคม 1 12,999.- 34
29 - 31 พฤษภาคม 1 12,999.- 34
31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 1 11,999.- 34
1 - 3 มิถุนายน 1 13,999.- 34
2 - 4 มิถุนายน 1 13,999.- 34
3 - 5 มิถุนายน 1 13,999.- 34
4 - 6 มิถุนายน 1 12,999.- 34
5 - 7 มิถุนายน 1 12,999.- 34
6 - 8 มิถุนายน 1 12,999.- 34
7 - 9 มิถุนายน 1 11,999.- 34
8 - 10 มิถุนายน 1 10,999.- 34
9 - 11 มิถุนายน 1 10,999.- 34
10 - 12 มิถุนายน 1 10,999.- 34
11 - 13 มิถุนายน 1 11,999.- 34
12 - 14 มิถุนายน 1 12,999.- 34
13 - 15 มิถุนายน 1 11,999.- 34
15 - 17 มิถุนายน 1 10,999.- 34
16 - 18 มิถุนายน 1 10,999.- 34
17 - 19 มิถุนายน 1 10,999.- 34
18 - 20 มิถุนายน 1 11,999.- 34
19 - 21 มิถุนายน 1 12,999.- 34
20 - 22 มิถุนายน 1 12,999.- 34
21 - 23 มิถุนายน 1 11,999.- 34
23 - 25 มิถุนายน 1 10,999.- 34
24 - 26 มิถุนายน 1 10,999.- 34
25 - 27 มิถุนายน 1 11,999.- 34
26 - 28 มิถุนายน 1 12,999.- 34
27 - 29 มิถุนายน 1 12,999.- 34
28 - 30 มิถุนายน 1 11,999.- 34
29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 1 10,999.- 34
30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 1 10,999.- 34
1 - 3 กรกฎาคม 1 10,999.- 34
2 - 4 กรกฎาคม 1 11,999.- 34
3 - 5 กรกฎาคม 1 12,999.- 34
4 - 6 กรกฎาคม 1 14,999.- 34
5 - 7 กรกฎาคม 1 13,999.- W/L
6 - 8 กรกฎาคม 1 12,999.- 34
7 - 9 กรกฎาคม 1 11,999.- 34
8 - 10 กรกฎาคม 1 11,999.- 34
9 - 11 กรกฎาคม 1 11,999.- 34
10 - 12 กรกฎาคม 1 12,999.- 34
11 - 13 กรกฎาคม 1 12,999.- 34
12 - 14 กรกฎาคม 1 11,999.- 34
13 - 15 กรกฎาคม 1 10,999.- 34
14 - 16 กรกฎาคม 1 10,999.- 34
15 - 17 กรกฎาคม 1 10,999.- 34
16 - 18 กรกฎาคม 1 11,999.- 34
17 - 19 กรกฎาคม 1 12,999.- 34
18 - 20 กรกฎาคม 1 12,999.- 34
19 - 21 กรกฎาคม 1 11,999.- 34
20 - 22 กรกฎาคม 1 10,999.- 34
21 - 23 กรกฎาคม 1 10,999.- 34
22 - 24 กรกฎาคม 1 10,999.- 34
23 - 25 กรกฎาคม 1 11,999.- 34
24 - 26 กรกฎาคม 1 13,999.- 34
25 - 27 กรกฎาคม 1 13,999.- 34
26 - 28 กรกฎาคม 1 13,999.- 34
27 - 29 กรกฎาคม 1 13,999.- 34
28 - 30 กรกฎาคม 1 13,999.- 34
29 - 31 กรกฎาคม 1 11,999.- 34
30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 1 11,999.- 34
31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 1 12,999.- 34
1 - 3 สิงหาคม 1 12,999.- 34
2 - 4 สิงหาคม 1 11,999.- 34
3 - 5 สิงหาคม 1 10,999.- 34
4 - 6 สิงหาคม 1 10,999.- 34
5 - 7 สิงหาคม 1 10,999.- 34
6 - 8 สิงหาคม 1 12,999.- 34
7 - 9 สิงหาคม 1 12,999.- 34
8 - 10 สิงหาคม 1 12,999.- 34
9 - 11 สิงหาคม 1 12,999.- 34
10 - 12 สิงหาคม 1 12,999.- 34
11 - 13 สิงหาคม 1 12,999.- 34
12 - 14 สิงหาคม 1 12,999.- 34
13 - 15 สิงหาคม 1 12,999.- 34
14 - 16 สิงหาคม 1 12,999.- 34
15 - 17 สิงหาคม 1 12,999.- 34
16 - 18 สิงหาคม 1 11,999.- 34
17 - 19 สิงหาคม 1 10,999.- 34
18 - 20 สิงหาคม 1 10,999.- 34
19 - 21 สิงหาคม 1 10,999.- 34
20 - 22 สิงหาคม 1 12,999.- 34
21 - 23 สิงหาคม 1 12,999.- 34
22 - 24 สิงหาคม 1 12,999.- 34
23 - 25 สิงหาคม 1 11,999.- 34
24 - 26 สิงหาคม 1 10,999.- 34
25 - 27 สิงหาคม 1 10,999.- 34
26 - 28 สิงหาคม 1 10,999.- 34
27 - 29 สิงหาคม 1 11,999.- 34
28 - 30 สิงหาคม 1 11,999.- 34
29 - 31 สิงหาคม 1 11,999.- 34
30 สิงหาคม - 1 กันยายน 1 11,999.- 34
31 สิงหาคม - 2 กันยายน 1 10,999.- 34
1 - 3 กันยายน 1 10,999.- 34
2 - 4 กันยายน 1 10,999.- 34
3 - 5 กันยายน 1 11,999.- 34
4 - 6 กันยายน 1 12,999.- 34
5 - 7 กันยายน 1 12,999.- 34
6 - 8 กันยายน 1 11,999.- 34
7 - 9 กันยายน 1 10,999.- 34
8 - 10 กันยายน 1 10,999.- 34
9 - 11 กันยายน 1 10,999.- 34
10 - 12 กันยายน 1 11,999.- 34
11 - 13 กันยายน 1 12,999.- 34
12 - 14 กันยายน 1 12,999.- 34
13 - 15 กันยายน 1 11,999.- 34
14 - 16 กันยายน 1 10,999.- 34
15 - 17 กันยายน 1 10,999.- 34
16 - 18 กันยายน 1 10,999.- 34
17 - 19 กันยายน 1 11,999.- 34
18 - 20 กันยายน 1 12,999.- 34
19 - 21 กันยายน 1 12,999.- 34
20 - 22 กันยายน 1 11,999.- 34
21 - 23 กันยายน 1 10,999.- 34
22 - 24 กันยายน 1 10,999.- 34
23 - 25 กันยายน 1 10,999.- 34
24 - 26 กันยายน 1 11,999.- 34
25 - 27 กันยายน 1 12,999.- 34
26 - 28 กันยายน 1 12,999.- 34
27 - 29 กันยายน 1 11,999.- 34
28 - 30 กันยายน 1 11,999.- 34
29 กันยายน - 1 ตุลาคม 1 11,999.- 34
30 กันยายน - 2 ตุลาคม 1 11,999.- 34
1 - 3 ตุลาคม 1 12,999.- 34
2 - 4 ตุลาคม 1 13,999.- W/L
3 - 5 ตุลาคม 1 12,999.- 34
4 - 6 ตุลาคม 1 11,999.- 34
5 - 7 ตุลาคม 1 11,999.- 34
6 - 8 ตุลาคม 1 11,999.- 34
7 - 9 ตุลาคม 1 11,999.- 34
8 - 10 ตุลาคม 1 12,999.- 34
9 - 11 ตุลาคม 1 12,999.- 34
10 - 12 ตุลาคม 1 12,999.- 34
11 - 13 ตุลาคม 1 12,999.- W/L
12 - 14 ตุลาคม 1 12,999.- 34
13 - 15 ตุลาคม 1 12,999.- 34
14 - 16 ตุลาคม 1 12,999.- 34
15 - 17 ตุลาคม 1 12,999.- 34
16 - 18 ตุลาคม 1 12,999.- W/L
17 - 19 ตุลาคม 1 12,999.- 34
18 - 20 ตุลาคม 1 11,999.- 34
19 - 21 ตุลาคม 1 11,999.- 34
20 - 22 ตุลาคม 1 12,999.- 34
21 - 23 ตุลาคม 1 12,999.- 34
DAY1 : กรุงเทพ-ดานัง(VZ960)-ฮอยอัน-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-นั่งเรือกระด้ง-เมืองมรดกโลกฮอยอัน-วัดกวางตุ้ง-พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์-เมืองดานัง DAY2 : บานาฮิลล์(์ตลอดทั้งวัน )-สะพานมือ-พักโรงแรมบนบานาฮิลล์ DAY3 : ดานัง-สะพานมังกร-สะพานแห่งความรัก-คาร์ฟดาร์ก้อน-วัดหลินอึ๋ง- ตลาดฮาน-กรุงเทพฯ(VZ963)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4วัน พักบานาฮิลล์ (VZ)

