* ไฮไลท์

ตั๋วเครื่องบิน NOK SCOOT ไป-กลับ กรุงเทพ(ดอนเมือง)-โตเกียว(นาริตะ) ราคาสุดพิเศษ !! เดินทางระหว่างวันที่ 20 พ.ค. - 12 มิ.ย. 62 **รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กก และภาษีสนามบิน**

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 1 11,999.- 8
1 - 4 มิถุนายน 1 11,999.- 8
3 - 6 มิถุนายน 1 10,999.- 8
5 - 8 มิถุนายน 1 10,999.- 8
7 - 10 มิถุนายน 1 11,999.- 8
9 - 12 มิถุนายน 1 11,999.- 8
ตั๋วเครื่องบิน NOK SCOOT ไป-กลับ กรุงเทพ(ดอนเมือง)-โตเกียว(นาริตะ) ราคาสุดพิเศษ !! เดินทางระหว่างวันที่ 20 พ.ค. - 12 มิ.ย. 62 **รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กก และภาษีสนามบิน**
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

* ไฮไลท์

ตั๋วเครื่องบิน NOK SCOOT ไป-กลับ กรุงเทพ(ดอนเมือง)-โอซาก้า(คันไซ) ราคาสุดพิเศษ !! เดินทางระหว่างวันที่ 20 พ.ค. - 12 มิ.ย. 62 **รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กก และภาษีสนามบิน**

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
2 - 6 มิถุนายน 1 10,999.- 8
8 - 12 มิถุนายน 1 11,999.- 8
ตั๋วเครื่องบิน NOK SCOOT ไป-กลับ กรุงเทพ(ดอนเมือง)-โอซาก้า(คันไซ) ราคาสุดพิเศษ !! เดินทางระหว่างวันที่ 20 พ.ค. - 12 มิ.ย. 62 **รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กก และภาษีสนามบิน**
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO TOKYO-FUJI LAVENDER 13-17 กรกฏาคม 2562

 • Code PJP011-TG
 • ราคาเริ่มต้น 32,999.-
 • สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ อิออนมอลล์ TG 676: BKK-NRT 07.35-15.45 วันที่ 2 : โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากิมิเซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรีทะเลสาบคาวากูจิโกะ-ล่องเรือโจรสลัด-หุบเขาโอวาคุดานิ-โกเทมบะเอ้าเลท วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-ทุ่งลาเวนเดอร์ โออิชิปาร์ค เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น-หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ วันที่ 4 : โยโกฮาม่า-พิพิธภัณฑ์ราเมน-เมืองคามาคุระ พระใหญ่ไดบุสึ-โยโกฮาม่า เบย์ไซต์ เอ้าเลท วันที่ 5 : ช้อปปิ้งฮาราจุกุ ศาลเจ้าเมจิ-ช้อปปิ้งโอไดบะ สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ TG 677: NRT-BKK 17.25-21.55

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 12 ชั่วโมงที่แล้ว

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
13 - 17 กรกฎาคม 1 32,999.- 34
วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ อิออนมอลล์ TG 676: BKK-NRT 07.35-15.45 วันที่ 2 : โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากิมิเซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรีทะเลสาบคาวากูจิโกะ-ล่องเรือโจรสลัด-หุบเขาโอวาคุดานิ-โกเทมบะเอ้าเลท วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-ทุ่งลาเวนเดอร์ โออิชิปาร์ค เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น-หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ วันที่ 4 : โยโกฮาม่า-พิพิธภัณฑ์ราเมน-เมืองคามาคุระ พระใหญ่ไดบุสึ-โยโกฮาม่า เบย์ไซต์ เอ้าเลท วันที่ 5 : ช้อปปิ้งฮาราจุกุ ศาลเจ้าเมจิ-ช้อปปิ้งโอไดบะ สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ TG 677: NRT-BKK 17.25-21.55
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D4N เดินทาง 13-17 กรกฏาคม 62

