PACKAGE HOKKAIDO CLUB MED SAHORO 3D2N

 • Code Clubmed PJPK-02
 • ราคาเริ่มต้น 9,999.-
 • สายการบิน

* ไฮไลท์

พักสกีรีสอร์ท สุดหรู 4 ดาว 2 คืน
สัมผัสหิมะ เรียนสกี เล่นสกี แบบฟรี ฟรี !! สุดฟิน เต็มอิ่ม 3 วัน 2 คืน
All Inclusive - Buffet Inter - Onsen/Juczzi/Sauna
SKI PASS - Class ski - Trainer snowboard
พิเศษ !! ฟรี รถรับ-ส่ง สนามบิน-Club med Sahoro
(**ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน**)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 27 ธ.ค. 2562 เวลา 16:26 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
26 - 28 มีนาคม 1 22,900.- 12
28 - 30 มีนาคม 1 22,900.- 13
พักสกีรีสอร์ท สุดหรู 4 ดาว 2 คืน สัมผัสหิมะ เรียนสกี เล่นสกี แบบฟรี ฟรี !! สุดฟิน เต็มอิ่ม 3 วัน 2 คืน All Inclusive - Buffet Inter - Onsen/Juczzi/Sauna SKI PASS - Class ski - Trainer snowboard พิเศษ !! ฟรี รถรับ-ส่ง สนามบิน-Club med Sahoro (**ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน**)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO TOKYO FUJI SNOW EASY EASY ภาค II 5D 3N

 • Code PJP012-SL
 • ราคาเริ่มต้น 17,999.-
 • สายการบิน Thai Lion Air (SL)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ- วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรีโอไดบะไดเวอร์ซิตี้ *** อาบน้ำแร่เช่ออนเซ็น ***
วันที่ 3 : สัมผัสหิมะ ลานสกี – โอชิโนะฮักไก – ชงชาแบบญี่ปุ่น - ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่ 4 : ทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ อิสระช้อปปิ้งเพลิดเพลินในโตเกียว
วันที่ 5 : สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข ประมาณ 1 ชั่วโมงที่แล้ว

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 1 22,999.- W/L
29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 1 22,999.- 19,999.- เต็ม
29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 1 22,999.- W/L
29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 1 22,999.- 17,999.- 2
30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 1 22,999.- W/L
31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 1 22,999.- 17,999.- 4
31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 1 22,999.- 19,999.- เต็ม
1 - 5 กุมภาพันธ์ 1 21,999.- W/L
2 - 6 กุมภาพันธ์ 1 20,999.- เต็ม
2 - 6 กุมภาพันธ์ 1 20,999.- 19,999.- 2
4 - 8 กุมภาพันธ์ 1 21,999.- W/L
5 - 9 กุมภาพันธ์ 1 24,999.- W/L
6 - 10 กุมภาพันธ์ 1 28,999.- W/L
7 - 11 กุมภาพันธ์ 1 28,999.- 26,999.- 9
7 - 11 กุมภาพันธ์ 1 28,999.- เต็ม
8 - 12 กุมภาพันธ์ 1 27,999.- W/L
9 - 13 กุมภาพันธ์ 1 24,999.- W/L
13 - 17 กุมภาพันธ์ 1 23,999.- W/L
15 - 19 กุมภาพันธ์ 1 23,999.- 21,999.- 5
15 - 19 กุมภาพันธ์ 1 23,999.- เต็ม
17 - 21 กุมภาพันธ์ 1 21,999.- W/L
18 - 22 กุมภาพันธ์ 1 22,999.- W/L
19 - 23 กุมภาพันธ์ 1 22,999.- 7
20 - 24 กุมภาพันธ์ 1 22,999.- 34
21 - 25 กุมภาพันธ์ 1 22,999.- W/L
22 - 26 กุมภาพันธ์ 1 21,999.- W/L
23 - 27 กุมภาพันธ์ 1 20,999.- 11
24 - 28 กุมภาพันธ์ 1 21,999.- W/L
25 - 29 กุมภาพันธ์ 1 21,999.- 34
26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 1 22,999.- 34
27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 1 22,999.- 34
28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 1 23,999.- W/L
29 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 1 21,999.- W/L
1 - 5 มีนาคม 1 21,999.- W/L
2 - 6 มีนาคม 1 21,999.- W/L
3 - 7 มีนาคม 1 23,999.- 34
4 - 8 มีนาคม 1 23,999.- W/L
5 - 9 มีนาคม 1 23,999.- 34
6 - 10 มีนาคม 1 23,999.- 24
7 - 11 มีนาคม 1 22,999.- 23
9 - 13 มีนาคม 1 26,300.- W/L
9 - 13 มีนาคม 1 27,800.- W/L
10 - 14 มีนาคม 1 22,999.- 17
วันที่ 1 : กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ- วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรีโอไดบะไดเวอร์ซิตี้ *** อาบน้ำแร่เช่ออนเซ็น *** วันที่ 3 : สัมผัสหิมะ ลานสกี – โอชิโนะฮักไก – ชงชาแบบญี่ปุ่น - ช้อปปิ้งชินจูกุ วันที่ 4 : ทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ อิสระช้อปปิ้งเพลิดเพลินในโตเกียว วันที่ 5 : สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO WINTER HOKKAIDO OTARU FREE DAY 6D 4N

 • Code PJP032-TG
 • ราคาเริ่มต้น 36,999.-
 • สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 14 พ.ย. 2562 เวลา 16:02 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
29 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 1 38,999.- W/L

PRO TOKYO OSAKA AUTUMN 6D4N เดินทางเดือน พ.ย. 62 - ก.พ. 63

 • Code PJP042-TG
 • ราคาเริ่มต้น 38,999.-
 • สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

* ไฮไลท์

วันที่1: กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2: สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ

วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ผ่านชมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ - เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น - ช้อปปิ้ง SAKAE นาโกย่า

วันที่ 4: กิฟุ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - โอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้

วันที่ 5 : อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

วันที่ 6: เกียวโต - ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ - ริงกุเอ้าท์เลต - สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 12 ก.ย. 2562 เวลา 15:08 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
6 - 11 กุมภาพันธ์ 1 41,999.- W/L
วันที่1: กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 2: สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ผ่านชมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ - เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น - ช้อปปิ้ง SAKAE นาโกย่า วันที่ 4: กิฟุ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - โอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้ วันที่ 5 : อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ วันที่ 6: เกียวโต - ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ - ริงกุเอ้าท์เลต - สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO SNOW NAGOYA TAKAYAMA KYOTO 4D3N

 • Code PJP050-SL
 • ราคาเริ่มต้น 19,999.-
 • สายการบิน Thai Lion Air (SL)

* ไฮไลท์

DAY 1 สนามบินดอนเมือง SL310 (07.25-15.25) - สนามบินนาโกย่า - Osu shopping Street

DAY 2 ลานสกี - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ – สะพานแดงนาคะบาชิ – AEON MALL GIFU

DAY 3 เกียวโต - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ปราสาททองคินคะคุจิ – นาโกย่า - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ

DAY 4 Nagoya TV Tower - DUTY FREE - NAGASHIMA OUTLET – สนามบินนาโกย่า-สนามบินดอนเมือง SL311 (16.55-21.10)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข ประมาณ 1 ชั่วโมงที่แล้ว

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 1 21,999.- W/L
2 - 5 กุมภาพันธ์ 1 21,999.- W/L
3 - 6 กุมภาพันธ์ 1 21,999.- W/L
9 - 12 กุมภาพันธ์ 1 25,999.- 22,999.- 19
14 - 17 กุมภาพันธ์ 1 21,999.- 8
16 - 19 กุมภาพันธ์ 1 21,999.- W/L
20 - 23 กุมภาพันธ์ 1 21,999.- W/L
21 - 24 กุมภาพันธ์ 1 21,999.- 22
28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 1 21,999.- 32
2 - 5 มีนาคม 1 21,999.- W/L
5 - 8 มีนาคม 1 21,999.- 3
9 - 12 มีนาคม 1 21,999.- W/L
12 - 15 มีนาคม 1 21,999.- 13
15 - 18 มีนาคม 1 21,999.- W/L
19 - 22 มีนาคม 1 20,999.- W/L
DAY 1 สนามบินดอนเมือง SL310 (07.25-15.25) - สนามบินนาโกย่า - Osu shopping Street DAY 2 ลานสกี - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ – สะพานแดงนาคะบาชิ – AEON MALL GIFU DAY 3 เกียวโต - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ปราสาททองคินคะคุจิ – นาโกย่า - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ DAY 4 Nagoya TV Tower - DUTY FREE - NAGASHIMA OUTLET – สนามบินนาโกย่า-สนามบินดอนเมือง SL311 (16.55-21.10)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO TOKYO FIRST IMPRESSION เดินทางพีเรียต พ.ย.-ธ.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท

 • Code PJP15-SL
 • ราคาเริ่มต้น 15,999.-
 • สายการบิน Thai Lion Air (SL)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ-สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์-พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น-จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ- AEON MALL

วันที่ 3 : วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจุกุ-อิสระช้อปปิ้ง Duty free- ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า

วันที่ 4 : อิสระในกรุงโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์

วันที่ 5 : สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 3 ต.ค. 2562 เวลา 19:37 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
11 - 15 กุมภาพันธ์ 1 22,900.- W/L
11 - 17 กุมภาพันธ์ 1 19,000.- W/L
12 - 16 กุมภาพันธ์ 1 22,900.- W/L
13 - 17 กุมภาพันธ์ 1 22,900.- W/L
14 - 18 กุมภาพันธ์ 1 22,900.- W/L
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ-สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์-พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น-จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ- AEON MALL วันที่ 3 : วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจุกุ-อิสระช้อปปิ้ง Duty free- ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า วันที่ 4 : อิสระในกรุงโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ วันที่ 5 : สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO TOKYO SNOW VS SAKURA เดินทาง ก.พ.- มี.ค.63 ราคาเริ่มต้น 21,999.-

 • Code PJP16-SL
 • ราคาเริ่มต้น 21,999.-
 • สายการบิน Thai Lion Air (SL)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ-พระใหญ่แห่งคามาคุระ-พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น

วันที่ 3 : กิจกรรมลานสกี-ชมซากุระ เมืองคาวาซึ

วันที่ 4 : วัดอาซากุสะ-พระราชวังโตเกียวอิมพีเรียล(ชมภายนอก)-ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ- Duty free-ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า