 • Code PVN23-VZ
 • ราคาเริ่มต้น 10,999.-
 • สายการบิน Vietjet Air (VZ)

* ไฮไลท์

DAY 1 : กรุงเทพ-ดานัง(VZ962)-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-สะพานแห่งความรัก
DAY 2 : ดานัง-เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน-สะพานมือสีทอง-สวนดอกไม้เมืองหนาว สัมผัสบรรยากาศโรแมนติกยามค่ำคืน-พักบนบานาฮิลล์
DAY 3 : บานาฮิลล์-เมืองฮอยอันมรดกโลก-ฮอยอัน-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อนเที่ยวชมสะพานญี่ปุ่น-ชมศาลเจ้ากวางตุ้ง-บ้านเลขที่ 101-ถนนคนเดินฮอยอันยามค่ำคืน-พักเมืองฮอยอัน
DAY 4 : ล่องเรือกระด้ง-ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง-ตลาดฮาน-ดานัง กรุงเทพฯ (VZ963)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 1 พ.ย. 2562 เวลา 10:45 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
1 - 4 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- W/L
6 - 9 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- W/L
7 - 10 กุมภาพันธ์ 1 14,900.- เต็ม
8 - 11 กุมภาพันธ์ 1 14,900.- เต็ม
13 - 16 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- W/L
14 - 17 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- W/L
15 - 18 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- W/L
20 - 23 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- W/L
22 - 25 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- W/L
27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 1 13,900.- W/L
29 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 1 13,900.- 10
5 - 8 มีนาคม 1 13,900.- 10
7 - 10 มีนาคม 1 13,900.- 26
12 - 15 มีนาคม 1 13,900.- 26
14 - 17 มีนาคม 1 13,900.- 34
19 - 22 มีนาคม 1 13,900.- W/L
21 - 24 มีนาคม 1 13,900.- W/L
25 - 28 มีนาคม 1 10,999.- W/L
DAY 1 : กรุงเทพ-ดานัง(VZ962)-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-สะพานแห่งความรัก DAY 2 : ดานัง-เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน-สะพานมือสีทอง-สวนดอกไม้เมืองหนาว สัมผัสบรรยากาศโรแมนติกยามค่ำคืน-พักบนบานาฮิลล์ DAY 3 : บานาฮิลล์-เมืองฮอยอันมรดกโลก-ฮอยอัน-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อนเที่ยวชมสะพานญี่ปุ่น-ชมศาลเจ้ากวางตุ้ง-บ้านเลขที่ 101-ถนนคนเดินฮอยอันยามค่ำคืน-พักเมืองฮอยอัน DAY 4 : ล่องเรือกระด้ง-ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง-ตลาดฮาน-ดานัง กรุงเทพฯ (VZ963)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

* ไฮไลท์

DAY 1: กรุงเทพ-ดานัง(VZ960) -เว้-วัดเทียนมู่-ล่องเรือมังกร

DAY 2: เว้-พระราชวังไดโนย-บานาฮิลล์-พักโรงแรมบนบานาฮิลล์

DAY 3: บานาฮิลล์-สะพานทอง-ฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-ดานัง

