พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (พัก 5 ดาว)

 • Code PMM01A-8M
 • ราคาเริ่มต้น 13,999.-
 • สายการบิน Myanmar Airways (8M)

* ไฮไลท์

สายการบิน Myanmar Airways (บริการอาหารร้อนบนเครื่อง)
บูชา 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
มหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา - พระธาตุอินทร์แขวน
นั่งกระเช้าขึ้นสู่ พระธาตุอินทร์แขวน
Seafood อิ่มไม่อั้น

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 7 ม.ค. เวลา 18:30 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
12 - 14 เมษายน 1 15,999.- 20
13 - 15 เมษายน 1 15,999.- 20
1 - 3 พฤษภาคม 1 15,999.- 25
3 - 5 พฤษภาคม 1 15,999.- 20
4 - 6 พฤษภาคม 1 14,999.- 34
สายการบิน Myanmar Airways (บริการอาหารร้อนบนเครื่อง) บูชา 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า มหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา - พระธาตุอินทร์แขวน นั่งกระเช้าขึ้นสู่ พระธาตุอินทร์แขวน Seafood อิ่มไม่อั้น
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน (พัก 5 ดาว) 3 วัน

 • Code PMM01A-SL
 • ราคาเริ่มต้น 9,999.-
 • สายการบิน Thai Lion Air (SL)

* ไฮไลท์

เมืองย่างกุ้ง - หงสา - พระธาตุอินทร์แขวน (นั่งกระเช้า)
สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง
พักหรู 5 ดาว
อิ่มอร่อยกับ ชาบู ชาบู ไม่อั้น

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 21 ม.ค. เวลา 10:43 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 1 10,999.- เต็ม
7 - 9 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- 1
9 - 11 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- 7
21 - 23 กุมภาพันธ์ 1 10,999.- W/L
28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 1 10,999.- 3
6 - 8 มีนาคม 1 10,999.- 34
13 - 15 มีนาคม 1 10,999.- 34
19 - 21 มีนาคม 1 9,999.- 29
20 - 22 มีนาคม 1 10,999.- 34
27 - 29 มีนาคม 1 10,999.- 34
3 - 5 เมษายน 1 11,999.- 34
5 - 7 เมษายน 1 11,999.- 34
9 - 11 เมษายน 1 11,999.- 34
10 - 12 เมษายน 1 12,999.- 24
12 - 14 เมษายน 1 12,999.- 14
17 - 19 เมษายน 1 10,999.- 34
23 - 25 เมษายน 1 9,999.- W/L
30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 1 10,999.- W/L
1 - 3 พฤษภาคม 1 12,999.- 13
3 - 5 พฤษภาคม 1 10,999.- W/L
เมืองย่างกุ้ง - หงสา - พระธาตุอินทร์แขวน (นั่งกระเช้า) สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง พักหรู 5 ดาว อิ่มอร่อยกับ ชาบู ชาบู ไม่อั้น
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

* ไฮไลท์

3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา - พระธาตุอินทร์แขวน
นั่งกระเช้าขึ้นสู่พระธาตุอินทร์แขวน
ขอพระเทพทันใจ 2 องค์ เก่าแก่ที่สุด และ ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
ช็อปปิ้งเพลิน ๆ ที่หงสาวดี และ ตลาดสก็อต

