PRO TURKEY IN ANCIENT CITY 8D6N

 • Code PTK06-PS
 • ราคาเริ่มต้น 28,888.-
 • สายการบิน Ukraine Airlines (PS)

* ไฮไลท์

- พระราชวังทอปกาปึ(TOPKAPI PALACE) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก
- ม้าไม้จำลองเมืองทรอย (Troy Wooden House)
- เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง
- นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก
- เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็น เมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน
- ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 6 มิ.ย. เวลา 15:35 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
20 - 27 กันยายน 1 29,888.- 27,888.- W/L
27 กันยายน - 4 ตุลาคม 1 28,888.- 27,888.- W/L
4 - 11 ตุลาคม 1 29,888.- 28,888.- 10
Promotion
4 - 11 ตุลาคม
1 29,888.- เต็ม
Promotion
11 - 18 ตุลาคม
1 29,888.- W/L
Promotion
25 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน
1 28,888.- 15
- พระราชวังทอปกาปึ(TOPKAPI PALACE) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย (Troy Wooden House) - เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง - นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก - เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็น เมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน - ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO TURKEY RED APPLE FARM 9D7N

 • Code PTK07-KU
 • ราคาเริ่มต้น 28,900.-
 • สายการบิน Kuwait Airway (KU)

* ไฮไลท์

- ชมภายใน สวนแอปเปิ้ล ที่เมืองคอนย่า
- สู่ พระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace)
- ม้าไม้จำลองเมืองทรอย (Troy Wooden House)
- เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS)
- นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY)
- เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็น เมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน
- ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น
- ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ (Grand Bazaar)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 30 ส.ค. เวลา 10:42 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
Promotion
9 - 17 ตุลาคม
1 29,900.- 1
16 - 24 ตุลาคม 1 29,900.- 15
- ชมภายใน สวนแอปเปิ้ล ที่เมืองคอนย่า - สู่ พระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace) - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย (Troy Wooden House) - เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) - นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) - เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็น เมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน - ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น - ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ (Grand Bazaar)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO TURKEY FROZEN ULUDAG SKI 8D6N

 • Code PTK08-PS
 • ราคาเริ่มต้น 32,900.-
 • สายการบิน Ukraine Airlines (PS)

* ไฮไลท์

- ตะลุยสกีที่ Uludag Ski Center
- พระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace)
- ม้าไม้จำลองเมืองทรอย (Troy Wooden House)
- เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS)
- นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY)
- เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็น เมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน
- ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE) ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น
- ตลาดสไปร์มาร์เก็ต (SPICE MARKET)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 30 ส.ค. เวลา 12:32 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
Promotion
10 - 17 พฤศจิกายน
1 32,900.- 23
Promotion
17 - 24 พฤศจิกายน
1 32,900.- 25
Promotion
21 - 28 พฤศจิกายน
1 32,900.- 25
Promotion
10 - 17 ธันวาคม
1 34,900.- 25
Promotion
21 - 28 ธันวาคม
1 33,900.- 25
Promotion
28 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563
1 37,900.- 20
Promotion
18 - 25 มกราคม 2563
1 33,900.- 25
Promotion
25 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563
1 32,900.- 25
Promotion
8 - 15 กุมภาพันธ์ 2563
1 34,900.- 25
Promotion
8 - 15 มีนาคม 2563
1 32,900.- 25
- ตะลุยสกีที่ Uludag Ski Center - พระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace) - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย (Troy Wooden House) - เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) - นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) - เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็น เมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน - ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE) ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น - ตลาดสไปร์มาร์เก็ต (SPICE MARKET)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO TURKEY EXCLUSIVE ROUTE 9D6N

 • Code PTK09-TK
 • ราคาเริ่มต้น 45,900.-
 • สายการบิน Turkish Airlines (TK)

* ไฮไลท์

- สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque)
- พระราชวังทอปกาปึ(TOPKAPI PALACE)
- เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS)
- นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY)
- เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS
- ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น
- พระราชวังโดลมาบาเช่ สร้างโดยสุลต่านอับดุลเมซิดในปี 2399 ใช้เวลาสร้างถึง 30 ปี
- พัก โรงแรม ระดับ 5 ดาว 4 คืน และโรงแรมสไตร์ถ้ำ วิวหลักล้าน 2 คืน
- รับประทานอาหารเย็นสุด Exclusive ณ หอคอยกลางน้ำ Maiden Tower

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 3 ชั่วโมงที่แล้ว

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
Promotion
19 - 27 พฤศจิกายน
1 45,900.- 25
Promotion
2 - 10 ธันวาคม
1 49,900.- 25
Promotion
25 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563
1 51,900.- W/L
Promotion
26 ธันวาคม - 3 มกราคม
1 51,900.- W/L
Promotion
21 - 29 มกราคม 2563
1 45,900.- 25
Promotion
11 - 19 กุมภาพันธ์ 2563
1 49,900.- 25
Promotion
25 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2563
1 45,900.- 25
Promotion
17 - 25 มีนาคม 2563
1 47,900.- 25
Promotion
30 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2563
1 47,900.- 25
Promotion
26 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2563
1 47,900.- 25
- สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) - พระราชวังทอปกาปึ(TOPKAPI PALACE) - เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) - นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) - เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS - ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น - พระราชวังโดลมาบาเช่ สร้างโดยสุลต่านอับดุลเมซิดในปี 2399 ใช้เวลาสร้างถึง 30 ปี - พัก โรงแรม ระดับ 5 ดาว 4 คืน และโรงแรมสไตร์ถ้ำ วิวหลักล้าน 2 คืน - รับประทานอาหารเย็นสุด Exclusive ณ หอคอยกลางน้ำ Maiden Tower
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