DAY 4: ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-วัดหลินอึ๋ง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ(VZ961)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 29 ต.ค. 2562 เวลา 14:05 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
28 - 31 มกราคม 1 12,900.- เต็ม
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 1 12,900.- 11,999.- W/L
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 1 12,900.- เต็ม
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- เต็ม
31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- 11,999.- 4
31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- W/L
1 - 4 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- W/L
2 - 5 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- เต็ม
3 - 6 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- เต็ม
4 - 7 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- เต็ม
5 - 8 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- W/L
6 - 9 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- W/L
7 - 10 กุมภาพันธ์ 1 14,900.- W/L
8 - 11 กุมภาพันธ์ 1 14,900.- เต็ม
9 - 12 กุมภาพันธ์ 1 14,900.- W/L
10 - 13 กุมภาพันธ์ 1 12,900.- เต็ม
11 - 14 กุมภาพันธ์ 1 12,900.- W/L
12 - 15 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- W/L
13 - 16 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- W/L
14 - 17 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- W/L
15 - 18 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- 5
16 - 19 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- W/L
17 - 20 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- W/L
18 - 21 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- 1
19 - 22 กุมภาพันธ์ 1 11,950.- เต็ม
20 - 23 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- W/L
21 - 24 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- W/L
22 - 25 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- 8
23 - 26 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- W/L
24 - 27 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- W/L
25 - 28 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- W/L
26 - 29 กุมภาพันธ์ 1 11,950.- เต็ม
27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 1 13,900.- 9
28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 1 13,900.- W/L
29 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 1 13,900.- 10
1 - 4 มีนาคม 1 11,950.- เต็ม
2 - 5 มีนาคม 1 11,999.- W/L
3 - 6 มีนาคม 1 11,999.- W/L
4 - 7 มีนาคม 1 11,999.- W/L
5 - 8 มีนาคม 1 13,900.- 14
6 - 9 มีนาคม 1 13,900.- 7
7 - 10 มีนาคม 1 13,900.- W/L
8 - 11 มีนาคม 1 11,999.- W/L
9 - 12 มีนาคม 1 11,999.- W/L
10 - 13 มีนาคม 1 11,999.- W/L
11 - 14 มีนาคม 1 11,999.- 2
12 - 15 มีนาคม 1 13,900.- 3
13 - 16 มีนาคม 1 13,900.- W/L
14 - 17 มีนาคม 1 13,900.- W/L
15 - 18 มีนาคม 1 11,999.- W/L
16 - 19 มีนาคม 1 11,999.- 10
17 - 20 มีนาคม 1 11,999.- 32
18 - 21 มีนาคม 1 11,999.- W/L
19 - 22 มีนาคม 1 13,900.- W/L
20 - 23 มีนาคม 1 13,900.- W/L
21 - 24 มีนาคม 1 13,900.- W/L
22 - 25 มีนาคม 1 11,999.- W/L
23 - 26 มีนาคม 1 11,999.- 5
24 - 27 มีนาคม 1 11,999.- W/L
25 - 28 มีนาคม 1 11,999.- 11
DAY 1: กรุงเทพ-ดานัง(VZ960) -เว้-วัดเทียนมู่-ล่องเรือมังกร DAY 2: เว้-พระราชวังไดโนย-บานาฮิลล์-พักโรงแรมบนบานาฮิลล์ DAY 3: บานาฮิลล์-สะพานทอง-ฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-ดานัง DAY 4: ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-วัดหลินอึ๋ง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ(VZ961)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

* ไฮไลท์

DAY1 : กรุงเทพ-ดานัง(VZ962) -สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-สะพานแห่งความรัก
DAY2 : ดานัง-เมืองมรดกโลกฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-พักบนบานาฮิลล์
DAY3 : บานาฮลิล-์สะพานทอง-เว้-วัดเทียนมู่-ตลาดดงบา-ล่องเรือมังกร
DAY4 : เว้-พระราชวังไดโนย-ดานัง-เจ้าแม่กวนอิม-ตลาดฮาน-กรุงเทพ(VZ963)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 21 ชั่วโมงที่แล้ว

