PRO TOKYO-FUJI WONDERLAND 4D3N เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.62

 • Code PJP012-TG
 • ราคาเริ่มต้น 28,999.-
 • สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

* ไฮไลท์

วันที่ 1: กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ-อิออนมอลล์

วันที่ 2: อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุวานิ
ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค

วันที่ 3: ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-วัดอาซากุซะ ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
ช้อปปิ้งชินจูกุ

วันที่ 4: วัดนาริตะซัน-โอไดบะไดเวอร์ซิตี้-สนามบินนาริตะ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 13 ก.ค. เวลา 11:47 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
18 - 21 กรกฎาคม 1 29,999.- W/L
25 - 28 กรกฎาคม 1 31,999.- W/L
วันที่ 1: กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ-อิออนมอลล์ วันที่ 2: อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุวานิ ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค วันที่ 3: ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-วัดอาซากุซะ ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ วันที่ 4: วัดนาริตะซัน-โอไดบะไดเวอร์ซิตี้-สนามบินนาริตะ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO OSAKA SUMMER ZAP 4D3N เดินทาง มิ.ย.-ก.ค. 62

 • Code PJP022-TG
 • ราคาเริ่มต้น 28,999.-
 • สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

* ไฮไลท์

วันที่ 1: กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - อิออนมอลล์

วันที่ 2: ชมสะพาน AKASHI KAIKYO BRIDGE - เมืองโกเบ หุ่นยนต์ TETSUJIN28 - ROKKO GARDEN TERRACE – EXPO CITY

วันที่ 3: ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ศาลเจ้าเฮอัน – ชงชาแบบญี่ปุ่น - ดิวตี้ฟรี JTC - ช้อปปิ้งชินไชบาชิ

วันที่ 4: ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ริงกุเอ้าเลท - สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 20 มิ.ย. เวลา 16:29 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
18 - 21 กรกฎาคม 1 29,999.- W/L
25 - 28 กรกฎาคม 1 31,999.- W/L
วันที่ 1: กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - อิออนมอลล์ วันที่ 2: ชมสะพาน AKASHI KAIKYO BRIDGE - เมืองโกเบ หุ่นยนต์ TETSUJIN28 - ROKKO GARDEN TERRACE – EXPO CITY วันที่ 3: ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ศาลเจ้าเฮอัน – ชงชาแบบญี่ปุ่น - ดิวตี้ฟรี JTC - ช้อปปิ้งชินไชบาชิ วันที่ 4: ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ริงกุเอ้าเลท - สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO TOKYO OSAKA AUTUMN 6D4N เดินทางเดือนพฤศจิกายน 62

 • Code PJP042-TG
 • ราคาเริ่มต้น 38,999.-
 • สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

* ไฮไลท์

วันที่1: กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2: สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ

วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ผ่านชมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ - เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น - ช้อปปิ้ง SAKAE นาโกย่า

วันที่ 4: กิฟุ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - โอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้

วันที่ 5 : อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

วันที่ 6: เกียวโต - ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ - ริงกุเอ้าท์เลต - สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 20 มิ.ย. เวลา 16:33 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
1 - 6 พฤศจิกายน 1 38,999.- 23
7 - 12 พฤศจิกายน 1 39,999.- 26
14 - 19 พฤศจิกายน 1 39,999.- 34
21 - 26 พฤศจิกายน 1 39,999.- 34
วันที่1: กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 2: สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ผ่านชมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ - เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น - ช้อปปิ้ง SAKAE นาโกย่า วันที่ 4: กิฟุ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - โอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้ วันที่ 5 : อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ วันที่ 6: เกียวโต - ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ - ริงกุเอ้าท์เลต - สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO TOKYO FUJI IBARAKI KOCHIA เดินทาง เดือน ก.ย. - ต.ค. 62

 • Code PJP11-XW
 • ราคาเริ่มต้น 22,999.-
 • สายการบิน Nok Scoot (XW)

* ไฮไลท์

วันที่ 1: กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2: สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ชมกันดั้มตัวใหม่ Rx-O Unicorn ที่เกาะโอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้-ชงชาแบบญี่ปุ่น(ออนเซ็นธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์)

วันที่ 3: ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 -พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-ผ่านชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ-หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค-ช้อปปิ้งชินจูกุ

วันที่ 4: สวนฮิตาชิซีไซด์พาร์ค-ทุ่งดอกโคเชีย-AMI PREMIUM OUTLET-นมัสการพระพุทธรูปปางยืน Ushiku daibutsu-อิออน มอลล์