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 19 ม.ค. เวลา 11:48 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 1 8,888.- เต็ม
6 - 8 กุมภาพันธ์ 1 8,888.- เต็ม
13 - 15 กุมภาพันธ์ 1 8,888.- W/L
14 - 16 กุมภาพันธ์ 1 9,888.- เต็ม
20 - 22 กุมภาพันธ์ 1 8,888.- เต็ม
27 - 29 กุมภาพันธ์ 1 8,888.- W/L
5 - 7 มีนาคม 1 8,888.- 15
12 - 14 มีนาคม 1 8,888.- 1
13 - 15 มีนาคม 1 9,888.- W/L
19 - 21 มีนาคม 1 8,888.- W/L
26 - 28 มีนาคม 1 8,888.- 34
2 - 4 เมษายน 1 10,888.- 34
9 - 11 เมษายน 1 10,888.- W/L
16 - 18 เมษายน 1 8,888.- 27
23 - 25 เมษายน 1 8,888.- W/L
24 - 26 เมษายน 1 9,888.- 30
30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 1 10,888.- W/L
7 - 9 พฤษภาคม 1 8,888.- 33
14 - 16 พฤษภาคม 1 8,888.- 34
15 - 17 พฤษภาคม 1 9,888.- W/L
21 - 23 พฤษภาคม 1 8,888.- 34
28 - 30 พฤษภาคม 1 8,888.- 34
4 - 6 มิถุนายน 1 8,888.- 34
11 - 13 มิถุนายน 1 8,888.- 34
12 - 14 มิถุนายน 1 9,888.- W/L
18 - 20 มิถุนายน 1 8,888.- 34
25 - 27 มิถุนายน 1 8,888.- 34
3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา - พระธาตุอินทร์แขวน นั่งกระเช้าขึ้นสู่พระธาตุอินทร์แขวน ขอพระเทพทันใจ 2 องค์ เก่าแก่ที่สุด และ ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ช็อปปิ้งเพลิน ๆ ที่หงสาวดี และ ตลาดสก็อต
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ย่างกุ้ง - สิเรียม - บูชาเทพทันใจ 2 องค์ 3 วัน 2 คืน

 • Code PMM01C-SL
 • ราคาเริ่มต้น 8,999.-
 • สายการบิน Thai Lion Air (SL)

* ไฮไลท์

ท่องเที่ยว "เมืองสิเรียม"
สักการะ "เจดีย์เญเลพญา"
เทพทันใจไจ๊เข้า - เทพทันใจโปตาทาวน์
สักการะ "มหาเจดีย์ชเวดากอง"
ช็อปปิ้ง ตลาดสก็อต
อิ่มไม่อั้น ชาบูชาบู

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 20 ม.ค. เวลา 17:20 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
8 - 10 กุมภาพันธ์ 1 10,999.- 13
15 - 17 กุมภาพันธ์ 1 9,999.- W/L
22 - 24 กุมภาพันธ์ 1 8,999.- 34
7 - 9 มีนาคม 1 8,999.- 34
14 - 16 มีนาคม 1 8,999.- 34
21 - 23 มีนาคม 1 9,999.- 34
21 - 23 มีนาคม 1 8,999.- 34
4 - 6 เมษายน 1 10,999.- 26
11 - 13 เมษายน 1 11,999.- 26
18 - 20 เมษายน 1 8,999.- 34
2 - 4 พฤษภาคม 1 10,999.- 26
9 - 11 พฤษภาคม 1 9,999.- 34
23 - 25 พฤษภาคม 1 8,999.- 34
30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 1 8,999.- 34
6 - 8 มิถุนายน 1 8,999.- 34
20 - 22 มิถุนายน 1 8,999.- 34
27 - 29 มิถุนายน 1 8,999.- 34
ท่องเที่ยว "เมืองสิเรียม" สักการะ "เจดีย์เญเลพญา" เทพทันใจไจ๊เข้า - เทพทันใจโปตาทาวน์ สักการะ "มหาเจดีย์ชเวดากอง" ช็อปปิ้ง ตลาดสก็อต อิ่มไม่อั้น ชาบูชาบู
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พม่าไหว้พระ เสริมดวงชะตา 2 วัน 1 คืน

 • Code PMM02B-SL
 • ราคาเริ่มต้น 6,588.-
 • สายการบิน Thai Lion Air (SL)

* ไฮไลท์

ท่องเที่ยวเมืองสิเรียม เจดีย์กลางน้ำ
ชมความอลังการของ "เจดีย์ชเวดากอง"
สักการะเทพทันใจ 2 องค์
ช็อปปิ้ง 2 ตลาด ชาบูชาบูไม่อั้น

