* ไฮไลท์

PCN01-8L คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ 6D 5N (8L)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 10 ก.ค. เวลา 10:15 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
21 - 26 พฤศจิกายน 1 21,999.- เต็ม
21 - 26 พฤศจิกายน 1 21,999.- 19,999.- เต็ม

PRO CHINA คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน ทุ่งมัสตาร์ด 5D2N

  • Code PCN03-SC
  • ราคาเริ่มต้น 16,999.-
  • สายการบิน Shandong Airline(SC)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2 : สนามบินหมิงฉางซุ่ย (คุนหมิง) ( SC8886 : 03.00-05.55 ) - เมืองตงชวน - ไร่สตรอว์เบอร์รี่ - แผ่นดินสีแดงตงชวน - ทุ่งดอกมัสตาร์ด

วันที่ 3 : ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมกระเช้า+รถแบตเตอรี่) - วัดหยวนทง - ชมดอกซากุระบาน-ช้อปปิ้งอิสระถนนคนเดิน

วันที่ 4 : เมืองโบราณกวนตู้ - ชมดอกทิวลิป - ภูเขาซีซานประตูมังกร (รถแบตเตอรี่+กระเช้า) - สนามบินคุนหมิง

วันที่ 5 : ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ (SC8885 : 01.15+1-01.40+1)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 21 ต.ค. เวลา 11:38 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
6 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 1 18,999.- 25
7 - 11 กุมภาพันธ์ 2563 1 18,999.- 9
13 - 17 กุมภาพันธ์ 2563 1 18,999.- 25
14 - 18 กุมภาพันธ์ 2563 1 17,999.- 16
20 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 1 17,999.- 25
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 1 17,999.- 25
5 - 9 มีนาคม 2563 1 17,999.- 25
6 - 10 มีนาคม 2563 1 18,999.- 25
12 - 16 มีนาคม 2563 1 18,999.- 25
13 - 17 มีนาคม 2563 1 17,999.- 25
19 - 23 มีนาคม 2563 1 17,999.- 25
20 - 24 มีนาคม 2563 1 16,999.- 25
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 2 : สนามบินหมิงฉางซุ่ย (คุนหมิง) ( SC8886 : 03.00-05.55 ) - เมืองตงชวน - ไร่สตรอว์เบอร์รี่ - แผ่นดินสีแดงตงชวน - ทุ่งดอกมัสตาร์ด วันที่ 3 : ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมกระเช้า+รถแบตเตอรี่) - วัดหยวนทง - ชมดอกซากุระบาน-ช้อปปิ้งอิสระถนนคนเดิน วันที่ 4 : เมืองโบราณกวนตู้ - ชมดอกทิวลิป - ภูเขาซีซานประตูมังกร (รถแบตเตอรี่+กระเช้า) - สนามบินคุนหมิง วันที่ 5 : ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ (SC8885 : 01.15+1-01.40+1)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2 : SC8886 (03.00-05.55) สนามบินคุนหมิง – ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า)

วันที่ 3 : เที่ยวดินแดนสีแดงตงชวน – ระหว่างทางแวะไร่ผลไม้สตอเบอรี่ - คุนหมิง – ถ้ำไซอิ๋ว - สะพานแก้ว (รวมสไลด์เดอร์ขากลับ)