วันที่ 5: วัดนาริตะซัน ถนน NARITASAN OMOTESANDO – สนามบินนาริตะ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข เมื่อวันจันทร์ เวลา 10.36 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
4 - 8 กันยายน 1 22,999.- 34
5 - 9 กันยายน 1 22,999.- 34
6 - 10 กันยายน 1 22,999.- 34
11 - 15 กันยายน 1 22,999.- 34
12 - 16 กันยายน 1 22,999.- 34
13 - 17 กันยายน 1 22,999.- 34
18 - 22 กันยายน 1 23,999.- 34
19 - 23 กันยายน 1 23,999.- 34
20 - 24 กันยายน 1 23,999.- 34
25 - 29 กันยายน 1 23,999.- 34
26 - 30 กันยายน 1 23,999.- 34
27 กันยายน - 1 ตุลาคม 1 24,999.- 34
2 - 6 ตุลาคม 1 28,999.- 34
3 - 7 ตุลาคม 1 28,999.- 34
4 - 8 ตุลาคม 1 28,999.- 34
9 - 13 ตุลาคม 1 28,999.- 34
10 - 14 ตุลาคม 1 30,999.- 34
11 - 15 ตุลาคม 1 30,999.- 34
16 - 20 ตุลาคม 1 28,999.- 34
17 - 21 ตุลาคม 1 28,999.- 34
18 - 22 ตุลาคม 1 28,999.- 31
19 - 23 ตุลาคม 1 30,999.- 34
23 - 27 ตุลาคม 1 28,999.- 34
24 - 28 ตุลาคม 1 28,999.- 34
25 - 29 ตุลาคม 1 28,999.- 34
วันที่ 1: กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง วันที่ 2: สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ชมกันดั้มตัวใหม่ Rx-O Unicorn ที่เกาะโอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้-ชงชาแบบญี่ปุ่น(ออนเซ็นธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์) วันที่ 3: ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 -พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-ผ่านชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ-หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค-ช้อปปิ้งชินจูกุ วันที่ 4: สวนฮิตาชิซีไซด์พาร์ค-ทุ่งดอกโคเชีย-AMI PREMIUM OUTLET-นมัสการพระพุทธรูปปางยืน Ushiku daibutsu-อิออน มอลล์ วันที่ 5: วัดนาริตะซัน ถนน NARITASAN OMOTESANDO – สนามบินนาริตะ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO TOKYO NIKKO AUTUMN 5วัน3คืน (XW) เดินทาง ต.ค. - ธ.ค.

 • Code PJP12-XW
 • ราคาเริ่มต้น 24,999.-
 • สายการบิน Nok Scoot (XW)

* ไฮไลท์

วันที่ 1: กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2: สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-วนอุทยานฮาโกเน่-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ล่องเรือโจรสลัด*** อาบน้ำแร่เช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ***

วันที่ 3: ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-ศาลเจ้าโคมิทาเกะ - ศูนย์วัฒนะธรรมชงชา-โอไดบะ-ไดเวอร์ซิตี้

วันที่ 4: นิกโก้-ทะเลสาบชูเซนจิ-น้ำตกเคะงอน-สะพานแดงชินเคียว-ศาลเจ้าโทโชกุ-อิออนมอลล์

วันที่ 5: สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข เมื่อวันจันทร์ เวลา 16.47 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
23 - 27 ตุลาคม 1 28,999.- 34
24 - 28 ตุลาคม 1 28,999.- 34
25 - 29 ตุลาคม 1 28,999.- 34
26 - 30 ตุลาคม 1 26,999.- 34
27 - 31 ตุลาคม 1 25,999.- 34
28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 1 24,999.- 34
29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 1 27,999.- 34
31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 1 27,999.- 34
1 - 5 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
2 - 6 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
3 - 7 พฤศจิกายน 1 25,999.- 34
4 - 8 พฤศจิกายน 1 24,999.- 34
5 - 9 พฤศจิกายน 1 25,999.- 34
6 - 10 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
7 - 11 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
8 - 12 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
9 - 13 พฤศจิกายน 1 25,999.- 34
10 - 14 พฤศจิกายน 1 25,999.- 34
11 - 15 พฤศจิกายน 1 25,999.- 34
12 - 16 พฤศจิกายน 1 25,999.- 34
13 - 17 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
14 - 18 พฤศจิกายน 1 27,999.- 34
15 - 19 พฤศจิกายน 1 27,999.- 34
16 - 20 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
17 - 21 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
18 - 22 พฤศจิกายน 1 28,999.- 34
19 - 23 พฤศจิกายน 1 28,999.- 34
20 - 24 พฤศจิกายน 1 28,999.- 34
21 - 25 พฤศจิกายน 1 30,999.- 34
22 - 26 พฤศจิกายน 1 30,999.- 34
23 - 27 พฤศจิกายน 1 30,999.- 34
24 - 28 พฤศจิกายน 1 30,999.- 34
25 - 29 พฤศจิกายน 1 30,999.- 34
26 - 30 พฤศจิกายน 1 30,999.- 34
27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 1 29,999.- 34
28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 1 29,999.- 34
29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 1 29,999.- 34
30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 1 29,999.- 34
1 - 5 ธันวาคม 1 29,999.- 34
2 - 6 ธันวาคม 1 31,999.- 34
3 - 7 ธันวาคม 1 31,999.- 34
4 - 8 ธันวาคม 1 32,999.- 34
5 - 9 ธันวาคม 1 32,999.- 34
6 - 10 ธันวาคม 1 32,999.- 34
7 - 11 ธันวาคม 1 30,999.- 34
8 - 12 ธันวาคม 1 29,999.- 34
9 - 13 ธันวาคม 1 29,999.- 34
10 - 14 ธันวาคม 1 29,999.- 34
วันที่ 1: กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง วันที่ 2: สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-วนอุทยานฮาโกเน่-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ล่องเรือโจรสลัด*** อาบน้ำแร่เช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ *** วันที่ 3: ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-ศาลเจ้าโคมิทาเกะ - ศูนย์วัฒนะธรรมชงชา-โอไดบะ-ไดเวอร์ซิตี้ วันที่ 4: นิกโก้-ทะเลสาบชูเซนจิ-น้ำตกเคะงอน-สะพานแดงชินเคียว-ศาลเจ้าโทโชกุ-อิออนมอลล์ วันที่ 5: สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO TOKYO FUJI DISNEY เดินทาง เดือน พ.ค. - ก.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 19,999.-

