PRO TOKYO OSAKA AUTUMN 6D4N เดินทางเดือน พ.ย. 62 - ก.พ. 63

 • Code PJP042-TG
 • ราคาเริ่มต้น 38,999.-
 • สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

* ไฮไลท์

วันที่1: กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2: สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ

วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ผ่านชมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ - เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น - ช้อปปิ้ง SAKAE นาโกย่า

วันที่ 4: กิฟุ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - โอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้

วันที่ 5 : อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

วันที่ 6: เกียวโต - ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ - ริงกุเอ้าท์เลต - สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 12 ก.ย. เวลา 15:08 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
1 - 6 พฤศจิกายน 1 38,999.- 14
7 - 12 พฤศจิกายน 1 39,999.- 9
21 - 26 พฤศจิกายน 1 39,999.- 15
6 - 11 ธันวาคม 1 40,999.- 34
6 - 11 กุมภาพันธ์ 2563 1 41,999.- 34
วันที่1: กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 2: สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ผ่านชมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ - เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น - ช้อปปิ้ง SAKAE นาโกย่า วันที่ 4: กิฟุ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - โอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้ วันที่ 5 : อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ วันที่ 6: เกียวโต - ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ - ริงกุเอ้าท์เลต - สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PJP88A -TG PRO OSAKA KYOTO NARA KOBE COUNT DOWN 2020

 • Code PJP088A-TG
 • ราคาเริ่มต้น 52,999.-
 • สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

* ไฮไลท์

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ (TG622: 23.59-07.20)

วันที่สอง เกียวโต-อาราชิยาม่า – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว-วัดคินคะคุจิ-ศาลเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิอินาริ - ช้อปปิ้งย่านนัมบะ

วันที่สาม นารา-วัดโทไดจิ-โกเบ-หุ่นยนต์ Tetsujin 28-เดินเล่นอ่าวโกเบ-ถ่ายรูปตามอัธยาศัย-Duty free-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

วันที่สี่ ท่องเที่ยวอิสระ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม USJ

วันที่ห้า โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอ็กซ์โปซิตี้-สนามบินคันไซ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข เมื่อวันพุธ เวลา 11.30 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
30 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 1 52,999.- 30
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ (TG622: 23.59-07.20) วันที่สอง เกียวโต-อาราชิยาม่า – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว-วัดคินคะคุจิ-ศาลเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิอินาริ - ช้อปปิ้งย่านนัมบะ วันที่สาม นารา-วัดโทไดจิ-โกเบ-หุ่นยนต์ Tetsujin 28-เดินเล่นอ่าวโกเบ-ถ่ายรูปตามอัธยาศัย-Duty free-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ วันที่สี่ ท่องเที่ยวอิสระ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม USJ วันที่ห้า โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอ็กซ์โปซิตี้-สนามบินคันไซ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO TOKYO OSAKA NEW YEAR เดินทาง 28 ธ.ค. – 2 ม.ค. 63

 • Code PJP088B-TG
 • ราคาเริ่มต้น 59,999.-
 • สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ - อิออนมอลล์

วันที่ 2 : อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค

วันที่ 3 : ลานสกีฟูจิเท็น - ผ่านชมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ - เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น - ช้อปปิ้ง SAKAE นาโกย่า

วันที่ 4 : กิฟุ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-โอซาก้า-เอ็กซ์โปซิตี้

วันที่ 5 : อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

วันที่ 6 : สนามบินคันไซ-สนามบินสุวรรณภูมิ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 14 ก.ย. เวลา 14:45 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
Promotion
28 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563
1 59,999.- 26
วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ - อิออนมอลล์ วันที่ 2 : อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค วันที่ 3 : ลานสกีฟูจิเท็น - ผ่านชมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ - เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น - ช้อปปิ้ง SAKAE นาโกย่า วันที่ 4 : กิฟุ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-โอซาก้า-เอ็กซ์โปซิตี้ วันที่ 5 : อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ วันที่ 6 : สนามบินคันไซ-สนามบินสุวรรณภูมิ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO NEW YEAR SPECIAL FUKUOKA CHUKOKU

 • Code PJP088C-SL
 • ราคาเริ่มต้น 39,999.-
 • สายการบิน Lion Air (SL)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
( SL314 : 23.55-07.25 )

วันที่ 2 : สนามบินฟุกุโอกะ – คิตะคิวชู - ตลาดปลาคาราโตะ-ศาลเจ้า Motonosumi Inari - อิออน มอลล์

วันที่ 3 : สะพานคินไตเคียว-เกาะมิยาจิมะ (Miyajima)- Atomic Bomb Dome-ถนนคนเดินฮอนโดริโชเทนไก

วันที่ 4 : ถนนกำแพงสีขาวเมืองยานาอิ-ศาลเจ้าอะคะมะ-ย่านการค้าเท็นจิน-คาแนลซิตี

วันที่ 5 : สนามบินฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
( SL315 : 07.50-11.55 )

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข เมื่อวันพุธ เวลา 10.33 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
Promotion
28 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563
1 39,999.- 34
Promotion
29 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563
1 39,999.- 34
Promotion
30 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563
1 39,999.- 34
Promotion
31 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563
1 39,999.- 34
Promotion
1 - 5 มกราคม 2563
1 39,999.- 34
Promotion
2 - 6 มกราคม 2563
1 39,999.- 34
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง ( SL314 : 23.55-07.25 ) วันที่ 2 : สนามบินฟุกุโอกะ – คิตะคิวชู - ตลาดปลาคาราโตะ-ศาลเจ้า Motonosumi Inari - อิออน มอลล์ วันที่ 3 : สะพานคินไตเคียว-เกาะมิยาจิมะ (Miyajima)- Atomic Bomb Dome-ถนนคนเดินฮอนโดริโชเทนไก วันที่ 4 : ถนนกำแพงสีขาวเมืองยานาอิ-ศาลเจ้าอะคะมะ-ย่านการค้าเท็นจิน-คาแนลซิตี วันที่ 5 : สนามบินฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง ( SL315 : 07.50-11.55 )
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO TOKYO FUJI IBARAKI KOCHIA เดินทาง เดือน ก.ย. - ต.ค. 62

 • Code PJP11-XW
 • ราคาเริ่มต้น 22,999.-
 • สายการบิน Nok Scoot (XW)

* ไฮไลท์

วันที่ 1: กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2: สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ชมกันดั้มตัวใหม่ Rx-O Unicorn ที่เกาะโอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้-ชงชาแบบญี่ปุ่น(ออนเซ็นธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์)

วันที่ 3: ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 -พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-ผ่านชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ-หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค-ช้อปปิ้งชินจูกุ

วันที่ 4: สวนฮิตาชิซีไซด์พาร์ค-ทุ่งดอกโคเชีย-AMI PREMIUM OUTLET-นมัสการพระพุทธรูปปางยืน Ushiku daibutsu-อิออน มอลล์

วันที่ 5: วัดนาริตะซัน ถนน NARITASAN OMOTESANDO – สนามบินนาริตะ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 5 ก.ย. เวลา 17:41 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
20 - 24 กันยายน 1 23,999.- เต็ม
25 - 29 กันยายน 1 23,999.- เต็ม
26 - 30 กันยายน 1 23,999.- เต็ม
27 กันยายน - 1 ตุลาคม 1 24,999.- 3
2 - 6 ตุลาคม 1 28,999.- เต็ม
3 - 7 ตุลาคม 1 28,999.- เต็ม
4 - 8 ตุลาคม 1 28,999.- เต็ม
10 - 14 ตุลาคม 1 30,999.- เต็ม
11 - 15 ตุลาคม 1 30,999.- 8
16 - 20 ตุลาคม 1 28,999.- เต็ม
17 - 21 ตุลาคม 1 28,999.- เต็ม
18 - 22 ตุลาคม 1 28,999.- 10
วันที่ 1: กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง วันที่ 2: สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ชมกันดั้มตัวใหม่ Rx-O Unicorn ที่เกาะโอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้-ชงชาแบบญี่ปุ่น(ออนเซ็นธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์) วันที่ 3: ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 -พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-ผ่านชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ-หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค-ช้อปปิ้งชินจูกุ วันที่ 4: สวนฮิตาชิซีไซด์พาร์ค-ทุ่งดอกโคเชีย-AMI PREMIUM OUTLET-นมัสการพระพุทธรูปปางยืน Ushiku daibutsu-อิออน มอลล์ วันที่ 5: วัดนาริตะซัน ถนน NARITASAN OMOTESANDO – สนามบินนาริตะ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO TOKYO FUJI IBARAKI KOCHIA เดินทาง 25-29 ก.ย. 62

 • Code PJP11A-SL
 • ราคาเริ่มต้น 23,999.-
 • สายการบิน Lion Air (SL)

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
25 - 29 กันยายน 1 23,999.- W/L

PRO TOKYO NIKKO AUTUMN 5วัน3คืน (SL) เดินทาง ต.ค. - ธ.ค.

 • Code PJP12-SL
 • ราคาเริ่มต้น 24,999.-
 • สายการบิน Lion Air (SL)

* ไฮไลท์

วันที่ 1: กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2: สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-วนอุทยานฮาโกเน่-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ล่องเรือโจรสลัด*** อาบน้ำแร่เช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ***

วันที่ 3: ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-ศาลเจ้าโคมิทาเกะ - ศูนย์วัฒนะธรรมชงชา-โอไดบะ-ไดเวอร์ซิตี้

วันที่ 4: นิกโก้-ทะเลสาบชูเซนจิ-น้ำตกเคะงอน-สะพานแดงชินเคียว-ศาลเจ้าโทโชกุ-อิออนมอลล์

วันที่ 5: สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 12 ก.ย. เวลา 17:06 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
23 - 27 ตุลาคม 1 28,999.- W/L
25 - 29 ตุลาคม 1 28,999.- เต็ม
28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 1 24,999.- เต็ม
30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 1 27,999.- เต็ม
1 - 5 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
3 - 7 พฤศจิกายน 1 25,999.- 34
5 - 9 พฤศจิกายน 1 25,999.- 34
8 - 12 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
10 - 14 พฤศจิกายน 1 25,999.- 34
12 - 16 พฤศจิกายน 1 25,999.- 34
15 - 19 พฤศจิกายน 1 27,999.- 34
17 - 21 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
19 - 23 พฤศจิกายน 1 28,999.- 34
22 - 26 พฤศจิกายน 1 30,999.- 34
24 - 28 พฤศจิกายน 1 30,999.- 34
26 - 30 พฤศจิกายน 1 30,999.- 34
29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 1 29,999.- 34
1 - 5 ธันวาคม 1 29,999.- 34
3 - 7 ธันวาคม 1 31,999.- 34
6 - 10 ธันวาคม 1 32,999.- 30
8 - 12 ธันวาคม 1 29,999.- 34
10 - 14 ธันวาคม 1 29,999.- 34
วันที่ 1: กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง วันที่ 2: สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-วนอุทยานฮาโกเน่-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ล่องเรือโจรสลัด*** อาบน้ำแร่เช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ *** วันที่ 3: ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-ศาลเจ้าโคมิทาเกะ - ศูนย์วัฒนะธรรมชงชา-โอไดบะ-ไดเวอร์ซิตี้ วันที่ 4: นิกโก้-ทะเลสาบชูเซนจิ-น้ำตกเคะงอน-สะพานแดงชินเคียว-ศาลเจ้าโทโชกุ-อิออนมอลล์ วันที่ 5: สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO TOKYO NIKKO AUTUMN 5วัน3คืน (XW) เดินทาง 23-27 ต.ค.62 ราคาพิเศษ 28,999 บาท

 • Code PJP12A-XW
 • ราคาเริ่มต้น 28,999.-
 • สายการบิน Nok Scoot (XW)

* ไฮไลท์

วันที่ 1: กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2: สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-วนอุทยานฮาโกเน่-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ล่องเรือโจรสลัด*** อาบน้ำแร่เช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ***

วันที่ 3: ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-ศาลเจ้าโคมิทาเกะ - ศูนย์วัฒนะธรรมชงชา-โอไดบะ-ไดเวอร์ซิตี้

วันที่ 4: นิกโก้-ทะเลสาบชูเซนจิ-น้ำตกเคะงอน-สะพานแดงชินเคียว-ศาลเจ้าโทโชกุ-อิออนมอลล์

วันที่ 5: สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 24 ชั่วโมงที่แล้ว

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
23 - 27 ตุลาคม 1 28,999.- 24
วันที่ 1: กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง วันที่ 2: สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-วนอุทยานฮาโกเน่-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ล่องเรือโจรสลัด*** อาบน้ำแร่เช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ *** วันที่ 3: ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-ศาลเจ้าโคมิทาเกะ - ศูนย์วัฒนะธรรมชงชา-โอไดบะ-ไดเวอร์ซิตี้ วันที่ 4: นิกโก้-ทะเลสาบชูเซนจิ-น้ำตกเคะงอน-สะพานแดงชินเคียว-ศาลเจ้าโทโชกุ-อิออนมอลล์ วันที่ 5: สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO TOKYO DISNEY AUTUMN 5D 3N เดินทาง ต.ค-พ.ย.2562

 • Code PJP13-XW
 • ราคาเริ่มต้น 23,999.-
 • สายการบิน Nok Scoot (XW)

* ไฮไลท์

วันที่ 1: กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2: สนามบินนาริตะ- วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรีโอไดบะไดเวอร์ซิตี้ *** อาบน้ำแร่เช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ***

วันที่ 3: ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-โอชิโนะฮักไก-ชงชาแบบญี่ปุ่น-ช้อปปิ้งชินจูกุ

วันที่ 4: ทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (รถรับ-ส่ง ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) หรือ อิสระช้อปปิ้งเพลิดเพลินในโตเกียว (ขึ้นรถไฟเที่ยวเอง มีค่าใช้จ่ายตามระยะทาง)

