เวียดนามกลาง-ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 3วัน (FD) บินเช้า-กลับเย็น เที่ยวเต็มวัน

  • Code PVN20-FD
  • ราคาเริ่มต้น 8,000.-
  • สายการบิน Air Asia (FD)

ไฮไลท์

DAY 1: กรุงเทพ-ดานัง(FD636)-ฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-ดานัง
DAY 2: บานาฮิลล์(ตลอดทั้งวัน)-สะพานมือ-ดานัง
DAY 3: ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-วัดหลินอึ๋ง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ(FD639)
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- W/L
1 - 3 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- W/L
7 - 9 กุมภาพันธ์ 1 13,999.- W/L
8 - 10 กุมภาพันธ์ 1 14,999.- เต็ม
9 - 11 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- W/L
14 - 16 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- W/L
15 - 17 กุมภาพันธ์ 1 10,999.- W/L
21 - 23 กุมภาพันธ์ 1 13,999.- W/L
22 - 24 กุมภาพันธ์ 1 10,999.- W/L
28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 1 11,999.- W/L
29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 1 10,999.- W/L
6 - 8 มีนาคม 1 11,999.- W/L
7 - 9 มีนาคม 1 10,999.- 25
13 - 15 มีนาคม 1 11,999.- W/L
14 - 16 มีนาคม 1 10,999.- 12
20 - 22 มีนาคม 1 11,999.- W/L
21 - 23 มีนาคม 1 10,999.- 17
27 - 29 มีนาคม 1 11,999.- W/L
28 - 30 มีนาคม 1 11,999.- W/L

ติดต่อ