PRO TOKYO OSAKA NEW YEAR เดินทาง 28 ธ.ค. – 2 ม.ค. 63

  • Code PJP088B-TG
  • ราคาเริ่มต้น 59,999.-
  • สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

ไฮไลท์

วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ - อิออนมอลล์

วันที่ 2 : อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค

วันที่ 3 : ลานสกีฟูจิเท็น - ผ่านชมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ - เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น - ช้อปปิ้ง SAKAE นาโกย่า

วันที่ 4 : กิฟุ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-โอซาก้า-เอ็กซ์โปซิตี้

วันที่ 5 : อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

วันที่ 6 : สนามบินคันไซ-สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
28 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 1 59,999.- 1

ติดต่อ