เวียดนามเหนือ-ฮานอย-ฮาลอง-นิงห์บิงห์ 4วัน3คืน

  • Code PVN13-VJ
  • ราคาเริ่มต้น 9,999.-
  • สายการบิน Vietjet Air (VZ)

ไฮไลท์

DAY 1 : กรุงเทพฯ-ฮานอย (VJ902)-นิงห์บิ่งห์
DAY 2 : ถ้ำตามก๊ก (Tam Coc)-นั่งเรือกระจาด-Queen Halong สวนสนุก Sun World -ตลาดกลางคืนอ่าวฮาลอง
DAY 3 : อ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวเล-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย
DAY 4 : ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์ -กรุงเทพฯ (VJ901)
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
3 - 6 ตุลาคม 1 9,999.- เต็ม
23 - 26 ตุลาคม 1 12,999.- 34
24 - 27 ตุลาคม 1 12,999.- 34
25 - 28 ตุลาคม 1 12,999.- 34
26 - 29 ตุลาคม 1 12,999.- 34
31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 1 12,999.- 34
1 - 4 พฤศจิกายน 1 11,999.- 34
2 - 5 พฤศจิกายน 1 10,999.- 34
3 - 6 พฤศจิกายน 1 9,999.- W/L
7 - 10 พฤศจิกายน 1 10,999.- 34
8 - 11 พฤศจิกายน 1 11,999.- 34
9 - 12 พฤศจิกายน 1 11,999.- 34
14 - 17 พฤศจิกายน 1 11,999.- 34
15 - 18 พฤศจิกายน 1 11,999.- 34
16 - 19 พฤศจิกายน 1 11,999.- 34
21 - 24 พฤศจิกายน 1 11,999.- 34
22 - 25 พฤศจิกายน 1 11,999.- 34
23 - 26 พฤศจิกายน 1 11,999.- 34
28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 1 12,999.- 34
29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 1 12,999.- 34
30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 1 12,999.- 34
4 - 7 ธันวาคม 1 12,999.- 34
5 - 8 ธันวาคม 1 13,999.- 34
6 - 9 ธันวาคม 1 12,999.- 34
12 - 15 ธันวาคม 1 12,999.- 34
13 - 16 ธันวาคม 1 12,999.- 34
14 - 17 ธันวาคม 1 12,999.- 34
19 - 22 ธันวาคม 1 12,999.- 34
20 - 23 ธันวาคม 1 12,999.- 34
21 - 24 ธันวาคม 1 12,999.- 34
26 - 29 ธันวาคม 1 14,999.- 34

ติดต่อ