 • Code PJP021-TG
 • ราคาเริ่มต้น 32,999.-
 • สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินคันไซ-กิฟุ อิออนมอลล์ TG672 : BKK-KIX 08.25-15.55 วันที่ 2 : กิฟุ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่าซันมาชิซูจิ-ทาคายาม่าจินยะ-เมืองมิเอะ วันที่ 3 : มิเอะ-อาราชิยาม่า-สวนป่าไผ่-วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ วันที่ 4 : อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ วันที่ 5 : ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-ริงกุเอ้าเลท สนามบินคันไซ-สนามบินสุวรรณภูมิ TG673 : KIX-BKK 17.35-21.25

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 12 ชั่วโมงที่แล้ว

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
13 - 17 กรกฎาคม 1 32,999.- 34
วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินคันไซ-กิฟุ อิออนมอลล์ TG672 : BKK-KIX 08.25-15.55 วันที่ 2 : กิฟุ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่าซันมาชิซูจิ-ทาคายาม่าจินยะ-เมืองมิเอะ วันที่ 3 : มิเอะ-อาราชิยาม่า-สวนป่าไผ่-วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ วันที่ 4 : อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ วันที่ 5 : ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-ริงกุเอ้าเลท สนามบินคันไซ-สนามบินสุวรรณภูมิ TG673 : KIX-BKK 17.35-21.25
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO NAGOYA SHIRAKAWAGO JAPAN ALPS 4D3N เดินทาง เม.ย.-มิ.ย. 62 ราคาเริ่มต้น 24,999

 • Code PJP055-SL
 • ราคาเริ่มต้น 22,999.-
 • สายการบิน Lion Air (SL)

* ไฮไลท์

วันที่ 1-กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง-สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า-ศาลเจ้าโอสึคันนง แหล่งช้อปปิ้งย่านโอสึ วันที่ 2-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-สายอัลไพน์ทาเทยาม่า-เขาทาเทยาม่า-กำแพงหิมะเขื่อนคุโรเบะ (เส้นทางสายโรแมนติก เจแปนแอลป์) วันที่ 3-ปราสาทมัตสึโมโตะ(ด้านนอก)-เมืองโบราณคามิซันโนมาชิ-ช้อปปิ้งซาคาเอะ วันที่ 4-ถ่ายรูปคู่กับหอคอยนาโกย่า-JAZZ DREAM OUTLET -สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า-สนามบินดอนเมือง

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข เมื่อวันพุธ เวลา 11.11 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
26 - 29 พฤษภาคม 1 24,999.- เต็ม
26 - 29 พฤษภาคม 1 24,999.- 20,999.- เต็ม
26 - 29 พฤษภาคม 1 22,999.- W/L
27 - 30 พฤษภาคม 1 24,999.- เต็ม
27 - 30 พฤษภาคม 1 24,999.- 23,999.- W/L
27 - 30 พฤษภาคม 1 25,999.- 19,999.- 10
6 - 9 มิถุนายน 1 25,999.- 19
7 - 10 มิถุนายน 1 25,999.- 25
13 - 16 มิถุนายน 1 25,999.- 34
14 - 17 มิถุนายน 1 25,999.- 34
20 - 23 มิถุนายน 1 25,999.- 34
21 - 24 มิถุนายน 1 25,999.- 34
วันที่ 1-กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง-สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า-ศาลเจ้าโอสึคันนง แหล่งช้อปปิ้งย่านโอสึ วันที่ 2-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-สายอัลไพน์ทาเทยาม่า-เขาทาเทยาม่า-กำแพงหิมะเขื่อนคุโรเบะ (เส้นทางสายโรแมนติก เจแปนแอลป์) วันที่ 3-ปราสาทมัตสึโมโตะ(ด้านนอก)-เมืองโบราณคามิซันโนมาชิ-ช้อปปิ้งซาคาเอะ วันที่ 4-ถ่ายรูปคู่กับหอคอยนาโกย่า-JAZZ DREAM OUTLET -สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า-สนามบินดอนเมือง
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO TOKYO FUJI DISNEY เดินทาง เดือน พ.ค. - ก.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 19,999.-

