เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ไม่ลงร้านรัฐบาล 6D5N

  • Code PCN02-CA
  • ราคาเริ่มต้น 34,999.-
  • สายการบิน

ไฮไลท์

รวมรถเหมาเข้าอุทยาน 2 วัน / ไม่ลงร้านรัฐบาล / ราคารวมวีซ่าแล้ว
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
18 - 23 ตุลาคม 1 35,999.- 17
30 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 1 34,999.- เต็ม

ติดต่อ