 • Code PJP13-XW
 • ราคาเริ่มต้น 19,999.-
 • สายการบิน Nok Scoot (XW)

* ไฮไลท์

วันที่ 1: กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ชมกันดั้มตัวใหม่ Rx-O Unicorn ที่เกาะโอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ (ออนเซ็นธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์)

วันที่ 3: ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 หรือ ทุ่งดอกพิงค์มอสหรือทุ่งดอกลาเวนเดอร์-เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น-ผ่านชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ-หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค-มิตซุยเอ้าท์เลต พาร์ค

วันที่ 4: ทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (รถรับ-ส่ง ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) หรือ อิสระช้อปปิ้งเพลิดเพลินในโตเกียว (ขึ้นรถไฟเที่ยวเอง มีค่าใช้จ่ายตามระยะทาง)

วันที่ 5: วัดนาริตะซัน ถนน NARITASAN OMOTESANDO – สนามบินนาริตะ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 20 มิ.ย. เวลา 16:39 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
24 - 28 กรกฎาคม 1 25,888.- 20,999.- 6
25 - 29 กรกฎาคม 1 28,888.- 21,999.- 15
26 - 30 กรกฎาคม 1 28,888.- 21,999.- 6
27 - 31 กรกฎาคม 1 26,888.- 20,999.- 5
28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 1 25,888.- 19,999.- 4
วันที่ 1: กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ชมกันดั้มตัวใหม่ Rx-O Unicorn ที่เกาะโอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ (ออนเซ็นธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์) วันที่ 3: ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 หรือ ทุ่งดอกพิงค์มอสหรือทุ่งดอกลาเวนเดอร์-เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น-ผ่านชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ-หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค-มิตซุยเอ้าท์เลต พาร์ค วันที่ 4: ทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (รถรับ-ส่ง ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) หรือ อิสระช้อปปิ้งเพลิดเพลินในโตเกียว (ขึ้นรถไฟเที่ยวเอง มีค่าใช้จ่ายตามระยะทาง) วันที่ 5: วัดนาริตะซัน ถนน NARITASAN OMOTESANDO – สนามบินนาริตะ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO TOKYO FUJI SUMMER SAVE 5วัน3คืน (XW) มิ.ย.-ก.ย. 62

 • Code PJP14-XW
 • ราคาเริ่มต้น 16,999.-
 • สายการบิน Nok Scoot (XW)

* ไฮไลท์

วันที่ 1: กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2: สนามบินนาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี-ชงชาแบบญี่ปุ่น-อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น

วันที่ 3: ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค ห้างโอไดบะ ไดเวอร์ซิตตี้ ชมกันดั้มตัวใหญ่

วันที่ 4: อิสระช้อปปิ้งในกรุงโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์

วันที่ 5: วัดนาริตะซัน-สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 20 มิ.ย. เวลา 16:40 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
17 - 21 กรกฎาคม 1 25,999.- เต็ม
19 - 23 กรกฎาคม 1 24,999.- W/L
25 - 29 กรกฎาคม 1 29,999.- เต็ม
26 - 30 กรกฎาคม 1 29,999.- เต็ม
8 - 12 สิงหาคม 1 29,999.- W/L
9 - 13 สิงหาคม 1 29,999.- W/L
23 - 27 สิงหาคม 1 25,999.- W/L
30 สิงหาคม - 3 กันยายน 1 23,999.- W/L
6 - 10 กันยายน 1 22,999.- W/L
13 - 17 กันยายน 1 22,999.- W/L
20 - 24 กันยายน 1 22,999.- W/L
25 - 29 กันยายน 1 23,999.- W/L
วันที่ 1: กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง วันที่ 2: สนามบินนาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี-ชงชาแบบญี่ปุ่น-อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น วันที่ 3: ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค ห้างโอไดบะ ไดเวอร์ซิตตี้ ชมกันดั้มตัวใหญ่ วันที่ 4: อิสระช้อปปิ้งในกรุงโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ วันที่ 5: วัดนาริตะซัน-สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO OSAKA NARA KYOTO SHIRAKAWAGO เดินทาง ก.ย.-ต.ค. เริ่มต้น 22,999

