คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ 6D 5N

  • Code PCN01-8L
  • ราคาเริ่มต้น 20,999.-
  • สายการบิน

ไฮไลท์

PCN01-8L คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ 6D 5N (8L)
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
21 - 26 พฤศจิกายน 1 21,999.- เต็ม
21 - 26 พฤศจิกายน 1 21,999.- เต็ม

ติดต่อ