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
28 - 31 มกราคม 1 12,900.- W/L
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 1 12,900.- W/L
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- เต็ม
31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- 11,999.- 6
1 - 4 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- 2
1 - 4 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- 6
2 - 5 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- เต็ม
3 - 6 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- เต็ม
4 - 7 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- W/L
5 - 8 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- เต็ม
6 - 9 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- เต็ม
7 - 10 กุมภาพันธ์ 1 14,900.- เต็ม
8 - 11 กุมภาพันธ์ 1 14,900.- W/L
9 - 12 กุมภาพันธ์ 1 14,900.- เต็ม
10 - 13 กุมภาพันธ์ 1 12,900.- เต็ม
11 - 14 กุมภาพันธ์ 1 12,900.- 2
12 - 15 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- W/L
13 - 16 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- W/L
13 - 16 กุมภาพันธ์ 1 15,400.- W/L
14 - 17 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- 7
15 - 18 กุมภาพันธ์ 1 14,900.- เต็ม
15 - 18 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- เต็ม
16 - 19 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- W/L
17 - 20 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- W/L
18 - 21 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- W/L
19 - 22 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- W/L
20 - 23 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- 10
21 - 24 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- 16
22 - 25 กุมภาพันธ์ 1 15,900.- W/L
22 - 25 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- เต็ม
23 - 26 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- W/L
24 - 27 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- เต็ม
25 - 28 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- W/L
26 - 29 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- W/L
27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 1 13,900.- 32
28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 1 13,900.- W/L
29 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 1 13,900.- W/L
1 - 4 มีนาคม 1 11,999.- 4
2 - 5 มีนาคม 1 11,999.- W/L
3 - 6 มีนาคม 1 11,999.- W/L
4 - 7 มีนาคม 1 11,999.- W/L
5 - 8 มีนาคม 1 13,900.- W/L
6 - 9 มีนาคม 1 13,900.- 32
7 - 10 มีนาคม 1 13,900.- 28
8 - 11 มีนาคม 1 11,999.- 1
9 - 12 มีนาคม 1 11,999.- W/L
10 - 13 มีนาคม 1 11,999.- W/L
11 - 14 มีนาคม 1 11,999.- W/L
12 - 15 มีนาคม 1 13,900.- W/L
13 - 16 มีนาคม 1 13,900.- 26
14 - 17 มีนาคม 1 13,900.- W/L
15 - 18 มีนาคม 1 11,999.- 21
16 - 19 มีนาคม 1 11,999.- W/L
17 - 20 มีนาคม 1 11,999.- W/L
18 - 21 มีนาคม 1 11,999.- 5
19 - 22 มีนาคม 1 13,900.- W/L
20 - 23 มีนาคม 1 13,900.- W/L
21 - 24 มีนาคม 1 13,900.- W/L
22 - 25 มีนาคม 1 11,999.- 6
23 - 26 มีนาคม 1 11,999.- W/L
24 - 27 มีนาคม 1 11,999.- W/L
25 - 28 มีนาคม 1 11,999.- 10
1 - 4 เมษายน 1 13,900.- W/L
3 - 6 เมษายน 1 15,900.- 34
9 - 12 เมษายน 1 15,900.- W/L
12 - 15 เมษายน 1 17,900.- W/L
17 - 20 เมษายน 1 14,900.- 34
23 - 26 เมษายน 1 13,900.- 34
30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 1 15,900.- W/L
7 - 10 พฤษภาคม 1 13,900.- 34
13 - 16 พฤษภาคม 1 13,900.- 34
15 - 18 พฤษภาคม 1 13,900.- 34
28 - 31 พฤษภาคม 1 13,900.- 34
4 - 7 มิถุนายน 1 14,900.- 34
11 - 14 มิถุนายน 1 13,900.- 34
25 - 28 มิถุนายน 1 13,900.- 34
11 - 14 กรกฎาคม 1 13,900.- 34
25 - 28 กรกฎาคม 1 15,900.- 34
6 - 9 สิงหาคม 1 13,900.- 34
15 - 18 สิงหาคม 1 13,900.- 34
27 - 30 สิงหาคม 1 13,900.- 34
3 - 6 กันยายน 1 13,900.- 34
12 - 15 กันยายน 1 13,900.- 34
19 - 22 กันยายน 1 13,900.- 34
26 - 29 กันยายน 1 13,900.- 34
2 - 5 ตุลาคม 1 14,900.- 34
7 - 10 ตุลาคม 1 14,900.- 34
9 - 12 ตุลาคม 1 14,900.- 34
14 - 17 ตุลาคม 1 14,900.- 34
16 - 19 ตุลาคม 1 14,900.- 34
21 - 24 ตุลาคม 1 14,900.- 34
DAY1 : กรุงเทพ-ดานัง(VZ962) -สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-สะพานแห่งความรัก DAY2 : ดานัง-เมืองมรดกโลกฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-พักบนบานาฮิลล์ DAY3 : บานาฮลิล-์สะพานทอง-เว้-วัดเทียนมู่-ตลาดดงบา-ล่องเรือมังกร DAY4 : เว้-พระราชวังไดโนย-ดานัง-เจ้าแม่กวนอิม-ตลาดฮาน-กรุงเทพ(VZ963)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

* ไฮไลท์

DAY 1 : กรุงเทพฯ-ดานัง (VZ962)-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-สะพานแห่งความรัก
DAY 2 : ดานัง-บานาฮิลล์-สะพานมือ-เมืองมรดกโลกฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง
DAY 3 : ดานัง-เว้-วัดเทียนมู่-ตลาดดงบา-ล่องเรือมังกร
DAY 4 : เว้-พระราชวังไดโนย-ดานัง-เจ้าแม่กวนอิน-ตลาดฮาน-กรุงเทพฯ (VZ963)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 17 ม.ค. เวลา 17:20 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
1 - 4 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- W/L
6 - 9 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- เต็ม
8 - 11 กุมภาพันธ์ 1 12,999.- W/L
13 - 16 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- W/L
15 - 18 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- 12
20 - 23 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- 2
22 - 25 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- W/L
27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 1 11,999.- W/L
28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 1 11,999.- 34
29 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 1 11,999.- W/L
5 - 8 มีนาคม 1 11,999.- W/L
7 - 10 มีนาคม 1 11,999.- 34
12 - 15 มีนาคม 1 11,999.- 34
14 - 17 มีนาคม 1 11,999.- 31
19 - 22 มีนาคม 1 11,999.- W/L
21 - 24 มีนาคม 1 11,999.- 18
DAY 1 : กรุงเทพฯ-ดานัง (VZ962)-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-สะพานแห่งความรัก DAY 2 : ดานัง-บานาฮิลล์-สะพานมือ-เมืองมรดกโลกฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง DAY 3 : ดานัง-เว้-วัดเทียนมู่-ตลาดดงบา-ล่องเรือมังกร DAY 4 : เว้-พระราชวังไดโนย-ดานัง-เจ้าแม่กวนอิน-ตลาดฮาน-กรุงเทพฯ (VZ963)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

