ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน (พัก 5 ดาว) 3 วัน

  • Code PMM01A-SL
  • ราคาเริ่มต้น 9,999.-
  • สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ไฮไลท์

เมืองย่างกุ้ง - หงสา - พระธาตุอินทร์แขวน (นั่งกระเช้า)
สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง
พักหรู 5 ดาว
อิ่มอร่อยกับ ชาบู ชาบู ไม่อั้น
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 1 10,999.- เต็ม
7 - 9 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- 1
9 - 11 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- 4
21 - 23 กุมภาพันธ์ 1 10,999.- 2
28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 1 10,999.- 13
6 - 8 มีนาคม 1 10,999.- 34
13 - 15 มีนาคม 1 10,999.- 34
19 - 21 มีนาคม 1 9,999.- 26
20 - 22 มีนาคม 1 10,999.- 34
27 - 29 มีนาคม 1 10,999.- 34
3 - 5 เมษายน 1 11,999.- 34
5 - 7 เมษายน 1 11,999.- 34
9 - 11 เมษายน 1 11,999.- 34
10 - 12 เมษายน 1 12,999.- 24
12 - 14 เมษายน 1 12,999.- 14
17 - 19 เมษายน 1 10,999.- 34
23 - 25 เมษายน 1 9,999.- W/L
30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 1 10,999.- W/L
1 - 3 พฤษภาคม 1 12,999.- 13
3 - 5 พฤษภาคม 1 10,999.- W/L

ติดต่อ