 • Code PJP13-XW
 • ราคาเริ่มต้น 19,999.-
 • สายการบิน Nok Scoot (XW)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี- ชมกันดั้มตัวใหม่ Rx-O Unicorn ที่เกาะโอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ (ออนเซ็นธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์) วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 หรือ ทุ่งดอกพิงค์มอสหรือทุ่งดอกลาเวนเดอร์-เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น-ผ่านชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ-หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค-มิตซุยเอ้าท์เลต พาร์ค วันที่ 4 : ทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (รถรับ-ส่ง ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) หรือ อิสระช้อปปิ้งเพลิดเพลินในโตเกียว (ขึ้นรถไฟเที่ยวเอง มีค่าใช้จ่ายตามระยะทาง) วันที่ 5 : วัดนาริตะซัน ถนน NARITASAN OMOTESANDO – สนามบินนาริตะ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 15 พ.ค. เวลา 15:48 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
25 - 29 พฤษภาคม 1 24,888.- เต็ม
26 - 30 พฤษภาคม 1 23,888.- เต็ม
28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 1 19,999.- เต็ม
1 - 5 มิถุนายน 1 22,888.- 18,999.- 16
6 - 10 มิถุนายน 1 24,888.- 19,999.- 19
8 - 12 มิถุนายน 1 22,888.- 18,999.- 11
8 - 12 มิถุนายน 1 22,888.- เต็ม
13 - 17 มิถุนายน 1 24,888.- เต็ม
15 - 19 มิถุนายน 1 22,888.- 18,999.- 13
20 - 24 มิถุนายน 1 24,888.- 19,999.- 11
22 - 26 มิถุนายน 1 22,888.- 18,999.- 24
27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 1 24,888.- 19,999.- 19
29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 1 22,888.- 18,999.- 22
11 - 15 กรกฎาคม 1 25,888.- 24
12 - 16 กรกฎาคม 1 26,888.- 18
13 - 17 กรกฎาคม 1 28,888.- 14
24 - 28 กรกฎาคม 1 25,888.- 15
25 - 29 กรกฎาคม 1 28,888.- 11
26 - 30 กรกฎาคม 1 28,888.- 16
27 - 31 กรกฎาคม 1 26,888.- 24
28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 1 25,888.- 20
วันที่ 1 : กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี- ชมกันดั้มตัวใหม่ Rx-O Unicorn ที่เกาะโอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ (ออนเซ็นธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์) วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 หรือ ทุ่งดอกพิงค์มอสหรือทุ่งดอกลาเวนเดอร์-เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น-ผ่านชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ-หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค-มิตซุยเอ้าท์เลต พาร์ค วันที่ 4 : ทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (รถรับ-ส่ง ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) หรือ อิสระช้อปปิ้งเพลิดเพลินในโตเกียว (ขึ้นรถไฟเที่ยวเอง มีค่าใช้จ่ายตามระยะทาง) วันที่ 5 : วัดนาริตะซัน ถนน NARITASAN OMOTESANDO – สนามบินนาริตะ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO TOKYO FUJI SUMMER SAVE 5วัน3คืน (XW) มิ.ย.-ก.ย. 62