* ไฮไลท์

DAY 1: กรุงเทพ-ดานัง(VZ960) -ฮอยอัน-เรือกระด้ง-ถนนคนเดินฮอยอันยามค่ำคืน
DAY 2: ฮอยอัน-เมืองมรดกโลก-หมู่บ้านหินอ่อน-ชมสะพานญี่ปุ่น-วัดกวางตุ้ง (ศาลกวนอู) ภูเขาบานาฮิลล์-พักบนบานาฮิลล์
DAY 3: ภูเขาบานาฮิลล์-ตลาดฮาน-สะพานมังกร-สะพานแห่งความรักคาร์ฟดราก้อน-พักเมืองดานัง
DAY 4: ดานัง-องค์เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง-สนามบินดานัง-กรุงเทพ(VZ961)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 18 ม.ค. เวลา 11:16 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
29 มีนาคม - 1 เมษายน 1 12,999.- 34
30 มีนาคม - 2 เมษายน 1 12,999.- 34
31 มีนาคม - 3 เมษายน 1 12,999.- 34
1 - 4 เมษายน 1 12,999.- 9
2 - 5 เมษายน 1 13,900.- 34
3 - 6 เมษายน 1 14,900.- 34
4 - 7 เมษายน 1 14,900.- 32
5 - 8 เมษายน 1 14,900.- 34
6 - 9 เมษายน 1 14,900.- 34
7 - 10 เมษายน 1 13,900.- 34
8 - 11 เมษายน 1 13,900.- 34
9 - 12 เมษายน 1 15,900.- 34
10 - 13 เมษายน 1 16,900.- 34
11 - 14 เมษายน 1 17,900.- 6
12 - 15 เมษายน 1 17,900.- 16
13 - 16 เมษายน 1 16,900.- 6
14 - 17 เมษายน 1 16,900.- 34
14 - 17 เมษายน 1 15,900.- W/L
15 - 18 เมษายน 1 15,900.- 34
16 - 19 เมษายน 1 15,900.- 34
17 - 20 เมษายน 1 13,900.- 34
18 - 21 เมษายน 1 13,900.- 34
19 - 22 เมษายน 1 12,999.- 24
20 - 23 เมษายน 1 12,999.- 34
21 - 24 เมษายน 1 12,999.- 7
22 - 25 เมษายน 1 12,999.- 32
23 - 26 เมษายน 1 13,900.- 34
24 - 27 เมษายน 1 13,900.- 34
25 - 28 เมษายน 1 13,900.- 34
26 - 29 เมษายน 1 12,999.- 34
27 - 30 เมษายน 1 12,999.- 34
28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 1 13,900.- 34
29 เมษายน - 2 พฤษภาคม 1 13,900.- 34
30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 1 14,900.- 31
1 - 4 พฤษภาคม 1 14,900.- 5
2 - 5 พฤษภาคม 1 14,900.- 34
3 - 6 พฤษภาคม 1 14,900.- 34
4 - 7 พฤษภาคม 1 14,900.- 34
5 - 8 พฤษภาคม 1 12,999.- 27
6 - 9 พฤษภาคม 1 12,999.- 34
7 - 10 พฤษภาคม 1 12,999.- 10
8 - 11 พฤษภาคม 1 13,900.- 34
9 - 12 พฤษภาคม 1 13,900.- 34
10 - 13 พฤษภาคม 1 13,900.- 34
11 - 14 พฤษภาคม 1 12,999.- 34
14 - 17 พฤษภาคม 1 13,900.- 34
15 - 18 พฤษภาคม 1 13,900.- 34
16 - 19 พฤษภาคม 1 13,900.- 34
17 - 20 พฤษภาคม 1 11,999.- 34
20 - 23 พฤษภาคม 1 11,999.- 34
21 - 24 พฤษภาคม 1 13,900.- 34
22 - 25 พฤษภาคม 1 13,900.- 34
23 - 26 พฤษภาคม 1 13,900.- 34
24 - 27 พฤษภาคม 1 11,999.- 34
27 - 30 พฤษภาคม 1 11,999.- 34
28 - 31 พฤษภาคม 1 13,900.- 34
29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 1 13,900.- 34
30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 1 13,900.- 34
31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 1 13,900.- 34
1 - 4 มิถุนายน 1 12,999.- 34
2 - 5 มิถุนายน 1 12,999.- 34
3 - 6 มิถุนายน 1 13,900.- 34
4 - 7 มิถุนายน 1 13,900.- 34
5 - 8 มิถุนายน 1 13,900.- 34
6 - 9 มิถุนายน 1 13,900.- 34
7 - 10 มิถุนายน 1 11,999.- 34
10 - 13 มิถุนายน 1 11,999.- 34
11 - 14 มิถุนายน 1 13,900.- 34
12 - 15 มิถุนายน 1 13,900.- 34
13 - 16 มิถุนายน 1 13,900.- 34
17 - 20 มิถุนายน 1 11,999.- 34
18 - 21 มิถุนายน 1 13,900.- 34
19 - 22 มิถุนายน 1 13,900.- 34
20 - 23 มิถุนายน 1 13,900.- 34
21 - 24 มิถุนายน 1 11,999.- 34
24 - 27 มิถุนายน 1 11,999.- 34
25 - 28 มิถุนายน 1 13,900.- 34
26 - 29 มิถุนายน 1 13,900.- 34
27 - 30 มิถุนายน 1 13,900.- 34
28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 1 11,999.- 34
1 - 4 กรกฎาคม 1 11,999.- W/L
1 - 4 กรกฎาคม 1 12,999.- 34
2 - 5 กรกฎาคม 1 13,900.- 34
3 - 6 กรกฎาคม 1 15,900.- 34
4 - 7 กรกฎาคม 1 15,900.- 34
