เวียดนามกลาง-ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4วัน (พักบานาฮิลล์) บินเช้า-กลับบ่าย

  • Code PVN24-VZ
  • ราคาเริ่มต้น 11,999.-
  • สายการบิน Vietjet Air (VZ)

ไฮไลท์

DAY 1: กรุงเทพ-ดานัง(VZ960) -เว้-วัดเทียนมู่-ล่องเรือมังกร

DAY 2: เว้-พระราชวังไดโนย-บานาฮิลล์-พักโรงแรมบนบานาฮิลล์

DAY 3: บานาฮิลล์-สะพานทอง-ฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-ดานัง

DAY 4: ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-วัดหลินอึ๋ง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ(VZ961)
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
27 - 30 ตุลาคม 1 11,999.- เต็ม
28 - 31 ตุลาคม 1 11,999.- W/L
29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 1 11,999.- 12
30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 1 11,999.- 3
1 - 4 พฤศจิกายน 1 13,900.- 8
2 - 5 พฤศจิกายน 1 13,900.- 9
3 - 6 พฤศจิกายน 1 11,999.- เต็ม
4 - 7 พฤศจิกายน 1 11,999.- W/L
5 - 8 พฤศจิกายน 1 11,999.- 4
6 - 9 พฤศจิกายน 1 11,999.- 4
7 - 10 พฤศจิกายน 1 13,900.- 12
8 - 11 พฤศจิกายน 1 13,900.- W/L
9 - 12 พฤศจิกายน 1 13,900.- 34
10 - 13 พฤศจิกายน 1 11,999.- W/L
11 - 14 พฤศจิกายน 1 11,999.- 16
12 - 15 พฤศจิกายน 1 11,999.- W/L
13 - 16 พฤศจิกายน 1 11,999.- 13
14 - 17 พฤศจิกายน 1 13,900.- 16
15 - 18 พฤศจิกายน 1 13,900.- 18
16 - 19 พฤศจิกายน 1 13,900.- 30
17 - 20 พฤศจิกายน 1 11,999.- W/L
18 - 21 พฤศจิกายน 1 11,999.- W/L
19 - 22 พฤศจิกายน 1 11,999.- W/L
20 - 23 พฤศจิกายน 1 11,999.- 7
21 - 24 พฤศจิกายน 1 13,900.- W/L
22 - 25 พฤศจิกายน 1 13,900.- 7
23 - 26 พฤศจิกายน 1 13,900.- W/L
24 - 27 พฤศจิกายน 1 11,999.- W/L
25 - 28 พฤศจิกายน 1 11,999.- 24
26 - 29 พฤศจิกายน 1 11,999.- 12
27 - 30 พฤศจิกายน 1 11,999.- 3
28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 1 13,900.- 12
29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 1 13,900.- 17
30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 1 13,900.- 20
1 - 4 ธันวาคม 1 12,900.- 9
2 - 5 ธันวาคม 1 12,900.- 34
3 - 6 ธันวาคม 1 12,900.- 22
4 - 7 ธันวาคม 1 12,900.- W/L
5 - 8 ธันวาคม 1 15,900.- W/L
6 - 9 ธันวาคม 1 15,900.- 6
7 - 10 ธันวาคม 1 15,900.- 3
8 - 11 ธันวาคม 1 14,900.- 34
9 - 12 ธันวาคม 1 12,900.- W/L
10 - 13 ธันวาคม 1 12,900.- 22
11 - 14 ธันวาคม 1 12,900.- W/L
12 - 15 ธันวาคม 1 13,900.- 15
13 - 16 ธันวาคม 1 13,900.- 34
14 - 17 ธันวาคม 1 13,900.- 21
15 - 18 ธันวาคม 1 12,900.- 34
16 - 19 ธันวาคม 1 12,900.- 34
17 - 20 ธันวาคม 1 12,900.- 34
18 - 21 ธันวาคม 1 12,900.- 34
19 - 22 ธันวาคม 1 13,900.- W/L
20 - 23 ธันวาคม 1 13,900.- 10
21 - 24 ธันวาคม 1 13,900.- 23
22 - 25 ธันวาคม 1 13,900.- 34
23 - 26 ธันวาคม 1 13,900.- 34
24 - 27 ธันวาคม 1 13,900.- 22
25 - 28 ธันวาคม 1 13,900.- 19
26 - 29 ธันวาคม 1 14,900.- 3
27 - 30 ธันวาคม 1 16,900.- W/L
28 - 31 ธันวาคม 1 16,900.- W/L
29 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 1 16,900.- W/L
30 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 1 16,900.- W/L
31 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 1 16,900.- 1
1 - 4 มกราคม 2563 1 14,900.- 6
2 - 5 มกราคม 2563 1 13,900.- 8
3 - 6 มกราคม 2563 1 13,900.- 34
4 - 7 มกราคม 2563 1 13,900.- 34
5 - 8 มกราคม 2563 1 12,900.- 34
6 - 9 มกราคม 2563 1 12,900.- 34
7 - 10 มกราคม 2563 1 12,900.- 34
8 - 11 มกราคม 2563 1 12,900.- 34
9 - 12 มกราคม 2563 1 13,900.- 34
10 - 13 มกราคม 2563 1 13,900.- 34
11 - 14 มกราคม 2563 1 13,900.- 34
12 - 15 มกราคม 2563 1 11,999.- W/L
13 - 16 มกราคม 2563 1 11,999.- 34
14 - 17 มกราคม 2563 1 11,999.- 1