 • Code PJP14-XW
 • ราคาเริ่มต้น 16,999.-
 • สายการบิน Nok Scoot (XW)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง - วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี-ชงชาแบบญี่ปุ่น-อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น - วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค ห้างโอไดบะ ไดเวอร์ซิตตี้ ชมกันดั้มตัวใหญ่ - วันที่ 4 : อิสระช้อปปิ้งในกรุงโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ - วันที่ 5 : วัดนาริตะซัน-สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 7 เม.ย. เวลา 15:44 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
10 - 14 มิถุนายน 1 16,999.- เต็ม
3 - 7 กรกฎาคม 1 21,999.- 34
5 - 9 กรกฎาคม 1 22,999.- 34
10 - 14 กรกฎาคม 1 24,999.- 34
11 - 15 กรกฎาคม 1 24,999.- เต็ม
12 - 16 กรกฎาคม 1 24,999.- เต็ม
13 - 17 กรกฎาคม 1 26,999.- เต็ม
17 - 21 กรกฎาคม 1 25,999.- 34
19 - 23 กรกฎาคม 1 24,999.- 34
25 - 29 กรกฎาคม 1 29,999.- เต็ม
26 - 30 กรกฎาคม 1 29,999.- เต็ม
8 - 12 สิงหาคม 1 29,999.- 34
9 - 13 สิงหาคม 1 29,999.- 34
23 - 27 สิงหาคม 1 25,999.- 34
30 สิงหาคม - 3 กันยายน 1 23,999.- 34
6 - 10 กันยายน 1 22,999.- 34
13 - 17 กันยายน 1 22,999.- 34
20 - 24 กันยายน 1 22,999.- 34
25 - 29 กันยายน 1 23,999.- 34
วันที่ 1 : กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง - วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี-ชงชาแบบญี่ปุ่น-อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น - วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค ห้างโอไดบะ ไดเวอร์ซิตตี้ ชมกันดั้มตัวใหญ่ - วันที่ 4 : อิสระช้อปปิ้งในกรุงโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ - วันที่ 5 : วัดนาริตะซัน-สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO GO AROUND OSAKA โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 5D3N

 • Code PJP21-XW
 • ราคาเริ่มต้น 0.-
 • สายการบิน Nok Scoot (XW)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - วันที่ 2 : สนามบินคันไซ-ชมกวางเมืองนารา-วัดโทไดจิ-เกียวโต-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชงชาแบบญี่ปุ่น-ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)-Expo city***ชาบูต้นตำหรับ แบบไม่อั้น*** - วันที่ 3 : ท่องเที่ยวอิสระ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม USJ - วันที่ 4 : โกเบ-หุ่นยนต์ Tetsujin 28-เดินเล่นอ่าวโกเบ ถ่ายรูปตามอัธยาศัย - Duty free-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าเลต - วันที่ 5 : สนามบินคันไซ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข เมื่อวันพุธ เวลา 10.56 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 1 21,999.- 19,999.- 9
29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 1 21,999.- เต็ม
12 - 16 มิถุนายน 1 21,999.- เต็ม
20 - 24 มิถุนายน 1 18,999.- เต็ม
26 - 30 มิถุนายน 1 21,999.- เต็ม
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - วันที่ 2 : สนามบินคันไซ-ชมกวางเมืองนารา-วัดโทไดจิ-เกียวโต-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชงชาแบบญี่ปุ่น-ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)-Expo city***ชาบูต้นตำหรับ แบบไม่อั้น*** - วันที่ 3 : ท่องเที่ยวอิสระ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม USJ - วันที่ 4 : โกเบ-หุ่นยนต์ Tetsujin 28-เดินเล่นอ่าวโกเบ ถ่ายรูปตามอัธยาศัย - Duty free-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าเลต - วันที่ 5 : สนามบินคันไซ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO OSAKA POPULAR SUMMER 6D4N

 • Code PJP22-XW
 • ราคาเริ่มต้น 25,999.-
 • สายการบิน Nok Scoot (XW)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง วันที่ 2 สนามบินคันไซ-ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)-Duty free-เมืองนารา-วัดโทไดจิ-อิออนมอลล์ วันที่ 3หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่า-ซันมาชิซูจิ ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก)-ย่านช้อปปิ้ง SAKAE NAGOYA วันที่ 4 เกียวโต-อาราชิยามะ-ป่าไผ่-ศาลเจ้าเฮอัน-ชงชาแบบญี่ปุ่นศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-โอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ วันที่ 5 ท่องเที่ยวอิสระ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม USJ วันที่ 6 สนามบินคันไซ สนามบินดอนเมือง