5 - 8 กรกฎาคม 1 13,900.- 34
6 - 9 กรกฎาคม 1 12,999.- 34
7 - 10 กรกฎาคม 1 12,999.- 34
8 - 11 กรกฎาคม 1 12,999.- 34
9 - 12 กรกฎาคม 1 13,900.- 34
10 - 13 กรกฎาคม 1 13,900.- 34
11 - 14 กรกฎาคม 1 13,900.- 34
12 - 15 กรกฎาคม 1 11,999.- 34
15 - 18 กรกฎาคม 1 11,999.- 34
16 - 19 กรกฎาคม 1 13,900.- 34
17 - 20 กรกฎาคม 1 13,900.- 34
18 - 21 กรกฎาคม 1 13,900.- 34
19 - 22 กรกฎาคม 1 11,999.- 34
22 - 25 กรกฎาคม 1 11,999.- 34
23 - 26 กรกฎาคม 1 13,900.- 34
24 - 27 กรกฎาคม 1 13,900.- 34
25 - 28 กรกฎาคม 1 14,900.- 34
26 - 29 กรกฎาคม 1 13,900.- 34
27 - 30 กรกฎาคม 1 13,900.- 34
28 - 31 กรกฎาคม 1 13,900.- 34
29 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 1 12,999.- 34
30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 1 13,900.- 34
31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 1 13,900.- 34
1 - 4 สิงหาคม 1 13,900.- 34
2 - 5 สิงหาคม 1 11,999.- 34
5 - 8 สิงหาคม 1 11,999.- 34
6 - 9 สิงหาคม 1 13,900.- 34
7 - 10 สิงหาคม 1 13,900.- 34
8 - 11 สิงหาคม 1 13,900.- 34
9 - 12 สิงหาคม 1 13,900.- 34
10 - 13 สิงหาคม 1 12,999.- 34
11 - 14 สิงหาคม 1 12,999.- 34
12 - 15 สิงหาคม 1 13,900.- 34
13 - 16 สิงหาคม 1 13,900.- 34
14 - 17 สิงหาคม 1 13,900.- 34
15 - 18 สิงหาคม 1 13,900.- 34
16 - 19 สิงหาคม 1 11,999.- 34
19 - 22 สิงหาคม 1 11,999.- 34
20 - 23 สิงหาคม 1 13,900.- 34
21 - 24 สิงหาคม 1 13,900.- 34
22 - 25 สิงหาคม 1 13,900.- 34
23 - 26 สิงหาคม 1 11,999.- 34
26 - 29 สิงหาคม 1 11,999.- 34
27 - 30 สิงหาคม 1 13,900.- 34
28 - 31 สิงหาคม 1 13,900.- 34
29 สิงหาคม - 1 กันยายน 1 13,900.- 34
30 สิงหาคม - 2 กันยายน 1 13,900.- 34
2 - 5 กันยายน 1 11,999.- W/L
3 - 6 กันยายน 1 13,900.- 34
4 - 7 กันยายน 1 13,900.- 34
5 - 8 กันยายน 1 13,900.- 34
6 - 9 กันยายน 1 11,999.- 34
9 - 12 กันยายน 1 11,999.- 34
10 - 13 กันยายน 1 13,900.- 34
11 - 14 กันยายน 1 13,900.- 34
12 - 15 กันยายน 1 13,900.- 34
13 - 16 กันยายน 1 11,999.- 34
16 - 19 กันยายน 1 11,999.- 34
17 - 20 กันยายน 1 13,900.- 34
18 - 21 กันยายน 1 13,900.- 34
19 - 22 กันยายน 1 13,900.- 34
20 - 23 กันยายน 1 11,999.- 34
23 - 26 กันยายน 1 11,999.- 34
24 - 27 กันยายน 1 13,900.- 34
25 - 28 กันยายน 1 13,900.- 34
26 - 29 กันยายน 1 13,900.- 34
27 - 30 กันยายน 1 11,999.- 34
30 กันยายน - 3 ตุลาคม 1 13,900.- 34
1 - 4 ตุลาคม 1 13,900.- 34
2 - 5 ตุลาคม 1 13,900.- 34
3 - 6 ตุลาคม 1 13,900.- 34
4 - 7 ตุลาคม 1 12,999.- 34
5 - 8 ตุลาคม 1 12,999.- 34
6 - 9 ตุลาคม 1 12,999.- 34
7 - 10 ตุลาคม 1 12,999.- 34
8 - 11 ตุลาคม 1 13,900.- 34
9 - 12 ตุลาคม 1 13,900.- 34
10 - 13 ตุลาคม 1 14,900.- 34
11 - 14 ตุลาคม 1 13,900.- 34
12 - 15 ตุลาคม 1 13,900.- 34
13 - 16 ตุลาคม 1 13,900.- 34
14 - 17 ตุลาคม 1 13,900.- 34
15 - 18 ตุลาคม 1 13,900.- 34
16 - 19 ตุลาคม 1 13,900.- 34
17 - 20 ตุลาคม 1 13,900.- 34
18 - 21 ตุลาคม 1 12,999.- 34
19 - 22 ตุลาคม 1 12,999.- 34
20 - 23 ตุลาคม 1 13,900.- 34
21 - 24 ตุลาคม 1 13,900.- 34
DAY 1: กรุงเทพ-ดานัง(VZ960) -ฮอยอัน-เรือกระด้ง-ถนนคนเดินฮอยอันยามค่ำคืน DAY 2: ฮอยอัน-เมืองมรดกโลก-หมู่บ้านหินอ่อน-ชมสะพานญี่ปุ่น-วัดกวางตุ้ง (ศาลกวนอู) ภูเขาบานาฮิลล์-พักบนบานาฮิลล์ DAY 3: ภูเขาบานาฮิลล์-ตลาดฮาน-สะพานมังกร-สะพานแห่งความรักคาร์ฟดราก้อน-พักเมืองดานัง DAY 4: ดานัง-องค์เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง-สนามบินดานัง-กรุงเทพ(VZ961)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เวียดนามใต้-ดาลัด-มุยเน่-ญาตราง 4วัน (เที่ยวสวนสนุก VIN PEARL)

