PRO CHINA คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน ทุ่งมัสตาร์ด 5D2N

  • Code PCN03-SC
  • ราคาเริ่มต้น 16,999.-
  • สายการบิน Shandong Airline(SC)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2 : สนามบินหมิงฉางซุ่ย (คุนหมิง) ( SC8886 : 03.00-05.55 ) - เมืองตงชวน - ไร่สตรอว์เบอร์รี่ - แผ่นดินสีแดงตงชวน - ทุ่งดอกมัสตาร์ด

วันที่ 3 : ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมกระเช้า+รถแบตเตอรี่) - วัดหยวนทง - ชมดอกซากุระบาน-ช้อปปิ้งอิสระถนนคนเดิน

วันที่ 4 : เมืองโบราณกวนตู้ - ชมดอกทิวลิป - ภูเขาซีซานประตูมังกร (รถแบตเตอรี่+กระเช้า) - สนามบินคุนหมิง

วันที่ 5 : ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ (SC8885 : 01.15+1-01.40+1)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 21 ต.ค. 2562 เวลา 11:38 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
6 - 10 กุมภาพันธ์ 1 18,999.- W/L
7 - 11 กุมภาพันธ์ 1 18,999.- W/L
13 - 17 กุมภาพันธ์ 1 18,999.- 25
14 - 18 กุมภาพันธ์ 1 17,999.- 14
20 - 24 กุมภาพันธ์ 1 17,999.- 25
21 - 25 กุมภาพันธ์ 1 17,999.- 25
5 - 9 มีนาคม 1 17,999.- 25
6 - 10 มีนาคม 1 18,999.- 25
12 - 16 มีนาคม 1 18,999.- 25
13 - 17 มีนาคม 1 17,999.- 25
19 - 23 มีนาคม 1 17,999.- 25
20 - 24 มีนาคม 1 16,999.- 25
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 2 : สนามบินหมิงฉางซุ่ย (คุนหมิง) ( SC8886 : 03.00-05.55 ) - เมืองตงชวน - ไร่สตรอว์เบอร์รี่ - แผ่นดินสีแดงตงชวน - ทุ่งดอกมัสตาร์ด วันที่ 3 : ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมกระเช้า+รถแบตเตอรี่) - วัดหยวนทง - ชมดอกซากุระบาน-ช้อปปิ้งอิสระถนนคนเดิน วันที่ 4 : เมืองโบราณกวนตู้ - ชมดอกทิวลิป - ภูเขาซีซานประตูมังกร (รถแบตเตอรี่+กระเช้า) - สนามบินคุนหมิง วันที่ 5 : ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ (SC8885 : 01.15+1-01.40+1)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2 : SC8886 (03.00-05.55) สนามบินคุนหมิง – ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า)

วันที่ 3 : เที่ยวดินแดนสีแดงตงชวน – ระหว่างทางแวะไร่ผลไม้สตอเบอรี่ - คุนหมิง – ถ้ำไซอิ๋ว - สะพานแก้ว (รวมสไลด์เดอร์ขากลับ)

วันที่ 4 : ร้านบัวหิมะ – วัดหยวนทง – น้ำตกคุนหมิง – ถนนคนเดิน - สนามบินคุนหมิง

วันที่ 5 : สนามบินคุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ
SC8885 (01.15+1-01.40+1)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 16 พ.ย. 2562 เวลา 14:06 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
14 - 18 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- 9
19 - 23 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- W/L
20 - 24 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- 25
21 - 25 กุมภาพันธ์ 1 10,999.- W/L
26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 1 11,999.- W/L
27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 1 11,999.- 25
28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 1 10,999.- W/L
4 - 8 มีนาคม 1 11,999.- 23
5 - 9 มีนาคม 1 11,999.- 25
6 - 10 มีนาคม 1 10,999.- 25
11 - 15 มีนาคม 1 11,999.- 3
12 - 16 มีนาคม 1 11,999.- 25
13 - 17 มีนาคม 1 10,999.- 25
18 - 22 มีนาคม 1 11,999.- 25
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 2 : SC8886 (03.00-05.55) สนามบินคุนหมิง – ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) วันที่ 3 : เที่ยวดินแดนสีแดงตงชวน – ระหว่างทางแวะไร่ผลไม้สตอเบอรี่ - คุนหมิง – ถ้ำไซอิ๋ว - สะพานแก้ว (รวมสไลด์เดอร์ขากลับ) วันที่ 4 : ร้านบัวหิมะ – วัดหยวนทง – น้ำตกคุนหมิง – ถนนคนเดิน - สนามบินคุนหมิง วันที่ 5 : สนามบินคุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ SC8885 (01.15+1-01.40+1)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บินตรง ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 4D 3N (8L)

  • Code PCN11-8L
  • ราคาเริ่มต้น 15,999.-
  • สายการบิน

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินหมิงลี่เจียง - เมืองลี่เจียง
( 8L826: 13.15-16.30 )

