บินตรง ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 4D 3N (8L)

  • Code PCN11-8L
  • ราคาเริ่มต้น 15,999.-
  • สายการบิน

ไฮไลท์

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินหมิงลี่เจียง - เมืองลี่เจียง
( 8L826: 13.15-16.30 )

วันที่ 2 : ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ ไป-กลับ) - ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (โชว์จางอี้โหมว) – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” – สระมังกรดำ + อุทยานน้ำหยก

วันที่ 3 : เมืองเก่าซู่เหอ - สะพานแก้วลี่เจียง – หมู่บ้านไป๋ซา - เมืองเก่าลี่เจียง

วันที่ 4 : สนามบินลี่เจียง – สนามบินสุวรรณภูมิ
LJG-BKK 8L825 (10.00-11.25)
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
2 - 5 กุมภาพันธ์ 1 16,999.- 25
9 - 12 กุมภาพันธ์ 1 17,999.- 25
16 - 19 กุมภาพันธ์ 1 16,999.- 25
23 - 26 กุมภาพันธ์ 1 16,999.- 25
1 - 4 มีนาคม 1 16,999.- 25
8 - 11 มีนาคม 1 16,999.- 25
15 - 18 มีนาคม 1 16,999.- 25
22 - 25 มีนาคม 1 16,999.- 25
29 มีนาคม - 1 เมษายน 1 16,999.- 25
5 - 8 เมษายน 1 17,999.- 25
12 - 15 เมษายน 1 18,999.- W/L
19 - 22 เมษายน 1 16,999.- 25
26 - 29 เมษายน 1 16,999.- 25

ติดต่อ