PRO TOKYO SKI WINTER 5วัน3คืน เดินทางเดือน ธ.ค.62 - มี.ค.63

  • Code PJP14-SL
  • ราคาเริ่มต้น 22,999.-
  • สายการบิน Lion Air (SL)

ไฮไลท์

วันที่ 1 : กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี – โอไดบะไดเวอร์ซิตี้ (ขาปูยักษ์+อาบน้ำแร่ธรรมชาติ)

วันที่ 3 : ลานสกีฟูจิเท็น – พิธีชงชาแบบคนญี่ปุ่น – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – MITSUI OULET PARK MAKUHARI

วันที่ 4 : อิสระในกรุงโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์

วันที่ 5 : สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
13 - 17 ธันวาคม 1 24,999.- เต็ม
15 - 19 ธันวาคม 1 23,999.- เต็ม
17 - 21 ธันวาคม 1 24,999.- W/L
20 - 24 ธันวาคม 1 24,999.- 34
22 - 26 ธันวาคม 1 26,999.- 34
24 - 28 ธันวาคม 1 26,999.- 31
27 - 31 ธันวาคม 1 29,999.- W/L
31 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 1 30,999.- 10
3 - 7 มกราคม 2563 1 25,999.- 34
5 - 9 มกราคม 2563 1 23,999.- 34
7 - 11 มกราคม 2563 1 25,999.- 34
10 - 14 มกราคม 2563 1 23,999.- W/L
12 - 16 มกราคม 2563 1 22,999.- 34
14 - 18 มกราคม 2563 1 23,999.- 34
17 - 21 มกราคม 2563 1 23,999.- 25
19 - 23 มกราคม 2563 1 23,999.- 34
21 - 25 มกราคม 2563 1 23,999.- 34
24 - 28 มกราคม 2563 1 23,999.- 34
26 - 30 มกราคม 2563 1 23,999.- 34
28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- 34
31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- 34
2 - 6 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- 34
4 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- 34
7 - 11 กุมภาพันธ์ 2563 1 28,999.- 34
9 - 13 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- 34
11 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- W/L
14 - 18 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- W/L
16 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- W/L
18 - 22 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- 34
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- 34
23 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- 34
25 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 1 23,999.- 34
28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2563 1 23,999.- 34
1 - 5 มีนาคม 2563 1 24,999.- 34
3 - 7 มีนาคม 2563 1 24,999.- 34
6 - 10 มีนาคม 2563 1 24,999.- 34
8 - 12 มีนาคม 2563 1 24,999.- W/L
10 - 14 มีนาคม 2563 1 24,999.- 34

ติดต่อ