PTK11-TK PRO TURKEY LET ME GO 9D6N

  • Code PTK11-TK
  • ราคาเริ่มต้น 39,900.-
  • สายการบิน Turkish Airlines (TK)

ไฮไลท์

- บินตรง+บินภายใน 2 ขา
- พักหรู 5 ดาว 4 คืน
- อาหารจีน 1 มื้อ
- สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque)
- พระราชวังทอปกาปึ(TOPKAPI PALACE)
- เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS)
- นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY)
- เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS
- ปราสาทปุยฝ้าย
- พระราชวังโดลมาบาเช่
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
11 - 19 กุมภาพันธ์ 1 42,900.- W/L
25 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 1 39,900.- W/L
17 - 25 มีนาคม 1 39,900.- 7
30 เมษายน - 8 พฤษภาคม 1 41,900.- W/L
26 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 1 41,900.- W/L

ติดต่อ