PRO TOKYO DISNEY AUTUMN 5D 3N เดินทาง ต.ค-พ.ย.2562

  • Code PJP13-XW
  • ราคาเริ่มต้น 23,999.-
  • สายการบิน Nok Scoot (XW)

ไฮไลท์

วันที่ 1: กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2: สนามบินนาริตะ- วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรีโอไดบะไดเวอร์ซิตี้ *** อาบน้ำแร่เช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ***

วันที่ 3: ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-โอชิโนะฮักไก-ชงชาแบบญี่ปุ่น-ช้อปปิ้งชินจูกุ

วันที่ 4: ทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (รถรับ-ส่ง ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) หรือ อิสระช้อปปิ้งเพลิดเพลินในโตเกียว (ขึ้นรถไฟเที่ยวเอง มีค่าใช้จ่ายตามระยะทาง)

วันที่ 5: วัดนาริตะซัน-สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
9 - 13 ตุลาคม 1 27,999.- W/L
10 - 14 ตุลาคม 1 29,999.- 34
12 - 16 ตุลาคม 1 27,999.- 17
13 - 17 ตุลาคม 1 27,999.- 34
14 - 18 ตุลาคม 1 27,999.- 34
15 - 19 ตุลาคม 1 27,999.- 34
16 - 20 ตุลาคม 1 27,999.- 34
17 - 21 ตุลาคม 1 27,999.- 34
19 - 23 ตุลาคม 1 27,999.- 20
20 - 24 ตุลาคม 1 27,999.- 34
21 - 25 ตุลาคม 1 27,999.- 34
22 - 26 ตุลาคม 1 27,999.- 34
24 - 28 ตุลาคม 1 27,999.- 34
25 - 29 ตุลาคม 1 27,999.- 34
26 - 30 ตุลาคม 1 25,999.- 34
27 - 31 ตุลาคม 1 24,999.- 34
28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 1 23,999.- 19
29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 1 27,999.- 34
30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34
31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 1 26,999.- 34

ติดต่อ