ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4วัน พักบานาฮิลล์ (FD) ปีใหม่

  • Code PVN028-FD
  • ราคาเริ่มต้น 19,999.-
  • สายการบิน Air Asia (FD)

ไฮไลท์

DAY 1 : กรุงเทพ (ดอนเมือง)-ดานัง-เว้-วัดเทียนมู่-เจดีย์ Phuoc Duyen-ล่องเรือมังกรที่แม่น้ำหอม-พักเมืองเว้ ระดับ4 ดาว 1 คืน
DAY 2 : เว้-พระราชวังไดโนย-บานาฮิลล์(ตลอดทั้งวัน)-สะพานมือ-สวนดอกไม้เมืองหนาว
DAY 3 : บานาฮิลล์-เรือกระด้ง-เมืองมรดกโลกฮอยอัน-วัดกวางตุ้ง-ดานัง
DAY 4 : ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-สะพานแห่งความรัก-เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ(ดอนเมือง)
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
28 - 31 ธันวาคม 1 19,999.- W/L
28 - 31 ธันวาคม 2 19,999.- 12
29 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 1 19,999.- W/L
29 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 2 19,999.- 18
29 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 3 19,999.- 1
30 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 1 19,999.- W/L
30 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 2 19,999.- 5

ติดต่อ