15 - 18 มกราคม 2563 1 11,999.- W/L
16 - 19 มกราคม 2563 1 13,900.- 34
17 - 20 มกราคม 2563 1 13,900.- 34
18 - 21 มกราคม 2563 1 13,900.- 34
19 - 22 มกราคม 2563 1 11,999.- W/L
20 - 23 มกราคม 2563 1 11,999.- 34
21 - 24 มกราคม 2563 1 11,999.- 34
22 - 25 มกราคม 2563 1 11,999.- 34
23 - 26 มกราคม 2563 1 13,900.- 34
24 - 27 มกราคม 2563 1 14,900.- 34
25 - 28 มกราคม 2563 1 14,900.- 34
26 - 29 มกราคม 2563 1 14,900.- 34
27 - 30 มกราคม 2563 1 14,900.- 34
28 - 31 มกราคม 2563 1 12,900.- 34
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563 1 12,900.- 34
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 1 13,900.- 34
31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563 1 13,900.- 34
1 - 4 กุมภาพันธ์ 2563 1 13,900.- 34
2 - 5 กุมภาพันธ์ 2563 1 11,999.- 34
3 - 6 กุมภาพันธ์ 2563 1 11,999.- 34
4 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 1 11,999.- 34
5 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 1 11,999.- 34
6 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 1 13,900.- 34
7 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 1 14,900.- 34
8 - 11 กุมภาพันธ์ 2563 1 14,900.- 34
9 - 12 กุมภาพันธ์ 2563 1 14,900.- 34
10 - 13 กุมภาพันธ์ 2563 1 12,900.- 34
11 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 1 12,900.- 34
12 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 1 11,999.- 34
13 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 1 13,900.- 34
14 - 17 กุมภาพันธ์ 2563 1 13,900.- 34
15 - 18 กุมภาพันธ์ 2563 1 13,900.- 34
16 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 1 11,999.- 34
17 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 1 11,999.- 34
18 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 1 11,999.- 34
19 - 22 กุมภาพันธ์ 2563 1 11,999.- W/L
20 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 1 13,900.- 34
21 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 1 13,900.- 34
22 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 1 13,900.- 34
23 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 1 11,999.- 34
24 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 1 11,999.- 34
25 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 1 11,999.- W/L
26 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 1 11,999.- W/L
27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 1 13,900.- 34
28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2563 1 13,900.- 34
29 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2563 1 13,900.- 34
1 - 4 มีนาคม 2563 1 11,999.- W/L
2 - 5 มีนาคม 2563 1 11,999.- 34
3 - 6 มีนาคม 2563 1 11,999.- 34
4 - 7 มีนาคม 2563 1 11,999.- 34
5 - 8 มีนาคม 2563 1 13,900.- 34
6 - 9 มีนาคม 2563 1 13,900.- 34
7 - 10 มีนาคม 2563 1 13,900.- 34
8 - 11 มีนาคม 2563 1 11,999.- 34
9 - 12 มีนาคม 2563 1 11,999.- 34
10 - 13 มีนาคม 2563 1 11,999.- 34
11 - 14 มีนาคม 2563 1 11,999.- 32
12 - 15 มีนาคม 2563 1 13,900.- 34
13 - 16 มีนาคม 2563 1 13,900.- 34
14 - 17 มีนาคม 2563 1 13,900.- 34
15 - 18 มีนาคม 2563 1 11,999.- 34
16 - 19 มีนาคม 2563 1 11,999.- 34
17 - 20 มีนาคม 2563 1 11,999.- 34
18 - 21 มีนาคม 2563 1 11,999.- 34
18 - 21 มีนาคม 2563 1 11,999.- 34
19 - 22 มีนาคม 2563 1 13,900.- 34
20 - 23 มีนาคม 2563 1 13,900.- 34
21 - 24 มีนาคม 2563 1 13,900.- 34
22 - 25 มีนาคม 2563 1 11,999.- 34
23 - 26 มีนาคม 2563 1 11,999.- 34
24 - 27 มีนาคม 2563 1 11,999.- 34
25 - 28 มีนาคม 2563 1 11,999.- 34

ติดต่อ