วันที่ 5: วัดนาริตะซัน-สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 5 ก.ย. เวลา 17:50 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
9 - 13 ตุลาคม 1 27,999.- 1
10 - 14 ตุลาคม 1 29,999.- เต็ม
12 - 16 ตุลาคม 1 27,999.- 17
17 - 21 ตุลาคม 1 27,999.- เต็ม
19 - 23 ตุลาคม 1 27,999.- 6
20 - 24 ตุลาคม 1 27,999.- เต็ม
22 - 26 ตุลาคม 1 27,999.- เต็ม
28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 1 23,999.- 18
วันที่ 1: กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง วันที่ 2: สนามบินนาริตะ- วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรีโอไดบะไดเวอร์ซิตี้ *** อาบน้ำแร่เช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ *** วันที่ 3: ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-โอชิโนะฮักไก-ชงชาแบบญี่ปุ่น-ช้อปปิ้งชินจูกุ วันที่ 4: ทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (รถรับ-ส่ง ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) หรือ อิสระช้อปปิ้งเพลิดเพลินในโตเกียว (ขึ้นรถไฟเที่ยวเอง มีค่าใช้จ่ายตามระยะทาง) วันที่ 5: วัดนาริตะซัน-สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO TOKYO SKI WINTER 5วัน3คืน เดินทางเดือน ธ.ค.62 - มี.ค.63

 • Code PJP14-SL
 • ราคาเริ่มต้น 22,999.-
 • สายการบิน Lion Air (SL)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี – โอไดบะไดเวอร์ซิตี้ (ขาปูยักษ์+อาบน้ำแร่ธรรมชาติ)

วันที่ 3 : ลานสกีฟูจิเท็น – พิธีชงชาแบบคนญี่ปุ่น – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – MITSUI OULET PARK MAKUHARI

วันที่ 4 : อิสระในกรุงโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์

วันที่ 5 : สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข เมื่อวันพุธ เวลา 10.40 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
13 - 17 ธันวาคม 1 24,999.- 34
15 - 19 ธันวาคม 1 23,999.- 34
17 - 21 ธันวาคม 1 24,999.- 34
20 - 24 ธันวาคม 1 24,999.- 34
22 - 26 ธันวาคม 1 26,999.- 34
24 - 28 ธันวาคม 1 26,999.- 34
27 - 31 ธันวาคม 1 29,999.- 11
31 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 1 30,999.- 34
3 - 7 มกราคม 2563 1 25,999.- 34
5 - 9 มกราคม 2563 1 23,999.- 34
7 - 11 มกราคม 2563 1 25,999.- 34
10 - 14 มกราคม 2563 1 23,999.- 34
12 - 16 มกราคม 2563 1 22,999.- 26
14 - 18 มกราคม 2563 1 23,999.- 34
17 - 21 มกราคม 2563 1 23,999.- 25
19 - 23 มกราคม 2563 1 23,999.- 34
21 - 25 มกราคม 2563 1 23,999.- 34
24 - 28 มกราคม 2563 1 23,999.- 34
26 - 30 มกราคม 2563 1 23,999.- 34
28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- 34
31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- 34
2 - 6 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- 34
4 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- 34
7 - 11 กุมภาพันธ์ 2563 1 28,999.- 34
9 - 13 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- 34
11 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- 34
14 - 18 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- 34
16 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- 34
18 - 22 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- 34
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- 34
23 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- 34
25 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- 34
28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2563 1 23,999.- 34
1 - 5 มีนาคม 2563 1 24,999.- 34
3 - 7 มีนาคม 2563 1 24,999.- 34
6 - 10 มีนาคม 2563 1 24,999.- 34
8 - 12 มีนาคม 2563 1 24,999.- 34
10 - 14 มีนาคม 2563 1 24,999.- 34
วันที่ 1 : กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี – โอไดบะไดเวอร์ซิตี้ (ขาปูยักษ์+อาบน้ำแร่ธรรมชาติ) วันที่ 3 : ลานสกีฟูจิเท็น – พิธีชงชาแบบคนญี่ปุ่น – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – MITSUI OULET PARK MAKUHARI วันที่ 4 : อิสระในกรุงโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ วันที่ 5 : สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO OSAKA NARA KYOTO SHIRAKAWAGO เดินทาง ก.ย.-ต.ค. เริ่มต้น 22,999

 • Code PJP21-XW
 • ราคาเริ่มต้น 22,999.-
 • สายการบิน Nok Scoot (XW)

* ไฮไลท์

วันที่ 1: กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2: สนามบินคันไซ-ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)-Duty freeเมืองนารา-วัดโทไดจิ- นาบะนะโนะ ซาโตะ

วันที่ 3: หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่า-ซันมาชิซูจิ
ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก)-ย่านช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ

วันที่ 4: เกียวโต-อาราชิยามะ-ป่าไผ่-ศาลเจ้าเฮอัน-ชงชาแบบญี่ปุ่น-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-โอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

วันที่ 5: สนามบินคันไซ สนามบินดอนเมือง

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 5 ก.ย. เวลา 16:41 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
20 - 24 กันยายน 1 23,999.- เต็ม
25 - 29 กันยายน 1 23,999.- เต็ม
26 - 30 กันยายน 1 23,999.- เต็ม
27 กันยายน - 1 ตุลาคม 1 24,999.- 19,999.- W/L
วันที่ 1: กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง วันที่ 2: สนามบินคันไซ-ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)-Duty freeเมืองนารา-วัดโทไดจิ- นาบะนะโนะ ซาโตะ วันที่ 3: หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่า-ซันมาชิซูจิ ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก)-ย่านช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ วันที่ 4: เกียวโต-อาราชิยามะ-ป่าไผ่-ศาลเจ้าเฮอัน-ชงชาแบบญี่ปุ่น-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-โอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ วันที่ 5: สนามบินคันไซ สนามบินดอนเมือง
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO OSAKA NARA KYOTO SHIRAKAWAGO HOLIDAY เดินทาง ตุลาคม 2562 เริ่มต้น 28,999

 • Code PJP21A-XW
 • ราคาเริ่มต้น 27,999.-
 • สายการบิน Nok Scoot (XW)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
XW112 23.40-07.10

วันที่ 2 : สนามบินคันไซ-ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)-Duty free-เมืองนารา-วัดโทไดจิ- นาบะนะโนะ ซาโตะ

วันที่ 3 : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่า-ซันมาชิซูจิ
ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก)-ย่านช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ

วันที่ 4 : เกียวโต-อาราชิยามะ-ป่าไผ่-ศาลเจ้าเฮอัน-ชงชาแบบญี่ปุ่น-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-โอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

วันที่ 5 : สนามบินคันไซ สนามบินดอนเมือง
XW111 08.30-12.45

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 12 ก.ย. เวลา 18:02 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
10 - 14 ตุลาคม 1 30,999.- เต็ม
10 - 14 ตุลาคม 1 30,999.- 27,999.- 28
11 - 15 ตุลาคม 1 30,999.- 27,999.- 29
19 - 23 ตุลาคม 1 30,999.- 27,999.- 26
20 - 24 ตุลาคม 1 29,999.- 27,999.- 34
21 - 25 ตุลาคม 1 28,999.- 26,999.- 34
22 - 26 ตุลาคม 1 29,999.- 28,999.- เต็ม
22 - 26 ตุลาคม 1 27,999.- 32
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง XW112 23.40-07.10 วันที่ 2 : สนามบินคันไซ-ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)-Duty free-เมืองนารา-วัดโทไดจิ- นาบะนะโนะ ซาโตะ วันที่ 3 : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่า-ซันมาชิซูจิ ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก)-ย่านช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ วันที่ 4 : เกียวโต-อาราชิยามะ-ป่าไผ่-ศาลเจ้าเฮอัน-ชงชาแบบญี่ปุ่น-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-โอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ วันที่ 5 : สนามบินคันไซ สนามบินดอนเมือง XW111 08.30-12.45
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO PEAK AUTUMN KYOTO OSAKA 5D 3N

 • Code PJP22-XW
 • ราคาเริ่มต้น 24,999.-
 • สายการบิน Nok Scoot (XW)

* ไฮไลท์

วันที่ 1: กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
(XW112 : 23.40-07.10+1)

วันที่ 2: สนามบินคันไซ –ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-สวนลิงวาตายาม่า – ล่องเรือแม่น้ำฮาซุกาวะ -ศาลเจ้าเฮอัน-พิธีชงชาญี่ปุ่น- อิสระเดินเล่นย่านกิออน

วันที่ 3: มิยาม่า-หมู่บ้านคายาบูกิโนะซาโตะ-หุบเขามิโนะ-EXPOCITY-DUTY FREE-ช้อปปิ้งซินไซบาชิ

วันที่ 4: ปราสาทโอซาก้า – วากายะมะ-มารีน่าซิตี้-ริงกุเอ้าท์เลต-อิออน

วันที่ 5: สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง
(XW111 : 08.30-12.10)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 5 ก.ย. เวลา 17:01 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
25 - 29 ตุลาคม 1 27,999.- 24
30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
1 - 5 พฤศจิกายน 1 25,999.- 26
6 - 10 พฤศจิกายน 1 25,999.- 34
8 - 12 พฤศจิกายน 1 25,999.- 34
13 - 17 พฤศจิกายน 1 25,999.- 27
15 - 19 พฤศจิกายน 1 25,999.- 34
17 - 21 พฤศจิกายน 1 25,999.- 22
20 - 24 พฤศจิกายน 1 28,999.- 31
22 - 26 พฤศจิกายน 1 29,999.- 34
27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 1 28,999.- 34
29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 1 28,999.- 34
30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 1 28,999.- เต็ม
1 - 5 ธันวาคม 1 29,999.- เต็ม
2 - 6 ธันวาคม 1 29,999.- 34
4 - 8 ธันวาคม 1 30,999.- 34
5 - 9 ธันวาคม 1 30,999.- W/L
6 - 10 ธันวาคม 1 30,999.- W/L
วันที่ 1: กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง (XW112 : 23.40-07.10+1) วันที่ 2: สนามบินคันไซ –ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-สวนลิงวาตายาม่า – ล่องเรือแม่น้ำฮาซุกาวะ -ศาลเจ้าเฮอัน-พิธีชงชาญี่ปุ่น- อิสระเดินเล่นย่านกิออน วันที่ 3: มิยาม่า-หมู่บ้านคายาบูกิโนะซาโตะ-หุบเขามิโนะ-EXPOCITY-DUTY FREE-ช้อปปิ้งซินไซบาชิ วันที่ 4: ปราสาทโอซาก้า – วากายะมะ-มารีน่าซิตี้-ริงกุเอ้าท์เลต-อิออน วันที่ 5: สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง (XW111 : 08.30-12.10)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO AUTUMN OSAKA KYOTO KORANKEI 6D4N

 • Code PJP23-XW
 • ราคาเริ่มต้น 26,999.-
 • สายการบิน Nok Scoot (XW)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2 : สนามบินคันไซ-อาราชิยาม่า-สวนป่าไผ่-สะพานโทเก็ตสึเคียว-วัดคิโยมิสึ-ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ศาลเจ้าคิตาโนะ-ชมเทศกาลนาบานาโนะซาโตะ

วันที่ 3 : ชมซากุระ+ใบไม้เปลี่ยนสี ณ โอบาระ-หุบเขาโครังเค-ศาลเจ้าโอสุคันนอน-โอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

วันที่ 4 : อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

วันที่ 5 : นารา-สวนกวาง-วัดโทไดจิ-ตลาดคุโรมง-ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก)-Expo City

วันที่ 6 : สนามบินคันไซ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 27 ส.ค. เวลา 09:55 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
24 - 29 ตุลาคม 1 27,999.- 34
25 - 30 ตุลาคม 1 27,999.- 26
29 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
30 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
31 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
1 - 6 พฤศจิกายน 1 27,999.- 34
6 - 11 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
7 - 12 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
8 - 13 พฤศจิกายน 1 26,999.- 31
13 - 18 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
14 - 19 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
15 - 20 พฤศจิกายน 1 26,999.- 28
20 - 25 พฤศจิกายน 1 28,999.- 20
21 - 26 พฤศจิกายน 1 29,999.- 30
22 - 27 พฤศจิกายน 1 31,999.- 34
27 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 1 29,999.- 34
28 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 1 29,999.- 34
29 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 1 29,999.- 34
4 - 9 ธันวาคม 1 30,999.- 34
5 - 10 ธันวาคม 1 31,999.- W/L
6 - 11 ธันวาคม 1 31,999.- W/L
9 - 14 ธันวาคม 1 29,999.- W/L
10 - 15 ธันวาคม 1 29,999.- W/L
วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง วันที่ 2 : สนามบินคันไซ-อาราชิยาม่า-สวนป่าไผ่-สะพานโทเก็ตสึเคียว-วัดคิโยมิสึ-ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ศาลเจ้าคิตาโนะ-ชมเทศกาลนาบานาโนะซาโตะ วันที่ 3 : ชมซากุระ+ใบไม้เปลี่ยนสี ณ โอบาระ-หุบเขาโครังเค-ศาลเจ้าโอสุคันนอน-โอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ วันที่ 4 : อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ วันที่ 5 : นารา-สวนกวาง-วัดโทไดจิ-ตลาดคุโรมง-ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก)-Expo City วันที่ 6 : สนามบินคันไซ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO UNSEEN AUTUMN WAKAYAMA OSAKA 4D3N เดินทาง พ.ย. 62 เริ่มต้น 24,999

 • Code PJP24-SL
 • ราคาเริ่มต้น 24,999.-
 • สายการบิน Lion Air (SL)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง DMK-KIX SL304 (05.55-13.45) - สนามบินคันไซ – AEON MALL RINKU - เมืองวากายาม่า

วันที่ 2 : ศาลเจ้าคุมาโนะนาชิ + น้ำตกนาชิ - โขดหินฮะชิกุอิ-อิวะ – ลานหินเซนโจจิกิ – หน้าผาหินซันดานเบกิ+ถ้ำซันดานเบกิ (รวมค่าลิฟต์ลงถ้ำ) – AEON MALL WAKAYAMA

วันที่ 3 : สถานี Itadakiso นำท่านนั่งรถไฟแมวทามะ + คาเฟ่แมว ลงสถานี Kishi - ปราสาทวากายาม่า + สวนโมมิจิดานิ – ตลาดปลาคุโรชิโอะ – โอซาก้า – DUTY FREE - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

