คุนหมิง – ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ-เที่ยวดินแดนสีแดงตงชวน – ถ้ำไซอิ๋ว - สะพานแก้ว

  • Code PCN04-SC
  • ราคาเริ่มต้น 9,999.-
  • สายการบิน Shandong Airline(SC)

ไฮไลท์

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2 : SC8886 (03.00-05.55) สนามบินคุนหมิง – ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า)

วันที่ 3 : เที่ยวดินแดนสีแดงตงชวน – ระหว่างทางแวะไร่ผลไม้สตอเบอรี่ - คุนหมิง – ถ้ำไซอิ๋ว - สะพานแก้ว (รวมสไลด์เดอร์ขากลับ)

วันที่ 4 : ร้านบัวหิมะ – วัดหยวนทง – น้ำตกคุนหมิง – ถนนคนเดิน - สนามบินคุนหมิง

วันที่ 5 : สนามบินคุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ
SC8885 (01.15+1-01.40+1)
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
14 - 18 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- 9
19 - 23 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- W/L
20 - 24 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- 25
21 - 25 กุมภาพันธ์ 1 10,999.- W/L
26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 1 11,999.- W/L
27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 1 11,999.- 25
28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 1 10,999.- W/L
4 - 8 มีนาคม 1 11,999.- 23
5 - 9 มีนาคม 1 11,999.- 25
6 - 10 มีนาคม 1 10,999.- 25
11 - 15 มีนาคม 1 11,999.- 3
12 - 16 มีนาคม 1 11,999.- 25
13 - 17 มีนาคม 1 10,999.- 25
18 - 22 มีนาคม 1 11,999.- 25

ติดต่อ