* ไฮไลท์

PCN01-8L คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ 6D 5N (8L)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 10 ก.ค. เวลา 10:15 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
Promotion
9 - 14 ตุลาคม
1 22,999.- W/L
Promotion
16 - 21 ตุลาคม
1 21,999.- 12
Promotion
18 - 23 ตุลาคม
1 22,999.- 16
23 - 28 ตุลาคม 1 21,999.- เต็ม
Promotion
30 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน
1 21,999.- 25
Promotion
6 - 11 พฤศจิกายน
1 21,999.- 17
Promotion
7 - 12 พฤศจิกายน
1 21,999.- 25
Promotion
13 - 18 พฤศจิกายน
1 21,999.- 25
20 - 25 พฤศจิกายน 1 20,999.- 17
Promotion
21 - 26 พฤศจิกายน
1 21,999.- 25

เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ไม่ลงร้านรัฐบาล 6D5N

 • Code PCN02-CA
 • ราคาเริ่มต้น 34,999.-
 • สายการบิน

* ไฮไลท์

รวมรถเหมาเข้าอุทยาน 2 วัน / ไม่ลงร้านรัฐบาล / ราคารวมวีซ่าแล้ว

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 25 ก.ค. เวลา 16:23 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
Promotion
18 - 23 ตุลาคม
1 35,999.- 13
30 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 1 34,999.- เต็ม

ติดต่อ