 • Code PJP21-XW
 • ราคาเริ่มต้น 22,999.-
 • สายการบิน Nok Scoot (XW)

* ไฮไลท์

วันที่ 1: กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2: สนามบินคันไซ-ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)-Duty freeเมืองนารา-วัดโทไดจิ- นาบะนะโนะ ซาโตะ

วันที่ 3: หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่า-ซันมาชิซูจิ
ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก)-ย่านช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ

วันที่ 4: เกียวโต-อาราชิยามะ-ป่าไผ่-ศาลเจ้าเฮอัน-ชงชาแบบญี่ปุ่น-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-โอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

วันที่ 5: สนามบินคันไซ สนามบินดอนเมือง

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 9 ก.ค. เวลา 17:20 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
4 - 8 กันยายน 1 22,999.- 30
5 - 9 กันยายน 1 22,999.- 34
6 - 10 กันยายน 1 22,999.- 34
11 - 15 กันยายน 1 22,999.- 34
12 - 16 กันยายน 1 22,999.- 34
13 - 17 กันยายน 1 22,999.- 34
18 - 22 กันยายน 1 23,999.- 34
19 - 23 กันยายน 1 23,999.- 34
20 - 24 กันยายน 1 23,999.- 34
25 - 29 กันยายน 1 23,999.- 34
26 - 30 กันยายน 1 23,999.- 34
27 กันยายน - 1 ตุลาคม 1 24,999.- 34
วันที่ 1: กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง วันที่ 2: สนามบินคันไซ-ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)-Duty freeเมืองนารา-วัดโทไดจิ- นาบะนะโนะ ซาโตะ วันที่ 3: หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่า-ซันมาชิซูจิ ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก)-ย่านช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ วันที่ 4: เกียวโต-อาราชิยามะ-ป่าไผ่-ศาลเจ้าเฮอัน-ชงชาแบบญี่ปุ่น-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-โอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ วันที่ 5: สนามบินคันไซ สนามบินดอนเมือง
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO HOKKAIDO HAKODATE TOYA SAPPORO WINTER 6D4N

 • Code PJP33-TG
 • ราคาเริ่มต้น 39,999.-
 • สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

* ไฮไลท์

วันที่ 1: กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่)

วันที่ 2: ชิโทเซ่-โนโบริเบ็ตสึ-หุบเขานรกจิโกกุดานิ
เมืองฮาโกดาเตะ-ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ-โกดังอิฐแดง
นั่งกระเช้าชมวิว ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ

วันที่ 3: ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ-ป้อมโงเรียวคาคุ-ภูเขาไฟโชวะชิงซัง-กระเช้าไฟฟ้าอุซุซัง-ศูนย์อนุรักษ์หมี
ทะเลสาบโทยะ

วันที่ 4: โรงงานช็อคโกแลต-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิดตี้-ร้าน LETAOเนินพระพุทธเจ้า-มิตซุย เอ้าท์เลท-ถนนทานุกิโคจิ

วันที่ 5: ศาลาว่าการ-หอนาฬิกา-ตลาดปลาโจไก-JTC ดิวตี้ฟรี ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 20 มิ.ย. เวลา 17:07 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 1 39,999.- 16
27 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 1 39,999.- 24
28 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 1 39,999.- 34
30 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 1 41,999.- 34
1 - 6 ธันวาคม 1 42,999.- 25
2 - 7 ธันวาคม 1 43,999.- 34
3 - 8 ธันวาคม 1 44,999.- 34
8 - 13 ธันวาคม 1 42,999.- 31
9 - 14 ธันวาคม 1 42,999.- W/L
11 - 16 ธันวาคม 1 42,999.- 34
13 - 18 ธันวาคม 1 42,999.- 34
15 - 20 ธันวาคม 1 42,999.- 34
1 - 6 มกราคม 2563 1 48,999.- 34
10 - 15 มกราคม 2563 1 42,999.- 34
15 - 20 มกราคม 2563 1 41,999.- 34
19 - 24 มกราคม 2563 1 41,999.- 34
24 - 29 มกราคม 2563 1 42,999.- 34
29 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563 1 43,999.- 34
5 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 1 53,999.- 34
14 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 1 43,999.- 34
21 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 1 42,999.- 34
4 - 9 มีนาคม 2563 1 42,999.- 34
13 - 18 มีนาคม 2563 1 42,999.- 34
วันที่ 1: กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่) วันที่ 2: ชิโทเซ่-โนโบริเบ็ตสึ-หุบเขานรกจิโกกุดานิ เมืองฮาโกดาเตะ-ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ-โกดังอิฐแดง นั่งกระเช้าชมวิว ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ วันที่ 3: ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ-ป้อมโงเรียวคาคุ-ภูเขาไฟโชวะชิงซัง-กระเช้าไฟฟ้าอุซุซัง-ศูนย์อนุรักษ์หมี ทะเลสาบโทยะ วันที่ 4: โรงงานช็อคโกแลต-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิดตี้-ร้าน LETAOเนินพระพุทธเจ้า-มิตซุย เอ้าท์เลท-ถนนทานุกิโคจิ วันที่ 5: ศาลาว่าการ-หอนาฬิกา-ตลาดปลาโจไก-JTC ดิวตี้ฟรี ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO SPECIAL HOKKAIDO WINTER 7D5N