 • Code PVN41-VZ
 • ราคาเริ่มต้น 10,999.-
 • สายการบิน Vietjet Air (VZ)

* ไฮไลท์

DAY 1 : กรุงเทพฯ-ดาลัท (VZ940)-มุยเน่-ฟานเทียต-ทะเลทรายแดง-ลำธาร FAIRY STREAM
DAY 2 : ฟานเทียต-ทะเลทรายขาว-เมืองญาตราง-พระหยกสีขาว-เกาะ Vinpearl Land
DAY 3 : เมืองญาตราง-ดาลัท-นั่งรถราง (Roller Coaster)-น้ำตกดาทันลา-สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์-วัดติ๊กกลาม-พระราชวังฤดูร้อน-บ้านเพี้ยน-ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย-ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า
DAY 4 : ดาลัท-สวนดอกไม้เมืองหนาว-กรุงเทพฯ (VZ941)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 24 ม.ค. เวลา 13:13 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- W/L
31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 1 12,999.- W/L
1 - 4 กุมภาพันธ์ 1 12,999.- W/L
1 - 4 กุมภาพันธ์ 1 12,999.- 11,999.- 15
6 - 9 กุมภาพันธ์ 1 14,900.- 23
7 - 10 กุมภาพันธ์ 1 15,900.- 9
8 - 11 กุมภาพันธ์ 1 15,900.- 9
13 - 16 กุมภาพันธ์ 1 12,999.- W/L
14 - 17 กุมภาพันธ์ 1 12,999.- เต็ม
15 - 18 กุมภาพันธ์ 1 12,999.- 14
20 - 23 กุมภาพันธ์ 1 12,999.- 1
21 - 24 กุมภาพันธ์ 1 12,999.- W/L
22 - 25 กุมภาพันธ์ 1 12,999.- 15
27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 1 12,999.- W/L
28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 1 12,999.- W/L
29 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 1 12,999.- 13
5 - 8 มีนาคม 1 12,999.- 8
6 - 9 มีนาคม 1 12,999.- W/L
7 - 10 มีนาคม 1 12,999.- 11
12 - 15 มีนาคม 1 12,999.- 34
13 - 16 มีนาคม 1 12,999.- 6
14 - 17 มีนาคม 1 12,999.- W/L
19 - 22 มีนาคม 1 12,999.- 6
20 - 23 มีนาคม 1 12,999.- W/L
21 - 24 มีนาคม 1 12,999.- W/L
3 - 6 เมษายน 1 14,900.- 34
9 - 12 เมษายน 1 14,900.- 34
10 - 13 เมษายน 1 14,900.- 28
11 - 14 เมษายน 1 16,900.- 19
12 - 15 เมษายน 1 16,900.- 32
17 - 20 เมษายน 1 12,999.- 34
18 - 21 เมษายน 1 12,999.- 34
22 - 25 เมษายน 1 12,999.- 34
24 - 27 เมษายน 1 12,999.- W/L
1 - 4 พฤษภาคม 1 16,900.- 34
3 - 6 พฤษภาคม 1 14,900.- 34
4 - 7 พฤษภาคม 1 13,999.- 34
10 - 13 พฤษภาคม 1 13,999.- 34
15 - 18 พฤษภาคม 1 12,999.- 34
22 - 25 พฤษภาคม 1 12,999.- 34
31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 1 12,999.- 34
5 - 8 มิถุนายน 1 12,999.- 34
12 - 15 มิถุนายน 1 12,999.- 34
19 - 22 มิถุนายน 1 12,999.- 34
26 - 29 มิถุนายน 1 12,999.- 34
3 - 6 กรกฎาคม 1 14,900.- 34
10 - 13 กรกฎาคม 1 12,999.- 34
17 - 20 กรกฎาคม 1 12,999.- 34
24 - 27 กรกฎาคม 1 13,999.- 34
25 - 28 กรกฎาคม 1 14,900.- 34
26 - 29 กรกฎาคม 1 13,999.- 34
27 - 30 กรกฎาคม 1 13,999.- 34
28 - 31 กรกฎาคม 1 13,999.- 34
2 - 5 สิงหาคม 1 10,999.- 34
9 - 12 สิงหาคม 1 12,999.- 34
21 - 24 สิงหาคม 1 12,999.- 34
28 - 31 สิงหาคม 1 12,999.- 34
11 - 14 กันยายน 1 12,999.- 34
18 - 21 กันยายน 1 12,999.- 34
25 - 28 กันยายน 1 12,999.- 34
2 - 5 ตุลาคม 1 14,900.- 34
7 - 10 ตุลาคม 1 12,999.- 34
10 - 13 ตุลาคม 1 14,900.- 34
11 - 14 ตุลาคม 1 13,999.- 34
12 - 15 ตุลาคม 1 13,999.- 34
13 - 16 ตุลาคม 1 13,999.- 34
14 - 17 ตุลาคม 1 13,999.- 34
17 - 20 ตุลาคม 1 13,999.- 34
20 - 23 ตุลาคม 1 13,999.- 34
21 - 24 ตุลาคม 1 14,900.- 34
DAY 1 : กรุงเทพฯ-ดาลัท (VZ940)-มุยเน่-ฟานเทียต-ทะเลทรายแดง-ลำธาร FAIRY STREAM DAY 2 : ฟานเทียต-ทะเลทรายขาว-เมืองญาตราง-พระหยกสีขาว-เกาะ Vinpearl Land DAY 3 : เมืองญาตราง-ดาลัท-นั่งรถราง (Roller Coaster)-น้ำตกดาทันลา-สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์-วัดติ๊กกลาม-พระราชวังฤดูร้อน-บ้านเพี้ยน-ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย-ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า DAY 4 : ดาลัท-สวนดอกไม้เมืองหนาว-กรุงเทพฯ (VZ941)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

* ไฮไลท์

DAY 1 : กรุงเทพ-โฮจิมินห์ (VJ8032)-Café Apartment-ตลาดเบนถัน
DAY 2 : โฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ไปรษณีย์กลาง-อนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายแดง-ลำธาร FAIRY STREAM-ทะเลทรายขาว
DAY 3 : ฟานเทียต-ดาลัท-นั่งรถราง (Roller Coaster)-น้ำตกดาทันลา-สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์-วัดติ๊กกลาม-บ้านเพี้ยน-ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า
DAY 4 : ดาลัท-สวนดอกไม้เมืองหนาว-สวนดอกไฮเดรนเยีย-ฟาร์มเลี้ยงชะมด-กรุงเทพฯ (VZ941)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 4 ม.ค. เวลา 12:31 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
8 - 11 กุมภาพันธ์ 1 13,999.- 6
14 - 17 กุมภาพันธ์ 1 10,999.- 10
15 - 18 กุมภาพันธ์ 1 10,999.- 10
21 - 24 กุมภาพันธ์ 1 10,999.- 8
28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 1 10,999.- 15
5 - 8 มีนาคม 1 10,999.- 11
6 - 9 มีนาคม 1 10,999.- 34
12 - 15 มีนาคม 1 10,999.- 6
13 - 16 มีนาคม 1 10,999.- 34
19 - 22 มีนาคม 1 9,999.- 14
20 - 23 มีนาคม 1 9,999.- 22
21 - 24 มีนาคม 1 9,999.- 11
DAY 1 : กรุงเทพ-โฮจิมินห์ (VJ8032)-Café Apartment-ตลาดเบนถัน DAY 2 : โฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ไปรษณีย์กลาง-อนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายแดง-ลำธาร FAIRY STREAM-ทะเลทรายขาว DAY 3 : ฟานเทียต-ดาลัท-นั่งรถราง (Roller Coaster)-น้ำตกดาทันลา-สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์-วัดติ๊กกลาม-บ้านเพี้ยน-ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า DAY 4 : ดาลัท-สวนดอกไม้เมืองหนาว-สวนดอกไฮเดรนเยีย-ฟาร์มเลี้ยงชะมด-กรุงเทพฯ (VZ941)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เวียดนามใต้-ดาลัท-มุยเน่-4วัน (บินเข้า-ออก ดาลัท)

