คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ 6D 5N

  • Code PCN01-8L
  • ราคาเริ่มต้น 20,999.-
  • สายการบิน

ไฮไลท์

PCN01-8L คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ 6D 5N (8L)
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
9 - 14 ตุลาคม 1 22,999.- 25
16 - 21 ตุลาคม 1 21,999.- 25
18 - 23 ตุลาคม 1 22,999.- 25
23 - 28 ตุลาคม 1 21,999.- 25
30 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 1 21,999.- 25
6 - 11 พฤศจิกายน 1 21,999.- 25
7 - 12 พฤศจิกายน 1 21,999.- 25
13 - 18 พฤศจิกายน 1 21,999.- 25
20 - 25 พฤศจิกายน 1 20,999.- 21
21 - 26 พฤศจิกายน 1 21,999.- 25

ติดต่อ