ไต้หวัน-ไทจง-อุทยานอาลีซาน-สุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

  • Code PTW13-VZ
  • ราคาเริ่มต้น 12,999.-
  • สายการบิน Vietjet Air (VZ)

ไฮไลท์

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง
วันที่ 2 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟ-ร้านชา-หมู่บ้านHNOKI เหวินฮวาไนท์ มาร์เก็ต-ไทจง
วันที่ 3 ศูนย์สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม)-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-Xiangshan visitor center -วัดเหวินหวู่-ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4 National Taichong Theater -ร้านพายสัปปะรด-ไทจง-กรุงเทพ

ติดต่อ