 • Code PVN47-VZ
 • ราคาเริ่มต้น 9,999.-
 • สายการบิน Vietjet Air (VZ)

* ไฮไลท์

DAY 1 : กรุงเทพฯ-ดาลัท (VZ940)-ฟานเทียต-มุยเน่-ทะเลทรายแดง
DAY 2 : มุยเน่-ลำธาร FAIRY STREAM-ทะเลทรายขาวมุยเน่-ดาลัท-นั่งรถราง (Roller Coaster)-น้ำตกดาทันลา-สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์-วัดติ๊กกลาม-พระราชวังฤดูร้อน-ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า
DAY 3 : ดาลัท-สวนดอกไฮเดรนเยีย-บ้านเพี้ยน-วัดลิงเฟือก-เจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์ไก่
DAY 4 : ดาลัท-สวนดอกไม้เมืองหนาว-ฟาร์มเลี้ยงชะมด-กรุงเทพฯ (VZ941)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 15 ม.ค. เวลา 14:23 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- เต็ม
31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- 10,999.- 4
1 - 4 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- W/L
7 - 10 กุมภาพันธ์ 1 14,900.- 4
8 - 11 กุมภาพันธ์ 1 14,900.- 16
13 - 16 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- W/L
20 - 23 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- W/L
27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 1 11,999.- 34
5 - 8 มีนาคม 1 11,999.- W/L
12 - 15 มีนาคม 1 11,999.- W/L
19 - 22 มีนาคม 1 11,999.- W/L
3 - 6 เมษายน 1 13,900.- 34
9 - 12 เมษายน 1 13,900.- 34
10 - 13 เมษายน 1 13,900.- W/L
11 - 14 เมษายน 1 15,900.- W/L
12 - 15 เมษายน 1 15,900.- 34
17 - 20 เมษายน 1 11,999.- 34
18 - 21 เมษายน 1 11,999.- 34
22 - 25 เมษายน 1 11,999.- 34
24 - 27 เมษายน 1 11,999.- 34
1 - 4 พฤษภาคม 1 15,900.- 34
3 - 6 พฤษภาคม 1 13,900.- 34
4 - 7 พฤษภาคม 1 12,999.- 34
10 - 13 พฤษภาคม 1 12,999.- 34
15 - 18 พฤษภาคม 1 11,999.- 34
22 - 25 พฤษภาคม 1 11,999.- 34
31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 1 11,999.- 34
5 - 8 มิถุนายน 1 11,999.- 34
12 - 15 มิถุนายน 1 11,999.- 34
19 - 22 มิถุนายน 1 11,999.- 34
26 - 29 มิถุนายน 1 11,999.- 34
3 - 6 กรกฎาคม 1 13,900.- 34
10 - 13 กรกฎาคม 1 11,999.- 34
17 - 20 กรกฎาคม 1 11,999.- 34
24 - 27 กรกฎาคม 1 12,999.- 34
25 - 28 กรกฎาคม 1 13,900.- 34
26 - 29 กรกฎาคม 1 12,999.- 34
27 - 30 กรกฎาคม 1 12,999.- 34
28 - 31 กรกฎาคม 1 12,999.- 34
2 - 5 สิงหาคม 1 9,999.- 34
9 - 12 สิงหาคม 1 11,999.- 34
21 - 24 สิงหาคม 1 11,999.- 34
28 - 31 สิงหาคม 1 11,999.- 34
11 - 14 กันยายน 1 11,999.- 34
18 - 21 กันยายน 1 11,999.- 34
25 - 28 กันยายน 1 11,999.- 34
2 - 5 ตุลาคม 1 13,900.- 34
7 - 10 ตุลาคม 1 11,999.- 34
10 - 13 ตุลาคม 1 13,900.- 34
11 - 14 ตุลาคม 1 12,999.- 34
12 - 15 ตุลาคม 1 12,999.- 34
13 - 16 ตุลาคม 1 12,999.- 34
14 - 17 ตุลาคม 1 12,999.- 34
17 - 20 ตุลาคม 1 12,999.- 34
20 - 23 ตุลาคม 1 12,999.- 34
21 - 24 ตุลาคม 1 13,900.- 34
DAY 1 : กรุงเทพฯ-ดาลัท (VZ940)-ฟานเทียต-มุยเน่-ทะเลทรายแดง DAY 2 : มุยเน่-ลำธาร FAIRY STREAM-ทะเลทรายขาวมุยเน่-ดาลัท-นั่งรถราง (Roller Coaster)-น้ำตกดาทันลา-สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์-วัดติ๊กกลาม-พระราชวังฤดูร้อน-ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า DAY 3 : ดาลัท-สวนดอกไฮเดรนเยีย-บ้านเพี้ยน-วัดลิงเฟือก-เจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์ไก่ DAY 4 : ดาลัท-สวนดอกไม้เมืองหนาว-ฟาร์มเลี้ยงชะมด-กรุงเทพฯ (VZ941)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน

 • Code PVN88-INC05
 • ราคาเริ่มต้น 15,200.-
 • สายการบิน Vietjet Air (VZ)
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
13 - 16 มีนาคม 1 15,200.- W/L

ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน (อัพรร. 4 ดาว)

 • Code PVN88-INC06
 • ราคาเริ่มต้น 14,500.-
 • สายการบิน Vietjet Air (VZ)
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 1 14,500.- W/L

ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน (อัพดานัง รร. 4 ดาว)

 • Code PVN88-INC07
 • ราคาเริ่มต้น 18,900.-
 • สายการบิน Vietjet Air (VZ)
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
14 - 17 กุมภาพันธ์ 1 18,900.- เต็ม

ติดต่อ