วันที่ 5 : สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 16 ต.ค. 2562 เวลา 13:09 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
9 - 13 กุมภาพันธ์ 1 22,999.- W/L
10 - 14 กุมภาพันธ์ 1 21,999.- W/L
11 - 15 กุมภาพันธ์ 1 22,999.- W/L
12 - 16 กุมภาพันธ์ 1 22,999.- W/L
13 - 17 กุมภาพันธ์ 1 23,999.- W/L
14 - 18 กุมภาพันธ์ 1 23,999.- W/L
15 - 19 กุมภาพันธ์ 1 22,999.- W/L
16 - 20 กุมภาพันธ์ 1 21,999.- 6
17 - 21 กุมภาพันธ์ 1 21,999.- เต็ม
18 - 22 กุมภาพันธ์ 1 22,999.- W/L
19 - 23 กุมภาพันธ์ 1 22,999.- W/L
20 - 24 กุมภาพันธ์ 1 23,999.- W/L
21 - 25 กุมภาพันธ์ 1 23,999.- W/L
22 - 26 กุมภาพันธ์ 1 22,999.- W/L
23 - 27 กุมภาพันธ์ 1 21,999.- W/L
24 - 28 กุมภาพันธ์ 1 21,999.- W/L
25 - 29 กุมภาพันธ์ 1 22,999.- W/L
26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 1 22,999.- W/L
27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 1 23,999.- W/L
28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 1 23,999.- W/L
29 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 1 21,999.- W/L
1 - 5 มีนาคม 1 21,999.- W/L
2 - 6 มีนาคม 1 21,999.- 16
3 - 7 มีนาคม 1 22,999.- W/L
4 - 8 มีนาคม 1 22,999.- W/L
5 - 9 มีนาคม 1 23,999.- W/L
6 - 10 มีนาคม 1 23,999.- W/L
7 - 11 มีนาคม 1 22,999.- W/L
8 - 12 มีนาคม 1 21,999.- 8
9 - 13 มีนาคม 1 21,999.- W/L
10 - 14 มีนาคม 1 22,999.- W/L
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ-พระใหญ่แห่งคามาคุระ-พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น วันที่ 3 : กิจกรรมลานสกี-ชมซากุระ เมืองคาวาซึ วันที่ 4 : วัดอาซากุสะ-พระราชวังโตเกียวอิมพีเรียล(ชมภายนอก)-ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ- Duty free-ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า วันที่ 5 : สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PJP17-SL PRO TOKYO ซากุระบ๊านบาน FREE DAY 5D 3N

 • Code PJP17-SL
 • ราคาเริ่มต้น 20,999.-
 • สายการบิน Thai Lion Air (SL)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2 สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-โอไดบะไดเวอร์ซิตี้
(DMK-NRT: SL300 01.00-09.00)

วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค-เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น-ผ่านชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ-โตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ

วันที่ 4 อิสระท่องเที่ยวในกรุงโตเกียว-หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ฟรี !! รถรับ-ส่งจากโรงแรม-ดิสนีย์แลนด์

วันที่ 5 สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
(NRT-DMK: SL301 10.30-15.45)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 17 ม.ค. เวลา 18:29 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
10 - 14 มีนาคม 1 20,999.- W/L
12 - 16 มีนาคม 1 23,999.- 16
13 - 17 มีนาคม 1 23,999.- 8
14 - 18 มีนาคม 1 23,999.- 34
17 - 21 มีนาคม 1 23,999.- 17
18 - 22 มีนาคม 1 23,999.- 34
19 - 23 มีนาคม 1 23,999.- 8
20 - 24 มีนาคม 1 23,999.- 31
21 - 25 มีนาคม 1 25,999.- 34
24 - 28 มีนาคม 1 25,999.- 34
25 - 29 มีนาคม 1 25,999.- 10
26 - 30 มีนาคม 1 25,999.- 34
27 - 31 มีนาคม 1 25,999.- 17
28 มีนาคม - 1 เมษายน 1 25,999.- 34
29 มีนาคม - 2 เมษายน 1 25,999.- 34
30 มีนาคม - 3 เมษายน 1 25,999.- 34
31 มีนาคม - 4 เมษายน 1 25,999.- W/L
1 - 5 เมษายน 1 27,999.- 34
2 - 6 เมษายน 1 30,999.- 34
3 - 7 เมษายน 1 30,999.- W/L
4 - 8 เมษายน 1 29,999.- 34
5 - 9 เมษายน 1 27,999.- 34
6 - 10 เมษายน 1 27,999.- 34
7 - 11 เมษายน 1 27,999.- 34
8 - 12 เมษายน 1 29,999.- 34
9 - 13 เมษายน 1 32,999.- เต็ม
9 - 13 เมษายน 1 32,999.- 34
10 - 14 เมษายน 1 38,999.- 25
11 - 15 เมษายน 1 38,999.- 17
12 - 16 เมษายน 1 37,999.- 27
13 - 17 เมษายน 1 36,999.- 28
14 - 18 เมษายน 1 35,999.- 34
15 - 19 เมษายน 1 35,999.- 34
16 - 20 เมษายน 1 26,999.- 34
17 - 21 เมษายน 1 26,999.- 34
18 - 22 เมษายน 1 26,999.- 34
19 - 23 เมษายน 1 25,999.- 34
20 - 24 เมษายน 1 25,999.- 12
21 - 25 เมษายน 1 26,999.- 34
22 - 26 เมษายน 1 26,999.- 34
23 - 27 เมษายน 1 26,999.- 34
24 - 28 เมษายน 1 26,999.- 17
25 - 29 เมษายน 1 26,999.- 34
26 - 30 เมษายน 1 26,999.- 34
วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง วันที่ 2 สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-โอไดบะไดเวอร์ซิตี้ (DMK-NRT: SL300 01.00-09.00) วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค-เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น-ผ่านชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ-โตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ วันที่ 4 อิสระท่องเที่ยวในกรุงโตเกียว-หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ฟรี !! รถรับ-ส่งจากโรงแรม-ดิสนีย์แลนด์ วันที่ 5 สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ (NRT-DMK: SL301 10.30-15.45)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO ชมพูว๊าว OSAKA KYOTO FREEDAY 4D3N

 • Code PJP20-SL
 • ราคาเริ่มต้น 19,999.-
 • สายการบิน Thai Lion Air (SL)

* ไฮไลท์

>> บินตรงสู่ โอซาก้า โดยสายการบิน THAI LION AIR
>> บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ
>> ชมซากุระ ณ วัดน้ำใส คิโยมิสึ + ย่านกิออน ศาลเจ้าจิ้งจอก
>> ชมซากุระสุดสะพรั่ง ณ สวนด้านหน้าปราสาทโอซาก้า
>> ชมซากุระ ณ สวนอนุสรณ์บัมปาคุ Expo’70 Commemorative
>> อิสระช้อปปิ้ง หรือ ซื้อทัวร์เสริม สวนสนุกยูนิเวอร์แซล
>> WIFI FREE ON BUS // น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 5 ธ.ค. 2562 เวลา 14:33 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
21 - 24 มีนาคม 1 20,999.- 9
23 - 26 มีนาคม 1 19,999.- 5
26 - 29 มีนาคม 1 22,999.- 9
28 - 31 มีนาคม 1 22,999.- W/L
30 มีนาคม - 2 เมษายน 1 21,999.- W/L
2 - 5 เมษายน 1 23,999.- W/L
4 - 7 เมษายน 1 27,999.- 16
6 - 9 เมษายน 1 23,999.- W/L
9 - 12 เมษายน 1 23,999.- W/L
11 - 14 เมษายน 1 28,999.- 1
13 - 16 เมษายน 1 28,999.- W/L
>> บินตรงสู่ โอซาก้า โดยสายการบิน THAI LION AIR >> บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ >> ชมซากุระ ณ วัดน้ำใส คิโยมิสึ + ย่านกิออน ศาลเจ้าจิ้งจอก >> ชมซากุระสุดสะพรั่ง ณ สวนด้านหน้าปราสาทโอซาก้า >> ชมซากุระ ณ สวนอนุสรณ์บัมปาคุ Expo’70 Commemorative >> อิสระช้อปปิ้ง หรือ ซื้อทัวร์เสริม สวนสนุกยูนิเวอร์แซล >> WIFI FREE ON BUS // น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO SNOW OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N เดินทาง ธันวาคม 62 – มีนาคม 63 เริ่มต้น 25,999

 • Code PJP25-XW
 • ราคาเริ่มต้น 24,999.-
 • สายการบิน Nok Scoot (XW)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2 : สนามบินคันไซ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – Mitsui Outlet Park Jazz Dream – Nabana no sato Winter Illumination

วันที่ 3 : ทาคายาม่า - ซันมาชิ ซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – เพลิดเพลินลานสกี ทาคายาม่า – นาโกย่า-ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ

วันที่ 4 : เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ศาลเจ้าเฮอัน – วัดคินคะคุจิ - Duty Free - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

วันที่ 5 : สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 11 ก.ย. 2562 เวลา 23:28 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 1 26,999.- เต็ม
30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 1 26,999.- เต็ม
31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 1 26,999.- เต็ม
5 - 9 กุมภาพันธ์ 1 28,999.- เต็ม
6 - 10 กุมภาพันธ์ 1 28,999.- เต็ม
7 - 11 กุมภาพันธ์ 1 30,999.- เต็ม
12 - 16 กุมภาพันธ์ 1 26,999.- W/L
13 - 17 กุมภาพันธ์ 1 26,999.- เต็ม
14 - 18 กุมภาพันธ์ 1 26,999.- เต็ม
19 - 23 กุมภาพันธ์ 1 26,999.- W/L
20 - 24 กุมภาพันธ์ 1 26,999.- เต็ม
21 - 25 กุมภาพันธ์ 1 26,999.- W/L
26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 1 27,999.- W/L
28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 1 27,999.- เต็ม
4 - 8 มีนาคม 1 28,999.- เต็ม
6 - 10 มีนาคม 1 28,999.- เต็ม
11 - 15 มีนาคม 1 28,999.- เต็ม
13 - 17 มีนาคม 1 28,999.- เต็ม
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง วันที่ 2 : สนามบินคันไซ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – Mitsui Outlet Park Jazz Dream – Nabana no sato Winter Illumination วันที่ 3 : ทาคายาม่า - ซันมาชิ ซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – เพลิดเพลินลานสกี ทาคายาม่า – นาโกย่า-ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ วันที่ 4 : เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ศาลเจ้าเฮอัน – วัดคินคะคุจิ - Duty Free - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ วันที่ 5 : สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO SNOW OSAKA TAKAYAMA KYOTO 6D4N

