บินตรง ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ภูเขา5D 4N (8L)

  • Code PCN12-8L
  • ราคาเริ่มต้น 16,999.-
  • สายการบิน

ไฮไลท์

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ -สนามบินหมิงลี่เจียง - ต้าหลี่ (2.30 HR) -HOTEL ( 8L826: 13.15-16.30 )

วันที่ 2 : เมืองโบราณต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - ระหว่างทางแวะชมช่องแคบเสือกระโจน - เมืองเก่าแชงกรีล่า

วันที่ 3 : วัดลามะซงจ้านหลิน (รวมรถแบตเตอรี่) - เมืองลี่เจียง - เมืองเก่าซู่เหอ - สระมังกรดำ

วันที่ 4 : อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ ไป-กลับ) ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (โชว์จางอี้โหมว) - อุทยานน้ำหยก – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน – เมืองเก่าลี่เจียง

วันที่ 5 : สนามบินลี่เจียง – สนามบินสุวรรณภูมิ
LJG-BKK 8L825 (10.00-11.25)
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 1 17,999.- W/L
29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 1 17,999.- W/L
5 - 9 กุมภาพันธ์ 1 18,999.- W/L
12 - 16 กุมภาพันธ์ 1 17,999.- W/L
12 - 16 กุมภาพันธ์ 1 17,999.- 8
19 - 23 กุมภาพันธ์ 1 17,999.- 25
26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 1 17,999.- W/L
4 - 8 มีนาคม 1 17,999.- 5
11 - 15 มีนาคม 1 17,999.- 25
18 - 22 มีนาคม 1 17,999.- 6
25 - 29 มีนาคม 1 17,999.- 11
1 - 5 เมษายน 1 17,999.- W/L
8 - 12 เมษายน 1 18,999.- 25
15 - 19 เมษายน 1 17,999.- 12
22 - 26 เมษายน 1 17,999.- 25

ติดต่อ