วันที่ 4 : ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – EXPO CITY - สนามบินคันไซ KIX-DMK SL305 (15.00-19.05)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 11 ก.ย. เวลา 10:54 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
2 - 5 พฤศจิกายน 1 25,999.- 34
4 - 7 พฤศจิกายน 1 24,999.- W/L
7 - 10 พฤศจิกายน 1 25,999.- 34
9 - 12 พฤศจิกายน 1 25,999.- W/L
11 - 14 พฤศจิกายน 1 24,999.- 34
14 - 17 พฤศจิกายน 1 25,999.- เต็ม
16 - 19 พฤศจิกายน 1 25,999.- W/L
18 - 21 พฤศจิกายน 1 24,999.- 34
21 - 24 พฤศจิกายน 1 25,999.- เต็ม
23 - 26 พฤศจิกายน 1 25,999.- 26
25 - 28 พฤศจิกายน 1 24,999.- 34
28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 1 25,999.- 34
วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง DMK-KIX SL304 (05.55-13.45) - สนามบินคันไซ – AEON MALL RINKU - เมืองวากายาม่า วันที่ 2 : ศาลเจ้าคุมาโนะนาชิ + น้ำตกนาชิ - โขดหินฮะชิกุอิ-อิวะ – ลานหินเซนโจจิกิ – หน้าผาหินซันดานเบกิ+ถ้ำซันดานเบกิ (รวมค่าลิฟต์ลงถ้ำ) – AEON MALL WAKAYAMA วันที่ 3 : สถานี Itadakiso นำท่านนั่งรถไฟแมวทามะ + คาเฟ่แมว ลงสถานี Kishi - ปราสาทวากายาม่า + สวนโมมิจิดานิ – ตลาดปลาคุโรชิโอะ – โอซาก้า – DUTY FREE - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ วันที่ 4 : ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – EXPO CITY - สนามบินคันไซ KIX-DMK SL305 (15.00-19.05)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO SNOW OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N เดินทาง ธันวาคม 62 – มีนาคม 63 เริ่มต้น 25,999

 • Code PJP25-XW
 • ราคาเริ่มต้น 25,999.-
 • สายการบิน Nok Scoot (XW)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2 : สนามบินคันไซ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – Mitsui Outlet Park Jazz Dream – Nabana no sato Winter Illumination

วันที่ 3 : ทาคายาม่า - ซันมาชิ ซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – เพลิดเพลินลานสกี ทาคายาม่า – นาโกย่า-ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ

วันที่ 4 : เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ศาลเจ้าเฮอัน – วัดคินคะคุจิ - Duty Free - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

วันที่ 5 : สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 11 ก.ย. เวลา 23:28 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
4 - 8 ธันวาคม 1 29,999.- W/L
5 - 9 ธันวาคม 1 30,999.- 34
6 - 10 ธันวาคม 1 30,999.- 32
10 - 14 ธันวาคม 1 28,999.- เต็ม
11 - 15 ธันวาคม 1 28,999.- 34
12 - 16 ธันวาคม 1 28,999.- เต็ม
13 - 17 ธันวาคม 1 28,999.- 28
18 - 22 ธันวาคม 1 28,999.- 34
19 - 23 ธันวาคม 1 28,999.- เต็ม
20 - 24 ธันวาคม 1 28,999.- 34
25 - 29 ธันวาคม 1 32,999.- 34
26 - 30 ธันวาคม 1 32,999.- 34
27 - 31 ธันวาคม 1 35,999.- 34
28 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 1 36,999.- 34
29 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 1 36,999.- 34
30 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 1 36,999.- 34
31 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 1 36,999.- 34
1 - 5 มกราคม 2563 1 36,999.- 34
8 - 12 มกราคม 2563 1 26,999.- 34
9 - 13 มกราคม 2563 1 26,999.- เต็ม
10 - 14 มกราคม 2563 1 25,999.- 25
15 - 19 มกราคม 2563 1 26,999.- 30
16 - 20 มกราคม 2563 1 26,999.- เต็ม
17 - 21 มกราคม 2563 1 26,999.- 34
22 - 26 มกราคม 2563 1 26,999.- 34
23 - 27 มกราคม 2563 1 26,999.- เต็ม
24 - 28 มกราคม 2563 1 26,999.- 30
25 - 29 มกราคม 2563 1 26,999.- เต็ม
29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 1 26,999.- 34
30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563 1 26,999.- เต็ม
31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563 1 26,999.- 34
5 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 1 28,999.- 34
6 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 1 28,999.- เต็ม
7 - 11 กุมภาพันธ์ 2563 1 30,999.- 34
12 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 1 26,999.- 32
13 - 17 กุมภาพันธ์ 2563 1 26,999.- เต็ม
14 - 18 กุมภาพันธ์ 2563 1 26,999.- 34
19 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 1 26,999.- W/L
20 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 1 26,999.- เต็ม
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 1 26,999.- W/L
26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 1 27,999.- 34
28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2563 1 27,999.- 34
4 - 8 มีนาคม 2563 1 28,999.- 34
6 - 10 มีนาคม 2563 1 28,999.- 34
11 - 15 มีนาคม 2563 1 28,999.- 34
13 - 17 มีนาคม 2563 1 28,999.- 34
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง วันที่ 2 : สนามบินคันไซ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – Mitsui Outlet Park Jazz Dream – Nabana no sato Winter Illumination วันที่ 3 : ทาคายาม่า - ซันมาชิ ซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – เพลิดเพลินลานสกี ทาคายาม่า – นาโกย่า-ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ วันที่ 4 : เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ศาลเจ้าเฮอัน – วัดคินคะคุจิ - Duty Free - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ วันที่ 5 : สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO SNOW OSAKA TAKAYAMA KYOTO 6D4N

 • Code PJP26-XW
 • ราคาเริ่มต้น 25,999.-
 • สายการบิน Nok Scoot (XW)

* ไฮไลท์

วันที่1: สนามบินดอนเมือง

วันที่2: สนามบินคันไซ - เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – เมืองนาโกย่า - เทศกาลประดับไฟ Nabana no Sato

วันที่3: ลานสกีทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองเก่าทาคายาม่า – สะพานนาคะบาชิ - ย่านช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ

วันที่4: เมืองนารา – วัดโทไดจิ - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) - ชินไซบาชิ - Duty Free - ดองกิโฮเต้ (Don Quijote)

วันที่5: อิสระช้อปปิ้ง หรือ ซื้อทัวร์เสริม Universal Studios

วันที่6: สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 16 ก.ย. เวลา 10:54 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
4 - 9 ธันวาคม 1 30,999.- W/L
5 - 10 ธันวาคม 1 31,999.- 31
6 - 11 ธันวาคม 1 31,999.- 34
11 - 16 ธันวาคม 1 28,999.- 34
12 - 17 ธันวาคม 1 28,999.- 34
13 - 18 ธันวาคม 1 28,999.- 26
18 - 23 ธันวาคม 1 28,999.- 28
19 - 24 ธันวาคม 1 28,999.- 34
20 - 25 ธันวาคม 1 28,999.- 34
25 - 30 ธันวาคม 1 33,999.- 34
26 - 31 ธันวาคม 1 34,999.- 34
27 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 1 36,999.- 27
28 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 1 36,999.- 34
29 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 1 36,999.- 34
2 - 7 มกราคม 2563 1 30,999.- 34
3 - 8 มกราคม 2563 1 30,999.- 34
8 - 13 มกราคม 2563 1 25,999.- 29
9 - 14 มกราคม 2563 1 26,999.- 34
10 - 15 มกราคม 2563 1 26,999.- 34
15 - 20 มกราคม 2563 1 26,999.- 34
16 - 21 มกราคม 2563 1 26,999.- 34
17 - 22 มกราคม 2563 1 26,999.- 34
22 - 27 มกราคม 2563 1 26,999.- 34
23 - 28 มกราคม 2563 1 26,999.- 34
24 - 29 มกราคม 2563 1 26,999.- 34
29 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563 1 26,999.- 34
30 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563 1 26,999.- 34
31 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2563 1 26,999.- 34
5 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 1 28,999.- 34
6 - 11 กุมภาพันธ์ 2563 1 28,999.- 34
7 - 12 กุมภาพันธ์ 2563 1 28,999.- 34
12 - 17 กุมภาพันธ์ 2563 1 26,999.- 34
13 - 18 กุมภาพันธ์ 2563 1 26,999.- 34
14 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 1 26,999.- 34
19 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 1 26,999.- 34
20 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 1 26,999.- 34
21 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 1 26,999.- 34
26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2563 1 27,999.- 34
27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2563 1 27,999.- 34
28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2563 1 27,999.- 34
4 - 9 มีนาคม 2563 1 28,999.- 34
5 - 10 มีนาคม 2563 1 28,999.- 34
6 - 11 มีนาคม 2563 1 28,999.- 34
11 - 16 มีนาคม 2563 1 28,999.- 34
12 - 17 มีนาคม 2563 1 28,999.- 34
13 - 18 มีนาคม 2563 1 28,999.- 34
18 - 23 มีนาคม 2563 1 29,999.- 34
19 - 24 มีนาคม 2563 1 29,999.- 34
20 - 25 มีนาคม 2563 1 29,999.- 34
วันที่1: สนามบินดอนเมือง วันที่2: สนามบินคันไซ - เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – เมืองนาโกย่า - เทศกาลประดับไฟ Nabana no Sato วันที่3: ลานสกีทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองเก่าทาคายาม่า – สะพานนาคะบาชิ - ย่านช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ วันที่4: เมืองนารา – วัดโทไดจิ - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) - ชินไซบาชิ - Duty Free - ดองกิโฮเต้ (Don Quijote) วันที่5: อิสระช้อปปิ้ง หรือ ซื้อทัวร์เสริม Universal Studios วันที่6: สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO ROKKO SNOW OSAKA KYOTO 4D3N (DEC - MAR 2020)

 • Code PJP27-SL
 • ราคาเริ่มต้น 19,999.-
 • สายการบิน Lion Air (SL)

* ไฮไลท์

DAY 1 สนามบินดอนเมือง DMK-KIX SL304 (05.55-13.45) - สนามบินคันไซ – โกเบ (Kobe) - ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์

DAY 2 เพลิดเพลิน SKI ณ Rokko – เกียวโต – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ – วัดคินคะคุจิ -โอซาก้า - ชินไซบาชิ

DAY 3 อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

DAY 4 ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – ริงกุเอ้าท์เล็ต - สสนามบินคันไซ KIX-DMK SL305 (15.00-19.05)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 11 ก.ย. เวลา 11:39 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
2 - 5 ธันวาคม 1 23,999.- 32
5 - 8 ธันวาคม 1 28,999.- 34
9 - 12 ธันวาคม 1 22,999.- 34
12 - 15 ธันวาคม 1 22,999.- 34
14 - 17 ธันวาคม 1 22,999.- 34
16 - 19 ธันวาคม 1 22,999.- 34
19 - 22 ธันวาคม 1 22,999.- 34
21 - 24 ธันวาคม 1 23,999.- 34
28 - 31 ธันวาคม 1 30,999.- 34
30 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 1 30,999.- 34
2 - 5 มกราคม 2563 1 30,999.- 34
6 - 9 มกราคม 2563 1 23,999.- 34
9 - 12 มกราคม 2563 1 23,999.- 34
11 - 14 มกราคม 2563 1 23,999.- 34
13 - 16 มกราคม 2563 1 23,999.- 34
16 - 19 มกราคม 2563 1 23,999.- 34
18 - 21 มกราคม 2563 1 23,999.- 34
20 - 23 มกราคม 2563 1 23,999.- 34
23 - 26 มกราคม 2563 1 23,999.- 34
25 - 28 มกราคม 2563 1 23,999.- 34
27 - 30 มกราคม 2563 1 23,999.- 34
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- 34
1 - 4 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- 34
3 - 6 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- 34
6 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- 34
8 - 11 กุมภาพันธ์ 2563 1 28,999.- 34
10 - 13 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- 34
13 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- 34
15 - 18 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- 34
17 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- 34
20 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- 34
22 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- 34
24 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- 34
27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 1 23,999.- 34
29 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2563 1 23,999.- 34
2 - 5 มีนาคม 2563 1 23,999.- 34
5 - 8 มีนาคม 2563 1 23,999.- 34
7 - 10 มีนาคม 2563 1 23,999.- 34
9 - 12 มีนาคม 2563 1 21,999.- 34
12 - 15 มีนาคม 2563 1 22,999.- 34
14 - 17 มีนาคม 2563 1 22,999.- 34
16 - 19 มีนาคม 2563 1 19,999.- 34
19 - 22 มีนาคม 2563 1 22,999.- 34
21 - 24 มีนาคม 2563 1 22,999.- 34
DAY 1 สนามบินดอนเมือง DMK-KIX SL304 (05.55-13.45) - สนามบินคันไซ – โกเบ (Kobe) - ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ DAY 2 เพลิดเพลิน SKI ณ Rokko – เกียวโต – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ – วัดคินคะคุจิ -โอซาก้า - ชินไซบาชิ DAY 3 อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ DAY 4 ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – ริงกุเอ้าท์เล็ต - สสนามบินคันไซ KIX-DMK SL305 (15.00-19.05)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO FESTIVAL OF LIGHT OSAKA 4D3N (NOV 19 – JAN 20) เริ่มต้น 22,999

 • Code PJP28-SL
 • ราคาเริ่มต้น 22,999.-
 • สายการบิน Lion Air (SL)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง DMK-KIX SL304 (05.55-13.45) - สนามบินคันไซ – AEON MALL - โกเบ

วันที่ 2 : ปราสาทฮิเมจิ - เพลิดเพลิน SKI ณ Rokko Snow Land – แช่เท้าฟรี ที่ อาริมะ ออนเซ็น – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ (เฉพาะพีเรียดเดือน พ.ย. จะเปลี่ยนจาก เล่นสกีที่ Rokko เป็นนำท่านนั่งกระเช้าชมใบไม้เปลี่ยนสีบนยอดเขา Rokko แทน)

วันที่ 3 : เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – วัดทองคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า – ชมงาน Festival of Light in Osaka ที่ถนนมิโดสุจิ