 • Code PJP33A-TG
 • ราคาเริ่มต้น 49,999.-
 • สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

* ไฮไลท์

วันที่ 1: กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่)

วันที่ 2: ชิโทเซ่-โนโบริเบ็ตสึ-หุบเขานรกจิโกกุดานิ-เมืองฮาโกดาเตะ-ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ-โกดังอิฐแดง-นั่งกระเช้าชมวิว ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ

วันที่ 3: ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ-ป้อมโงเรียวคาคุ-ภูเขาไฟ-โชวะชิงซัง-กระเช้าไฟฟ้าอุซุซัง-ศูนย์อนุรักษ์หมี-ทะเลสาบโทยะ

วันที่ 4: โรงงานช็อคโกแลต-ศาลาว่าการ-หอนาฬิกา-สวนโอโดริ-ตลาดปลาโจไก-มิตซุย เอ้าท์เลท

วันที่ 5: สวนสัตว์อาซาฮิยามะ-หมู่บ้านราเมง-สุนัขลากเลื่อน-ลานสกี-ถนนคนเดินเฮวะ อิออนมอลล์

วันที่ 6: คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิร้านกาแฟ ฮัลโหล คิดตี้-ร้าน LETAO- JTC ดิวตี้ฟรี-เนินพระพุทธเจ้า-ถนนทานุกิโคจิ

วันที่ 7: ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 20 มิ.ย. เวลา 17:06 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
6 - 12 ธันวาคม 1 49,999.- 34
วันที่ 1: กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่) วันที่ 2: ชิโทเซ่-โนโบริเบ็ตสึ-หุบเขานรกจิโกกุดานิ-เมืองฮาโกดาเตะ-ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ-โกดังอิฐแดง-นั่งกระเช้าชมวิว ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ วันที่ 3: ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ-ป้อมโงเรียวคาคุ-ภูเขาไฟ-โชวะชิงซัง-กระเช้าไฟฟ้าอุซุซัง-ศูนย์อนุรักษ์หมี-ทะเลสาบโทยะ วันที่ 4: โรงงานช็อคโกแลต-ศาลาว่าการ-หอนาฬิกา-สวนโอโดริ-ตลาดปลาโจไก-มิตซุย เอ้าท์เลท วันที่ 5: สวนสัตว์อาซาฮิยามะ-หมู่บ้านราเมง-สุนัขลากเลื่อน-ลานสกี-ถนนคนเดินเฮวะ อิออนมอลล์ วันที่ 6: คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิร้านกาแฟ ฮัลโหล คิดตี้-ร้าน LETAO- JTC ดิวตี้ฟรี-เนินพระพุทธเจ้า-ถนนทานุกิโคจิ วันที่ 7: ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO HOKKAIDO BALLOON 6D4N

 • Code PJP34-TG
 • ราคาเริ่มต้น 38,999.-
 • สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

* ไฮไลท์

วันที่ 1: กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2: สนามบินชิโตเช่-ฟูราโน่-ชมเนินธรรมชาติ BIEI PATCH WALK-ฟาร์โทมิตะ-สวนชิกิไซโนะโอกะ-เซเรบุโนะโอกะ-บ่อน้ำสีฟ้า-โทคาจิ

วันที่ 3: TOKACHI NATURE CENTER -นั่งบอลลูนชมทัศนียภาพ-ปราสาทไวน์อิเคะดะ -ทะเลสาบชิคาริเบ็ตสึ

วันที่ 4: เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้-JTC DUTY FREE-MITSUI OUTLET

วันที่ 5: อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวในเมืองซัปโปโร

วันที่ 6: สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 13 ก.ค. เวลา 14:16 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
22 - 27 สิงหาคม 1 38,999.- W/L
12 - 17 กันยายน 1 39,999.- 34
26 กันยายน - 1 ตุลาคม 1 40,999.- 34
วันที่ 1: กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 2: สนามบินชิโตเช่-ฟูราโน่-ชมเนินธรรมชาติ BIEI PATCH WALK-ฟาร์โทมิตะ-สวนชิกิไซโนะโอกะ-เซเรบุโนะโอกะ-บ่อน้ำสีฟ้า-โทคาจิ วันที่ 3: TOKACHI NATURE CENTER -นั่งบอลลูนชมทัศนียภาพ-ปราสาทไวน์อิเคะดะ -ทะเลสาบชิคาริเบ็ตสึ วันที่ 4: เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้-JTC DUTY FREE-MITSUI OUTLET วันที่ 5: อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวในเมืองซัปโปโร วันที่ 6: สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO OSAKA TOKYO SUPER SAVE เดินทาง เม.ย. - พ.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 27,999.-