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 4 พ.ค. เวลา 11:22 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
1 - 6 มิถุนายน 1 25,999.- 19,999.- 12
19 - 24 มิถุนายน 1 26,999.- W/L
19 - 24 มิถุนายน 1 26,999.- 20,999.- 8
วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง วันที่ 2 สนามบินคันไซ-ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)-Duty free-เมืองนารา-วัดโทไดจิ-อิออนมอลล์ วันที่ 3หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่า-ซันมาชิซูจิ ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก)-ย่านช้อปปิ้ง SAKAE NAGOYA วันที่ 4 เกียวโต-อาราชิยามะ-ป่าไผ่-ศาลเจ้าเฮอัน-ชงชาแบบญี่ปุ่นศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-โอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ วันที่ 5 ท่องเที่ยวอิสระ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม USJ วันที่ 6 สนามบินคันไซ สนามบินดอนเมือง
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO HOKKAIDO SAPPORO LAVENDER (พีเรียตวันหยุดอาสาฬหบูชา)

 • Code PJP31 TG
 • ราคาเริ่มต้น 42,999.-
 • สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

* ไฮไลท์

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่สอง สนามบินชิโตเช่ – เมืองฟูราโน่ – โทมิตะฟาร์ม - สวนชิคิไซโนะโอกะ – เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ - บ่อน้ำสีฟ้า – อาซาฮิคาว่า – อิออน ทาวน์ วันที่สาม เมืองอาซาฮิคาว่า - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – JTC DUTY FREE วันที่สี่ อดีตศาลาว่าการ-หอนาฬิกา-สวนโอโดริ พาร์ค-ตลาดปลาโจไก-mitsui outlet-ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ-ย่านซูซูกิโนะ วันที่ห้า สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 4 พ.ค. เวลา 08:37 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
14 - 18 กรกฎาคม 1 42,999.- 17
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่สอง สนามบินชิโตเช่ – เมืองฟูราโน่ – โทมิตะฟาร์ม - สวนชิคิไซโนะโอกะ – เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ - บ่อน้ำสีฟ้า – อาซาฮิคาว่า – อิออน ทาวน์ วันที่สาม เมืองอาซาฮิคาว่า - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – JTC DUTY FREE วันที่สี่ อดีตศาลาว่าการ-หอนาฬิกา-สวนโอโดริ พาร์ค-ตลาดปลาโจไก-mitsui outlet-ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ-ย่านซูซูกิโนะ วันที่ห้า สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO HOKKAIDO FLOWER SEASON 6D4N

 • Code PJP32 TG
 • ราคาเริ่มต้น 43,999.-
 • สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่) วันที่ 2 ชิโทเซ่ สวนชิคิไซโนะโอกะ เซะรุบุฮิล บ่อน้ำสีฟ้า อิออน มอลล์ วันที่ 3 Shibazakura Takinoue Park ชิมราเมงต้นตำรับหมู่บ้านราเมง สวนสัตว์อาซาฮิยามะ ถนนคนเดินเฮวะ วันที่ 4 คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้ว ดิวตี้ฟรี มิตซุยเอ้าท์เลท ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ ย่านซูซูกิโนะ วันที่ 5 อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวในเมืองซัปโปโร วันที่ 6 ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 10 พ.ค. เวลา 13:16 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
6 - 11 มิถุนายน 1 43,999.- เต็ม
6 - 11 มิถุนายน 1 43,999.- 40,999.- 25
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่) วันที่ 2 ชิโทเซ่ สวนชิคิไซโนะโอกะ เซะรุบุฮิล บ่อน้ำสีฟ้า อิออน มอลล์ วันที่ 3 Shibazakura Takinoue Park ชิมราเมงต้นตำรับหมู่บ้านราเมง สวนสัตว์อาซาฮิยามะ ถนนคนเดินเฮวะ วันที่ 4 คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้ว ดิวตี้ฟรี มิตซุยเอ้าท์เลท ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ ย่านซูซูกิโนะ วันที่ 5 อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวในเมืองซัปโปโร วันที่ 6 ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO HOKKAIDO HAKODATE TOYA SAPPORO WINTER 5D3N