 • Code PJP26-XW
 • ราคาเริ่มต้น 25,999.-
 • สายการบิน Nok Scoot (XW)

* ไฮไลท์

วันที่1: สนามบินดอนเมือง

วันที่2: สนามบินคันไซ - เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – เมืองนาโกย่า - เทศกาลประดับไฟ Nabana no Sato

วันที่3: ลานสกีทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองเก่าทาคายาม่า – สะพานนาคะบาชิ - ย่านช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ

วันที่4: เมืองนารา – วัดโทไดจิ - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) - ชินไซบาชิ - Duty Free - ดองกิโฮเต้ (Don Quijote)

วันที่5: อิสระช้อปปิ้ง หรือ ซื้อทัวร์เสริม Universal Studios

วันที่6: สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 16 ก.ย. 2562 เวลา 10:54 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
29 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 1 26,999.- W/L
30 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 1 26,999.- เต็ม
31 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 1 26,999.- เต็ม
5 - 10 กุมภาพันธ์ 1 28,999.- W/L
6 - 11 กุมภาพันธ์ 1 28,999.- เต็ม
7 - 12 กุมภาพันธ์ 1 28,999.- เต็ม
12 - 17 กุมภาพันธ์ 1 26,999.- W/L
13 - 18 กุมภาพันธ์ 1 26,999.- เต็ม
14 - 19 กุมภาพันธ์ 1 26,999.- เต็ม
19 - 24 กุมภาพันธ์ 1 26,999.- W/L
20 - 25 กุมภาพันธ์ 1 26,999.- เต็ม
21 - 26 กุมภาพันธ์ 1 26,999.- เต็ม
26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 1 27,999.- W/L
27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 1 27,999.- เต็ม
28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 1 27,999.- เต็ม
4 - 9 มีนาคม 1 28,999.- W/L
5 - 10 มีนาคม 1 28,999.- เต็ม
6 - 11 มีนาคม 1 28,999.- เต็ม
11 - 16 มีนาคม 1 28,999.- W/L
12 - 17 มีนาคม 1 28,999.- เต็ม
13 - 18 มีนาคม 1 28,999.- เต็ม
18 - 23 มีนาคม 1 29,999.- W/L
19 - 24 มีนาคม 1 29,999.- เต็ม
20 - 25 มีนาคม 1 29,999.- W/L
วันที่1: สนามบินดอนเมือง วันที่2: สนามบินคันไซ - เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – เมืองนาโกย่า - เทศกาลประดับไฟ Nabana no Sato วันที่3: ลานสกีทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองเก่าทาคายาม่า – สะพานนาคะบาชิ - ย่านช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ วันที่4: เมืองนารา – วัดโทไดจิ - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) - ชินไซบาชิ - Duty Free - ดองกิโฮเต้ (Don Quijote) วันที่5: อิสระช้อปปิ้ง หรือ ซื้อทัวร์เสริม Universal Studios วันที่6: สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO ROKKO SNOW OSAKA KYOTO 4D3N (DEC - MAR 2020)

 • Code PJP27-SL
 • ราคาเริ่มต้น 19,999.-
 • สายการบิน Thai Lion Air (SL)

* ไฮไลท์

DAY 1 สนามบินดอนเมือง DMK-KIX SL304 (05.55-13.45) - สนามบินคันไซ – โกเบ (Kobe) - ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์

DAY 2 เพลิดเพลิน SKI ณ Rokko – เกียวโต – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ – วัดคินคะคุจิ -โอซาก้า - ชินไซบาชิ

DAY 3 อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

DAY 4 ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – ริงกุเอ้าท์เล็ต - สสนามบินคันไซ KIX-DMK SL305 (15.00-19.05)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 23 พ.ย. 2562 เวลา 00:29 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 1 23,999.- W/L
1 - 4 กุมภาพันธ์ 1 23,999.- เต็ม
1 - 4 กุมภาพันธ์ 1 23,999.- 19,999.- 7
3 - 6 กุมภาพันธ์ 1 23,999.- W/L
6 - 9 กุมภาพันธ์ 1 29,999.- W/L
6 - 9 กุมภาพันธ์ 1 23,999.- W/L
8 - 11 กุมภาพันธ์ 1 28,999.- 25,999.- 14
10 - 13 กุมภาพันธ์ 1 23,999.- 19,999.- 24
13 - 16 กุมภาพันธ์ 1 23,999.- W/L
15 - 18 กุมภาพันธ์ 1 23,999.- 19,999.- 34
17 - 20 กุมภาพันธ์ 1 23,999.- W/L
20 - 23 กุมภาพันธ์ 1 23,999.- 20,999.- 34
22 - 25 กุมภาพันธ์ 1 23,999.- 20,999.- 34
24 - 27 กุมภาพันธ์ 1 23,999.- W/L
27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 1 23,999.- 20,999.- 34
29 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 1 23,999.- 20,999.- 34
2 - 5 มีนาคม 1 23,999.- W/L
5 - 8 มีนาคม 1 23,999.- 25
7 - 10 มีนาคม 1 23,999.- W/L
9 - 12 มีนาคม 1 21,999.- 11
12 - 15 มีนาคม 1 22,999.- 14
14 - 17 มีนาคม 1 22,999.- W/L
16 - 19 มีนาคม 1 19,999.- 1
19 - 22 มีนาคม 1 22,999.- W/L
21 - 24 มีนาคม 1 22,999.- W/L
DAY 1 สนามบินดอนเมือง DMK-KIX SL304 (05.55-13.45) - สนามบินคันไซ – โกเบ (Kobe) - ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ DAY 2 เพลิดเพลิน SKI ณ Rokko – เกียวโต – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ – วัดคินคะคุจิ -โอซาก้า - ชินไซบาชิ DAY 3 อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ DAY 4 ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – ริงกุเอ้าท์เล็ต - สสนามบินคันไซ KIX-DMK SL305 (15.00-19.05)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO HOKKAIDO TOYA SAPPORO OTARU เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ 5D3N

 • Code PJP31-XW
 • ราคาเริ่มต้น 28,999.-
 • สายการบิน Nok Scoot (XW)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2 ดอนเมือง-ซัปโปโร (สนามบินชิโทเซ่)-โชวะชินซัง-ศูนย์อนุรักษ์หมีสีน้ำตาลโรป์เวย์ขึ้นยอดเขาอุสุ-ทะเลสาบโทยะ DMK-CTS (XW146: 03.45-12.15)

วันที่ 3 โรงงานชอคโกแลต-คลองโอตารุ-ถนนซาไกมาจิ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ– JTC DUTY FREE (บุฟเฟ่ต์ชาบู+ขาปู)

วันที่ 4 อดีตศาลาว่าการ-ผ่านชมหอนาฬิกา-สวนโอโดริ พาร์ค-ตลาดปลาโจไก-มิตซุย เอ้าท์เลต-ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ-ย่านซูซูกิโนะ

วันที่ 5 ศาลเจ้าฮอกไกโด--สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ CTS-DMK (XW145: 14.55-19.55)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 16 ม.ค. เวลา 16:43 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
18 - 22 มีนาคม 1 28,999.- W/L
25 - 29 มีนาคม 1 29,999.- 17
27 - 31 มีนาคม 1 29,999.- 34
1 - 5 เมษายน 1 31,999.- 14
3 - 7 เมษายน 1 35,999.- 5
8 - 12 เมษายน 1 35,999.- 34
10 - 14 เมษายน 1 37,999.- 1
15 - 19 เมษายน 1 31,999.- 15
17 - 21 เมษายน 1 30,999.- 21
22 - 26 เมษายน 1 30,999.- 15
วันที่ 1 พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง วันที่ 2 ดอนเมือง-ซัปโปโร (สนามบินชิโทเซ่)-โชวะชินซัง-ศูนย์อนุรักษ์หมีสีน้ำตาลโรป์เวย์ขึ้นยอดเขาอุสุ-ทะเลสาบโทยะ DMK-CTS (XW146: 03.45-12.15) วันที่ 3 โรงงานชอคโกแลต-คลองโอตารุ-ถนนซาไกมาจิ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ– JTC DUTY FREE (บุฟเฟ่ต์ชาบู+ขาปู) วันที่ 4 อดีตศาลาว่าการ-ผ่านชมหอนาฬิกา-สวนโอโดริ พาร์ค-ตลาดปลาโจไก-มิตซุย เอ้าท์เลต-ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ-ย่านซูซูกิโนะ วันที่ 5 ศาลเจ้าฮอกไกโด--สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ CTS-DMK (XW145: 14.55-19.55)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO WINTER HOKKAIDO OTARU ASAHIKAWA NOBORIBETSU 6D 4N

 • Code PJP32-TG
 • ราคาเริ่มต้น 38,999.-
 • สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

* ไฮไลท์

วันที่ 1: สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2: สนามบินชิโตเสะ - เมืองอาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมน - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน - ช้อปปิ้งอาซาฮิคาวะ เฮวะโดริ – AEON MALL

วันที่ 3: ลานสโนว์โมบิล SHIKISAI-NO-OKA --> เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - เดินเล่นถนนซาไกมาจิ ชมบรรยากาศคลองโอตารุยามค่ำคืน

วันที่ 4: ศาลเจ้าฮอกไกโด - อุทยานโมอาย - เนินพระพุทธเจ้า - ตลาดปลาโจไก - ซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

วันที่ 5: โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - Duty Free - MITSUI OUTLET - Sapporo JR Tower

วันที่ 6: สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 17 ก.ย. 2562 เวลา 14:31 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
29 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 1 42,999.- W/L
21 - 26 กุมภาพันธ์ 1 41,999.- 12
13 - 18 มีนาคม 1 41,999.- เต็ม
วันที่ 1: สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 2: สนามบินชิโตเสะ - เมืองอาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมน - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน - ช้อปปิ้งอาซาฮิคาวะ เฮวะโดริ – AEON MALL วันที่ 3: ลานสโนว์โมบิล SHIKISAI-NO-OKA --> เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - เดินเล่นถนนซาไกมาจิ ชมบรรยากาศคลองโอตารุยามค่ำคืน วันที่ 4: ศาลเจ้าฮอกไกโด - อุทยานโมอาย - เนินพระพุทธเจ้า - ตลาดปลาโจไก - ซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ วันที่ 5: โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - Duty Free - MITSUI OUTLET - Sapporo JR Tower วันที่ 6: สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO HOKKAIDO ROMANCE HAKODATE TOYA SAPPORO เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ 6D4N