วันที่ 4 : ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – EXPO CITY - สสนามบินคันไซ KIX-DMK SL305 (15.00-19.05)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 11 ก.ย. เวลา 12:03 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
4 - 7 พฤศจิกายน 1 22,999.- 34
9 - 12 พฤศจิกายน 1 24,999.- 34
16 - 19 พฤศจิกายน 1 24,999.- 34
23 - 26 พฤศจิกายน 1 24,999.- W/L
5 - 8 ธันวาคม 1 30,999.- 34
12 - 15 ธันวาคม 1 24,999.- 34
16 - 19 ธันวาคม 1 24,999.- 34
21 - 24 ธันวาคม 1 24,999.- 34
30 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 1 32,999.- 34
6 - 9 มกราคม 2563 1 24,999.- 34
11 - 14 มกราคม 2563 1 24,999.- 34
16 - 19 มกราคม 2563 1 24,999.- 34
20 - 23 มกราคม 2563 1 24,999.- 34
25 - 28 มกราคม 2563 1 24,999.- 34
วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง DMK-KIX SL304 (05.55-13.45) - สนามบินคันไซ – AEON MALL - โกเบ วันที่ 2 : ปราสาทฮิเมจิ - เพลิดเพลิน SKI ณ Rokko Snow Land – แช่เท้าฟรี ที่ อาริมะ ออนเซ็น – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ (เฉพาะพีเรียดเดือน พ.ย. จะเปลี่ยนจาก เล่นสกีที่ Rokko เป็นนำท่านนั่งกระเช้าชมใบไม้เปลี่ยนสีบนยอดเขา Rokko แทน) วันที่ 3 : เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – วัดทองคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า – ชมงาน Festival of Light in Osaka ที่ถนนมิโดสุจิ วันที่ 4 : ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – EXPO CITY - สสนามบินคันไซ KIX-DMK SL305 (15.00-19.05)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO HOKKAIDO CLUBMED SAHORO FUNNY SKI 6D4N

 • Code PJP31-TG
 • ราคาเริ่มต้น 53,999.-
 • สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - ชิโทเซ่ (ฮอกไกโด)

วันที่ 2 : ชิโทเซ่ (ฮอกไกโด)-อดีตศาลาที่ว่าการของฮอกไกโด-หอนาฬิกาประจำเมือง-ตลาดปลาโจไก- MITSUI OUTLET PARK

วันที่ 3 : เกาะฮอกไกโด – คลับเมดฮอกไกโด (Sahoro)

วันที่ 4 : คลับเมดฮอกไกโด (Sahoro)

วันที่ 5 : โรงงานชอคโกแลต-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและเครื่องแก้ว JTC DUTY FREE-ซัปโปโร

วันที่ 6 : ซัปโปโร-กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 5 ก.ย. เวลา 11:26 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
27 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 1 53,999.- W/L
28 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 1 53,999.- 34
30 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 1 55,999.- W/L
2 - 7 ธันวาคม 1 56,999.- 34
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - ชิโทเซ่ (ฮอกไกโด) วันที่ 2 : ชิโทเซ่ (ฮอกไกโด)-อดีตศาลาที่ว่าการของฮอกไกโด-หอนาฬิกาประจำเมือง-ตลาดปลาโจไก- MITSUI OUTLET PARK วันที่ 3 : เกาะฮอกไกโด – คลับเมดฮอกไกโด (Sahoro) วันที่ 4 : คลับเมดฮอกไกโด (Sahoro) วันที่ 5 : โรงงานชอคโกแลต-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและเครื่องแก้ว JTC DUTY FREE-ซัปโปโร วันที่ 6 : ซัปโปโร-กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO WINTER HOKKAIDO OTARU ASAHIKAWA NOBORIBETSU 6D 4N

 • Code PJP32-TG
 • ราคาเริ่มต้น 38,999.-
 • สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

* ไฮไลท์

วันที่ 1: สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2: สนามบินชิโตเสะ - เมืองอาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมน - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน - ช้อปปิ้งอาซาฮิคาวะ เฮวะโดริ – AEON MALL

วันที่ 3: ลานสโนว์โมบิล SHIKISAI-NO-OKA --> เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - เดินเล่นถนนซาไกมาจิ ชมบรรยากาศคลองโอตารุยามค่ำคืน

วันที่ 4: ศาลเจ้าฮอกไกโด - อุทยานโมอาย - เนินพระพุทธเจ้า - ตลาดปลาโจไก - ซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

วันที่ 5: โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - Duty Free - MITSUI OUTLET - Sapporo JR Tower

วันที่ 6: สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข เมื่อวันอังคาร เวลา 14.31 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
27 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 1 38,999.- 23
30 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 1 40,999.- 22
1 - 6 ธันวาคม 1 41,999.- เต็ม
2 - 7 ธันวาคม 1 42,999.- W/L
11 - 16 ธันวาคม 1 41,999.- 29
13 - 18 ธันวาคม 1 41,999.- เต็ม
15 - 20 ธันวาคม 1 41,999.- 34
9 - 14 มกราคม 2563 1 41,999.- 34
11 - 16 มกราคม 2563 1 41,999.- 34
13 - 18 มกราคม 2563 1 41,999.- 34
15 - 20 มกราคม 2563 1 40,999.- 30
19 - 24 มกราคม 2563 1 40,999.- 34
24 - 29 มกราคม 2563 1 41,999.- 28
29 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563 1 42,999.- 34
21 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 1 41,999.- 32
13 - 18 มีนาคม 2563 1 41,999.- W/L
วันที่ 1: สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 2: สนามบินชิโตเสะ - เมืองอาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมน - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน - ช้อปปิ้งอาซาฮิคาวะ เฮวะโดริ – AEON MALL วันที่ 3: ลานสโนว์โมบิล SHIKISAI-NO-OKA --> เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - เดินเล่นถนนซาไกมาจิ ชมบรรยากาศคลองโอตารุยามค่ำคืน วันที่ 4: ศาลเจ้าฮอกไกโด - อุทยานโมอาย - เนินพระพุทธเจ้า - ตลาดปลาโจไก - ซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ วันที่ 5: โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - Duty Free - MITSUI OUTLET - Sapporo JR Tower วันที่ 6: สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO HOKKAIDO HAKODATE TOYA SAPPORO WINTER 6D4N

 • Code PJP33-TG
 • ราคาเริ่มต้น 39,999.-
 • สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

* ไฮไลท์

วันที่ 1: กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่)

วันที่ 2: ชิโทเซ่-โนโบริเบ็ตสึ-หุบเขานรกจิโกกุดานิ
เมืองฮาโกดาเตะ-ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ-โกดังอิฐแดง
นั่งกระเช้าชมวิว ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ

วันที่ 3: ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ-ป้อมโงเรียวคาคุ-ภูเขาไฟโชวะชิงซัง-กระเช้าไฟฟ้าอุซุซัง-ศูนย์อนุรักษ์หมี
ทะเลสาบโทยะ

วันที่ 4: โรงงานช็อคโกแลต-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิดตี้-ร้าน LETAOเนินพระพุทธเจ้า-มิตซุย เอ้าท์เลท-ถนนทานุกิโคจิ

วันที่ 5: ศาลาว่าการ-หอนาฬิกา-ตลาดปลาโจไก-JTC ดิวตี้ฟรี ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 7 ก.ย. เวลา 13:07 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 1 39,999.- 24
28 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 1 39,999.- W/L
1 - 6 ธันวาคม 1 42,999.- 25
3 - 8 ธันวาคม 1 44,999.- 29
8 - 13 ธันวาคม 1 42,999.- 25
9 - 14 ธันวาคม 1 42,999.- เต็ม
11 - 16 ธันวาคม 1 42,999.- เต็ม
13 - 18 ธันวาคม 1 42,999.- 22
15 - 20 ธันวาคม 1 42,999.- W/L
16 - 21 ธันวาคม 1 42,999.- 31
1 - 6 มกราคม 2563 1 48,999.- W/L
8 - 13 มกราคม 2563 1 42,999.- 34
10 - 15 มกราคม 2563 1 42,999.- 34
12 - 17 มกราคม 2563 1 42,999.- 34
16 - 21 มกราคม 2563 1 41,999.- 34
19 - 24 มกราคม 2563 1 41,999.- W/L
5 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 1 53,999.- เต็ม
14 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 1 43,999.- 30
4 - 9 มีนาคม 2563 1 42,999.- เต็ม
วันที่ 1: กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่) วันที่ 2: ชิโทเซ่-โนโบริเบ็ตสึ-หุบเขานรกจิโกกุดานิ เมืองฮาโกดาเตะ-ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ-โกดังอิฐแดง นั่งกระเช้าชมวิว ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ วันที่ 3: ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ-ป้อมโงเรียวคาคุ-ภูเขาไฟโชวะชิงซัง-กระเช้าไฟฟ้าอุซุซัง-ศูนย์อนุรักษ์หมี ทะเลสาบโทยะ วันที่ 4: โรงงานช็อคโกแลต-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิดตี้-ร้าน LETAOเนินพระพุทธเจ้า-มิตซุย เอ้าท์เลท-ถนนทานุกิโคจิ วันที่ 5: ศาลาว่าการ-หอนาฬิกา-ตลาดปลาโจไก-JTC ดิวตี้ฟรี ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO SPECIAL HOKKAIDO WINTER 7D5N

 • Code PJP33A-TG
 • ราคาเริ่มต้น 49,999.-
 • สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

* ไฮไลท์

วันที่ 1: กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่)

วันที่ 2: ชิโทเซ่-โนโบริเบ็ตสึ-หุบเขานรกจิโกกุดานิ-เมืองฮาโกดาเตะ-ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ-โกดังอิฐแดง-นั่งกระเช้าชมวิว ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ

วันที่ 3: ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ-ป้อมโงเรียวคาคุ-ภูเขาไฟ-โชวะชิงซัง-กระเช้าไฟฟ้าอุซุซัง-ศูนย์อนุรักษ์หมี-ทะเลสาบโทยะ

วันที่ 4: โรงงานช็อคโกแลต-ศาลาว่าการ-หอนาฬิกา-สวนโอโดริ-ตลาดปลาโจไก-มิตซุย เอ้าท์เลท

วันที่ 5: สวนสัตว์อาซาฮิยามะ-หมู่บ้านราเมง-สุนัขลากเลื่อน-ลานสกี-ถนนคนเดินเฮวะ อิออนมอลล์

วันที่ 6: คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิร้านกาแฟ ฮัลโหล คิดตี้-ร้าน LETAO- JTC ดิวตี้ฟรี-เนินพระพุทธเจ้า-ถนนทานุกิโคจิ

วันที่ 7: ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 16 ก.ย. เวลา 16:40 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
6 - 12 ธันวาคม 1 49,999.- 25
วันที่ 1: กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่) วันที่ 2: ชิโทเซ่-โนโบริเบ็ตสึ-หุบเขานรกจิโกกุดานิ-เมืองฮาโกดาเตะ-ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ-โกดังอิฐแดง-นั่งกระเช้าชมวิว ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ วันที่ 3: ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ-ป้อมโงเรียวคาคุ-ภูเขาไฟ-โชวะชิงซัง-กระเช้าไฟฟ้าอุซุซัง-ศูนย์อนุรักษ์หมี-ทะเลสาบโทยะ วันที่ 4: โรงงานช็อคโกแลต-ศาลาว่าการ-หอนาฬิกา-สวนโอโดริ-ตลาดปลาโจไก-มิตซุย เอ้าท์เลท วันที่ 5: สวนสัตว์อาซาฮิยามะ-หมู่บ้านราเมง-สุนัขลากเลื่อน-ลานสกี-ถนนคนเดินเฮวะ อิออนมอลล์ วันที่ 6: คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิร้านกาแฟ ฮัลโหล คิดตี้-ร้าน LETAO- JTC ดิวตี้ฟรี-เนินพระพุทธเจ้า-ถนนทานุกิโคจิ วันที่ 7: ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO HOKKAIDO SNOW FESTIVAL 6D4N

 • Code PJP33B-TG
 • ราคาเริ่มต้น 49,999.-
 • สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่)
TG670 23.55-08.20+1

วันที่ 2 : ชิโทเสะ – โนโบริเบ็ตสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – เมืองฮาโกดาเตะ - นั่งกระเช้าชมวิว ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ - ชมเทศกาล Illumination Hakodate

วันที่ 3 : ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ป้อมโงเรียวคาคุ – ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ – โกดังอิฐแดง – ลิงแช่ออนเซ็น - อุโมงค์ไฟโทยะ Toya Illumination

วันที่ 4 : ลานสกี Rusutsu Ski Resort – โอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – โรงงานช็อคโกแลต DUTY FREE – ซัปโปโร - ชมงาน Sapporo White Illumination

วันที่ 5 : อิสระช้อปปิ้ง หรือท่องเที่ยวงาน Sapporo Snow Fes-tival

วันที่ 6 : ซัปโปโร – สุวรรณภูมิ TG671 10.00-15.50

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 10 ก.ย. เวลา 16:14 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
30 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563 1 49,999.- 34
5 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 1 53,999.- 12
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่) TG670 23.55-08.20+1 วันที่ 2 : ชิโทเสะ – โนโบริเบ็ตสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – เมืองฮาโกดาเตะ - นั่งกระเช้าชมวิว ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ - ชมเทศกาล Illumination Hakodate วันที่ 3 : ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ป้อมโงเรียวคาคุ – ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ – โกดังอิฐแดง – ลิงแช่ออนเซ็น - อุโมงค์ไฟโทยะ Toya Illumination วันที่ 4 : ลานสกี Rusutsu Ski Resort – โอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – โรงงานช็อคโกแลต DUTY FREE – ซัปโปโร - ชมงาน Sapporo White Illumination วันที่ 5 : อิสระช้อปปิ้ง หรือท่องเที่ยวงาน Sapporo Snow Fes-tival วันที่ 6 : ซัปโปโร – สุวรรณภูมิ TG671 10.00-15.50
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-ซัปโปโร (ชิโทเซ่)
TG670 23.55-08.20+1

วันที่ 2 : ชิโทเซ่-อะซาฮิกาวะ-หมู่บ้านราเมง-สวนสัตว์อะซาฮิยามะโซอุนเคียว (Onsen)

วันที่ 3 : น้ำตกริวเซ-กิงกะ-มอนเบ็ทสึ-ล่องเรือตัดน้ำแข็ง “Garinko II” อะซาฮิกาวะ-อิออน มอลล์

วันที่ 4 : ลานสกีชิกิไซ-เมืองท่าโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
เมืองซัปโปโร

วันที่ 5 : ศาลาว่าการ-หอนาฬิกา-สวนโอโดริ-ตลาดปลาโจไก
มิตซุยเอ้าท์เลท-ทานูกิโคจิ-ซูซูกิโนะ

วันที่ 6 : ซัปโปโร (ชิโทเซ่)-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
TG671 10.00-15.50