 • Code PJP33-TG
 • ราคาเริ่มต้น 38,999.-
 • สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่) TG670 23.55-08.20+1 วันที่ 2 : ชิโทเซ่-โนโบริเบ็ตสึ-หุบเขานรกจิโกกุดานิ เมืองฮาโกดาเตะ-ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ-โกดังอิฐแดง นั่งกระเช้าชมวิว ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ วันที่ 3 : ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ-ป้อมโงเรียวคาคุ-ภูเขาไฟโชวะชิงซัง-กระเช้าไฟฟ้าอุซุซัง-ศูนย์อนุรักษ์หมี ทะเลสาบโทยะ วันที่ 4 : โรงงานช็อคโกแลต-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิดตี้-ร้าน LETAOเนินพระพุทธเจ้า-มิตซุย เอ้าท์เลท-ถนนทานุกิโคจิ วันที่ 5 : ศาลาว่าการ-หอนาฬิกา-ตลาดปลาโจไก-JTC ดิวตี้ฟรี ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) TG681 18.00-23.50

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข เมื่อวานนี้ เวลา 19.40 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 1 38,999.- 34
1 - 5 ธันวาคม 1 40,999.- 34
6 - 10 ธันวาคม 1 41,999.- 34
8 - 12 ธันวาคม 1 40,999.- 34
11 - 15 ธันวาคม 1 39,999.- 34
13 - 17 ธันวาคม 1 40,999.- 34
15 - 19 ธันวาคม 1 40,999.- 34
18 - 22 ธันวาคม 1 41,999.- 34
10 - 14 มกราคม 2563 1 38,999.- 34
15 - 19 มกราคม 2563 1 39,999.- 34
19 - 23 มกราคม 2563 1 40,999.- 34
24 - 28 มกราคม 2563 1 41,999.- 34
5 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 1 49,999.- 34
9 - 13 กุมภาพันธ์ 2563 1 49,999.- 34
14 - 18 กุมภาพันธ์ 2563 1 41,999.- 34
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 1 39,999.- 34
4 - 8 มีนาคม 2563 1 41,999.- 34
13 - 17 มีนาคม 2563 1 41,999.- 34
22 - 26 มีนาคม 2563 1 41,999.- 34
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่) TG670 23.55-08.20+1 วันที่ 2 : ชิโทเซ่-โนโบริเบ็ตสึ-หุบเขานรกจิโกกุดานิ เมืองฮาโกดาเตะ-ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ-โกดังอิฐแดง นั่งกระเช้าชมวิว ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ วันที่ 3 : ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ-ป้อมโงเรียวคาคุ-ภูเขาไฟโชวะชิงซัง-กระเช้าไฟฟ้าอุซุซัง-ศูนย์อนุรักษ์หมี ทะเลสาบโทยะ วันที่ 4 : โรงงานช็อคโกแลต-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิดตี้-ร้าน LETAOเนินพระพุทธเจ้า-มิตซุย เอ้าท์เลท-ถนนทานุกิโคจิ วันที่ 5 : ศาลาว่าการ-หอนาฬิกา-ตลาดปลาโจไก-JTC ดิวตี้ฟรี ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) TG681 18.00-23.50
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO OSAKA TOKYO SUPER SAVE เดินทาง เม.ย. - พ.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 27,999.-

 • Code PJP44-XW
 • ราคาเริ่มต้น 26,999.-
 • สายการบิน Nok Scoot (XW)