 • Code PJP32-XW
 • ราคาเริ่มต้น 29,999.-
 • สายการบิน Nok Scoot (XW)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 พร้อมกันที่สนามบินดอนมือง เค้านเตอร์สายการบิน NOK SCOOT
(ไม่มีบริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่ 2 ดอนเมือง-ซัปโปโร (สนามบินชิโทเซ่)-ฮาโกดาเตะ-ขึ้นเม้าท์ฮาโกดาเตะ ชมไนท์วิว 1 ใน 3

วันที่ 3 โกดังอิฐแดง-ตลาดเช้า-ย่านโมโตมาจิ-ป้อมโกะเรียว-โชวะชินซัง
ศูนย์อนุรักษ์หมี-โรปเวย์ขึ้นยอดเขาอุสุ-ทะเลสาบโทยะ

วันที่ 4 โรงงานชอคโกแลต-คลองโอตารุ-ถนนซาไกมาจิ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-JTC DUTY FREE (บุฟเฟ่ต์ชาบู+ขาปู)

วันที่ 5 อดีตศาลาว่าการ-ผ่านชมหอนาฬิกา-สวนโอโดริ พาร์ค-ตลาดปลาโจไก
มิตซุย เอ้าท์เลต-ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ-ย่านซูซูกิโนะ

วันที่ 6 ศาลเจ้าฮอกไกโด-สนามบินชิโตเสะ-สนามบินสุวรรณภูมิ CTS-DMK (XW145: 14.55-19.55)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 16 ม.ค. เวลา 17:24 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
14 - 19 มีนาคม 1 29,999.- W/L
21 - 26 มีนาคม 1 32,999.- W/L
28 มีนาคม - 2 เมษายน 1 34,999.- 9
30 มีนาคม - 4 เมษายน 1 35,999.- 14
4 - 9 เมษายน 1 37,999.- 8
6 - 11 เมษายน 1 39,999.- 34
11 - 16 เมษายน 1 42,999.- 4
13 - 18 เมษายน 1 39,999.- 13
18 - 23 เมษายน 1 35,999.- 34
20 - 25 เมษายน 1 35,999.- 34
วันที่ 1 พร้อมกันที่สนามบินดอนมือง เค้านเตอร์สายการบิน NOK SCOOT (ไม่มีบริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน) วันที่ 2 ดอนเมือง-ซัปโปโร (สนามบินชิโทเซ่)-ฮาโกดาเตะ-ขึ้นเม้าท์ฮาโกดาเตะ ชมไนท์วิว 1 ใน 3 วันที่ 3 โกดังอิฐแดง-ตลาดเช้า-ย่านโมโตมาจิ-ป้อมโกะเรียว-โชวะชินซัง ศูนย์อนุรักษ์หมี-โรปเวย์ขึ้นยอดเขาอุสุ-ทะเลสาบโทยะ วันที่ 4 โรงงานชอคโกแลต-คลองโอตารุ-ถนนซาไกมาจิ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-JTC DUTY FREE (บุฟเฟ่ต์ชาบู+ขาปู) วันที่ 5 อดีตศาลาว่าการ-ผ่านชมหอนาฬิกา-สวนโอโดริ พาร์ค-ตลาดปลาโจไก มิตซุย เอ้าท์เลต-ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ-ย่านซูซูกิโนะ วันที่ 6 ศาลเจ้าฮอกไกโด-สนามบินชิโตเสะ-สนามบินสุวรรณภูมิ CTS-DMK (XW145: 14.55-19.55)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO HOKKAIDO HAKODATE TOYA SAPPORO WINTER 6D4N

 • Code PJP33-TG
 • ราคาเริ่มต้น 39,999.-
 • สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

* ไฮไลท์

วันที่ 1: กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่)

วันที่ 2: ชิโทเซ่-โนโบริเบ็ตสึ-หุบเขานรกจิโกกุดานิ
เมืองฮาโกดาเตะ-ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ-โกดังอิฐแดง
นั่งกระเช้าชมวิว ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ

วันที่ 3: ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ-ป้อมโงเรียวคาคุ-ภูเขาไฟโชวะชิงซัง-กระเช้าไฟฟ้าอุซุซัง-ศูนย์อนุรักษ์หมี
ทะเลสาบโทยะ

วันที่ 4: โรงงานช็อคโกแลต-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิดตี้-ร้าน LETAO - JTC ดิวตี้ฟรี-เนินพระพุทธเจ้า-ถนนทานุกิโคจิ

วันที่ 5: ศาลาว่าการ-หอนาฬิกา-ตลาดปลาโจไก-JTC - มิตซุย เอ้าท์เลท

วันที่ 6 : ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 9 ธ.ค. 2562 เวลา 10:53 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
5 - 10 กุมภาพันธ์ 1 53,999.- เต็ม
14 - 19 กุมภาพันธ์ 1 43,999.- 2
4 - 9 มีนาคม 1 42,999.- เต็ม
13 - 18 มีนาคม 1 42,999.- 6
วันที่ 1: กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่) วันที่ 2: ชิโทเซ่-โนโบริเบ็ตสึ-หุบเขานรกจิโกกุดานิ เมืองฮาโกดาเตะ-ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ-โกดังอิฐแดง นั่งกระเช้าชมวิว ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ วันที่ 3: ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ-ป้อมโงเรียวคาคุ-ภูเขาไฟโชวะชิงซัง-กระเช้าไฟฟ้าอุซุซัง-ศูนย์อนุรักษ์หมี ทะเลสาบโทยะ วันที่ 4: โรงงานช็อคโกแลต-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิดตี้-ร้าน LETAO - JTC ดิวตี้ฟรี-เนินพระพุทธเจ้า-ถนนทานุกิโคจิ วันที่ 5: ศาลาว่าการ-หอนาฬิกา-ตลาดปลาโจไก-JTC - มิตซุย เอ้าท์เลท วันที่ 6 : ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO HOKKAIDO SNOW FESTIVAL 6D4N

 • Code PJP33B-TG
 • ราคาเริ่มต้น 49,999.-
 • สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่)
TG670 23.55-08.20+1

วันที่ 2 : ชิโทเสะ – โนโบริเบ็ตสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – เมืองฮาโกดาเตะ - นั่งกระเช้าชมวิว ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ - ชมเทศกาล Illumination Hakodate

วันที่ 3 : ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ป้อมโงเรียวคาคุ – ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ – โกดังอิฐแดง – ลิงแช่ออนเซ็น - อุโมงค์ไฟโทยะ Toya Illumination

วันที่ 4 : ลานสกี Rusutsu Ski Resort – โอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – โรงงานช็อคโกแลต DUTY FREE – ซัปโปโร - ชมงาน Sapporo White Illumination

วันที่ 5 : อิสระช้อปปิ้ง หรือท่องเที่ยวงาน Sapporo Snow Fes-tival

วันที่ 6 : ซัปโปโร – สุวรรณภูมิ TG671 10.00-15.50

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 10 ก.ย. 2562 เวลา 16:14 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
30 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 1 49,999.- W/L
5 - 10 กุมภาพันธ์ 1 53,999.- W/L
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่) TG670 23.55-08.20+1 วันที่ 2 : ชิโทเสะ – โนโบริเบ็ตสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – เมืองฮาโกดาเตะ - นั่งกระเช้าชมวิว ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ - ชมเทศกาล Illumination Hakodate วันที่ 3 : ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ป้อมโงเรียวคาคุ – ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ – โกดังอิฐแดง – ลิงแช่ออนเซ็น - อุโมงค์ไฟโทยะ Toya Illumination วันที่ 4 : ลานสกี Rusutsu Ski Resort – โอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – โรงงานช็อคโกแลต DUTY FREE – ซัปโปโร - ชมงาน Sapporo White Illumination วันที่ 5 : อิสระช้อปปิ้ง หรือท่องเที่ยวงาน Sapporo Snow Fes-tival วันที่ 6 : ซัปโปโร – สุวรรณภูมิ TG671 10.00-15.50
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-ซัปโปโร (ชิโทเซ่)
TG670 23.55-08.20+1

วันที่ 2 : ชิโทเซ่-อะซาฮิกาวะ-หมู่บ้านราเมง-สวนสัตว์อะซาฮิยามะโซอุนเคียว (Onsen)

วันที่ 3 : น้ำตกริวเซ-กิงกะ-มอนเบ็ทสึ-ล่องเรือตัดน้ำแข็ง “Garinko II” อะซาฮิกาวะ-อิออน มอลล์

วันที่ 4 : ลานสกีชิกิไซ-เมืองท่าโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
เมืองซัปโปโร

วันที่ 5 : ศาลาว่าการ-หอนาฬิกา-สวนโอโดริ-ตลาดปลาโจไก
มิตซุยเอ้าท์เลท-ทานูกิโคจิ-ซูซูกิโนะ

วันที่ 6 : ซัปโปโร (ชิโทเซ่)-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
TG671 10.00-15.50

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 12 ก.ย. 2562 เวลา 13:26 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
24 - 29 กุมภาพันธ์ 1 41,999.- 9
1 - 6 มีนาคม 1 44,999.- 14
4 - 9 มีนาคม 1 42,999.- W/L
13 - 18 มีนาคม 1 44,999.- W/L
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-ซัปโปโร (ชิโทเซ่) TG670 23.55-08.20+1 วันที่ 2 : ชิโทเซ่-อะซาฮิกาวะ-หมู่บ้านราเมง-สวนสัตว์อะซาฮิยามะโซอุนเคียว (Onsen) วันที่ 3 : น้ำตกริวเซ-กิงกะ-มอนเบ็ทสึ-ล่องเรือตัดน้ำแข็ง “Garinko II” อะซาฮิกาวะ-อิออน มอลล์ วันที่ 4 : ลานสกีชิกิไซ-เมืองท่าโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เมืองซัปโปโร วันที่ 5 : ศาลาว่าการ-หอนาฬิกา-สวนโอโดริ-ตลาดปลาโจไก มิตซุยเอ้าท์เลท-ทานูกิโคจิ-ซูซูกิโนะ วันที่ 6 : ซัปโปโร (ชิโทเซ่)-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) TG671 10.00-15.50
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO HOKKAIDO SAPPORO SNOW FESTIVAL 5D3N