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 12 ก.ย. เวลา 13:26 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
25 - 30 มกราคม 2563 1 39,999.- 30
24 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 1 41,999.- 34
1 - 6 มีนาคม 2563 1 44,999.- 34
4 - 9 มีนาคม 2563 1 42,999.- 34
13 - 18 มีนาคม 2563 1 44,999.- 34
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-ซัปโปโร (ชิโทเซ่) TG670 23.55-08.20+1 วันที่ 2 : ชิโทเซ่-อะซาฮิกาวะ-หมู่บ้านราเมง-สวนสัตว์อะซาฮิยามะโซอุนเคียว (Onsen) วันที่ 3 : น้ำตกริวเซ-กิงกะ-มอนเบ็ทสึ-ล่องเรือตัดน้ำแข็ง “Garinko II” อะซาฮิกาวะ-อิออน มอลล์ วันที่ 4 : ลานสกีชิกิไซ-เมืองท่าโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เมืองซัปโปโร วันที่ 5 : ศาลาว่าการ-หอนาฬิกา-สวนโอโดริ-ตลาดปลาโจไก มิตซุยเอ้าท์เลท-ทานูกิโคจิ-ซูซูกิโนะ วันที่ 6 : ซัปโปโร (ชิโทเซ่)-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) TG671 10.00-15.50
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO HOKKAIDO SAPPORO SNOW FESTIVAL 5D3N

 • Code PJP35-TG
 • ราคาเริ่มต้น 49,999.-
 • สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่) TG670 23.55-08.20+1

วันที่ 2 โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ -อิสระท่องเที่ยวงาน Sapporo Snow Festival

วันที่ 3 ลานสกี Kokusai Ski Resort – โอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – โรงงานช็อคโกแลต DUTY FREE – ซัปโปโร - ชมงาน Sapporo White Illumination

วันที่ 4 ศาลเจ้าฮอกไกโด - อุทยานโมอาย - เนินพระพุทธเจ้า - MITSUI OUTLET – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

วันที่ 5 ซัปโปโร – สุวรรณภูมิ TG671 10.00-15.50

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข เมื่อวานนี้ เวลา 18.16 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
9 - 13 กุมภาพันธ์ 2563 1 49,999.- 34
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่) TG670 23.55-08.20+1 วันที่ 2 โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ -อิสระท่องเที่ยวงาน Sapporo Snow Festival วันที่ 3 ลานสกี Kokusai Ski Resort – โอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – โรงงานช็อคโกแลต DUTY FREE – ซัปโปโร - ชมงาน Sapporo White Illumination วันที่ 4 ศาลเจ้าฮอกไกโด - อุทยานโมอาย - เนินพระพุทธเจ้า - MITSUI OUTLET – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ วันที่ 5 ซัปโปโร – สุวรรณภูมิ TG671 10.00-15.50
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO SNOW NAGOYA OSAKA 6D3N (DEC – MAR 2020)

 • Code PJP41-XJ
 • ราคาเริ่มต้น 23,999.-
 • สายการบิน Air Asia X (XJ)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2 : สนามบินดอนเมือง DMK-NGO XJ638 (02.15-09.40) สนามบินนาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – สะพานนาคะบาชิ – เมืองเก่าทาคายาม่า – เมืองกิฟุ – AEON GIFU

วันที่ 3 : เพลิดเพลินลานสกี ทาคายาม่า – ศาลเจ้าโอสุคันนอน – ย่านช้อปปิ้งโอสุ - เทศกาลประดับไฟ Nabana no Sato

วันที่ 4 : นาโกย่า – เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า – AEON MALL OSAKA

วันที่ 5 : ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) - Duty Free – ชินไซบาชิ - เอ็กซ์โปซิตี้ - สนามบินคันไซ
KIX-DMK XJ611 (23.55-03.50)

วันที่ 6 : สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 12 ก.ย. เวลา 00:02 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
5 - 10 ธันวาคม 1 27,999.- 29
6 - 11 ธันวาคม 1 27,999.- 34
7 - 12 ธันวาคม 1 27,999.- 34
11 - 16 ธันวาคม 1 27,999.- 34
12 - 17 ธันวาคม 1 27,999.- 34
13 - 18 ธันวาคม 1 27,999.- 34
18 - 23 ธันวาคม 1 27,999.- 34
19 - 24 ธันวาคม 1 27,999.- 34
20 - 25 ธันวาคม 1 27,999.- 34
29 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 1 36,999.- 34
30 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 1 34,999.- 34
31 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 1 34,999.- 34
1 - 6 มกราคม 2563 1 30,999.- 34
2 - 7 มกราคม 2563 1 28,999.- 34
8 - 13 มกราคม 2563 1 26,999.- 34
9 - 14 มกราคม 2563 1 26,999.- 34
10 - 15 มกราคม 2563 1 26,999.- 34
15 - 20 มกราคม 2563 1 26,999.- 34
16 - 21 มกราคม 2563 1 26,999.- 34
17 - 22 มกราคม 2563 1 26,999.- 34
22 - 27 มกราคม 2563 1 26,999.- 34
23 - 28 มกราคม 2563 1 26,999.- 34
24 - 29 มกราคม 2563 1 26,999.- 34
25 - 30 มกราคม 2563 1 26,999.- 34
29 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563 1 26,999.- 34
30 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563 1 26,999.- 34
31 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2563 1 25,999.- 34
1 - 6 กุมภาพันธ์ 2563 1 25,999.- 34
2 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 1 25,999.- 34
3 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 1 25,999.- 34
4 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 1 27,999.- 34
5 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 1 27,999.- 34
6 - 11 กุมภาพันธ์ 2563 1 27,999.- 34
7 - 12 กุมภาพันธ์ 2563 1 27,999.- 34
8 - 13 กุมภาพันธ์ 2563 1 25,999.- 34
9 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 1 25,999.- 34
10 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 1 25,999.- 34
11 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 1 25,999.- 34
12 - 17 กุมภาพันธ์ 2563 1 25,999.- 34
13 - 18 กุมภาพันธ์ 2563 1 25,999.- 34
14 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 1 25,999.- 34
15 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 1 25,999.- 34
16 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 1 24,999.- 34
17 - 22 กุมภาพันธ์ 2563 1 25,999.- 34
18 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 1 25,999.- 34
19 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 1 25,999.- 34
21 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 1 25,999.- 34
22 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 1 25,999.- 34
23 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 1 25,999.- 34
24 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 1 25,999.- 34
25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 1 25,999.- 34
26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2563 1 25,999.- 34
27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2563 1 25,999.- 34
28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2563 1 25,999.- 34
29 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2563 1 25,999.- 34
1 - 6 มีนาคม 2563 1 24,999.- 34
2 - 7 มีนาคม 2563 1 25,999.- 34
3 - 8 มีนาคม 2563 1 25,999.- 34
4 - 9 มีนาคม 2563 1 25,999.- 34
5 - 10 มีนาคม 2563 1 25,999.- 34
6 - 11 มีนาคม 2563 1 25,999.- 34
7 - 12 มีนาคม 2563 1 25,999.- 34
8 - 13 มีนาคม 2563 1 23,999.- 34
9 - 14 มีนาคม 2563 1 25,999.- 34
10 - 15 มีนาคม 2563 1 25,999.- 34
11 - 16 มีนาคม 2563 1 25,999.- 34
12 - 17 มีนาคม 2563 1 25,999.- 34
13 - 18 มีนาคม 2563 1 25,999.- 34
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง วันที่ 2 : สนามบินดอนเมือง DMK-NGO XJ638 (02.15-09.40) สนามบินนาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – สะพานนาคะบาชิ – เมืองเก่าทาคายาม่า – เมืองกิฟุ – AEON GIFU วันที่ 3 : เพลิดเพลินลานสกี ทาคายาม่า – ศาลเจ้าโอสุคันนอน – ย่านช้อปปิ้งโอสุ - เทศกาลประดับไฟ Nabana no Sato วันที่ 4 : นาโกย่า – เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า – AEON MALL OSAKA วันที่ 5 : ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) - Duty Free – ชินไซบาชิ - เอ็กซ์โปซิตี้ - สนามบินคันไซ KIX-DMK XJ611 (23.55-03.50) วันที่ 6 : สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO OSAKA TOKYO SUPER SAVE เดินทาง ต.ค. - ธ.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 28,999.-

 • Code PJP44-XW
 • ราคาเริ่มต้น 26,999.-
 • สายการบิน Nok Scoot (XW)

* ไฮไลท์

วันที่ 1: กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2: สนามบินคันไซ-โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)-ชินไซบาชิ-ป้ายกูลิโกะ-เกียวโต-ศาลเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิอินาริ-ชงชาแบบญี่ปุ่น-กิฟุ

วันที่ 3: หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ลิตเติ้ลเกียวโต-เขตเมืองเก่า ซันมาชิซูจิ-มัตสึโมโต้-ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)***ขาปูยักษ์+ออนเซ็นธรรมชาติ***

วันที่ 4: ผ่านชมภูเขาไฟฟูจิ-โอชิโนะฮักไก-คาวากูจิโกะ-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ

วันที่ 5: อิสระในกรุงโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์

วันที่ 6: วัดนาริตะซัน-ถนนโอโมเตะซันโด-สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 12 ก.ย. เวลา 17:15 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
24 - 29 ตุลาคม 1 30,999.- 29
25 - 30 ตุลาคม 1 30,999.- เต็ม
30 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 1 28,999.- เต็ม
31 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 1 29,999.- 27
1 - 6 พฤศจิกายน 1 29,999.- 22
6 - 11 พฤศจิกายน 1 29,999.- เต็ม
7 - 12 พฤศจิกายน 1 29,999.- 18
8 - 13 พฤศจิกายน 1 29,999.- เต็ม
13 - 18 พฤศจิกายน 1 29,999.- 34
14 - 19 พฤศจิกายน 1 29,999.- 34
15 - 20 พฤศจิกายน 1 29,999.- เต็ม
20 - 25 พฤศจิกายน 1 31,999.- 34
21 - 26 พฤศจิกายน 1 31,999.- 34
22 - 27 พฤศจิกายน 1 33,999.- 34
27 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 1 32,999.- 34
28 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 1 32,999.- 34
4 - 9 ธันวาคม 1 34,999.- W/L
5 - 10 ธันวาคม 1 34,999.- W/L
6 - 11 ธันวาคม 1 33,999.- เต็ม
11 - 16 ธันวาคม 1 31,999.- 34
12 - 17 ธันวาคม 1 31,999.- 34
13 - 18 ธันวาคม 1 31,999.- 34
18 - 23 ธันวาคม 1 31,999.- 34
19 - 24 ธันวาคม 1 31,999.- 34
20 - 25 ธันวาคม 1 31,999.- เต็ม
25 - 30 ธันวาคม 1 36,999.- เต็ม
26 - 31 ธันวาคม 1 36,999.- 34
27 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 1 38,999.- 1
วันที่ 1: กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง วันที่ 2: สนามบินคันไซ-โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)-ชินไซบาชิ-ป้ายกูลิโกะ-เกียวโต-ศาลเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิอินาริ-ชงชาแบบญี่ปุ่น-กิฟุ วันที่ 3: หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ลิตเติ้ลเกียวโต-เขตเมืองเก่า ซันมาชิซูจิ-มัตสึโมโต้-ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)***ขาปูยักษ์+ออนเซ็นธรรมชาติ*** วันที่ 4: ผ่านชมภูเขาไฟฟูจิ-โอชิโนะฮักไก-คาวากูจิโกะ-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ วันที่ 5: อิสระในกรุงโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ วันที่ 6: วัดนาริตะซัน-ถนนโอโมเตะซันโด-สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO OSAKA TOKYO HOT HOT เดินทาง ต.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 29,999

 • Code PJP45-XW
 • ราคาเริ่มต้น 27,999.-
 • สายการบิน Nok Scoot (XW)

* ไฮไลท์

วันที่ 1: กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2: สนามบินคันไซ-โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)-ชินไซบาชิ-ป้ายกูลิโกะ-เกียวโต-ศาลเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิอินาริ-ชงชาแบบญี่ปุ่น-กิฟุ

วันที่ 3: หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ลิตเติ้ลเกียวโต-เขตเมืองเก่า ซันมาชิซูจิ-มัตสึโมโต้-ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)***ขาปูยักษ์+ออนเซ็นธรรมชาติ***

วันที่ 4: ผ่านชมภูเขาไฟฟูจิ-โอชิโนะฮักไก-คาวากูจิโกะ-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ

วันที่ 5: ศาลเจ้าเมจิ-ฮาราจุกุ-ช้อปปิ้งชินจูกุ-ชมกันดั้มตัวใหม่ Rx-O Unicorn ที่เกาะโอไดบะ-เทพีเสรีภาพ โอไดบะไดเวอร์ซิตี้

วันที่ 6: วัดนาริตะซัน-ถนนโอโมเตะซันโด-สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 12 ก.ย. เวลา 17:16 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
24 - 29 ตุลาคม 1 31,999.- เต็ม
25 - 30 ตุลาคม 1 31,999.- 27
30 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 1 29,999.- 21
31 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 1 30,999.- เต็ม
1 - 6 พฤศจิกายน 1 30,999.- เต็ม
6 - 11 พฤศจิกายน 1 30,999.- 25
7 - 12 พฤศจิกายน 1 30,999.- เต็ม
8 - 13 พฤศจิกายน 1 30,999.- 16
13 - 18 พฤศจิกายน 1 30,999.- 34
14 - 19 พฤศจิกายน 1 30,999.- 34
15 - 20 พฤศจิกายน 1 30,999.- 30
20 - 25 พฤศจิกายน 1 32,999.- 34
21 - 26 พฤศจิกายน 1 32,999.- 34
22 - 27 พฤศจิกายน 1 34,999.- 34
27 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 1 33,999.- 34
28 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 1 33,999.- 34
29 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 1 33,999.- 25
4 - 9 ธันวาคม 1 35,999.- เต็ม
5 - 10 ธันวาคม 1 35,999.- เต็ม
6 - 11 ธันวาคม 1 34,999.- 25
11 - 16 ธันวาคม 1 32,999.- 34
12 - 17 ธันวาคม 1 32,999.- 34
13 - 18 ธันวาคม 1 32,999.- 34
18 - 23 ธันวาคม 1 32,999.- 34
19 - 24 ธันวาคม 1 32,999.- 34
20 - 25 ธันวาคม 1 32,999.- 24
25 - 30 ธันวาคม 1 37,999.- 22
26 - 31 ธันวาคม 1 37,999.- 34
วันที่ 1: กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง วันที่ 2: สนามบินคันไซ-โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)-ชินไซบาชิ-ป้ายกูลิโกะ-เกียวโต-ศาลเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิอินาริ-ชงชาแบบญี่ปุ่น-กิฟุ วันที่ 3: หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ลิตเติ้ลเกียวโต-เขตเมืองเก่า ซันมาชิซูจิ-มัตสึโมโต้-ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)***ขาปูยักษ์+ออนเซ็นธรรมชาติ*** วันที่ 4: ผ่านชมภูเขาไฟฟูจิ-โอชิโนะฮักไก-คาวากูจิโกะ-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ วันที่ 5: ศาลเจ้าเมจิ-ฮาราจุกุ-ช้อปปิ้งชินจูกุ-ชมกันดั้มตัวใหม่ Rx-O Unicorn ที่เกาะโอไดบะ-เทพีเสรีภาพ โอไดบะไดเวอร์ซิตี้ วันที่ 6: วัดนาริตะซัน-ถนนโอโมเตะซันโด-สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO EARLY AUTUMN NAGOYA TAKAYAMA 4D3N

