เวียดนามเหนือ-ฮานอย-ซาปา ฟานซีปัน 4วัน (พักซาปา 2 คืน)

  • Code PVN15-VJ
  • ราคาเริ่มต้น 10,999.-
  • สายการบิน Vietjet Air (VZ)

ไฮไลท์

DAY 1 : กรุงเทพฯ-ฮานอย (VJ902)-ซาปา
DAY 2 : ซาปา-หุบเขาปากมังกร-ดอกไม้เมืองหนาวนานาพรรณ-หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต-ไร่นาขั้นบันได-น้ำตกกั๊ตกั๊ต-น้ำตกซิลเวอร์-ฟานซีปัน-ตลาดLove Market
DAY 3 : ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-สุสานโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี-บ้านพักโฮจิมินห์-วัดเจดีย์เสาเดียว-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย
DAY 4 : ฮานอย-กรุงเทพฯ (VJ901)
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
7 - 10 พฤศจิกายน 1 12,999.- 4
14 - 17 พฤศจิกายน 1 12,999.- 6
21 - 24 พฤศจิกายน 1 12,999.- 8
28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 1 12,999.- 18
29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 1 12,999.- 10
30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 1 12,999.- 19
5 - 8 ธันวาคม 1 14,999.- 12
6 - 9 ธันวาคม 1 13,999.- 34
7 - 10 ธันวาคม 1 14,999.- 23
12 - 15 ธันวาคม 1 13,999.- 34
13 - 16 ธันวาคม 1 13,999.- 34
14 - 17 ธันวาคม 1 13,999.- 34
19 - 22 ธันวาคม 1 13,999.- 34
20 - 23 ธันวาคม 1 13,999.- 34
21 - 24 ธันวาคม 1 13,999.- 34
26 - 29 ธันวาคม 1 15,999.- 34
27 - 30 ธันวาคม 1 15,999.- 34
28 - 31 ธันวาคม 1 17,999.- 34

ติดต่อ