 • Code PJP35-TG
 • ราคาเริ่มต้น 49,999.-
 • สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่) TG670 23.55-08.20+1

วันที่ 2 โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ -อิสระท่องเที่ยวงาน Sapporo Snow Festival

วันที่ 3 ลานสกี Kokusai Ski Resort – โอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – โรงงานช็อคโกแลต DUTY FREE – ซัปโปโร - ชมงาน Sapporo White Illumination

วันที่ 4 ศาลเจ้าฮอกไกโด - อุทยานโมอาย - เนินพระพุทธเจ้า - MITSUI OUTLET – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

วันที่ 5 ซัปโปโร – สุวรรณภูมิ TG671 10.00-15.50

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 18 ก.ย. 2562 เวลา 18:16 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
9 - 13 กุมภาพันธ์ 1 49,999.- W/L
9 - 13 กุมภาพันธ์ 1 49,999.- 47,999.- 4
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่) TG670 23.55-08.20+1 วันที่ 2 โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ -อิสระท่องเที่ยวงาน Sapporo Snow Festival วันที่ 3 ลานสกี Kokusai Ski Resort – โอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – โรงงานช็อคโกแลต DUTY FREE – ซัปโปโร - ชมงาน Sapporo White Illumination วันที่ 4 ศาลเจ้าฮอกไกโด - อุทยานโมอาย - เนินพระพุทธเจ้า - MITSUI OUTLET – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ วันที่ 5 ซัปโปโร – สุวรรณภูมิ TG671 10.00-15.50
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO SAKURA NAGOYA TAKAYAMA OSAKA KYOTO 6D3N (MAR-APR 2020)

 • Code PJP40-XJ
 • ราคาเริ่มต้น 24,999.-
 • สายการบิน Air Asia X (XJ)

* ไฮไลท์

DAY 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

DAY 2 : สนามบินดอนเมือง DMK-NGO XJ638 (02.15-09.40) สนามบินนาโกย่า - ชมซากุระ ริมแม่น้ำยามาซากิ – ชมซากุระบริเวณแม่น้ำชินซาไก – เข้าโรงแรมที่พัก
L : Japan Set D : อิสระอาหาร บริเวณ จุดพักรถ

DAY 3 : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - สะพานนาคะบาชิ - ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – อิออนมอลล์
L : Nabe Set

DAY 4 : เกียวโต – ทางรถไฟสายเก่า เคอาเกะ อินไคลน์ - ชมซากุระริมแม่น้ำคาโมะ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคิโยมิสึ – โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ L : Shabu Kyoto

DAY 5 : ชมซากุระ ณ สวนหน้าปราสาทโอซาก้า - ชมซากุระ ณ สวนอนุสรณ์บัมปาคุ – EXPO CITY – ริงกุ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท – สนามบินคันไซ KIX-DMK XJ611 (23.55-03.50)

DAY 6 : สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 20 ม.ค. เวลา 18:09 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
19 - 24 มีนาคม 1 24,999.- 12
20 - 25 มีนาคม 1 26,999.- 34
21 - 26 มีนาคม 1 27,999.- 34
22 - 27 มีนาคม 1 27,999.- 26
23 - 28 มีนาคม 1 28,999.- 34
24 - 29 มีนาคม 1 28,999.- W/L
25 - 30 มีนาคม 1 28,999.- 19
26 - 31 มีนาคม 1 28,999.- 34
27 มีนาคม - 1 เมษายน 1 29,999.- 24
29 มีนาคม - 3 เมษายน 1 28,999.- 34
30 มีนาคม - 4 เมษายน 1 28,999.- W/L
1 - 6 เมษายน 1 29,999.- 24
3 - 8 เมษายน 1 31,999.- 34
4 - 9 เมษายน 1 30,999.- W/L
5 - 10 เมษายน 1 30,999.- 34
6 - 11 เมษายน 1 31,999.- W/L
8 - 13 เมษายน 1 32,999.- 34
10 - 15 เมษายน 1 36,999.- 11
11 - 16 เมษายน 1 38,999.- 14
12 - 17 เมษายน 1 36,999.- 34
17 - 22 เมษายน 1 27,999.- 34
18 - 23 เมษายน 1 27,999.- 34
19 - 24 เมษายน 1 27,999.- 34
22 - 27 เมษายน 1 27,999.- W/L
24 - 29 เมษายน 1 27,999.- 29
25 - 30 เมษายน 1 27,999.- 34
26 เมษายน - 1 พฤษภาคม 1 27,999.- 34
29 เมษายน - 4 พฤษภาคม 1 29,999.- 34
DAY 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง DAY 2 : สนามบินดอนเมือง DMK-NGO XJ638 (02.15-09.40) สนามบินนาโกย่า - ชมซากุระ ริมแม่น้ำยามาซากิ – ชมซากุระบริเวณแม่น้ำชินซาไก – เข้าโรงแรมที่พัก L : Japan Set D : อิสระอาหาร บริเวณ จุดพักรถ DAY 3 : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - สะพานนาคะบาชิ - ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – อิออนมอลล์ L : Nabe Set DAY 4 : เกียวโต – ทางรถไฟสายเก่า เคอาเกะ อินไคลน์ - ชมซากุระริมแม่น้ำคาโมะ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคิโยมิสึ – โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ L : Shabu Kyoto DAY 5 : ชมซากุระ ณ สวนหน้าปราสาทโอซาก้า - ชมซากุระ ณ สวนอนุสรณ์บัมปาคุ – EXPO CITY – ริงกุ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท – สนามบินคันไซ KIX-DMK XJ611 (23.55-03.50) DAY 6 : สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO SNOW FREE DAY NAGOYA TAKAYAMA OSAKA 6D3N

 • Code PJP41(A)-XJ
 • ราคาเริ่มต้น 22,999.-
 • สายการบิน Air Asia X (XJ)

* ไฮไลท์

บินตรงนาโกย่า บินกลับโอซาก้า โดยสายการบิน AIR ASIA X
บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG บริการอาหารบนเครื่องเฉพาะขาไปเท่านั้น
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ่น
อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีทาคายาม่า สะพานแดงนาคะบาชิ
ชมเมืองเกียวโต วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าไดโกจิ
เที่ยวสบาย ไม่ย้อนทาง อิสระฟรีเดย์ 1 วัน หรือซื้อทัวร์เสริม
พักทาคายาม่า/กิฟุ 1 คืน พักโอซาก้า 2 คืน

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข ประมาณ 1 ชั่วโมงที่แล้ว

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
29 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 1 26,999.- 21,999.- 5
31 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 1 25,999.- W/L
2 - 7 กุมภาพันธ์ 1 25,999.- 21,999.- 8
2 - 7 กุมภาพันธ์ 1 25,999.- เต็ม
3 - 8 กุมภาพันธ์ 1 25,999.- W/L
3 - 8 กุมภาพันธ์ 1 30,000.- เต็ม
5 - 10 กุมภาพันธ์ 1 27,999.- 25,999.- 6
7 - 12 กุมภาพันธ์ 1 27,999.- 25,999.- W/L
7 - 12 กุมภาพันธ์ 1 27,999.- เต็ม
9 - 14 กุมภาพันธ์ 1 25,999.- 8
10 - 15 กุมภาพันธ์ 1 25,999.- 8
12 - 17 กุมภาพันธ์ 1 25,999.- 1
14 - 19 กุมภาพันธ์ 1 25,999.- 12
16 - 21 กุมภาพันธ์ 1 24,999.- W/L
18 - 23 กุมภาพันธ์ 1 25,999.- 10
22 - 27 กุมภาพันธ์ 1 25,999.- 16
24 - 29 กุมภาพันธ์ 1 25,999.- W/L
26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 1 25,999.- 10
28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 1 25,999.- 34
1 - 6 มีนาคม 1 22,999.- W/L
3 - 8 มีนาคม 1 24,999.- W/L
5 - 10 มีนาคม 1 24,999.- 1
7 - 12 มีนาคม 1 23,999.- W/L
9 - 14 มีนาคม 1 24,999.- 7
11 - 16 มีนาคม 1 25,999.- 34
13 - 18 มีนาคม 1 25,999.- 15
บินตรงนาโกย่า บินกลับโอซาก้า โดยสายการบิน AIR ASIA X บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG บริการอาหารบนเครื่องเฉพาะขาไปเท่านั้น หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ่น อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีทาคายาม่า สะพานแดงนาคะบาชิ ชมเมืองเกียวโต วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าไดโกจิ เที่ยวสบาย ไม่ย้อนทาง อิสระฟรีเดย์ 1 วัน หรือซื้อทัวร์เสริม พักทาคายาม่า/กิฟุ 1 คืน พักโอซาก้า 2 คืน
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO SNOW NAGOYA OSAKA 6D3N (DEC – MAR 2020)

 • Code PJP41-XJ
 • ราคาเริ่มต้น 23,999.-
 • สายการบิน Air Asia X (XJ)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2 : สนามบินดอนเมือง DMK-NGO XJ638 (02.15-09.40) สนามบินนาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – สะพานนาคะบาชิ – เมืองเก่าทาคายาม่า – เมืองกิฟุ – AEON GIFU

วันที่ 3 : เพลิดเพลินลานสกี ทาคายาม่า – ศาลเจ้าโอสุคันนอน – ย่านช้อปปิ้งโอสุ - เทศกาลประดับไฟ Nabana no Sato

วันที่ 4 : นาโกย่า – เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า – AEON MALL OSAKA

วันที่ 5 : ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) - Duty Free – ชินไซบาชิ - เอ็กซ์โปซิตี้ - สนามบินคันไซ
KIX-DMK XJ611 (23.55-03.50)

