ฮานอย-ซาปา ฟานซีปัน (พักซาปา 2 คืน) 4วัน3คืน เดินทาง ก.พ.-ต.ค. 63

  • Code PVN12-VJ
  • ราคาเริ่มต้น 9,999.-
  • สายการบิน Vietjet Air (VZ)

ไฮไลท์

DAY 1 : กรุงเทพฯ (VJ902)-ฮานอย – ซาปา (พักซาปา)
DAY 2 : ซาปา-สะพานแก้วมังกรเมฆ-หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต-ไร่นาขั้นบันได-ฟานซีปัน-ตลาด LOVE MARKET
DAY 3 :ซาปา-ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-วัดเจดีย์เสาเดียว-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย
DAY 4 : ฮานอย-สนามบินนอยไบ-กรุงเทพฯ (VJ901)
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
7 - 10 กุมภาพันธ์ 1 12,999.- 2
8 - 11 กุมภาพันธ์ 1 12,999.- 6
14 - 17 กุมภาพันธ์ 1 10,999.- 3
21 - 24 กุมภาพันธ์ 1 10,999.- 4
28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 1 10,999.- 34
6 - 9 มีนาคม 1 9,999.- 34
13 - 16 มีนาคม 1 9,999.- 34
20 - 23 มีนาคม 1 9,999.- 32
27 - 30 มีนาคม 1 9,999.- W/L
3 - 6 เมษายน 1 12,999.- 34
4 - 7 เมษายน 1 12,999.- W/L
11 - 14 เมษายน 1 15,900.- 34
12 - 15 เมษายน 1 15,900.- 34
13 - 16 เมษายน 1 15,900.- 34
17 - 20 เมษายน 1 12,999.- 34
24 - 27 เมษายน 1 10,999.- 34
1 - 4 พฤษภาคม 1 15,900.- 34
3 - 6 พฤษภาคม 1 15,900.- 34
5 - 8 พฤษภาคม 1 12,999.- 34
6 - 9 พฤษภาคม 1 12,999.- 34
8 - 11 พฤษภาคม 1 12,999.- 34
15 - 18 พฤษภาคม 1 10,999.- 34
22 - 25 พฤษภาคม 1 9,999.- 34
3 - 6 กรกฎาคม 1 13,900.- 34
4 - 7 กรกฎาคม 1 13,900.- 34
25 - 28 กรกฎาคม 1 13,900.- 34
26 - 29 กรกฎาคม 1 13,900.- 34
27 - 30 กรกฎาคม 1 13,900.- 34
9 - 12 สิงหาคม 1 13,900.- 34
14 - 17 สิงหาคม 1 11,999.- 34
21 - 24 สิงหาคม 1 9,999.- 34
28 - 31 สิงหาคม 1 9,999.- 22
4 - 7 กันยายน 1 11,999.- 34
11 - 14 กันยายน 1 11,999.- 34
18 - 21 กันยายน 1 9,999.- 34
25 - 28 กันยายน 1 9,999.- 32
1 - 4 ตุลาคม 1 12,999.- 34
2 - 5 ตุลาคม 1 12,999.- 34
3 - 6 ตุลาคม 1 11,999.- 34
8 - 11 ตุลาคม 1 11,999.- 34
9 - 12 ตุลาคม 1 11,999.- 30
10 - 13 ตุลาคม 1 14,900.- 34
15 - 18 ตุลาคม 1 11,999.- 34
16 - 19 ตุลาคม 1 11,999.- 34
17 - 20 ตุลาคม 1 11,999.- 34
20 - 23 ตุลาคม 1 13,900.- 34
21 - 24 ตุลาคม 1 12,999.- 34

ติดต่อ