PRO OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D4N เดินทาง 13-17 กรกฏาคม 62

  • Code PJP021-TG
  • ราคาเริ่มต้น 32,999.-
  • สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

ไฮไลท์

วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินคันไซ-กิฟุ
อิออนมอลล์ TG672 : BKK-KIX 08.25-15.55
วันที่ 2 : กิฟุ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่าซันมาชิซูจิ-ทาคายาม่าจินยะ-เมืองมิเอะ
วันที่ 3 : มิเอะ-อาราชิยาม่า-สวนป่าไผ่-วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันที่ 4 : อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
วันที่ 5 : ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-ริงกุเอ้าเลท
สนามบินคันไซ-สนามบินสุวรรณภูมิ
TG673 : KIX-BKK 17.35-21.25
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
13 - 17 กรกฎาคม 1 32,999.- 10

ติดต่อ