วันที่ 6 : สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 23 พ.ย. 2562 เวลา 21:10 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
30 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 1 26,999.- W/L
30 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 1 26,999.- 23,999.- 4
1 - 6 กุมภาพันธ์ 1 25,999.- 22,999.- 4
1 - 6 กุมภาพันธ์ 1 25,999.- W/L
4 - 9 กุมภาพันธ์ 1 27,999.- 22,999.- 8
4 - 9 กุมภาพันธ์ 1 27,999.- เต็ม
6 - 11 กุมภาพันธ์ 1 27,999.- เต็ม
8 - 13 กุมภาพันธ์ 1 25,999.- 1
11 - 16 กุมภาพันธ์ 1 25,999.- 6
13 - 18 กุมภาพันธ์ 1 25,999.- 8
15 - 20 กุมภาพันธ์ 1 25,999.- 10
17 - 22 กุมภาพันธ์ 1 25,999.- 12
19 - 24 กุมภาพันธ์ 1 25,999.- 10
21 - 26 กุมภาพันธ์ 1 25,999.- 8
23 - 28 กุมภาพันธ์ 1 25,999.- 14
25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 1 25,999.- 20
27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 1 25,999.- 15
29 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 1 25,999.- W/L
2 - 7 มีนาคม 1 25,999.- 14
4 - 9 มีนาคม 1 25,999.- 20
6 - 11 มีนาคม 1 25,999.- 9
8 - 13 มีนาคม 1 23,999.- W/L
10 - 15 มีนาคม 1 25,999.- W/L
12 - 17 มีนาคม 1 25,999.- 34
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง วันที่ 2 : สนามบินดอนเมือง DMK-NGO XJ638 (02.15-09.40) สนามบินนาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – สะพานนาคะบาชิ – เมืองเก่าทาคายาม่า – เมืองกิฟุ – AEON GIFU วันที่ 3 : เพลิดเพลินลานสกี ทาคายาม่า – ศาลเจ้าโอสุคันนอน – ย่านช้อปปิ้งโอสุ - เทศกาลประดับไฟ Nabana no Sato วันที่ 4 : นาโกย่า – เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า – AEON MALL OSAKA วันที่ 5 : ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) - Duty Free – ชินไซบาชิ - เอ็กซ์โปซิตี้ - สนามบินคันไซ KIX-DMK XJ611 (23.55-03.50) วันที่ 6 : สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO SNOW GOLDEN ROUTE OSAKA TOKYO FREEDAY 6D4N

 • Code PJP46-XW
 • ราคาเริ่มต้น 28,999.-
 • สายการบิน Nok Scoot (XW)

* ไฮไลท์

>> บินเข้าโอซาก้า บินกลับนาริตะ โดยสายการบิน NOKSCOOT
>> บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ
>> เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองเก่าทาคายาม่า
>> ชมเทศกาลไฟ Nabana no sato Winter Illumination
>> ชม ปราสาทอีกาดำ มัตสึโมโต้ ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ
>> สนุกสนาน ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ
>> ชมเมืองเกียวโต ปราสาททองคินคะคุจิ + ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
>> อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ ซื้อทัวร์เสริม สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
>> แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น + ดินเนอร์บุฟเฟต์ขาปู

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข ประมาณ 1 ชั่วโมงที่แล้ว

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
29 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 1 28,999.- W/L
31 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 1 28,999.- W/L
5 - 10 กุมภาพันธ์ 1 33,999.- 29,999.- 7
5 - 10 กุมภาพันธ์ 1 33,999.- เต็ม
7 - 12 กุมภาพันธ์ 1 33,999.- 29,999.- 7
12 - 17 กุมภาพันธ์ 1 29,999.- 9
20 - 25 กุมภาพันธ์ 1 29,999.- W/L
27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 1 31,999.- W/L
4 - 9 มีนาคม 1 31,999.- W/L
>> บินเข้าโอซาก้า บินกลับนาริตะ โดยสายการบิน NOKSCOOT >> บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ >> เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองเก่าทาคายาม่า >> ชมเทศกาลไฟ Nabana no sato Winter Illumination >> ชม ปราสาทอีกาดำ มัตสึโมโต้ ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ >> สนุกสนาน ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ >> ชมเมืองเกียวโต ปราสาททองคินคะคุจิ + ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ >> อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ ซื้อทัวร์เสริม สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ >> แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น + ดินเนอร์บุฟเฟต์ขาปู
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO SNOW SAKURA OSAKA TOKYO KAWAZU 6D4N

 • Code PJP47-XW
 • ราคาเริ่มต้น 29,999.-
 • สายการบิน Nok Scoot (XW)

* ไฮไลท์

>> บินเข้าโอซาก้า บินกลับนาริตะ โดยสายการบิน NOKSCOOT
>> บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ
>> เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองเก่าทาคายาม่า
>> ชมเทศกาลดอกซากุระ ณ เมืองคาวาสึ
>> ชม ปราสาทอีกาดำ มัตสึโมโต้ ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ
>> สนุกสนาน ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ
>> ชมเมืองเกียวโต ปราสาททองคินคะคุจิ + ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
>> แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น + ดินเนอร์บุฟเฟต์ขาปู
>> มีน้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด FREE WIFI ON BUS

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 12 ธ.ค. 2562 เวลา 18:13 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
19 - 24 กุมภาพันธ์ 1 29,999.- W/L
21 - 26 กุมภาพันธ์ 1 30,999.- W/L
26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 1 31,999.- 7
28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 1 31,999.- W/L
5 - 10 มีนาคม 1 33,999.- W/L
11 - 16 มีนาคม 1 32,999.- W/L
>> บินเข้าโอซาก้า บินกลับนาริตะ โดยสายการบิน NOKSCOOT >> บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ >> เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองเก่าทาคายาม่า >> ชมเทศกาลดอกซากุระ ณ เมืองคาวาสึ >> ชม ปราสาทอีกาดำ มัตสึโมโต้ ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ >> สนุกสนาน ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ >> ชมเมืองเกียวโต ปราสาททองคินคะคุจิ + ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ >> แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น + ดินเนอร์บุฟเฟต์ขาปู >> มีน้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด FREE WIFI ON BUS
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO SNOW NAGOYA TAKAYAMA NAGANO 4D3N (DEC-MAR 2019)

 • Code PJP53-SL
 • ราคาเริ่มต้น 22,999.-
 • สายการบิน Thai Lion Air (SL)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง SL310 (07.25-15.25) สนามบินนาโกย่า – Nabana No Sato Winter Illumination

วันที่ 2 : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ตลาดทาคายาม่า - สะพานแดงนาคะบาชิ – เมืองมัตสึโมโตะ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ชมด้านนอก)

วันที่ 3 : เพลิดเพลินลานสกี – ลิงแช่ออนเซ็น – วัดเซ็นโคจิ - นาโกย่า

วันที่ 4 : ศาลเจ้าโอสุคันนอน – DUTY FREE - JAZZ DREAM NAGASHIMA OUTLET – สนามบินนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง SL311 (16.55-21.10)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 12 ธ.ค. 2562 เวลา 14:51 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 1 24,999.- W/L
7 - 10 กุมภาพันธ์ 1 29,999.- เต็ม
10 - 13 กุมภาพันธ์ 1 24,999.- W/L
17 - 20 กุมภาพันธ์ 1 24,999.- 21,999.- 19
24 - 27 กุมภาพันธ์ 1 24,999.- 24
6 - 9 มีนาคม 1 24,999.- 14
8 - 11 มีนาคม 1 24,999.- W/L
13 - 16 มีนาคม 1 24,999.- 24
15 - 18 มีนาคม 1 24,999.- W/L
19 - 22 มีนาคม 1 24,999.- W/L
วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง SL310 (07.25-15.25) สนามบินนาโกย่า – Nabana No Sato Winter Illumination วันที่ 2 : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ตลาดทาคายาม่า - สะพานแดงนาคะบาชิ – เมืองมัตสึโมโตะ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ชมด้านนอก) วันที่ 3 : เพลิดเพลินลานสกี – ลิงแช่ออนเซ็น – วัดเซ็นโคจิ - นาโกย่า วันที่ 4 : ศาลเจ้าโอสุคันนอน – DUTY FREE - JAZZ DREAM NAGASHIMA OUTLET – สนามบินนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง SL311 (16.55-21.10)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO SNOW NAGOYA TAKAYAMA NAGANO FUJI 4D3N

 • Code PJP53A-SL
 • ราคาเริ่มต้น 19,999.-
 • สายการบิน Thai Lion Air (SL)

* ไฮไลท์

DAY 1 สนามบินดอนเมือง SL310 (07.25-15.25) สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ – ศาลเจ้าโอสุคันนอน – ย่านช้อปปิ้งโอสุ - เมืองกิฟุ

DAY 2 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - สะพานแดงนากาบาชิ – นากาโน่ - วัดเซ็นโคจิ + เดินเล่นช้อปปิ้งถนนหน้าวัด

DAY 3 ลิงแช่ออนเซน – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ชมด้านนอก) – เพลิดเพลิน ณ ลานสกี FUJITEN – วัฒนธรรมชงชาแบบญี่ปุ่น - แช่ออนเซ็น

DAY 4 ทะเลสาบฮามานะ – JAZZ DREAM OUTLET – สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ -สนามบินดอนเมือง SL311 (16.55-21.10)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 5 ต.ค. 2562 เวลา 16:47 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
13 - 16 กุมภาพันธ์ 1 24,999.- W/L
23 - 26 กุมภาพันธ์ 1 24,999.- 11
27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 1 24,999.- W/L
1 - 4 มีนาคม 1 22,999.- W/L
16 - 19 มีนาคม 1 22,999.- 6
DAY 1 สนามบินดอนเมือง SL310 (07.25-15.25) สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ – ศาลเจ้าโอสุคันนอน – ย่านช้อปปิ้งโอสุ - เมืองกิฟุ DAY 2 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - สะพานแดงนากาบาชิ – นากาโน่ - วัดเซ็นโคจิ + เดินเล่นช้อปปิ้งถนนหน้าวัด DAY 3 ลิงแช่ออนเซน – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ชมด้านนอก) – เพลิดเพลิน ณ ลานสกี FUJITEN – วัฒนธรรมชงชาแบบญี่ปุ่น - แช่ออนเซ็น DAY 4 ทะเลสาบฮามานะ – JAZZ DREAM OUTLET – สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ -สนามบินดอนเมือง SL311 (16.55-21.10)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO NAGOYA TAKAYAMA FUJI 4D3N (DEC 2019 - MAR 2020)

 • Code PJP54-SL
 • ราคาเริ่มต้น 19,999.-
 • สายการบิน Thai Lion Air (SL)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง SL310 (07.25-15.25) สนามบินนาโกย่า – AEON MALL GIFU

วันที่ 2 : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ – เมืองมัตสึโมโตะ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ชมด้านนอก) – FUJI - แช่ออนเซ็น