* ไฮไลท์

PRO OSAKA TOKYO SUPER SAVE เที่ยวสุดคุ้ม 2 เมือง โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)ชินไซบาชิ-ป้ายกูลิโกะ-เกียวโต-ศาลเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิอินาริ-ชงชาแบบญี่ปุ่น-กิฟุ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ลิตเติ้ลเกียวโตเขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ-มัตสึโมโต้-ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) (**ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์**)-ผ่านชมภูเขาไฟฟูจิ-โอชิโนะฮักไค-คาวากูจิโกะพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งถนนนากามิเซะ-วัดนาริตะ-อิสระในกรุงโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีบัสบริการ)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 13 พ.ค. เวลา 19:07 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
5 - 10 มิถุนายน 1 27,999.- เต็ม
7 - 12 มิถุนายน 1 28,999.- เต็ม
12 - 17 มิถุนายน 1 27,999.- 22
14 - 19 มิถุนายน 1 28,999.- 34
19 - 24 มิถุนายน 1 27,999.- เต็ม
21 - 26 มิถุนายน 1 28,999.- เต็ม
26 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 1 27,999.- เต็ม
28 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 1 28,999.- เต็ม
3 - 8 กรกฎาคม 1 27,999.- 32
5 - 10 กรกฎาคม 1 28,999.- 34
10 - 15 กรกฎาคม 1 28,999.- 34
12 - 17 กรกฎาคม 1 32,999.- 34
17 - 22 กรกฎาคม 1 30,999.- 34
19 - 24 กรกฎาคม 1 28,999.- 34
24 - 29 กรกฎาคม 1 30,999.- 34
26 - 31 กรกฎาคม 1 32,999.- 34
31 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 1 28,999.- 34
PRO OSAKA TOKYO SUPER SAVE เที่ยวสุดคุ้ม 2 เมือง โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)ชินไซบาชิ-ป้ายกูลิโกะ-เกียวโต-ศาลเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิอินาริ-ชงชาแบบญี่ปุ่น-กิฟุ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ลิตเติ้ลเกียวโตเขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ-มัตสึโมโต้-ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) (**ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์**)-ผ่านชมภูเขาไฟฟูจิ-โอชิโนะฮักไค-คาวากูจิโกะพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งถนนนากามิเซะ-วัดนาริตะ-อิสระในกรุงโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีบัสบริการ)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO OSAKA TOKYO HOT HOT เดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 28,999

 • Code PJP45-XW
 • ราคาเริ่มต้น 27,999.-
 • สายการบิน Nok Scoot (XW)

* ไฮไลท์

PRO OSAKA TOKYO HOT HOT เที่ยวสุดคุ้ม 2 เมือง พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ยากินิกุ + ชาบู ชาบู ต้นตำรับ + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-ชินไซบาชิ-ป้ายกูลิโกะ-เกียวโต-ศาลเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิอินาริ-ชงชาแบบญี่ปุ่น-กิฟุ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ลิตเติ้ลเกียวโต-เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ-มัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)-ผ่านชมภูเขาไฟฟูจิ-โอชิโนะฮักไค-คาวากูจิโกะพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ศาลเจ้าเมจิ-ฮาราจุกุ-ช้อปปิ้งชินจูกุ-ชมกันดั้มตัวใหม่ Rx-O Unicorn ที่เกาะโอไดบะ-เทพีเสรีภาพ โอไดบะไดเวอร์ซิตี้-วัดนาริตะ-ถนนโอโมเตะซันโด

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 13 พ.ค. เวลา 19:04 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
27 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 1 27,999.- เต็ม
5 - 10 มิถุนายน 1 28,999.- เต็ม
7 - 12 มิถุนายน 1 29,999.- 10
12 - 17 มิถุนายน 1 28,999.- เต็ม
14 - 19 มิถุนายน 1 29,999.- 34
19 - 24 มิถุนายน 1 28,999.- เต็ม
21 - 26 มิถุนายน 1 29,999.- เต็ม
26 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 1 28,999.- เต็ม
28 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 1 29,999.- เต็ม
3 - 8 กรกฎาคม 1 28,999.- 34
5 - 10 กรกฎาคม 1 29,999.- 34
10 - 15 กรกฎาคม 1 29,999.- 34
12 - 17 กรกฎาคม 1 33,999.- 34
17 - 22 กรกฎาคม 1 31,999.- 34
19 - 24 กรกฎาคม 1 29,999.- 34
24 - 29 กรกฎาคม 1 31,999.- 34
26 - 31 กรกฎาคม 1 33,999.- 34
31 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 1 29,999.- 34
PRO OSAKA TOKYO HOT HOT เที่ยวสุดคุ้ม 2 เมือง พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ยากินิกุ + ชาบู ชาบู ต้นตำรับ + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-ชินไซบาชิ-ป้ายกูลิโกะ-เกียวโต-ศาลเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิอินาริ-ชงชาแบบญี่ปุ่น-กิฟุ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ลิตเติ้ลเกียวโต-เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ-มัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)-ผ่านชมภูเขาไฟฟูจิ-โอชิโนะฮักไค-คาวากูจิโกะพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ศาลเจ้าเมจิ-ฮาราจุกุ-ช้อปปิ้งชินจูกุ-ชมกันดั้มตัวใหม่ Rx-O Unicorn ที่เกาะโอไดบะ-เทพีเสรีภาพ โอไดบะไดเวอร์ซิตี้-วัดนาริตะ-ถนนโอโมเตะซันโด
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PACKAGE HOKKAIDO CLUB MED SAHORO 5D3N