 • Code PJP51-SL
 • ราคาเริ่มต้น 19,999.-
 • สายการบิน Lion Air (SL)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง SL310 (07.25-15.25) สนามบินนาโกย่า – AEON MALL GIFU - กิฟุ

วันที่ 2 : ตลาดเช้าทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ปราสาทคานาซาวะ (ชมด้านนอก) + สวนเค็นโรคุเอ็น – คานาซาว่า สเตชั่น

วันที่ 3 : ตลาดปลาโอมิโจ – ชมทุ่งดอกโคเคีย + ดอกPetunia ณ สวน Hirugano Picnic Garden – Duty Free – ช้อปปิ้งซาคาเอะ

วันที่ 4 : NAGOYA TV TOWER - ศาลเจ้าโอสุคันนอน – ย่านช้อปปิ้งโอสุ – สนามบินนาโกย่า SL311 (16.55-21.10)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 11 ก.ย. เวลา 11:29 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
20 - 23 กันยายน 1 21,999.- เต็ม
26 - 29 กันยายน 1 21,999.- 18,999.- 7
27 - 30 กันยายน 1 21,999.- 18,999.- 19
30 กันยายน - 3 ตุลาคม 1 22,999.- 18,999.- 21
3 - 6 ตุลาคม 1 22,999.- 20,999.- 34
4 - 7 ตุลาคม 1 22,999.- 20,999.- 34
6 - 9 ตุลาคม 1 22,999.- 20,999.- 34
7 - 10 ตุลาคม 1 22,999.- 20,999.- 34
10 - 13 ตุลาคม 1 24,999.- 32
13 - 16 ตุลาคม 1 23,999.- 26
14 - 17 ตุลาคม 1 22,999.- 34
17 - 20 ตุลาคม 1 23,999.- 34
18 - 21 ตุลาคม 1 23,999.- 34
20 - 23 ตุลาคม 1 24,999.- 28
วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง SL310 (07.25-15.25) สนามบินนาโกย่า – AEON MALL GIFU - กิฟุ วันที่ 2 : ตลาดเช้าทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ปราสาทคานาซาวะ (ชมด้านนอก) + สวนเค็นโรคุเอ็น – คานาซาว่า สเตชั่น วันที่ 3 : ตลาดปลาโอมิโจ – ชมทุ่งดอกโคเคีย + ดอกPetunia ณ สวน Hirugano Picnic Garden – Duty Free – ช้อปปิ้งซาคาเอะ วันที่ 4 : NAGOYA TV TOWER - ศาลเจ้าโอสุคันนอน – ย่านช้อปปิ้งโอสุ – สนามบินนาโกย่า SL311 (16.55-21.10)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO AUTUMN NAGOYA TAKAYAMA KORANKEI 4D3N (OCT-NOV 2019) เริ่มต้น 21,999.-

 • Code PJP52-SL
 • ราคาเริ่มต้น 21,999.-
 • สายการบิน Lion Air (SL)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง SL310 (07.25-15.25) สนามบินนาโกย่า – AEON MALL KAKAMIGAHARA - กิฟุ

วันที่ 2 : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ตลาดทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ – งานเทศกาล Nabana no sato

วันที่ 3 : ชมใบไม้เปลี่ยนสี + ซากุระ ณ เมืองโอบาระ - หุบเขาโครังเค + วัดโคจาคุจิ – DUTY FREE - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ

วันที่ 4 : NAGOYA TV TOWER - ศาลเจ้าโอสุคันนอน – ย่านช้อปปิ้งโอสุ – สนามบินนาโกย่า SL311 (16.55-21.10)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข เมื่อวันพุธ เวลา 10.21 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
21 - 24 ตุลาคม 1 22,999.- 34
24 - 27 ตุลาคม 1 21,999.- 15
1 - 4 พฤศจิกายน 1 24,999.- 34
3 - 6 พฤศจิกายน 1 22,999.- 34
4 - 7 พฤศจิกายน 1 23,999.- 34
7 - 10 พฤศจิกายน 1 23,999.- 34
8 - 11 พฤศจิกายน 1 23,999.- 29
10 - 13 พฤศจิกายน 1 23,999.- 34
11 - 14 พฤศจิกายน 1 23,999.- 34
14 - 17 พฤศจิกายน 1 23,999.- 34
15 - 18 พฤศจิกายน 1 24,999.- 34
17 - 20 พฤศจิกายน 1 23,999.- 34
18 - 21 พฤศจิกายน 1 23,999.- 34
21 - 24 พฤศจิกายน 1 24,999.- 34
22 - 25 พฤศจิกายน 1 24,999.- 34
24 - 27 พฤศจิกายน 1 24,999.- 34
25 - 28 พฤศจิกายน 1 23,999.- 34
28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 1 23,999.- 34
29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 1 23,999.- 34
วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง SL310 (07.25-15.25) สนามบินนาโกย่า – AEON MALL KAKAMIGAHARA - กิฟุ วันที่ 2 : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ตลาดทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ – งานเทศกาล Nabana no sato วันที่ 3 : ชมใบไม้เปลี่ยนสี + ซากุระ ณ เมืองโอบาระ - หุบเขาโครังเค + วัดโคจาคุจิ – DUTY FREE - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ วันที่ 4 : NAGOYA TV TOWER - ศาลเจ้าโอสุคันนอน – ย่านช้อปปิ้งโอสุ – สนามบินนาโกย่า SL311 (16.55-21.10)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO SNOW NAGOYA TAKAYAMA NAGANO 4D3N (DEC-MAR 2019) เริ่มต้น 22,999

 • Code PJP53-SL
 • ราคาเริ่มต้น 22,999.-
 • สายการบิน Lion Air (SL)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง SL310 (07.25-15.25) สนามบินนาโกย่า – Nabana No Sato Winter Illumination

วันที่ 2 : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ตลาดทาคายาม่า - สะพานแดงนาคะบาชิ – เมืองมัตสึโมโตะ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ชมด้านนอก)

วันที่ 3 : เพลิดเพลินลานสกี – ลิงแช่ออนเซ็น – วัดเซ็นโคจิ - นาโกย่า

วันที่ 4 : ศาลเจ้าโอสุคันนอน – DUTY FREE- NAGASHIMA OUTLET – สนามบินนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง SL311 (16.55-21.10)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 11 ก.ย. เวลา 14:20 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
2 - 5 ธันวาคม 1 22,999.- 30
9 - 12 ธันวาคม 1 24,999.- 28
13 - 16 ธันวาคม 1 24,999.- 34
16 - 19 ธันวาคม 1 24,999.- 34
20 - 23 ธันวาคม 1 24,999.- 34
23 - 26 ธันวาคม 1 25,999.- 34
26 - 29 ธันวาคม 1 25,999.- 34
26 - 29 ธันวาคม 2 25,999.- 34
27 - 30 ธันวาคม 1 29,999.- 34
27 - 30 ธันวาคม 2 29,999.- 34
29 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 1 30,999.- 34
29 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 2 30,999.- 34
30 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 1 30,999.- 34
30 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 2 30,999.- 34
3 - 6 มกราคม 2563 1 25,999.- 34
3 - 6 มกราคม 2563 2 25,999.- 34
5 - 8 มกราคม 2563 1 24,999.- 34
6 - 9 มกราคม 2563 1 24,999.- 34
10 - 13 มกราคม 2563 1 24,999.- 34
13 - 16 มกราคม 2563 1 22,999.- 34
17 - 20 มกราคม 2563 1 24,999.- 34
20 - 23 มกราคม 2563 1 24,999.- 34
24 - 27 มกราคม 2563 1 24,999.- 34
27 - 30 มกราคม 2563 1 24,999.- 34
31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563 1 24,999.- 34
3 - 6 กุมภาพันธ์ 2563 1 24,999.- 34
7 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 1 29,999.- เต็ม
10 - 13 กุมภาพันธ์ 2563 1 24,999.- 34
14 - 17 กุมภาพันธ์ 2563 1 24,999.- 34
17 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 1 24,999.- 34
21 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 1 24,999.- 34
24 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 1 24,999.- 34
28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2563 1 24,999.- 34
2 - 5 มีนาคม 2563 1 24,999.- 34
6 - 9 มีนาคม 2563 1 24,999.- 34
9 - 12 มีนาคม 2563 1 24,999.- 34
13 - 16 มีนาคม 2563 1 24,999.- 34
16 - 19 มีนาคม 2563 1 24,999.- 34
20 - 23 มีนาคม 2563 1 24,999.- 34
วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง SL310 (07.25-15.25) สนามบินนาโกย่า – Nabana No Sato Winter Illumination วันที่ 2 : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ตลาดทาคายาม่า - สะพานแดงนาคะบาชิ – เมืองมัตสึโมโตะ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ชมด้านนอก) วันที่ 3 : เพลิดเพลินลานสกี – ลิงแช่ออนเซ็น – วัดเซ็นโคจิ - นาโกย่า วันที่ 4 : ศาลเจ้าโอสุคันนอน – DUTY FREE- NAGASHIMA OUTLET – สนามบินนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง SL311 (16.55-21.10)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO NAGOYA TAKAYAMA FUJI 4D3N (DEC 2019 - MAR 2020) เริ่มต้น 19,999.-

 • Code PJP54-SL
 • ราคาเริ่มต้น 19,999.-
 • สายการบิน Lion Air (SL)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง SL310 (07.25-15.25) สนามบินนาโกย่า – AEON MALL GIFU

วันที่ 2 : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ – เมืองมัตสึโมโตะ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ชมด้านนอก) – FUJI - แช่ออนเซ็น

วันที่ 3 : เพลิดเพลินลานสกีฟูจิเท็น – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ

วันที่ 4 : ศาลเจ้าโอสุคันนอน – DUTY FREE - NAGASHIMA OUTLET – สนามบินนาโกย่า-สนามบินดอนเมือง SL311 (16.55-21.10)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข เมื่อวันพุธ เวลา 14.00 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
1 - 4 ธันวาคม 1 19,999.- 30
8 - 11 ธันวาคม 1 29,999.- เต็ม
12 - 15 ธันวาคม 1 23,999.- 34
15 - 18 ธันวาคม 1 21,999.- 34
19 - 22 ธันวาคม 1 23,999.- 34
22 - 25 ธันวาคม 1 23,999.- 34
26 - 29 ธันวาคม 1 24,999.- 34
26 - 29 ธันวาคม 2 24,999.- 34
27 - 30 ธันวาคม 1 30,999.- 34
27 - 30 ธันวาคม 2 30,999.- 34
29 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 1 30,999.- 34
29 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 2 30,999.- 34
30 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 1 30,999.- 34
30 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 2 30,999.- 34
2 - 5 มกราคม 2563 1 30,999.- 34
3 - 6 มกราคม 2563 1 24,999.- 34
3 - 6 มกราคม 2563 2 24,999.- 34
9 - 12 มกราคม 2563 1 22,999.- 34
12 - 15 มกราคม 2563 1 22,999.- 34
16 - 19 มกราคม 2563 1 22,999.- 34
19 - 22 มกราคม 2563 1 22,999.- 34
23 - 26 มกราคม 2563 1 22,999.- 34
26 - 29 มกราคม 2563 1 22,999.- 34
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 1 22,999.- 34
2 - 5 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- 34
9 - 12 กุมภาพันธ์ 2563 1 29,999.- 34
13 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- 34
16 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- 34
20 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- 34
23 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 1 22,999.- 34
27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 1 22,999.- 34
1 - 4 มีนาคม 2563 1 22,999.- 34
5 - 8 มีนาคม 2563 1 22,999.- 34
8 - 11 มีนาคม 2563 1 22,999.- 34
12 - 15 มีนาคม 2563 1 22,999.- 34
15 - 18 มีนาคม 2563 1 22,999.- 34
19 - 22 มีนาคม 2563 1 22,999.- 34
22 - 25 มีนาคม 2563 1 22,999.- 34
วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง SL310 (07.25-15.25) สนามบินนาโกย่า – AEON MALL GIFU วันที่ 2 : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ – เมืองมัตสึโมโตะ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ชมด้านนอก) – FUJI - แช่ออนเซ็น วันที่ 3 : เพลิดเพลินลานสกีฟูจิเท็น – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ วันที่ 4 : ศาลเจ้าโอสุคันนอน – DUTY FREE - NAGASHIMA OUTLET – สนามบินนาโกย่า-สนามบินดอนเมือง SL311 (16.55-21.10)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO OPENING SENDAI 5D3N เดินทาง พฤศจิกายน 62

 • Code PJP61-TG
 • ราคาเริ่มต้น 28,999.-
 • สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

* ไฮไลท์

วันที่ 1: กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2: สนามบินเซนได-มัตสึชิมะ-ชมความสวยงามของอ่าวมัตสึชิมะ-อิวาเตะ-วิหารทองคำ วัดชูซอนจิ-ล่องเรือ Geibiei-หุบเขานารุโกะ

วันที่ 3: เส้นทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ-ทะเลสาบโกชิคุนมะ-หมู่บ้านโออุจิจูกุ - หมู่บ้านจิ้งจอกซาโอะ