 • Code PJP44-XW
 • ราคาเริ่มต้น 26,999.-
 • สายการบิน Nok Scoot (XW)

* ไฮไลท์

วันที่ 1: กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2: สนามบินคันไซ-โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)-ชินไซบาชิ-ป้ายกูลิโกะ-เกียวโต-ศาลเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิอินาริ-ชงชาแบบญี่ปุ่น-กิฟุ

วันที่ 3: หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ลิตเติ้ลเกียวโต-เขตเมืองเก่า ซันมาชิซูจิ-มัตสึโมโต้-ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)***ขาปูยักษ์+ออนเซ็นธรรมชาติ***

วันที่ 4: ผ่านชมภูเขาไฟฟูจิ-โอชิโนะฮักไก-คาวากูจิโกะ-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ

วันที่ 5: อิสระในกรุงโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์

วันที่ 6: วัดนาริตะซัน-ถนนโอโมเตะซันโด-สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 22 มิ.ย. เวลา 10:53 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
24 - 29 กรกฎาคม 1 30,999.- W/L
26 - 31 กรกฎาคม 1 32,999.- W/L
31 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 1 28,999.- W/L
วันที่ 1: กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง วันที่ 2: สนามบินคันไซ-โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)-ชินไซบาชิ-ป้ายกูลิโกะ-เกียวโต-ศาลเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิอินาริ-ชงชาแบบญี่ปุ่น-กิฟุ วันที่ 3: หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ลิตเติ้ลเกียวโต-เขตเมืองเก่า ซันมาชิซูจิ-มัตสึโมโต้-ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)***ขาปูยักษ์+ออนเซ็นธรรมชาติ*** วันที่ 4: ผ่านชมภูเขาไฟฟูจิ-โอชิโนะฮักไก-คาวากูจิโกะ-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ วันที่ 5: อิสระในกรุงโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ วันที่ 6: วัดนาริตะซัน-ถนนโอโมเตะซันโด-สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO OSAKA TOKYO HOT HOT เดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 28,999

 • Code PJP45-XW
 • ราคาเริ่มต้น 27,999.-
 • สายการบิน Nok Scoot (XW)

* ไฮไลท์

วันที่ 1: กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2: สนามบินคันไซ-โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)-ชินไซบาชิ-ป้ายกูลิโกะ-เกียวโต-ศาลเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิอินาริ-ชงชาแบบญี่ปุ่น-กิฟุ

วันที่ 3: หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ลิตเติ้ลเกียวโต-เขตเมืองเก่า ซันมาชิซูจิ-มัตสึโมโต้-ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)***ขาปูยักษ์+ออนเซ็นธรรมชาติ***

วันที่ 4: ผ่านชมภูเขาไฟฟูจิ-โอชิโนะฮักไก-คาวากูจิโกะ-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ

วันที่ 5: ศาลเจ้าเมจิ-ฮาราจุกุ-ช้อปปิ้งชินจูกุ-ชมกันดั้มตัวใหม่ Rx-O Unicorn ที่เกาะโอไดบะ-เทพีเสรีภาพ โอไดบะไดเวอร์ซิตี้

วันที่ 6: วัดนาริตะซัน-ถนนโอโมเตะซันโด-สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 22 มิ.ย. เวลา 10:44 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
17 - 22 กรกฎาคม 1 31,999.- เต็ม
19 - 24 กรกฎาคม 1 29,999.- เต็ม
19 - 24 กรกฎาคม 1 29,999.- 26,999.- 4
24 - 29 กรกฎาคม 1 31,999.- W/L
26 - 31 กรกฎาคม 1 33,999.- W/L
31 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 1 29,999.- W/L
วันที่ 1: กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง วันที่ 2: สนามบินคันไซ-โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)-ชินไซบาชิ-ป้ายกูลิโกะ-เกียวโต-ศาลเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิอินาริ-ชงชาแบบญี่ปุ่น-กิฟุ วันที่ 3: หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ลิตเติ้ลเกียวโต-เขตเมืองเก่า ซันมาชิซูจิ-มัตสึโมโต้-ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)***ขาปูยักษ์+ออนเซ็นธรรมชาติ*** วันที่ 4: ผ่านชมภูเขาไฟฟูจิ-โอชิโนะฮักไก-คาวากูจิโกะ-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ วันที่ 5: ศาลเจ้าเมจิ-ฮาราจุกุ-ช้อปปิ้งชินจูกุ-ชมกันดั้มตัวใหม่ Rx-O Unicorn ที่เกาะโอไดบะ-เทพีเสรีภาพ โอไดบะไดเวอร์ซิตี้ วันที่ 6: วัดนาริตะซัน-ถนนโอโมเตะซันโด-สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO OPENING SENDAI 5D3N เดินทาง พฤศจิกายน 62

 • Code PJP61-TG
 • ราคาเริ่มต้น 28,999.-
 • สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