วันที่ 3 : เพลิดเพลินลานสกีฟูจิเท็น – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ

วันที่ 4 : ศาลเจ้าโอสุคันนอน – DUTY FREE - NAGASHIMA OUTLET – สนามบินนาโกย่า-สนามบินดอนเมือง SL311 (16.55-21.10)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 23 พ.ย. 2562 เวลา 00:41 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 1 22,999.- เต็ม
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 1 22,999.- 19,999.- 6
13 - 16 กุมภาพันธ์ 1 23,999.- เต็ม
13 - 16 กุมภาพันธ์ 1 23,999.- 19,999.- 8
27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 1 22,999.- 10
1 - 4 มีนาคม 1 22,999.- 13
วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง SL310 (07.25-15.25) สนามบินนาโกย่า – AEON MALL GIFU วันที่ 2 : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ – เมืองมัตสึโมโตะ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ชมด้านนอก) – FUJI - แช่ออนเซ็น วันที่ 3 : เพลิดเพลินลานสกีฟูจิเท็น – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ วันที่ 4 : ศาลเจ้าโอสุคันนอน – DUTY FREE - NAGASHIMA OUTLET – สนามบินนาโกย่า-สนามบินดอนเมือง SL311 (16.55-21.10)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO NAGOYA SHIRAKAWAGO TOYAMA NAGANO MATSUMOTO FUJI 5D4N

 • Code PJP55-SL
 • ราคาเริ่มต้น 26,999.-
 • สายการบิน Thai Lion Air (SL)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง SL310 (07.25-15.25) สนามบินนาโกย่า – เมืองกิฟุ

วันที่ 2 : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – พระใหญ่ทาคาโอกะไดบุตสึ - วัดซุยริวจิ – ถนนโดราเอม่อน – AEON MALL TAKAOKA

วันที่ 3 : ปราสาทโทยาม่า - ชมลิงแช่ออนเซ็น - วัดเซ็นโคจิ - เมืองมัตสึโมโต้ - ถนนนากามาจิ

วันที่ 4 : ปราสาทมัตสึโมโต้ (ชมด้านนอก) - ลานสกีฟูจิเท็น - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไก – GOTEMBA OUTLET

วันที่ 5 : ทะเลสาบฮามานะ – DUTY FREE - NAGASHIMA OUTLET – สนามบินนาโกย่า-สนามบินดอนเมือง SL311 (16.55-21.10)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 19 ต.ค. 2562 เวลา 10:05 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
5 - 9 กุมภาพันธ์ 1 26,999.- เต็ม
5 - 9 กุมภาพันธ์ 1 26,999.- 22,999.- 5
6 - 10 กุมภาพันธ์ 1 32,999.- W/L
วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง SL310 (07.25-15.25) สนามบินนาโกย่า – เมืองกิฟุ วันที่ 2 : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – พระใหญ่ทาคาโอกะไดบุตสึ - วัดซุยริวจิ – ถนนโดราเอม่อน – AEON MALL TAKAOKA วันที่ 3 : ปราสาทโทยาม่า - ชมลิงแช่ออนเซ็น - วัดเซ็นโคจิ - เมืองมัตสึโมโต้ - ถนนนากามาจิ วันที่ 4 : ปราสาทมัตสึโมโต้ (ชมด้านนอก) - ลานสกีฟูจิเท็น - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไก – GOTEMBA OUTLET วันที่ 5 : ทะเลสาบฮามานะ – DUTY FREE - NAGASHIMA OUTLET – สนามบินนาโกย่า-สนามบินดอนเมือง SL311 (16.55-21.10)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO SAKURA NAGOYA TAKAYAMA TOYAMA 4D3N

 • Code PJP56-SL
 • ราคาเริ่มต้น 21,999.-
 • สายการบิน Thai Lion Air (SL)

* ไฮไลท์

>> บินตรงสู่ นาโกย่า โดยสายการบิน THAI LION AIR
>> บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ
>> แม่น้ำชินซาไก จุดชมซากุระที่ติดอันดับ 1 ใน 100 ของญี่ปุ่น
>> ชมซากุระ ณ ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า + สะพานแดงนาคะบาชิ
>> ชมซากุระ ณ ปราสาทอีกาดำ มัตสึโมโต้
>> วัดเซนโคจิ วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น
>> ชมซากุระ กว่า 4,000 ต้น ณ สวนสาธารณะ ทาคาดะ
>> ชมซากุระ ณ สวนอาซาฮี ฟุนากาว่า ฉากหลังเป็นเทือกเขาคิตะแอลป์
>> หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
>> เทศกาลไฟ Nabana no sat

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 29 พ.ย. 2562 เวลา 14:24 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
23 - 26 มีนาคม 1 21,999.- 13
26 - 29 มีนาคม 1 22,999.- 8
27 - 30 มีนาคม 1 23,999.- 17
29 มีนาคม - 1 เมษายน 1 23,999.- 13
30 มีนาคม - 2 เมษายน 1 23,999.- 15
2 - 5 เมษายน 1 23,999.- 1
3 - 6 เมษายน 1 29,999.- 23
5 - 8 เมษายน 1 29,999.- 34
6 - 9 เมษายน 1 24,999.- 13
9 - 12 เมษายน 1 24,999.- W/L
10 - 13 เมษายน 1 29,999.- 12
12 - 15 เมษายน 1 29,999.- W/L
13 - 16 เมษายน 1 29,999.- 14
16 - 19 เมษายน 1 24,999.- 11
17 - 20 เมษายน 1 24,999.- 34
19 - 22 เมษายน 1 24,999.- 19
20 - 23 เมษายน 1 24,999.- 34
23 - 26 เมษายน 1 24,999.- 24
24 - 27 เมษายน 1 24,999.- W/L
26 - 29 เมษายน 1 24,999.- W/L
>> บินตรงสู่ นาโกย่า โดยสายการบิน THAI LION AIR >> บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ >> แม่น้ำชินซาไก จุดชมซากุระที่ติดอันดับ 1 ใน 100 ของญี่ปุ่น >> ชมซากุระ ณ ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า + สะพานแดงนาคะบาชิ >> ชมซากุระ ณ ปราสาทอีกาดำ มัตสึโมโต้ >> วัดเซนโคจิ วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น >> ชมซากุระ กว่า 4,000 ต้น ณ สวนสาธารณะ ทาคาดะ >> ชมซากุระ ณ สวนอาซาฮี ฟุนากาว่า ฉากหลังเป็นเทือกเขาคิตะแอลป์ >> หมู่บ้านชิราคาวาโกะ >> เทศกาลไฟ Nabana no sat
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO SNOW SENDAI ONE MORE AGAIN 5 วัน 3 คืน

 • Code PJP67-SL
 • ราคาเริ่มต้น 22,999.-
 • สายการบิน Thai Lion Air (SL)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ-เที่ยวในเมืองนิกโก้-อิออน ทาวน์ ฟุกุชิม่า

วันที่ 3 : ปีศาจหิมะ ZAO SNOW MONSTER-กินซังออนเซน -ช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจ

วันที่ 4 : มัตสึชิมะ -ตลาดปลา Nakaminato Fish Market-พระพุทธรูปอุชิคุไดบุตสึ -อามิ พรีเมียมเอาท์เล็ท

วันที่ 5 : สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 13 ธ.ค. 2562 เวลา 00:39 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 1 24,999.- W/L
30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 1 24,999.- W/L
1 - 5 กุมภาพันธ์ 1 23,999.- W/L
3 - 7 กุมภาพันธ์ 1 22,999.- W/L
5 - 9 กุมภาพันธ์ 1 24,999.- 1
6 - 10 กุมภาพันธ์ 1 30,999.- 3
8 - 12 กุมภาพันธ์ 1 29,999.- เต็ม
10 - 14 กุมภาพันธ์ 1 22,999.- เต็ม
12 - 16 กุมภาพันธ์ 1 24,999.- W/L
13 - 17 กุมภาพันธ์ 1 24,999.- W/L
15 - 19 กุมภาพันธ์ 1 23,999.- W/L
17 - 21 กุมภาพันธ์ 1 22,999.- W/L
19 - 23 กุมภาพันธ์ 1 24,999.- W/L
20 - 24 กุมภาพันธ์ 1 24,999.- W/L
22 - 26 กุมภาพันธ์ 1 23,999.- W/L
24 - 28 กุมภาพันธ์ 1 22,999.- W/L
26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 1 24,999.- W/L
27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 1 24,999.- W/L
29 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 1 23,999.- W/L
2 - 6 มีนาคม 1 22,999.- W/L
4 - 8 มีนาคม 1 24,999.- เต็ม
5 - 9 มีนาคม 1 24,999.- W/L
7 - 11 มีนาคม 1 23,999.- W/L
9 - 13 มีนาคม 1 22,999.- W/L
11 - 15 มีนาคม 1 24,999.- 6
12 - 16 มีนาคม 1 24,999.- W/L
14 - 18 มีนาคม 1 24,999.- W/L
16 - 20 มีนาคม 1 23,999.- W/L
18 - 22 มีนาคม 1 25,999.- W/L
19 - 23 มีนาคม 1 25,999.- W/L
21 - 25 มีนาคม 1 24,999.- W/L
23 - 27 มีนาคม 1 23,999.- W/L
25 - 29 มีนาคม 1 25,999.- W/L
26 - 30 มีนาคม 1 25,999.- W/L
28 มีนาคม - 1 เมษายน 1 24,999.- W/L
30 มีนาคม - 3 เมษายน 1 24,999.- W/L
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ-เที่ยวในเมืองนิกโก้-อิออน ทาวน์ ฟุกุชิม่า วันที่ 3 : ปีศาจหิมะ ZAO SNOW MONSTER-กินซังออนเซน -ช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจ วันที่ 4 : มัตสึชิมะ -ตลาดปลา Nakaminato Fish Market-พระพุทธรูปอุชิคุไดบุตสึ -อามิ พรีเมียมเอาท์เล็ท วันที่ 5 : สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO FUKUOKA HIROSHIMA MIYAJIMA 5D3N

 • Code PJP74A-SL
 • ราคาเริ่มต้น 21,999.-
 • สายการบิน Thai Lion Air (SL)

* ไฮไลท์

วันที 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
( SL314 : 23.55-07.25 )

วันที่ 2 : สนามบินฟุกุโอกะ – คิตะคิวชู - ตลาดปลาคาราโตะ-ศาลเจ้า Motonosumi Inari - อิออน มอลล์

