* ไฮไลท์

PCN01-8L คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ 6D 5N (8L)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 10 ก.ค. เวลา 10:15 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
9 - 14 ตุลาคม 1 22,999.- 25
16 - 21 ตุลาคม 1 21,999.- 25
18 - 23 ตุลาคม 1 22,999.- 25
23 - 28 ตุลาคม 1 21,999.- 25
30 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 1 21,999.- 25
6 - 11 พฤศจิกายน 1 21,999.- 25
7 - 12 พฤศจิกายน 1 21,999.- 25
13 - 18 พฤศจิกายน 1 21,999.- 25
20 - 25 พฤศจิกายน 1 20,999.- 21
21 - 26 พฤศจิกายน 1 21,999.- 25

ติดต่อ