* ไฮไลท์

วันที่ 1: กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2: สนามบินเซนได-มัตสึชิมะ-ชมความสวยงามของอ่าวมัตสึชิมะ-อิวาเตะ-วิหารทองคำ วัดชูซอนจิ-ล่องเรือ Geibiei-หุบเขานารุโกะ

วันที่ 3: เส้นทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ-ทะเลสาบโกชิคุนมะ-หมู่บ้านโออุจิจูกุ - หมู่บ้านจิ้งจอกซาโอะ

วันที่ 4: เซนได-ปราสาทอาโอบะ-เจ้าแม่กวนอิม วัดไดคันนอน-มิตซุยเอ้าท์เล็ตปาร์ค เซ็นได พอร์ท-ช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจ

วันที่ 5: สนามบินเซนได - สนามบินสุวรรณภูมิ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข เมื่อวันจันทร์ เวลา 13.10 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
16 - 20 พฤศจิกายน 1 28,999.- W/L
23 - 27 พฤศจิกายน 1 29,999.- 1
30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 1 30,999.- W/L
วันที่ 1: กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 2: สนามบินเซนได-มัตสึชิมะ-ชมความสวยงามของอ่าวมัตสึชิมะ-อิวาเตะ-วิหารทองคำ วัดชูซอนจิ-ล่องเรือ Geibiei-หุบเขานารุโกะ วันที่ 3: เส้นทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ-ทะเลสาบโกชิคุนมะ-หมู่บ้านโออุจิจูกุ - หมู่บ้านจิ้งจอกซาโอะ วันที่ 4: เซนได-ปราสาทอาโอบะ-เจ้าแม่กวนอิม วัดไดคันนอน-มิตซุยเอ้าท์เล็ตปาร์ค เซ็นได พอร์ท-ช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจ วันที่ 5: สนามบินเซนได - สนามบินสุวรรณภูมิ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO SENDAI IWATE AUTUMN 6D4N เดินทาง พฤศจิกายน 62

 • Code PJP62-TG
 • ราคาเริ่มต้น 29,999.-
 • สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

* ไฮไลท์

วันที่ 1: กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเซนได

วันที่ 2: สนามบินเซนได-อิวาเตะ-วิหารทองคำ วัดชูซอนจิล่องเรือ Geibiei-หุบเขานารุโกะ

วันที่ 3: กินซัง ออนเซ็น-มัตสึชิมะ-ชมความสวยงามของอ่าวมัตสึชิมะ-มิตซุยเอ้าท์เล็ตปาร์ค

วันที่ 4: เส้นทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ-ทะเลสาบโกะชิคุนมะหมู่บ้านโออุจิจูกุ-หมุ่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ

วันที่ 5: เซนได-ปราสาทอาโอบะ-เจ้าแม่กวนอิม วัดไดคันนอน-ช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจ

วันที่ 6: สนามบินเซนได-สนามบินสุวรรณภูมิ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข เมื่อวันจันทร์ เวลา 13.10 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
5 - 10 พฤศจิกายน 1 29,999.- W/L
12 - 17 พฤศจิกายน 1 32,999.- W/L
19 - 24 พฤศจิกายน 1 32,999.- W/L
19 - 24 พฤศจิกายน 2 32,999.- W/L
วันที่ 1: กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเซนได วันที่ 2: สนามบินเซนได-อิวาเตะ-วิหารทองคำ วัดชูซอนจิล่องเรือ Geibiei-หุบเขานารุโกะ วันที่ 3: กินซัง ออนเซ็น-มัตสึชิมะ-ชมความสวยงามของอ่าวมัตสึชิมะ-มิตซุยเอ้าท์เล็ตปาร์ค วันที่ 4: เส้นทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ-ทะเลสาบโกะชิคุนมะหมู่บ้านโออุจิจูกุ-หมุ่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ วันที่ 5: เซนได-ปราสาทอาโอบะ-เจ้าแม่กวนอิม วัดไดคันนอน-ช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจ วันที่ 6: สนามบินเซนได-สนามบินสุวรรณภูมิ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO SENDAI IWATE WINTER 6D4N เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 62

 • Code PJP63-TG
 • ราคาเริ่มต้น 35,999.-
 • สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

* ไฮไลท์

วันที่ 1: กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเซนได

วันที่ 2: สนามบินเซนได-อิวาเตะ-วิหารทองคำ วัดชูซอนจิล่องเรือ Geibiei -กินซัง ออนเซ็น

วันที่ 3: ภูเขาซาโอะ ชมปีศาจหิมะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) - อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกี ออนเซ็น -มิตซุยเอ้าท์เล็ตปาร์ค

วันที่ 4: หมุ่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ-มัตสึชิมะ-ชมความสวยงามของอ่าวมัตสึชิมะ-อิออน มอลล์

วันที่ 5: เซนได-ปราสาทอาโอบะ-เจ้าแม่กวนอิม วัดไดคันนอน-ช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจ

วันที่ 6: สนามบินเซนได-สนามบินสุวรรณภูมิ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข เมื่อวันจันทร์ เวลา 13.10 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 1 35,999.- 34
17 - 22 ธันวาคม 1 36,999.- 32
วันที่ 1: กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเซนได วันที่ 2: สนามบินเซนได-อิวาเตะ-วิหารทองคำ วัดชูซอนจิล่องเรือ Geibiei -กินซัง ออนเซ็น วันที่ 3: ภูเขาซาโอะ ชมปีศาจหิมะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) - อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกี ออนเซ็น -มิตซุยเอ้าท์เล็ตปาร์ค วันที่ 4: หมุ่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ-มัตสึชิมะ-ชมความสวยงามของอ่าวมัตสึชิมะ-อิออน มอลล์ วันที่ 5: เซนได-ปราสาทอาโอบะ-เจ้าแม่กวนอิม วัดไดคันนอน-ช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจ วันที่ 6: สนามบินเซนได-สนามบินสุวรรณภูมิ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

INC.TOKYO-FUJI

 • Code PJP99-1XW
 • ราคาเริ่มต้น 24,500.-
 • สายการบิน Nok Scoot (XW)

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
26 - 30 กรกฎาคม 1 24,500.- เต็ม
26 - 30 กรกฎาคม 2 24,500.- เต็ม

PACKAGE HOKKAIDO CLUB MED SAHORO 5D3N

 • Code PJPK-01
 • ราคาเริ่มต้น 29,999.-
 • สายการบิน

* ไฮไลท์

PACKAGE HOKKAIDO CLUB MED SAHORO
CITY TOUR SAPPORO 4D3N
พักสกีรีสอร์ทสุดหรู 4 ดาว 2 คืน
พักในเมือง SAPPORO 1 คืน
สัมผัสหิมะ เรียนสกี เล่นสกี แบบฟรี ฟรี !! สุดฟิน
All Inclusive - Buffet Inter - Onsen/Juczzi/Sauna
SKI PASS - Class ski - Trainer snowboard
พา City tour Sapporo โรงงานชอคโกแลต ชมคลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและเครื่องแก้ว
ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าเลทปาร์ค และถนนทานุกิโคจิ
พิเศษ!! ฟรีอาหารกลางวัน 1 มื้อ (เซตปลาฮอกเกะต้นตำรับ)
และรถรับ-ส่ง สนามบิน-Club med Sahoro-Sapporo
(**ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน**)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 14 พ.ค. เวลา 11:30 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 1 29,999.- 10
30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 1 29,999.- 10
2 - 5 ธันวาคม 1 32,999.- 10
5 - 8 ธันวาคม 1 34,999.- 10
26 - 29 มีนาคม 2563 1 29,999.- 10
28 - 31 มีนาคม 2563 1 29,999.- 10
PACKAGE HOKKAIDO CLUB MED SAHORO CITY TOUR SAPPORO 4D3N พักสกีรีสอร์ทสุดหรู 4 ดาว 2 คืน พักในเมือง SAPPORO 1 คืน สัมผัสหิมะ เรียนสกี เล่นสกี แบบฟรี ฟรี !! สุดฟิน All Inclusive - Buffet Inter - Onsen/Juczzi/Sauna SKI PASS - Class ski - Trainer snowboard พา City tour Sapporo โรงงานชอคโกแลต ชมคลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและเครื่องแก้ว ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าเลทปาร์ค และถนนทานุกิโคจิ พิเศษ!! ฟรีอาหารกลางวัน 1 มื้อ (เซตปลาฮอกเกะต้นตำรับ) และรถรับ-ส่ง สนามบิน-Club med Sahoro-Sapporo (**ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน**)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PACKAGE HOKKAIDO CLUB MED SAHORO 3D2N

 • Code PJPK-02
 • ราคาเริ่มต้น 22,999.-
 • สายการบิน

* ไฮไลท์

พักสกีรีสอร์ท สุดหรู 4 ดาว 2 คืน
สัมผัสหิมะ เรียนสกี เล่นสกี แบบฟรี ฟรี !! สุดฟิน เต็มอิ่ม 3 วัน 2 คืน
All Inclusive - Buffet Inter - Onsen/Juczzi/Sauna
SKI PASS - Class ski - Trainer snowboard
พิเศษ !! ฟรี รถรับ-ส่ง สนามบิน-Club med Sahoro
(**ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน**)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 21 พ.ค. เวลา 18:05 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 1 22,999.- 12
30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 1 22,999.- 14
2 - 4 ธันวาคม 1 26,999.- 14
5 - 7 ธันวาคม 1 28,999.- 14
26 - 28 มีนาคม 2563 1 22,999.- 14
28 - 30 มีนาคม 2563 1 22,999.- 14
พักสกีรีสอร์ท สุดหรู 4 ดาว 2 คืน สัมผัสหิมะ เรียนสกี เล่นสกี แบบฟรี ฟรี !! สุดฟิน เต็มอิ่ม 3 วัน 2 คืน All Inclusive - Buffet Inter - Onsen/Juczzi/Sauna SKI PASS - Class ski - Trainer snowboard พิเศษ !! ฟรี รถรับ-ส่ง สนามบิน-Club med Sahoro (**ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน**)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