วันที่ 4: เซนได-ปราสาทอาโอบะ-เจ้าแม่กวนอิม วัดไดคันนอน-มิตซุยเอ้าท์เล็ตปาร์ค เซ็นได พอร์ท-ช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจ

วันที่ 5: สนามบินเซนได - สนามบินสุวรรณภูมิ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 17 ส.ค. เวลา 10:19 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
16 - 20 พฤศจิกายน 1 28,999.- W/L
23 - 27 พฤศจิกายน 1 29,999.- 1
30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 1 30,999.- W/L
วันที่ 1: กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 2: สนามบินเซนได-มัตสึชิมะ-ชมความสวยงามของอ่าวมัตสึชิมะ-อิวาเตะ-วิหารทองคำ วัดชูซอนจิ-ล่องเรือ Geibiei-หุบเขานารุโกะ วันที่ 3: เส้นทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ-ทะเลสาบโกชิคุนมะ-หมู่บ้านโออุจิจูกุ - หมู่บ้านจิ้งจอกซาโอะ วันที่ 4: เซนได-ปราสาทอาโอบะ-เจ้าแม่กวนอิม วัดไดคันนอน-มิตซุยเอ้าท์เล็ตปาร์ค เซ็นได พอร์ท-ช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจ วันที่ 5: สนามบินเซนได - สนามบินสุวรรณภูมิ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO SENDAI IWATE AUTUMN 6D4N เดินทาง พฤศจิกายน 62

 • Code PJP62-TG
 • ราคาเริ่มต้น 29,999.-
 • สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

* ไฮไลท์

วันที่ 1: กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเซนได

วันที่ 2: สนามบินเซนได-อิวาเตะ-วิหารทองคำ วัดชูซอนจิล่องเรือ Geibiei-หุบเขานารุโกะ

วันที่ 3: กินซัง ออนเซ็น-มัตสึชิมะ-ชมความสวยงามของอ่าวมัตสึชิมะ-มิตซุยเอ้าท์เล็ตปาร์ค

วันที่ 4: เส้นทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ-ทะเลสาบโกะชิคุนมะหมู่บ้านโออุจิจูกุ-หมุ่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ

วันที่ 5: เซนได-ปราสาทอาโอบะ-เจ้าแม่กวนอิม วัดไดคันนอน-ช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจ

วันที่ 6: สนามบินเซนได-สนามบินสุวรรณภูมิ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 17 ส.ค. เวลา 10:28 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
5 - 10 พฤศจิกายน 1 29,999.- W/L
12 - 17 พฤศจิกายน 1 32,999.- W/L
19 - 24 พฤศจิกายน 1 32,999.- W/L
19 - 24 พฤศจิกายน 2 32,999.- W/L
26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 1 34,999.- เต็ม
วันที่ 1: กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเซนได วันที่ 2: สนามบินเซนได-อิวาเตะ-วิหารทองคำ วัดชูซอนจิล่องเรือ Geibiei-หุบเขานารุโกะ วันที่ 3: กินซัง ออนเซ็น-มัตสึชิมะ-ชมความสวยงามของอ่าวมัตสึชิมะ-มิตซุยเอ้าท์เล็ตปาร์ค วันที่ 4: เส้นทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ-ทะเลสาบโกะชิคุนมะหมู่บ้านโออุจิจูกุ-หมุ่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ วันที่ 5: เซนได-ปราสาทอาโอบะ-เจ้าแม่กวนอิม วัดไดคันนอน-ช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจ วันที่ 6: สนามบินเซนได-สนามบินสุวรรณภูมิ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO SENDAI IWATE WINTER 6D4N เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 62

 • Code PJP63-TG
 • ราคาเริ่มต้น 35,999.-
 • สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

* ไฮไลท์

วันที่ 1: กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเซนได

วันที่ 2: สนามบินเซนได-อิวาเตะ-วิหารทองคำ วัดชูซอนจิล่องเรือ Geibiei -กินซัง ออนเซ็น

วันที่ 3: ภูเขาซาโอะ ชมปีศาจหิมะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) - อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกี ออนเซ็น -มิตซุยเอ้าท์เล็ตปาร์ค

วันที่ 4: หมุ่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ-มัตสึชิมะ-ชมความสวยงามของอ่าวมัตสึชิมะ-อิออน มอลล์

วันที่ 5: เซนได-ปราสาทอาโอบะ-เจ้าแม่กวนอิม วัดไดคันนอน-ช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจ

วันที่ 6: สนามบินเซนได-สนามบินสุวรรณภูมิ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 20 ส.ค. เวลา 14:46 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 1 35,999.- W/L
17 - 22 ธันวาคม 1 36,999.- W/L
วันที่ 1: กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเซนได วันที่ 2: สนามบินเซนได-อิวาเตะ-วิหารทองคำ วัดชูซอนจิล่องเรือ Geibiei -กินซัง ออนเซ็น วันที่ 3: ภูเขาซาโอะ ชมปีศาจหิมะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) - อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกี ออนเซ็น -มิตซุยเอ้าท์เล็ตปาร์ค วันที่ 4: หมุ่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ-มัตสึชิมะ-ชมความสวยงามของอ่าวมัตสึชิมะ-อิออน มอลล์ วันที่ 5: เซนได-ปราสาทอาโอบะ-เจ้าแม่กวนอิม วัดไดคันนอน-ช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจ วันที่ 6: สนามบินเซนได-สนามบินสุวรรณภูมิ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO SENDAI-NIKKO-TOKYO 6D3N BY TG เที่ยวให้สุด หยุดที่เธอ

 • Code PJP64-TG
 • ราคาเริ่มต้น 34,999.-
 • สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
( TG626 : 23.59-07.40 )

วันที่ 2 : สนามบินเซ็นได-เกาะมัตสึชิมะ-โกะไดโดะ
ตลาดปลาชิโอกามะ-ช้อปปิ้งย่านอิจิบังโจ

วันที่ 3 : ศาลเจ้าฮานิสึ-ทะเลสาบอินาวะชิโระ-ปราสาทซึรุกะ(ถ่ายรูปด้านนอก)หมู่บ้านโบราณโออุจิ จูคุ

วันที่ 4 : มรดกโลกนิกโก้-สะพานชินเคียว-สวนไคระคุเอ็น โรงงานเหล้าสาเก-ห้างสรรพสินค้าอิออน

วันที่ 5 : วัดอาสะกุซ่า-ชินจูกุ-พระราชวังอิมพีเรียล-โอไดบะ
สนามบินฮาเนดะ-สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

วันที่ 6 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
(TG661 : 00.20-05.25)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 17 ส.ค. เวลา 10:41 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
7 - 12 พฤศจิกายน 1 35,999.- 24
14 - 19 พฤศจิกายน 1 35,999.- เต็ม
16 - 21 พฤศจิกายน 1 34,999.- 23
21 - 26 พฤศจิกายน 1 35,999.- 32
28 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 1 35,999.- เต็ม
30 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 1 34,999.- 34
12 - 17 ธันวาคม 1 36,999.- 34
19 - 24 ธันวาคม 1 36,999.- 34
9 - 14 มกราคม 2563 1 35,999.- 34
18 - 23 มกราคม 2563 1 34,999.- 34
21 - 26 มกราคม 2563 1 34,999.- 34
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ( TG626 : 23.59-07.40 ) วันที่ 2 : สนามบินเซ็นได-เกาะมัตสึชิมะ-โกะไดโดะ ตลาดปลาชิโอกามะ-ช้อปปิ้งย่านอิจิบังโจ วันที่ 3 : ศาลเจ้าฮานิสึ-ทะเลสาบอินาวะชิโระ-ปราสาทซึรุกะ(ถ่ายรูปด้านนอก)หมู่บ้านโบราณโออุจิ จูคุ วันที่ 4 : มรดกโลกนิกโก้-สะพานชินเคียว-สวนไคระคุเอ็น โรงงานเหล้าสาเก-ห้างสรรพสินค้าอิออน วันที่ 5 : วัดอาสะกุซ่า-ชินจูกุ-พระราชวังอิมพีเรียล-โอไดบะ สนามบินฮาเนดะ-สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ วันที่ 6 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ (TG661 : 00.20-05.25)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO SENDAI FUKUSHIMA มหัศจรรย์เส้นทางเพชร

 • Code PJP65-TG
 • ราคาเริ่มต้น 29,999.-
 • สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
( TG626 : 23.59-07.45)

วันที่ 2 : กระเช้าไฟฟ้าซะโอ (Zao Ropeway)-บนจุดชมวิวสะพานไดอิจิ เคียวเรียว- AEON MALL

วันที่ 3 : หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณ โออูจิจูคุ Ouchijuku-ปราสาทซึรุกะ-ทะเลสาบอินาวะชิโระ-ศาลเจ้าฮานิทสึ

วันที่ 4 : เกาะมัตสึชิมะ-โรงงานผลิตลูกชิ้นปลา Sasakamakan - มิตซุยเอ้าท์เล็ต

วันที่ 5 : อิสระช้อปปิ้งหรือเที่ยวภายในเมือง

วันที่ 6 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
(TG627 : 11.15-16.05)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 11 ก.ย. เวลา 14:57 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 1 29,999.- W/L
17 - 22 ธันวาคม 1 29,999.- เต็ม
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ( TG626 : 23.59-07.45) วันที่ 2 : กระเช้าไฟฟ้าซะโอ (Zao Ropeway)-บนจุดชมวิวสะพานไดอิจิ เคียวเรียว- AEON MALL วันที่ 3 : หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณ โออูจิจูคุ Ouchijuku-ปราสาทซึรุกะ-ทะเลสาบอินาวะชิโระ-ศาลเจ้าฮานิทสึ วันที่ 4 : เกาะมัตสึชิมะ-โรงงานผลิตลูกชิ้นปลา Sasakamakan - มิตซุยเอ้าท์เล็ต วันที่ 5 : อิสระช้อปปิ้งหรือเที่ยวภายในเมือง วันที่ 6 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ (TG627 : 11.15-16.05)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO FUKUSHIMA AMAZING DIAMOND JAPAN

 • Code PJP66-SL
 • ราคาเริ่มต้น 24,999.-
 • สายการบิน Lion Air (SL)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
( SL300 : 01.00-09.10 )

วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ-พระพุทธรูปยืนอุชิคุ-ห้างอิออน

วันที่ 3 : ศาลเจ้าฮานิทสึ-โกะชิกินุมะ-ทะเลสาบอินาวาชิโระ-ปราสาทซึรุกะ-เขาอิโมริ-ร้านดองกิ โฮเต

วันที่ 4 : หมู่บ้านโบราณ โออุจิ จูคุ-มรดกโลกนิกโก้-สะพานชินเคียว-ลาลา การ์เด้น

วันที่ 5 : สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
( SL301 : 11.00-16.15 )

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 22 ชั่วโมงที่แล้ว

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
2 - 6 พฤศจิกายน 1 25,999.- 34
4 - 8 พฤศจิกายน 1 24,999.- 34
6 - 10 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
7 - 11 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
9 - 13 พฤศจิกายน 1 25,999.- 32
11 - 15 พฤศจิกายน 1 24,999.- 34
13 - 17 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
14 - 18 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
16 - 20 พฤศจิกายน 1 25,999.- 34
18 - 22 พฤศจิกายน 1 24,999.- 34
20 - 24 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
21 - 25 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
23 - 27 พฤศจิกายน 1 25,999.- 34
25 - 29 พฤศจิกายน 1 24,999.- 34
27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 1 26,999.- 34
28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 1 26,999.- 34
30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 1 25,999.- 34
2 - 6 ธันวาคม 1 24,999.- 34
4 - 8 ธันวาคม 1 34,999.- 34
5 - 9 ธันวาคม 1 34,999.- 34
7 - 11 ธันวาคม 1 33,999.- 34
9 - 13 ธันวาคม 1 24,999.- 34
11 - 15 ธันวาคม 1 26,999.- 34
12 - 16 ธันวาคม 1 26,999.- 34
14 - 18 ธันวาคม 1 25,999.- 34
16 - 20 ธันวาคม 1 24,999.- 34
18 - 22 ธันวาคม 1 26,999.- 34
19 - 23 ธันวาคม 1 26,999.- 34
21 - 25 ธันวาคม 1 25,999.- 34
23 - 27 ธันวาคม 1 24,999.- 34
25 - 29 ธันวาคม 1 26,999.- 34
26 - 30 ธันวาคม 1 34,999.- 34
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง ( SL300 : 01.00-09.10 ) วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ-พระพุทธรูปยืนอุชิคุ-ห้างอิออน วันที่ 3 : ศาลเจ้าฮานิทสึ-โกะชิกินุมะ-ทะเลสาบอินาวาชิโระ-ปราสาทซึรุกะ-เขาอิโมริ-ร้านดองกิ โฮเต วันที่ 4 : หมู่บ้านโบราณ โออุจิ จูคุ-มรดกโลกนิกโก้-สะพานชินเคียว-ลาลา การ์เด้น วันที่ 5 : สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ( SL301 : 11.00-16.15 )
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO SENDAI ONE MORE AGAIN

 • Code PJP67-SL
 • ราคาเริ่มต้น 22,999.-
 • สายการบิน Lion Air (SL)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ-เที่ยวในเมืองนิกโก้-อิออนมอลล์

วันที่ 3 : ปีศาจหิมะ ZAO SNOW MONSTER-กินซังออนเซน (Ginzan Onsen) -ช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจ

วันที่ 4 : มัตสึชิมะ(Matsushima)-ตลาดปลา Nakaminato Fish Market-พระพุทธรูปอุชิคุไดบุตสึ -อามิ พรีเมียมเอาท์เล็ท

