KOREA LEMON เปรี้ยวดับร้อน ต้อนรับซัมเมอร์

 • Code PKR01-XJ
 • ราคาเริ่มต้น 7,999.-
 • สายการบิน Air Asia X (XJ)

* ไฮไลท์

ทะเลสาบมาจัง-หุบเขาศิลปะโพชอน-วัดวาวูจองซา-ป้อมปราการฮวาซอง-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-ตลาดทงอิน-วัดโชเกชา-พระราชวังชางด๊อกกุง-ซัมชองดองกิล-โซลทาวเวอร์-เมียงดง-สตาร์พาร์ค-ย่านฮงแด-KING’S CROSS CAFE -ฮุนไดเอ้าท์เลท

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 12 ก.ค. เวลา 10:37 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
17 - 22 กรกฎาคม 1 10,999.- 9,999.- เต็ม
17 - 22 กรกฎาคม 1 8,888.- เต็ม
18 - 23 กรกฎาคม 1 8,888.- เต็ม
18 - 23 กรกฎาคม 1 7,999.- W/L
18 - 23 กรกฎาคม 1 10,999.- 9,999.- เต็ม
19 - 24 กรกฎาคม 1 9,999.- W/L
19 - 24 กรกฎาคม 1 10,999.- เต็ม
20 - 25 กรกฎาคม 1 10,999.- 3
23 - 28 กรกฎาคม 1 10,999.- W/L
23 - 28 กรกฎาคม 2 10,999.- เต็ม
24 - 29 กรกฎาคม 1 11,900.- 6
25 - 30 กรกฎาคม 1 14,900.- 13,900.- 5
26 - 31 กรกฎาคม 1 14,900.- 13,900.- 6
27 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 1 14,900.- 13,900.- 7
28 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 1 10,999.- 14
29 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 1 9,999.- 6
30 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 1 10,999.- 15
31 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 1 11,900.- 10
ทะเลสาบมาจัง-หุบเขาศิลปะโพชอน-วัดวาวูจองซา-ป้อมปราการฮวาซอง-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-ตลาดทงอิน-วัดโชเกชา-พระราชวังชางด๊อกกุง-ซัมชองดองกิล-โซลทาวเวอร์-เมียงดง-สตาร์พาร์ค-ย่านฮงแด-KING’S CROSS CAFE -ฮุนไดเอ้าท์เลท
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

KOREA BANANA โซล เอเวอร์แลนด์ แดนโอปป้า 6D3N

 • Code PKR21-XJ
 • ราคาเริ่มต้น 13,999.-
 • สายการบิน Air Asia X (XJ)

* ไฮไลท์

ทะเลสาบมาจัง-โรงถ่ายละคร YONGIN MBC DRAMA –ป้อมปราการฮวาซอง-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-โรงเรียนสอนทำกิมจิ-โซลทาวเวอร์(ไม่รวมค่าลิฟต์)-COSMETIC-ช็อปปิ้งทงแดมุน-ศูนย์โสมเกาหลี-น้ำมันสนเข็มแดง-พระราชวังคยองบกกุง(ใส่ชุดฮันบก)-ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งย่านเมียงดง-ศูนย์สมุนไพรเกาหลี-STAR PARK-KING’S CROSS CAFE-ย่านฮงแด-ฮุนไดเอ้าท์เลท-ซุปเปอร์มาร์เก็ต

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 9 ก.ค. เวลา 17:20 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
1 - 6 สิงหาคม 1 14,999.- 7
2 - 7 สิงหาคม 1 14,999.- 10
3 - 8 สิงหาคม 1 14,999.- 15
6 - 11 สิงหาคม 1 14,999.- 14
7 - 12 สิงหาคม 1 15,999.- 16
8 - 13 สิงหาคม 1 15,999.- 11
9 - 14 สิงหาคม 1 16,999.- 19
10 - 15 สิงหาคม 1 15,999.- 25
13 - 18 สิงหาคม 1 14,999.- 25
14 - 19 สิงหาคม 1 14,999.- 25
15 - 20 สิงหาคม 1 14,999.- 25
16 - 21 สิงหาคม 1 14,999.- 25
17 - 22 สิงหาคม 1 14,999.- 25
20 - 25 สิงหาคม 1 14,999.- 25
21 - 26 สิงหาคม 1 14,999.- 25
22 - 27 สิงหาคม 1 14,999.- 25
23 - 28 สิงหาคม 1 14,999.- 25
24 - 29 สิงหาคม 1 14,999.- 25
27 สิงหาคม - 1 กันยายน 1 14,999.- 25
28 สิงหาคม - 2 กันยายน 1 15,999.- 25
29 สิงหาคม - 3 กันยายน 1 14,999.- 25
30 สิงหาคม - 4 กันยายน 1 14,999.- 25
3 - 8 กันยายน 1 14,999.- 25
4 - 9 กันยายน 1 14,999.- 25
12 - 17 กันยายน 1 14,999.- 25
13 - 18 กันยายน 1 14,999.- 25
14 - 19 กันยายน 1 15,999.- 25
17 - 22 กันยายน 1 14,999.- 25
18 - 23 กันยายน 1 14,999.- 25
19 - 24 กันยายน 1 14,999.- 25
20 - 25 กันยายน 1 14,999.- 25
21 - 26 กันยายน 1 14,999.- 25
24 - 29 กันยายน 1 14,999.- 25
25 - 30 กันยายน 1 14,999.- 25
26 กันยายน - 1 ตุลาคม 1 14,999.- 25
27 กันยายน - 2 ตุลาคม 1 14,999.- 25
28 กันยายน - 3 ตุลาคม 1 15,999.- 25
1 - 6 ตุลาคม 1 15,999.- 25
2 - 7 ตุลาคม 1 16,999.- 25
3 - 8 ตุลาคม 1 16,999.- 25
4 - 9 ตุลาคม 1 15,999.- 25
5 - 10 ตุลาคม 1 15,999.- 25
8 - 13 ตุลาคม 1 15,999.- 25
9 - 14 ตุลาคม 1 18,999.- 25
10 - 15 ตุลาคม 1 18,999.- 25
11 - 16 ตุลาคม 1 18,999.- 25
12 - 17 ตุลาคม 1 18,999.- 25
13 - 18 ตุลาคม 1 16,999.- 25
16 - 21 ตุลาคม 1 15,999.- 25
17 - 22 ตุลาคม 1 15,999.- 25
18 - 23 ตุลาคม 1 18,999.- 25
19 - 24 ตุลาคม 1 16,999.- 25
22 - 27 ตุลาคม 1 18,999.- 25
23 - 28 ตุลาคม 1 18,999.- 25
24 - 29 ตุลาคม 1 15,999.- 25
25 - 30 ตุลาคม 1 15,999.- 25
ทะเลสาบมาจัง-โรงถ่ายละคร YONGIN MBC DRAMA –ป้อมปราการฮวาซอง-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-โรงเรียนสอนทำกิมจิ-โซลทาวเวอร์(ไม่รวมค่าลิฟต์)-COSMETIC-ช็อปปิ้งทงแดมุน-ศูนย์โสมเกาหลี-น้ำมันสนเข็มแดง-พระราชวังคยองบกกุง(ใส่ชุดฮันบก)-ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งย่านเมียงดง-ศูนย์สมุนไพรเกาหลี-STAR PARK-KING’S CROSS CAFE-ย่านฮงแด-ฮุนไดเอ้าท์เลท-ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