PRO GEORGIA STORY PERFECT LIFE 8D6N

 • Code PGR01-PS
 • ราคาเริ่มต้น 40,900.-
 • สายการบิน Ukraine Airlines (PS)

* ไฮไลท์

- เขตเมืองเก่า อะบานูออูบานิ (Abanotubani) เป็นสถานที่สาหรับแช่น้าพุร้อนที่มีแร่กามะถัน
- Jan sharden street ถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟื้นฟู
- โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14
- พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน (Museum of Stalin) เป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
- วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณของมตสเคต้า
- สะพานแห่งสันติภาพ (The bridge of peace) เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข เมื่อวานนี้ เวลา 12.00 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
27 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 1 40,900.- 6
31 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 1 40,900.- 13
5 - 12 พฤศจิกายน 1 43,900.- 18
10 - 17 พฤศจิกายน 1 43,900.- 14
17 - 24 พฤศจิกายน 1 43,900.- 11
26 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 1 43,900.- 6
8 - 15 ธันวาคม 1 48,900.- 28
22 - 29 ธันวาคม 1 48,900.- 27
28 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 1 50,900.- 25
29 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 1 50,900.- 30
19 - 26 มกราคม 2563 1 44,900.- 30
16 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 1 44,900.- 28
1 - 8 มีนาคม 2563 1 44,900.- 30
8 - 15 มีนาคม 2563 1 43,900.- 3
15 - 22 มีนาคม 2563 1 43,900.- W/L
- เขตเมืองเก่า อะบานูออูบานิ (Abanotubani) เป็นสถานที่สาหรับแช่น้าพุร้อนที่มีแร่กามะถัน - Jan sharden street ถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟื้นฟู - โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 - พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน (Museum of Stalin) เป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ - วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณของมตสเคต้า - สะพานแห่งสันติภาพ (The bridge of peace) เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