PRO TOKYO FUJI SNOW EASY EASY ภาค II 5D 3N

  • Code PJP012-SL
  • ราคาเริ่มต้น 17,999.-
  • สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ไฮไลท์

วันที่ 1 : กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ- วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรีโอไดบะไดเวอร์ซิตี้ *** อาบน้ำแร่เช่ออนเซ็น ***
วันที่ 3 : สัมผัสหิมะ ลานสกี – โอชิโนะฮักไก – ชงชาแบบญี่ปุ่น - ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่ 4 : ทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ อิสระช้อปปิ้งเพลิดเพลินในโตเกียว
วันที่ 5 : สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 1 22,999.- W/L
29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 1 22,999.- W/L
29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 1 22,999.- เต็ม
30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 1 22,999.- W/L
31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 1 22,999.- 6
31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 1 22,999.- เต็ม
1 - 5 กุมภาพันธ์ 1 21,999.- W/L
2 - 6 กุมภาพันธ์ 1 20,999.- เต็ม
2 - 6 กุมภาพันธ์ 1 20,999.- 12
4 - 8 กุมภาพันธ์ 1 21,999.- W/L
5 - 9 กุมภาพันธ์ 1 24,999.- W/L
6 - 10 กุมภาพันธ์ 1 28,999.- W/L
7 - 11 กุมภาพันธ์ 1 28,999.- เต็ม
7 - 11 กุมภาพันธ์ 1 28,999.- 31
8 - 12 กุมภาพันธ์ 1 27,999.- W/L
9 - 13 กุมภาพันธ์ 1 24,999.- W/L
13 - 17 กุมภาพันธ์ 1 23,999.- W/L
15 - 19 กุมภาพันธ์ 1 23,999.- 32
15 - 19 กุมภาพันธ์ 1 23,999.- เต็ม
17 - 21 กุมภาพันธ์ 1 21,999.- W/L
18 - 22 กุมภาพันธ์ 1 22,999.- W/L
19 - 23 กุมภาพันธ์ 1 22,999.- W/L
19 - 23 กุมภาพันธ์ 1 22,999.- 32
20 - 24 กุมภาพันธ์ 1 22,999.- 34
21 - 25 กุมภาพันธ์ 1 22,999.- W/L
22 - 26 กุมภาพันธ์ 1 21,999.- W/L
23 - 27 กุมภาพันธ์ 1 20,999.- เต็ม
23 - 27 กุมภาพันธ์ 1 20,999.- 30
24 - 28 กุมภาพันธ์ 1 21,999.- W/L
25 - 29 กุมภาพันธ์ 1 21,999.- 34
26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 1 22,999.- 34
27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 1 22,999.- 34
28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 1 23,999.- W/L
29 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 1 21,999.- W/L
1 - 5 มีนาคม 1 21,999.- W/L
2 - 6 มีนาคม 1 21,999.- W/L
3 - 7 มีนาคม 1 23,999.- 34
4 - 8 มีนาคม 1 23,999.- W/L
5 - 9 มีนาคม 1 23,999.- 34
6 - 10 มีนาคม 1 23,999.- 24
7 - 11 มีนาคม 1 22,999.- 23
9 - 13 มีนาคม 1 27,800.- W/L
9 - 13 มีนาคม 1 26,300.- W/L
10 - 14 มีนาคม 1 22,999.- 17

ติดต่อ