เวียดนามกลาง-ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4วัน (พักบานาฮิลล์) บินเช้า-กลับบ่าย

  • Code PVN24-VZ
  • ราคาเริ่มต้น 11,950.-
  • สายการบิน Vietjet Air (VZ)

ไฮไลท์

DAY 1: กรุงเทพ-ดานัง(VZ960) -เว้-วัดเทียนมู่-ล่องเรือมังกร

DAY 2: เว้-พระราชวังไดโนย-บานาฮิลล์-พักโรงแรมบนบานาฮิลล์

DAY 3: บานาฮิลล์-สะพานทอง-ฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-ดานัง

DAY 4: ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-วัดหลินอึ๋ง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ(VZ961)
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 1 12,900.- เต็ม
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 1 12,900.- W/L
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- เต็ม
31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- 4
31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- เต็ม
31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- W/L
1 - 4 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- W/L
2 - 5 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- เต็ม
3 - 6 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- เต็ม
4 - 7 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- เต็ม
5 - 8 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- W/L
6 - 9 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- W/L
7 - 10 กุมภาพันธ์ 1 14,900.- W/L
8 - 11 กุมภาพันธ์ 1 14,900.- เต็ม
9 - 12 กุมภาพันธ์ 1 14,900.- W/L
10 - 13 กุมภาพันธ์ 1 12,900.- เต็ม
11 - 14 กุมภาพันธ์ 1 12,900.- W/L
12 - 15 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- W/L
13 - 16 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- W/L
14 - 17 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- W/L
15 - 18 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- 5
16 - 19 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- W/L
17 - 20 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- W/L
18 - 21 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- 1
19 - 22 กุมภาพันธ์ 1 11,950.- เต็ม
20 - 23 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- 2
21 - 24 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- W/L
22 - 25 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- 12
23 - 26 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- W/L
24 - 27 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- W/L
25 - 28 กุมภาพันธ์ 1 11,999.- W/L
26 - 29 กุมภาพันธ์ 1 11,950.- เต็ม
27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 1 13,900.- 9
28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 1 13,900.- W/L
29 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 1 13,900.- 10
1 - 4 มีนาคม 1 11,950.- เต็ม
2 - 5 มีนาคม 1 11,999.- W/L
3 - 6 มีนาคม 1 11,999.- W/L
4 - 7 มีนาคม 1 11,999.- W/L
5 - 8 มีนาคม 1 13,900.- 14
6 - 9 มีนาคม 1 13,900.- 5
7 - 10 มีนาคม 1 13,900.- W/L
8 - 11 มีนาคม 1 11,999.- W/L
9 - 12 มีนาคม 1 11,999.- W/L
10 - 13 มีนาคม 1 11,999.- W/L
11 - 14 มีนาคม 1 11,999.- 2
12 - 15 มีนาคม 1 13,900.- 3
13 - 16 มีนาคม 1 13,900.- W/L
14 - 17 มีนาคม 1 13,900.- W/L
15 - 18 มีนาคม 1 11,999.- W/L
16 - 19 มีนาคม 1 11,999.- 10
17 - 20 มีนาคม 1 11,999.- 32
18 - 21 มีนาคม 1 11,999.- W/L
19 - 22 มีนาคม 1 13,900.- 10
20 - 23 มีนาคม 1 13,900.- W/L
21 - 24 มีนาคม 1 13,900.- W/L
22 - 25 มีนาคม 1 11,999.- W/L
23 - 26 มีนาคม 1 11,999.- 7
24 - 27 มีนาคม 1 11,999.- W/L
25 - 28 มีนาคม 1 11,999.- 11

ติดต่อ