เวียดนามกลาง-ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4วัน (พักบานาฮิลล์) บินบ่าย-กลับดึก

  • Code PVN25-VZ
  • ราคาเริ่มต้น 9,999.-
  • สายการบิน Vietjet Air (VZ)

ไฮไลท์

DAY1 : กรุงเทพ-ดานัง(VZ962) -สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-สะพานแห่งความรัก
DAY2 : ดานัง-เมืองมรดกโลกฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-พักบนบานาฮิลล์
DAY3 : บานาฮลิล-์สะพานทอง-เว้-วัดเทียนมู่-ตลาดดงบา-ล่องเรือมังกร
DAY4 : เว้-พระราชวังไดโนย-ดานัง-เจ้าแม่กวนอิม-ตลาดฮาน-กรุงเทพ(VZ963)
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 1 12,900.- W/L
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- เต็ม
31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- เต็ม
31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- 7
1 - 4 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- เต็ม
1 - 4 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- 6
1 - 4 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- W/L
2 - 5 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- เต็ม
3 - 6 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- เต็ม
4 - 7 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- W/L
5 - 8 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- เต็ม
6 - 9 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- เต็ม
7 - 10 กุมภาพันธ์ 1 14,900.- เต็ม
8 - 11 กุมภาพันธ์ 1 14,900.- W/L
9 - 12 กุมภาพันธ์ 1 14,900.- เต็ม
10 - 13 กุมภาพันธ์ 1 12,900.- เต็ม
11 - 14 กุมภาพันธ์ 1 12,900.- 2
12 - 15 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- 2
13 - 16 กุมภาพันธ์ 1 15,400.- W/L
13 - 16 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- W/L
14 - 17 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- 16
15 - 18 กุมภาพันธ์ 1 14,900.- เต็ม
15 - 18 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- เต็ม
16 - 19 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- W/L
17 - 20 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- W/L
18 - 21 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- W/L
19 - 22 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- 1
20 - 23 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- 8
21 - 24 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- 10
22 - 25 กุมภาพันธ์ 1 15,900.- W/L
22 - 25 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- เต็ม
23 - 26 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- W/L
24 - 27 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- เต็ม
25 - 28 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- W/L
26 - 29 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- W/L
27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 1 13,900.- W/L
28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 1 13,900.- W/L
29 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 1 13,900.- W/L
1 - 4 มีนาคม 1 11,999.- 6
2 - 5 มีนาคม 1 11,999.- W/L
3 - 6 มีนาคม 1 11,999.- W/L
4 - 7 มีนาคม 1 11,999.- W/L
5 - 8 มีนาคม 1 13,900.- W/L
6 - 9 มีนาคม 1 13,900.- 32
7 - 10 มีนาคม 1 13,900.- 28
8 - 11 มีนาคม 1 11,999.- 1
9 - 12 มีนาคม 1 11,999.- W/L
10 - 13 มีนาคม 1 11,999.- W/L
11 - 14 มีนาคม 1 11,999.- W/L
12 - 15 มีนาคม 1 13,900.- W/L
13 - 16 มีนาคม 1 13,900.- 27
14 - 17 มีนาคม 1 13,900.- W/L
15 - 18 มีนาคม 1 11,999.- 21
16 - 19 มีนาคม 1 11,999.- W/L
17 - 20 มีนาคม 1 11,999.- W/L
18 - 21 มีนาคม 1 11,999.- 5
19 - 22 มีนาคม 1 13,900.- W/L
20 - 23 มีนาคม 1 13,900.- W/L
21 - 24 มีนาคม 1 13,900.- W/L
22 - 25 มีนาคม 1 11,999.- 6
23 - 26 มีนาคม 1 11,999.- W/L
24 - 27 มีนาคม 1 11,999.- W/L
25 - 28 มีนาคม 1 11,999.- 10
1 - 4 เมษายน 1 13,900.- W/L
3 - 6 เมษายน 1 15,900.- 34
9 - 12 เมษายน 1 15,900.- W/L
12 - 15 เมษายน 1 17,900.- W/L
17 - 20 เมษายน 1 14,900.- 34
23 - 26 เมษายน 1 13,900.- 34
30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 1 15,900.- W/L
7 - 10 พฤษภาคม 1 13,900.- 34
13 - 16 พฤษภาคม 1 13,900.- 34
15 - 18 พฤษภาคม 1 13,900.- 34
28 - 31 พฤษภาคม 1 13,900.- 34
4 - 7 มิถุนายน 1 14,900.- 34
11 - 14 มิถุนายน 1 13,900.- 34
25 - 28 มิถุนายน 1 13,900.- 34
11 - 14 กรกฎาคม 1 13,900.- 34
25 - 28 กรกฎาคม 1 15,900.- 34
6 - 9 สิงหาคม 1 13,900.- 34
15 - 18 สิงหาคม 1 13,900.- 34
27 - 30 สิงหาคม 1 13,900.- 34
3 - 6 กันยายน 1 13,900.- 34
12 - 15 กันยายน 1 13,900.- 34
19 - 22 กันยายน 1 13,900.- 34
26 - 29 กันยายน 1 13,900.- 34
2 - 5 ตุลาคม 1 14,900.- 34
7 - 10 ตุลาคม 1 14,900.- 34
9 - 12 ตุลาคม 1 14,900.- 34
14 - 17 ตุลาคม 1 14,900.- 34
16 - 19 ตุลาคม 1 14,900.- 34
21 - 24 ตุลาคม 1 14,900.- 34

ติดต่อ