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 18 ม.ค. เวลา 11:38 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
2 - 3 กุมภาพันธ์ 1 6,588.- 1
16 - 17 กุมภาพันธ์ 1 6,588.- 7
1 - 2 มีนาคม 1 6,588.- 15
29 - 30 มีนาคม 1 6,588.- W/L
26 - 27 เมษายน 1 6,588.- W/L
17 - 18 พฤษภาคม 1 6,588.- 34
14 - 15 มิถุนายน 1 6,588.- 34
29 - 30 มิถุนายน 1 6,588.- 34
ท่องเที่ยวเมืองสิเรียม เจดีย์กลางน้ำ ชมความอลังการของ "เจดีย์ชเวดากอง" สักการะเทพทันใจ 2 องค์ ช็อปปิ้ง 2 ตลาด ชาบูชาบูไม่อั้น
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PROMYANMAR ไหว้พระ 5วัด เที่ยวเต็มวันมหัศจรรย์ มิงกลาบา

 • Code PMM03B-DD
 • ราคาเริ่มต้น 3,999.-
 • สายการบิน Nok Air (DD)

* ไฮไลท์

ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-วัดบารมี-พระนอนตาหวาน-พระหง่าทัตจี-ตลาดสก๊อต-เข้าชมช้างเผือก-สนามบินดอนเมือง

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 23 ธ.ค. 2562 เวลา 12:54 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
1 กุมภาพันธ์ 1 3,999.- W/L
2 กุมภาพันธ์ 1 3,999.- W/L
15 กุมภาพันธ์ 1 3,999.- W/L
16 กุมภาพันธ์ 1 3,999.- W/L
22 กุมภาพันธ์ 1 3,999.- W/L
23 กุมภาพันธ์ 1 3,999.- W/L
7 มีนาคม 1 3,999.- W/L
14 มีนาคม 1 3,999.- W/L
15 มีนาคม 1 3,999.- W/L
21 มีนาคม 1 3,999.- W/L
22 มีนาคม 1 3,999.- W/L
27 มีนาคม 1 3,999.- W/L
28 มีนาคม 1 3,999.- W/L
ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-วัดบารมี-พระนอนตาหวาน-พระหง่าทัตจี-ตลาดสก๊อต-เข้าชมช้างเผือก-สนามบินดอนเมือง
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

* ไฮไลท์

ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-วัดบารมี-พระนอนตาหวาน-พระหง่าทัตจี-ตลาดสก๊อต-เข้าชมช้างเผือก-สนามบินดอนเมือง

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 20 ธ.ค. 2562 เวลา 18:55 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
31 มกราคม 1 2,999.- W/L
1 กุมภาพันธ์ 1 3,999.- เต็ม
1 กุมภาพันธ์ 1 3,499.- W/L
2 กุมภาพันธ์ 1 3,499.- W/L
7 กุมภาพันธ์ 1 3,499.- เต็ม
14 กุมภาพันธ์ 1 3,499.- 1
14 กุมภาพันธ์ 1 2,999.- เต็ม
15 กุมภาพันธ์ 1 3,499.- W/L
16 กุมภาพันธ์ 1 3,999.- 2
21 กุมภาพันธ์ 1 3,499.- 8
22 กุมภาพันธ์ 1 3,499.- W/L
23 กุมภาพันธ์ 1 3,999.- 10
28 กุมภาพันธ์ 1 3,499.- 20
6 มีนาคม 1 3,499.- 19
7 มีนาคม 1 3,999.- 11
13 มีนาคม 1 3,499.- 10
14 มีนาคม 1 3,499.- 1
15 มีนาคม 1 3,999.- 21
20 มีนาคม 1 3,499.- W/L
21 มีนาคม 1 3,499.- 1
22 มีนาคม 1 3,999.- W/L
27 มีนาคม 1 3,499.- 20
28 มีนาคม 1 3,999.- เต็ม
ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-วัดบารมี-พระนอนตาหวาน-พระหง่าทัตจี-ตลาดสก๊อต-เข้าชมช้างเผือก-สนามบินดอนเมือง
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