วันที่ 4 : ร้านบัวหิมะ – วัดหยวนทง – น้ำตกคุนหมิง – ถนนคนเดิน - สนามบินคุนหมิง

วันที่ 5 : สนามบินคุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ
SC8885 (01.15+1-01.40+1)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 16 พ.ย. เวลา 14:06 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
12 - 16 ธันวาคม 1 9,999.- 19
13 - 17 ธันวาคม 1 9,999.- 25
18 - 22 ธันวาคม 1 10,999.- 25
19 - 23 ธันวาคม 1 10,999.- 16
20 - 24 ธันวาคม 1 11,999.- 25
25 - 29 ธันวาคม 1 12,999.- 25
26 - 30 ธันวาคม 1 14,999.- 25
28 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 1 14,999.- 25
29 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 1 14,999.- 25
30 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 1 14,999.- 25
1 - 5 มกราคม 2563 1 12,999.- 25
3 - 7 มกราคม 2563 1 10,999.- 25
8 - 12 มกราคม 2563 1 10,999.- 25
9 - 13 มกราคม 2563 1 11,999.- 25
10 - 14 มกราคม 2563 1 11,999.- 25
15 - 19 มกราคม 2563 1 11,999.- 25
14 - 18 กุมภาพันธ์ 2563 1 11,999.- 25
19 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 1 11,999.- 25
20 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 1 11,999.- 25
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 1 10,999.- 25
26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 1 11,999.- 25
27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2563 1 11,999.- 25
28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2563 1 10,999.- 25
4 - 8 มีนาคม 2563 1 11,999.- 25
5 - 9 มีนาคม 2563 1 11,999.- 25
6 - 10 มีนาคม 2563 1 10,999.- 25
11 - 15 มีนาคม 2563 1 11,999.- 25
12 - 16 มีนาคม 2563 1 11,999.- 25
13 - 17 มีนาคม 2563 1 10,999.- 25
18 - 22 มีนาคม 2563 1 11,999.- 25
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 2 : SC8886 (03.00-05.55) สนามบินคุนหมิง – ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) วันที่ 3 : เที่ยวดินแดนสีแดงตงชวน – ระหว่างทางแวะไร่ผลไม้สตอเบอรี่ - คุนหมิง – ถ้ำไซอิ๋ว - สะพานแก้ว (รวมสไลด์เดอร์ขากลับ) วันที่ 4 : ร้านบัวหิมะ – วัดหยวนทง – น้ำตกคุนหมิง – ถนนคนเดิน - สนามบินคุนหมิง วันที่ 5 : สนามบินคุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ SC8885 (01.15+1-01.40+1)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ -สนามบินหมิงฉางซุ่ย (คุนหมิง) - HOTEL
( 8L802: 20.55-00.20 )

วันที่ 2 : วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้ - เมืองต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์

วันที่ 3 : เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - ระหว่างทาง ชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองโบราณแชงกรีล่า

วันที่ 4 : หุบเขาพระจันทรีน้ำเงิน ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ – วัดลามะซงจ้านหลิง (รวมรถแบตเตอรี่) - เมืองลี่เจียง - สระมังกรดำ เมืองเก่าลี่เจียง

วันที่ 5 : อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ ไป-กลับ) อุทยานน้ำหยก - เมืองฉูฉง

วันที่ 6 : เข้าร้านแช่เท้าบัวหิมะ – ประตูม้าทองไก่หยก - สนามบินคุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ
KMG-BKK 8L801 (18.30-19.45)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 1 ม.ค. 2513 เวลา 07:00 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
26 - 31 ธันวาคม 1 21,999.- 11
29 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 1 22,999.- 17
30 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 1 22,999.- 25
31 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 1 22,999.- 25
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ -สนามบินหมิงฉางซุ่ย (คุนหมิง) - HOTEL ( 8L802: 20.55-00.20 ) วันที่ 2 : วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้ - เมืองต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ วันที่ 3 : เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - ระหว่างทาง ชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองโบราณแชงกรีล่า วันที่ 4 : หุบเขาพระจันทรีน้ำเงิน ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ – วัดลามะซงจ้านหลิง (รวมรถแบตเตอรี่) - เมืองลี่เจียง - สระมังกรดำ เมืองเก่าลี่เจียง วันที่ 5 : อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ ไป-กลับ) อุทยานน้ำหยก - เมืองฉูฉง วันที่ 6 : เข้าร้านแช่เท้าบัวหิมะ – ประตูม้าทองไก่หยก - สนามบินคุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ KMG-BKK 8L801 (18.30-19.45)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บินตรง ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 4D 3N (8L)

  • Code PCN11-8L
  • ราคาเริ่มต้น 15,999.-
  • สายการบิน

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินหมิงลี่เจียง - เมืองลี่เจียง
( 8L826: 13.15-16.30 )

วันที่ 2 : ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ ไป-กลับ) - ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (โชว์จางอี้โหมว) – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” – สระมังกรดำ + อุทยานน้ำหยก

วันที่ 3 : เมืองเก่าซู่เหอ - สะพานแก้วลี่เจียง – หมู่บ้านไป๋ซา - เมืองเก่าลี่เจียง