วันที่ 5 : สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 16 ก.ย. เวลา 14:15 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
2 - 6 มกราคม 2563 1 24,999.- 31
4 - 8 มกราคม 2563 1 23,999.- 34
6 - 10 มกราคม 2563 1 22,999.- 34
8 - 12 มกราคม 2563 1 24,999.- 34
9 - 13 มกราคม 2563 1 24,999.- 34
11 - 15 มกราคม 2563 1 23,999.- 34
13 - 17 มกราคม 2563 1 22,999.- 34
15 - 19 มกราคม 2563 1 24,999.- 34
16 - 20 มกราคม 2563 1 24,999.- 34
18 - 22 มกราคม 2563 1 23,999.- 34
20 - 24 มกราคม 2563 1 22,999.- 34
22 - 26 มกราคม 2563 1 24,999.- 34
23 - 27 มกราคม 2563 1 24,999.- 34
25 - 29 มกราคม 2563 1 23,999.- 34
27 - 31 มกราคม 2563 1 22,999.- 34
29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 1 24,999.- 34
30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563 1 24,999.- 34
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- 34
3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 1 22,999.- 34
5 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 1 24,999.- 34
6 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 1 30,999.- 34
8 - 12 กุมภาพันธ์ 2563 1 29,999.- 34
10 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 1 22,999.- 32
12 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 1 24,999.- 34
13 - 17 กุมภาพันธ์ 2563 1 24,999.- 34
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- 34
17 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 1 22,999.- 34
19 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 1 24,999.- 34
20 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 1 24,999.- 34
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- 34
24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 1 22,999.- 34
26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 1 24,999.- 34
27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2563 1 24,999.- 34
29 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2563 1 23,999.- 34
2 - 6 มีนาคม 2563 1 22,999.- 34
4 - 8 มีนาคม 2563 1 24,999.- 34
5 - 9 มีนาคม 2563 1 24,999.- 34
7 - 11 มีนาคม 2563 1 23,999.- 34
9 - 13 มีนาคม 2563 1 22,999.- 34
11 - 15 มีนาคม 2563 1 24,999.- 34
12 - 16 มีนาคม 2563 1 24,999.- 34
14 - 18 มีนาคม 2563 1 24,999.- 34
16 - 20 มีนาคม 2563 1 23,999.- 34
18 - 22 มีนาคม 2563 1 25,999.- 34
19 - 23 มีนาคม 2563 1 25,999.- 34
21 - 25 มีนาคม 2563 1 24,999.- 34
23 - 27 มีนาคม 2563 1 23,999.- 34
25 - 29 มีนาคม 2563 1 25,999.- 34
26 - 30 มีนาคม 2563 1 25,999.- 34
28 มีนาคม - 1 เมษายน 2563 1 24,999.- 34
30 มีนาคม - 3 เมษายน 2563 1 24,999.- 34
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ-เที่ยวในเมืองนิกโก้-อิออนมอลล์ วันที่ 3 : ปีศาจหิมะ ZAO SNOW MONSTER-กินซังออนเซน (Ginzan Onsen) -ช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจ วันที่ 4 : มัตสึชิมะ(Matsushima)-ตลาดปลา Nakaminato Fish Market-พระพุทธรูปอุชิคุไดบุตสึ -อามิ พรีเมียมเอาท์เล็ท วันที่ 5 : สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO FUKUOKA 5D3N BY SL NICE TO MEET U FUKUOKA

 • Code PJP71-SL
 • ราคาเริ่มต้น 19,999.-
 • สายการบิน Lion Air (SL)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
( SL314 : 23.55-07.25 )

วันที่ 2 : สนามบินฟุกุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟุ-หมู่บ้านยูฟุอิน-ทะเลสาบคิริน-เมืองออนเซ็นโบราณคันนาวะ

วันที่ 3 : จุดชมวิวไดคังโบ-มิล์คโรด-ปราสาทคุมาโมโต้
(ด้านนอก)-ซากุระโนะบาบะ-ดิวตี้ฟรี-หลวงพ่อโตฟุกกุโอกะ-ย่านการค้าเท็นจิน

วันที่ 4 : อิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 5 : สนามบินฟุกกุโอะ-กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
( SL315 : 07.50-11.55 )

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข เมื่อวานนี้ เวลา 11.10 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
1 - 5 พฤศจิกายน 1 20,999.- 34
5 - 9 พฤศจิกายน 1 19,999.- 34
7 - 11 พฤศจิกายน 1 20,999.- เต็ม
9 - 13 พฤศจิกายน 1 19,999.- 34
13 - 17 พฤศจิกายน 1 20,999.- 32
15 - 19 พฤศจิกายน 1 20,999.- 34
19 - 23 พฤศจิกายน 1 19,999.- 24
21 - 25 พฤศจิกายน 1 20,999.- 34
23 - 27 พฤศจิกายน 1 19,999.- 34
27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 1 20,999.- 34
29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 1 20,999.- 34
3 - 7 ธันวาคม 1 19,999.- 34
5 - 9 ธันวาคม 1 24,999.- 34
7 - 11 ธันวาคม 1 24,999.- 34
9 - 13 ธันวาคม 1 21,999.- 34
11 - 15 ธันวาคม 1 20,999.- 34
13 - 17 ธันวาคม 1 20,999.- 29
17 - 21 ธันวาคม 1 19,999.- 34
19 - 23 ธันวาคม 1 21,999.- 26
21 - 25 ธันวาคม 1 20,999.- 34
25 - 29 ธันวาคม 1 21,999.- 34
27 - 31 ธันวาคม 1 25,999.- 18
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง ( SL314 : 23.55-07.25 ) วันที่ 2 : สนามบินฟุกุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟุ-หมู่บ้านยูฟุอิน-ทะเลสาบคิริน-เมืองออนเซ็นโบราณคันนาวะ วันที่ 3 : จุดชมวิวไดคังโบ-มิล์คโรด-ปราสาทคุมาโมโต้ (ด้านนอก)-ซากุระโนะบาบะ-ดิวตี้ฟรี-หลวงพ่อโตฟุกกุโอกะ-ย่านการค้าเท็นจิน วันที่ 4 : อิสระตามอัธยาศัย วันที่ 5 : สนามบินฟุกกุโอะ-กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง ( SL315 : 07.50-11.55 )
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO FUKUOKA 5D3N BY SL สบาย สบาย สไตล์ ฟุกๆ

 • Code PJP72-SL
 • ราคาเริ่มต้น 22,999.-
 • สายการบิน Lion Air (SL)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
( SL314 : 23.55-07.25 )

วันที่ 2 : สนามบินฟุกุโอกะ-หมู่บ้านยูฟุอิน-ทะเลสาบคิริน
เมืองเก่าซากุระโนะบาบะ-ท่าเรือนางาสึ

วันที่ 3 : เมืองน้ำพุร้อนอุนเซน-ศาลเจ้ายูโทคุ-โรงงานผลิต
สาเกประจำเมือง-ห้างอิออน

วันที่ 4 : ตลาดเช้าโยบุโกะ-อุโมงค์ป่าสนล้านต้น-ช้อปปิ้ง
ริมทะเล Marinoha City-หลวงพ่อโตฟุกกุโอกะ
ย่านการค้าเท็นจิน

วันที่ 5 : สนามบินฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
( SL315 : 07.50-11.55)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข เมื่อวานนี้ เวลา 11.13 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
2 - 6 พฤศจิกายน 1 22,999.- 34
6 - 10 พฤศจิกายน 1 23,999.- 34
7 - 11 พฤศจิกายน 1 23,999.- W/L
8 - 12 พฤศจิกายน 1 23,999.- 34
12 - 16 พฤศจิกายน 1 22,999.- 34
14 - 18 พฤศจิกายน 1 23,999.- 30
20 - 24 พฤศจิกายน 1 23,999.- 34
22 - 26 พฤศจิกายน 1 23,999.- 34
26 - 30 พฤศจิกายน 1 22,999.- 34
28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 1 23,999.- 34
30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 1 22,999.- 34
4 - 8 ธันวาคม 1 27,999.- 34
6 - 10 ธันวาคม 1 27,999.- 34
10 - 14 ธันวาคม 1 22,999.- 34
12 - 16 ธันวาคม 1 23,999.- 34
14 - 18 ธันวาคม 1 22,999.- 34
18 - 22 ธันวาคม 1 23,999.- 34
20 - 24 ธันวาคม 1 24,999.- 34
24 - 28 ธันวาคม 1 23,999.- 34
26 - 30 ธันวาคม 1 24,999.- 34
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง ( SL314 : 23.55-07.25 ) วันที่ 2 : สนามบินฟุกุโอกะ-หมู่บ้านยูฟุอิน-ทะเลสาบคิริน เมืองเก่าซากุระโนะบาบะ-ท่าเรือนางาสึ วันที่ 3 : เมืองน้ำพุร้อนอุนเซน-ศาลเจ้ายูโทคุ-โรงงานผลิต สาเกประจำเมือง-ห้างอิออน วันที่ 4 : ตลาดเช้าโยบุโกะ-อุโมงค์ป่าสนล้านต้น-ช้อปปิ้ง ริมทะเล Marinoha City-หลวงพ่อโตฟุกกุโอกะ ย่านการค้าเท็นจิน วันที่ 5 : สนามบินฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง ( SL315 : 07.50-11.55)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO HIROSHIMA MIYAJIMA

 • Code PJP74A-SL
 • ราคาเริ่มต้น 21,999.-
 • สายการบิน Lion Air (SL)

* ไฮไลท์

วันที 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
( SL314 : 23.55-07.25 )

วันที่ 2 : สนามบินฟุกุโอกะ – คิตะคิวชู - ตลาดปลาคาราโตะ-ศาลเจ้า Motonosumi Inari - อิออน มอลล์

วันที่ 3 : สะพานคินไตเคียว-เกาะมิยาจิมะ (Miyajima)- Atomic Bomb Dome-ถนนคนเดินฮอนโดริโชเทนไก

วันที่ 4 : ถนนกำแพงสีขาวเมืองยานาอิ-ศาลเจ้าอะคะมะ-ย่านการค้าเท็นจิน-คาแนลซิตี

วันที่ 5 : สนามบินฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
( SL315 : 07.50-11.55 )

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 17 ก.ย. เวลา 10:21 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
3 - 7 มกราคม 2563 1 23,999.- 34
4 - 8 มกราคม 2563 1 22,999.- 34
7 - 11 มกราคม 2563 1 21,999.- 34
8 - 12 มกราคม 2563 1 22,999.- 34
9 - 13 มกราคม 2563 1 22,999.- 34
10 - 14 มกราคม 2563 1 22,999.- 34
11 - 15 มกราคม 2563 1 21,999.- 34
14 - 18 มกราคม 2563 1 21,999.- 30
15 - 19 มกราคม 2563 1 23,999.- 34
16 - 20 มกราคม 2563 1 23,999.- 34
17 - 21 มกราคม 2563 1 23,999.- 34
18 - 22 มกราคม 2563 1 22,999.- 34
21 - 25 มกราคม 2563 1 22,999.- 34
22 - 26 มกราคม 2563 1 23,999.- 34
23 - 27 มกราคม 2563 1 23,999.- 34
24 - 28 มกราคม 2563 1 23,999.- 34
25 - 29 มกราคม 2563 1 22,999.- 34
28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563 1 22,999.- 34
29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- 34
30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- 34
31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- 34
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2563 1 22,999.- 34
4 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 1 22,999.- 34
5 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- 34
6 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- 34
7 - 11 กุมภาพันธ์ 2563 1 27,999.- 34
8 - 12 กุมภาพันธ์ 2563 1 28,999.- 34
9 - 13 กุมภาพันธ์ 2563 1 26,999.- 34
11 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 1 22,999.- 34
12 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- 34
13 - 17 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- 34
14 - 18 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- 34
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 1 22,999.- 34
18 - 22 กุมภาพันธ์ 2563 1 22,999.- 34
19 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- 34
20 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- 34
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- 34
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 1 22,999.- 34
23 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 1 21,999.- 34
24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 1 21,999.- 34
25 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 1 22,999.- 34
26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 1 23,999.- 34
27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2563 1 23,999.- 34
28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2563 1 23,999.- 34
29 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2563 1 22,999.- 34
3 - 7 มีนาคม 2563 1 22,999.- 34
4 - 8 มีนาคม 2563 1 23,999.- 34
5 - 9 มีนาคม 2563 1 23,999.- 34
6 - 10 มีนาคม 2563 1 23,999.- 34
7 - 11 มีนาคม 2563 1 22,999.- 34
10 - 14 มีนาคม 2563 1 22,999.- 34
11 - 15 มีนาคม 2563 1 23,999.- 34
12 - 16 มีนาคม 2563 1 23,999.- 34
13 - 17 มีนาคม 2563 1 23,999.- 34
วันที 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง ( SL314 : 23.55-07.25 ) วันที่ 2 : สนามบินฟุกุโอกะ – คิตะคิวชู - ตลาดปลาคาราโตะ-ศาลเจ้า Motonosumi Inari - อิออน มอลล์ วันที่ 3 : สะพานคินไตเคียว-เกาะมิยาจิมะ (Miyajima)- Atomic Bomb Dome-ถนนคนเดินฮอนโดริโชเทนไก วันที่ 4 : ถนนกำแพงสีขาวเมืองยานาอิ-ศาลเจ้าอะคะมะ-ย่านการค้าเท็นจิน-คาแนลซิตี วันที่ 5 : สนามบินฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง ( SL315 : 07.50-11.55 )
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PACKAGE HOKKAIDO CLUB MED SAHORO 3D2N

 • Code PJPK-02
 • ราคาเริ่มต้น 22,999.-
 • สายการบิน

* ไฮไลท์

พักสกีรีสอร์ท สุดหรู 4 ดาว 2 คืน
สัมผัสหิมะ เรียนสกี เล่นสกี แบบฟรี ฟรี !! สุดฟิน เต็มอิ่ม 3 วัน 2 คืน
All Inclusive - Buffet Inter - Onsen/Juczzi/Sauna
SKI PASS - Class ski - Trainer snowboard
พิเศษ !! ฟรี รถรับ-ส่ง สนามบิน-Club med Sahoro
(**ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน**)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 21 พ.ค. เวลา 18:05 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 1 22,999.- 12
30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 1 22,999.- 8
2 - 4 ธันวาคม 1 26,999.- 14
5 - 7 ธันวาคม 1 28,999.- 6
26 - 28 มีนาคม 2563 1 22,999.- 14
28 - 30 มีนาคม 2563 1 22,999.- 4
พักสกีรีสอร์ท สุดหรู 4 ดาว 2 คืน สัมผัสหิมะ เรียนสกี เล่นสกี แบบฟรี ฟรี !! สุดฟิน เต็มอิ่ม 3 วัน 2 คืน All Inclusive - Buffet Inter - Onsen/Juczzi/Sauna SKI PASS - Class ski - Trainer snowboard พิเศษ !! ฟรี รถรับ-ส่ง สนามบิน-Club med Sahoro (**ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน**)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