วันที่ 2 : ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ ไป-กลับ) - ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (โชว์จางอี้โหมว) – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” – สระมังกรดำ + อุทยานน้ำหยก

วันที่ 3 : เมืองเก่าซู่เหอ - สะพานแก้วลี่เจียง – หมู่บ้านไป๋ซา - เมืองเก่าลี่เจียง

วันที่ 4 : สนามบินลี่เจียง – สนามบินสุวรรณภูมิ
LJG-BKK 8L825 (10.00-11.25)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 21 ต.ค. 2562 เวลา 17:06 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
2 - 5 กุมภาพันธ์ 1 16,999.- 25
9 - 12 กุมภาพันธ์ 1 17,999.- 25
16 - 19 กุมภาพันธ์ 1 16,999.- 25
23 - 26 กุมภาพันธ์ 1 16,999.- 25
1 - 4 มีนาคม 1 16,999.- 25
8 - 11 มีนาคม 1 16,999.- 25
15 - 18 มีนาคม 1 16,999.- 25
22 - 25 มีนาคม 1 16,999.- 25
29 มีนาคม - 1 เมษายน 1 16,999.- 25
5 - 8 เมษายน 1 17,999.- 25
12 - 15 เมษายน 1 18,999.- W/L
19 - 22 เมษายน 1 16,999.- 25
26 - 29 เมษายน 1 16,999.- 25
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินหมิงลี่เจียง - เมืองลี่เจียง ( 8L826: 13.15-16.30 ) วันที่ 2 : ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ ไป-กลับ) - ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (โชว์จางอี้โหมว) – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” – สระมังกรดำ + อุทยานน้ำหยก วันที่ 3 : เมืองเก่าซู่เหอ - สะพานแก้วลี่เจียง – หมู่บ้านไป๋ซา - เมืองเก่าลี่เจียง วันที่ 4 : สนามบินลี่เจียง – สนามบินสุวรรณภูมิ LJG-BKK 8L825 (10.00-11.25)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บินตรง ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ภูเขา5D 4N (8L)

  • Code PCN12-8L
  • ราคาเริ่มต้น 16,999.-
  • สายการบิน

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ -สนามบินหมิงลี่เจียง - ต้าหลี่ (2.30 HR) -HOTEL ( 8L826: 13.15-16.30 )

วันที่ 2 : เมืองโบราณต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - ระหว่างทางแวะชมช่องแคบเสือกระโจน - เมืองเก่าแชงกรีล่า

วันที่ 3 : วัดลามะซงจ้านหลิน (รวมรถแบตเตอรี่) - เมืองลี่เจียง - เมืองเก่าซู่เหอ - สระมังกรดำ

วันที่ 4 : อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ ไป-กลับ) ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (โชว์จางอี้โหมว) - อุทยานน้ำหยก – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน – เมืองเก่าลี่เจียง

วันที่ 5 : สนามบินลี่เจียง – สนามบินสุวรรณภูมิ
LJG-BKK 8L825 (10.00-11.25)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 24 ต.ค. 2562 เวลา 15:36 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 1 17,999.- W/L
29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 1 17,999.- 15,999.- W/L
5 - 9 กุมภาพันธ์ 1 18,999.- W/L
12 - 16 กุมภาพันธ์ 1 17,999.- W/L
12 - 16 กุมภาพันธ์ 1 17,999.- 15,999.- 8
19 - 23 กุมภาพันธ์ 1 17,999.- 25
26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 1 17,999.- W/L
4 - 8 มีนาคม 1 17,999.- 5
11 - 15 มีนาคม 1 17,999.- 25
18 - 22 มีนาคม 1 17,999.- 6
25 - 29 มีนาคม 1 17,999.- 11
1 - 5 เมษายน 1 17,999.- W/L
8 - 12 เมษายน 1 18,999.- 25
15 - 19 เมษายน 1 17,999.- 12
22 - 26 เมษายน 1 17,999.- 25
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ -สนามบินหมิงลี่เจียง - ต้าหลี่ (2.30 HR) -HOTEL ( 8L826: 13.15-16.30 ) วันที่ 2 : เมืองโบราณต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - ระหว่างทางแวะชมช่องแคบเสือกระโจน - เมืองเก่าแชงกรีล่า วันที่ 3 : วัดลามะซงจ้านหลิน (รวมรถแบตเตอรี่) - เมืองลี่เจียง - เมืองเก่าซู่เหอ - สระมังกรดำ วันที่ 4 : อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ ไป-กลับ) ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (โชว์จางอี้โหมว) - อุทยานน้ำหยก – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน – เมืองเก่าลี่เจียง วันที่ 5 : สนามบินลี่เจียง – สนามบินสุวรรณภูมิ LJG-BKK 8L825 (10.00-11.25)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