พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (พัก 5 ดาว)

  • Code PMM01A-8M
  • ราคาเริ่มต้น 13,999.-
  • สายการบิน Myanmar Airways (8M)

ไฮไลท์

สายการบิน Myanmar Airways (บริการอาหารร้อนบนเครื่อง)
บูชา 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
มหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา - พระธาตุอินทร์แขวน
นั่งกระเช้าขึ้นสู่ พระธาตุอินทร์แขวน
Seafood อิ่มไม่อั้น
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
12 - 14 เมษายน 1 15,999.- 20
13 - 15 เมษายน 1 15,999.- 20
1 - 3 พฤษภาคม 1 15,999.- 25
3 - 5 พฤษภาคม 1 15,999.- 20
4 - 6 พฤษภาคม 1 14,999.- 34

ติดต่อ