 • Code PJPK-01
 • ราคาเริ่มต้น 29,999.-
 • สายการบิน

* ไฮไลท์

PACKAGE HOKKAIDO CLUB MED SAHORO CITY TOUR SAPPORO 4D3N พักสกีรีสอร์ทสุดหรู 4 ดาว 2 คืน พักในเมือง SAPPORO 1 คืน สัมผัสหิมะ เรียนสกี เล่นสกี แบบฟรี ฟรี !! สุดฟิน All Inclusive - Buffet Inter - Onsen/Juczzi/Sauna SKI PASS - Class ski - Trainer snowboard พา City tour Sapporo โรงงานชอคโกแลต ชมคลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและเครื่องแก้ว ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าเลทปาร์ค และถนนทานุกิโคจิ พิเศษ!! ฟรีอาหารกลางวัน 1 มื้อ (เซตปลาฮอกเกะต้นตำรับ) และรถรับ-ส่ง สนามบิน-Club med Sahoro-Sapporo (**ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน**)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 14 พ.ค. เวลา 11:30 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 1 29,999.- 10
30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 1 29,999.- 10
2 - 5 ธันวาคม 1 32,999.- 10
5 - 8 ธันวาคม 1 34,999.- 10
26 - 29 มีนาคม 2563 1 29,999.- 10
28 - 31 มีนาคม 2563 1 29,999.- 10
PACKAGE HOKKAIDO CLUB MED SAHORO CITY TOUR SAPPORO 4D3N พักสกีรีสอร์ทสุดหรู 4 ดาว 2 คืน พักในเมือง SAPPORO 1 คืน สัมผัสหิมะ เรียนสกี เล่นสกี แบบฟรี ฟรี !! สุดฟิน All Inclusive - Buffet Inter - Onsen/Juczzi/Sauna SKI PASS - Class ski - Trainer snowboard พา City tour Sapporo โรงงานชอคโกแลต ชมคลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและเครื่องแก้ว ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าเลทปาร์ค และถนนทานุกิโคจิ พิเศษ!! ฟรีอาหารกลางวัน 1 มื้อ (เซตปลาฮอกเกะต้นตำรับ) และรถรับ-ส่ง สนามบิน-Club med Sahoro-Sapporo (**ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน**)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PACKAGE HOKKAIDO CLUB MED SAHORO 3D2N

 • Code PJPK-02
 • ราคาเริ่มต้น 22,999.-
 • สายการบิน

* ไฮไลท์

พักสกีรีสอร์ท สุดหรู 4 ดาว 2 คืน สัมผัสหิมะ เรียนสกี เล่นสกี แบบฟรี ฟรี !! สุดฟิน เต็มอิ่ม 3 วัน 2 คืน All Inclusive - Buffet Inter - Onsen/Juczzi/Sauna SKI PASS - Class ski - Trainer snowboard พิเศษ !! ฟรี รถรับ-ส่ง สนามบิน-Club med Sahoro (**ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน**)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 21 พ.ค. เวลา 18:05 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 1 22,999.- 14
30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 1 22,999.- 14
2 - 4 ธันวาคม 1 26,999.- 14
5 - 7 ธันวาคม 1 28,999.- 14
26 - 28 มีนาคม 2563 1 22,999.- 14
28 - 30 มีนาคม 2563 1 22,999.- 14
พักสกีรีสอร์ท สุดหรู 4 ดาว 2 คืน สัมผัสหิมะ เรียนสกี เล่นสกี แบบฟรี ฟรี !! สุดฟิน เต็มอิ่ม 3 วัน 2 คืน All Inclusive - Buffet Inter - Onsen/Juczzi/Sauna SKI PASS - Class ski - Trainer snowboard พิเศษ !! ฟรี รถรับ-ส่ง สนามบิน-Club med Sahoro (**ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน**)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