ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน (นั่งกระเช้า) พัก 4 ดาว 3 วัน 2 คืน

  • Code PMM01B-SL
  • ราคาเริ่มต้น 8,888.-
  • สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ไฮไลท์

3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา - พระธาตุอินทร์แขวน
นั่งกระเช้าขึ้นสู่พระธาตุอินทร์แขวน
ขอพระเทพทันใจ 2 องค์ เก่าแก่ที่สุด และ ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
ช็อปปิ้งเพลิน ๆ ที่หงสาวดี และ ตลาดสก็อต
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 1 8,888.- เต็ม
6 - 8 กุมภาพันธ์ 1 8,888.- เต็ม
13 - 15 กุมภาพันธ์ 1 8,888.- W/L
14 - 16 กุมภาพันธ์ 1 9,888.- เต็ม
20 - 22 กุมภาพันธ์ 1 8,888.- เต็ม
27 - 29 กุมภาพันธ์ 1 8,888.- W/L
5 - 7 มีนาคม 1 8,888.- 12
12 - 14 มีนาคม 1 8,888.- 1
13 - 15 มีนาคม 1 9,888.- W/L
19 - 21 มีนาคม 1 8,888.- W/L
26 - 28 มีนาคม 1 8,888.- 31
2 - 4 เมษายน 1 10,888.- 34
9 - 11 เมษายน 1 10,888.- W/L
16 - 18 เมษายน 1 8,888.- 26
23 - 25 เมษายน 1 8,888.- W/L
24 - 26 เมษายน 1 9,888.- 30
30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 1 10,888.- W/L
7 - 9 พฤษภาคม 1 8,888.- 33
14 - 16 พฤษภาคม 1 8,888.- 34
15 - 17 พฤษภาคม 1 9,888.- W/L
21 - 23 พฤษภาคม 1 8,888.- 34
28 - 30 พฤษภาคม 1 8,888.- 34
4 - 6 มิถุนายน 1 8,888.- 34
11 - 13 มิถุนายน 1 8,888.- 34
12 - 14 มิถุนายน 1 9,888.- W/L
18 - 20 มิถุนายน 1 8,888.- 34
25 - 27 มิถุนายน 1 8,888.- 34

ติดต่อ