วันที่ 3 : สะพานคินไตเคียว-เกาะมิยาจิมะ (Miyajima)- Atomic Bomb Dome-ถนนคนเดินฮอนโดริโชเทนไก

วันที่ 4 : ถนนกำแพงสีขาวเมืองยานาอิ-ศาลเจ้าอะคะมะ-ย่านการค้าเท็นจิน-คาแนลซิตี

วันที่ 5 : สนามบินฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
( SL315 : 07.50-11.55 )

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 23 ธ.ค. 2562 เวลา 14:38 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 1 23,999.- เต็ม
31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 1 23,999.- 19,999.- W/L
4 - 8 กุมภาพันธ์ 1 22,999.- W/L
8 - 12 กุมภาพันธ์ 1 28,999.- 25,999.- 10
8 - 12 กุมภาพันธ์ 1 28,999.- เต็ม
11 - 15 กุมภาพันธ์ 1 22,999.- W/L
11 - 15 กุมภาพันธ์ 1 32,000.- W/L
12 - 16 กุมภาพันธ์ 1 23,999.- W/L
15 - 19 กุมภาพันธ์ 1 22,999.- 31
20 - 24 กุมภาพันธ์ 1 23,999.- W/L
22 - 26 กุมภาพันธ์ 1 22,999.- W/L
25 - 29 กุมภาพันธ์ 1 22,999.- W/L
27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 1 23,999.- W/L
29 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 1 22,999.- W/L
4 - 8 มีนาคม 1 23,999.- W/L
6 - 10 มีนาคม 1 23,999.- W/L
10 - 14 มีนาคม 1 22,999.- 16
12 - 16 มีนาคม 1 23,999.- W/L
14 - 18 มีนาคม 1 22,999.- W/L
18 - 22 มีนาคม 1 23,999.- W/L
20 - 24 มีนาคม 1 23,999.- 13
24 - 28 มีนาคม 1 22,999.- W/L
26 - 30 มีนาคม 1 22,999.- W/L
28 มีนาคม - 1 เมษายน 1 22,999.- W/L
วันที 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง ( SL314 : 23.55-07.25 ) วันที่ 2 : สนามบินฟุกุโอกะ – คิตะคิวชู - ตลาดปลาคาราโตะ-ศาลเจ้า Motonosumi Inari - อิออน มอลล์ วันที่ 3 : สะพานคินไตเคียว-เกาะมิยาจิมะ (Miyajima)- Atomic Bomb Dome-ถนนคนเดินฮอนโดริโชเทนไก วันที่ 4 : ถนนกำแพงสีขาวเมืองยานาอิ-ศาลเจ้าอะคะมะ-ย่านการค้าเท็นจิน-คาแนลซิตี วันที่ 5 : สนามบินฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง ( SL315 : 07.50-11.55 )
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO SNOW FUKUOKA DON'T FORGET ME 5D3N

 • Code PJP75-SL
 • ราคาเริ่มต้น 21,999.-
 • สายการบิน Thai Lion Air (SL)

* ไฮไลท์

>> บินตรงสู่ ฟุกุโอกะ โดยสายการบิน THAI LION AIR
>> บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ
>> ถ่ายรูป เช็คอิน บ่อเดือดสีฟ้าจิโกกุ 1ใน 8บ่อ ของเมืองเบ็ปปุ
>> สนุกสนานกับหิมะเมืองใต้ รวมค่าเข้าลานสกี + กระดานเลือน
>> ช้อปมันส์ สนั่นเมือง เอ้าท์เล็ต เท็นจิน + ย่านการค้าฮามาโนะมาจิ
>> แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น + ดินเนอร์บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
>> WIFI FREE ON BUS  น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข ประมาณ 1 ชั่วโมงที่แล้ว

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 1 23,999.- W/L
30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 1 23,999.- 19,999.- W/L
30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 1 23,999.- เต็ม
5 - 9 กุมภาพันธ์ 1 24,999.- 19,999.- 8
7 - 11 กุมภาพันธ์ 1 28,999.- 25,999.- 19
13 - 17 กุมภาพันธ์ 1 24,999.- 26
18 - 22 กุมภาพันธ์ 1 23,999.- 13
21 - 25 กุมภาพันธ์ 1 22,999.- 22
23 - 27 กุมภาพันธ์ 1 22,999.- 20
26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 1 23,999.- 16
>> บินตรงสู่ ฟุกุโอกะ โดยสายการบิน THAI LION AIR >> บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ >> ถ่ายรูป เช็คอิน บ่อเดือดสีฟ้าจิโกกุ 1ใน 8บ่อ ของเมืองเบ็ปปุ >> สนุกสนานกับหิมะเมืองใต้ รวมค่าเข้าลานสกี + กระดานเลือน >> ช้อปมันส์ สนั่นเมือง เอ้าท์เล็ต เท็นจิน + ย่านการค้าฮามาโนะมาจิ >> แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น + ดินเนอร์บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ >> WIFI FREE ON BUS  น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO WINTER FUKUOKA BEPPU FREEDAY 5D3N

 • Code PJP76-SL
 • ราคาเริ่มต้น 18,999.-
 • สายการบิน Thai Lion Air (SL)

* ไฮไลท์

>> บินตรงสู่ ฟุกุโอกะ โดยสายการบิน THAI LION AIR
>> บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ
>> ถ่ายรูป เช็คอิน บ่อเดือดสีฟ้าจิโกกุ 1ใน 8บ่อ ของเมืองเบ็ปปุ
>> สะพานแขวนโคโคโนเอะยูเมะ เป็นสะพานแขวนที่สูงและยาวที่สุด
>> ช้อปมันส์ สนั่นเมือง เอ้าท์เล็ต เท็นจิน + ย่านการค้ายูเมะทาวน์
>> วัดพระใหญ่ฟุกุโอกะไดบุตสึ วัดโทโชจิ
>> แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น + อิสระท่องเที่ยวช้อปปิ้งเต็มวัน
>> WIFI FREE ON BUS // น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข ประมาณ 1 ชั่วโมงที่แล้ว

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 1 21,999.- W/L
1 - 5 กุมภาพันธ์ 1 21,999.- 18,999.- 9
4 - 8 กุมภาพันธ์ 1 19,999.- 6
6 - 10 กุมภาพันธ์ 1 25,999.- 22,999.- 26
9 - 13 กุมภาพันธ์ 1 25,999.- 24
12 - 16 กุมภาพันธ์ 1 20,999.- 34
14 - 18 กุมภาพันธ์ 1 21,999.- 29
19 - 23 กุมภาพันธ์ 1 21,999.- 20
22 - 26 กุมภาพันธ์ 1 20,999.- 34
24 - 28 กุมภาพันธ์ 1 21,999.- 34
26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 1 21,999.- W/L
27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 1 21,999.- 34
28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 1 21,999.- 34
3 - 7 มีนาคม 1 21,999.- 34
5 - 9 มีนาคม 1 21,999.- 34
6 - 10 มีนาคม 1 21,999.- W/L
7 - 11 มีนาคม 1 21,999.- 19
11 - 15 มีนาคม 1 21,999.- W/L
12 - 16 มีนาคม 1 21,999.- W/L
13 - 17 มีนาคม 1 21,999.- 34
17 - 21 มีนาคม 1 20,999.- 34
18 - 22 มีนาคม 1 20,999.- 10
19 - 23 มีนาคม 1 18,999.- 9
>> บินตรงสู่ ฟุกุโอกะ โดยสายการบิน THAI LION AIR >> บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ >> ถ่ายรูป เช็คอิน บ่อเดือดสีฟ้าจิโกกุ 1ใน 8บ่อ ของเมืองเบ็ปปุ >> สะพานแขวนโคโคโนเอะยูเมะ เป็นสะพานแขวนที่สูงและยาวที่สุด >> ช้อปมันส์ สนั่นเมือง เอ้าท์เล็ต เท็นจิน + ย่านการค้ายูเมะทาวน์ >> วัดพระใหญ่ฟุกุโอกะไดบุตสึ วัดโทโชจิ >> แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น + อิสระท่องเที่ยวช้อปปิ้งเต็มวัน >> WIFI FREE ON BUS // น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO TOKYO SNOW VS SAKURA 5D3N

 • Code PJP99-L01
 • ราคาเริ่มต้น 10,862.-
 • สายการบิน Thai Lion Air (SL)

* ไฮไลท์

-
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
17 - 21 กุมภาพันธ์ 1 10,862.- W/L

OSAKA KYOTO NARA 4D3N

 • Code PJP99I-02
 • ราคาเริ่มต้น 31,900.-
 • สายการบิน Thai Lion Air (SL)

* ไฮไลท์

DAY 1 สนามบินดอนเมือง SL304 (05.55-13.45) - สนามบินคันไซ - Expo City
(D: Japan Set)

DAY 2 โอซาก้า - เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ปราสาททองคินคะคุจิ - ศาลเจ้าเฮอัน - วัดคิโยมิสึ - โอซาก้า
(L: Japan Set // D: Shabu Buffet)

DAY 3 โอซาก้า - นารา - สวนกวาง - วัดโทไดจิ - โอซาก้า - DUTY FREE - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
(L: Japan Set // D: Yakiniku Buffet)

DAY 4 ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) - RINKKU OUTLET - สนามบินคันไซ SL305 (15.00-19.05)
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
9 - 12 เมษายน 1 31,900.- W/L
DAY 1 สนามบินดอนเมือง SL304 (05.55-13.45) - สนามบินคันไซ - Expo City (D: Japan Set) DAY 2 โอซาก้า - เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ปราสาททองคินคะคุจิ - ศาลเจ้าเฮอัน - วัดคิโยมิสึ - โอซาก้า (L: Japan Set // D: Shabu Buffet) DAY 3 โอซาก้า - นารา - สวนกวาง - วัดโทไดจิ - โอซาก้า - DUTY FREE - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ (L: Japan Set // D: Yakiniku Buffet) DAY 4 ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) - RINKKU OUTLET - สนามบินคันไซ SL305 (15.00-19.05)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

FUKUOKA-I-SAKURA 5D3N

 • Code PJP99I-1-SL
 • ราคาเริ่มต้น 29,900.-
 • สายการบิน Thai Lion Air (SL)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 23 ธ.ค. 2562 เวลา 12:58 น.

ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
26 - 30 มีนาคม 1 29,900.- W/L

ติดต่อ