วันที่ 4 : สนามบินลี่เจียง – สนามบินสุวรรณภูมิ
LJG-BKK 8L825 (10.00-11.25)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 21 ต.ค. เวลา 17:06 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
24 - 27 พฤศจิกายน 1 15,999.- W/L
1 - 4 ธันวาคม 1 16,999.- W/L
8 - 11 ธันวาคม 1 16,999.- 23
15 - 18 ธันวาคม 1 16,999.- 23
22 - 25 ธันวาคม 1 16,999.- 23
29 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 1 18,999.- W/L
5 - 8 มกราคม 2563 1 16,999.- 18
12 - 15 มกราคม 2563 1 16,999.- 25
19 - 22 มกราคม 2563 1 16,999.- 25
26 - 29 มกราคม 2563 1 16,999.- 25
2 - 5 กุมภาพันธ์ 2563 1 16,999.- 25
9 - 12 กุมภาพันธ์ 2563 1 17,999.- 25
16 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 1 16,999.- 25
23 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 1 16,999.- 25
1 - 4 มีนาคม 2563 1 16,999.- 25
8 - 11 มีนาคม 2563 1 16,999.- 25
15 - 18 มีนาคม 2563 1 16,999.- 25
22 - 25 มีนาคม 2563 1 16,999.- 25
29 มีนาคม - 1 เมษายน 2563 1 16,999.- 25
5 - 8 เมษายน 2563 1 17,999.- 25
12 - 15 เมษายน 2563 1 18,999.- 25
19 - 22 เมษายน 2563 1 16,999.- 25
26 - 29 เมษายน 2563 1 16,999.- 25
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินหมิงลี่เจียง - เมืองลี่เจียง ( 8L826: 13.15-16.30 ) วันที่ 2 : ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ ไป-กลับ) - ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (โชว์จางอี้โหมว) – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” – สระมังกรดำ + อุทยานน้ำหยก วันที่ 3 : เมืองเก่าซู่เหอ - สะพานแก้วลี่เจียง – หมู่บ้านไป๋ซา - เมืองเก่าลี่เจียง วันที่ 4 : สนามบินลี่เจียง – สนามบินสุวรรณภูมิ LJG-BKK 8L825 (10.00-11.25)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บินตรง ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ภูเขา5D 4N (8L)

  • Code PCN12-8L
  • ราคาเริ่มต้น 16,999.-
  • สายการบิน

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ -สนามบินหมิงลี่เจียง - ต้าหลี่ (2.30 HR) -HOTEL ( 8L826: 13.15-16.30 )

วันที่ 2 : เมืองโบราณต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - ระหว่างทางแวะชมช่องแคบเสือกระโจน - เมืองเก่าแชงกรีล่า

วันที่ 3 : วัดลามะซงจ้านหลิน (รวมรถแบตเตอรี่) - เมืองลี่เจียง - เมืองเก่าซู่เหอ - สระมังกรดำ

วันที่ 4 : อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ ไป-กลับ) ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (โชว์จางอี้โหมว) - อุทยานน้ำหยก – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน – เมืองเก่าลี่เจียง

วันที่ 5 : สนามบินลี่เจียง – สนามบินสุวรรณภูมิ
LJG-BKK 8L825 (10.00-11.25)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 24 ต.ค. เวลา 15:36 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
4 - 8 ธันวาคม 1 17,999.- เต็ม
4 - 8 ธันวาคม 1 17,999.- 9
11 - 15 ธันวาคม 1 17,999.- 12
18 - 22 ธันวาคม 1 17,999.- 13
25 - 29 ธันวาคม 1 18,999.- 13
1 - 5 มกราคม 2563 1 18,999.- 13
8 - 12 มกราคม 2563 1 17,999.- 25
15 - 19 มกราคม 2563 1 17,999.- 25
22 - 26 มกราคม 2563 1 17,999.- 25
29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 1 17,999.- 25
5 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 1 18,999.- 25
12 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 1 17,999.- 25
19 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 1 17,999.- 25
26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 1 17,999.- 25
4 - 8 มีนาคม 2563 1 17,999.- 25
11 - 15 มีนาคม 2563 1 17,999.- 25
18 - 22 มีนาคม 2563 1 17,999.- 25
25 - 29 มีนาคม 2563 1 17,999.- 25
1 - 5 เมษายน 2563 1 17,999.- 25
8 - 12 เมษายน 2563 1 18,999.- 25
15 - 19 เมษายน 2563 1 17,999.- 25
22 - 26 เมษายน 2563 1 17,999.- 25
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ -สนามบินหมิงลี่เจียง - ต้าหลี่ (2.30 HR) -HOTEL ( 8L826: 13.15-16.30 ) วันที่ 2 : เมืองโบราณต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - ระหว่างทางแวะชมช่องแคบเสือกระโจน - เมืองเก่าแชงกรีล่า วันที่ 3 : วัดลามะซงจ้านหลิน (รวมรถแบตเตอรี่) - เมืองลี่เจียง - เมืองเก่าซู่เหอ - สระมังกรดำ วันที่ 4 : อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ ไป-กลับ) ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (โชว์จางอี้โหมว) - อุทยานน้ำหยก – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน – เมืองเก่าลี่เจียง วันที่ 5 : สนามบินลี่เจียง – สนามบินสุวรรณภูมิ LJG-BKK 8L825 (10.00-11.25)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