PRO TOKYO DISNEY AUTUMN 5D 3N เดินทาง ต.ค-พ.ย.2562

  • Code PJP13-XW
  • ราคาเริ่มต้น 23,999.-
  • สายการบิน Nok Scoot (XW)

ไฮไลท์

วันที่ 1: กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2: สนามบินนาริตะ- วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรีโอไดบะไดเวอร์ซิตี้ *** อาบน้ำแร่เช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ***

วันที่ 3: ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-โอชิโนะฮักไก-ชงชาแบบญี่ปุ่น-ช้อปปิ้งชินจูกุ

วันที่ 4: ทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (รถรับ-ส่ง ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) หรือ อิสระช้อปปิ้งเพลิดเพลินในโตเกียว (ขึ้นรถไฟเที่ยวเอง มีค่าใช้จ่ายตามระยะทาง)

วันที่ 5: วัดนาริตะซัน-สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
17 - 21 ตุลาคม 1 27,999.- เต็ม
19 - 23 ตุลาคม 1 27,999.- เต็ม
20 - 24 ตุลาคม 1 27,999.- เต็ม
22 - 26 ตุลาคม 1 27,999.- เต็ม
28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 1 23,999.- 3

ติดต่อ