PRO TOKYO-FUJI LAVENDER 13-17 กรกฏาคม 2562

  • Code PJP011-TG
  • ราคาเริ่มต้น 32,999.-
  • สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

ไฮไลท์

วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ
อิออนมอลล์ TG 676: BKK-NRT 07.35-15.45
วันที่ 2 : โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากิมิเซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรีทะเลสาบคาวากูจิโกะ-ล่องเรือโจรสลัด-หุบเขาโอวาคุดานิ-โกเทมบะเอ้าเลท
วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-ทุ่งลาเวนเดอร์ โออิชิปาร์ค
เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น-หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ
วันที่ 4 : โยโกฮาม่า-พิพิธภัณฑ์ราเมน-เมืองคามาคุระ
พระใหญ่ไดบุสึ-โยโกฮาม่า เบย์ไซต์ เอ้าเลท
วันที่ 5 : ช้อปปิ้งฮาราจุกุ ศาลเจ้าเมจิ-ช้อปปิ้งโอไดบะ สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
TG 677: NRT-BKK 17.25-21.55
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
13 - 17 กรกฎาคม 1 32,999.- 19

ติดต่อ