ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ(ดอนเมือง)-โอซาก้า(คันไซ) ราคาสุดพิเศษ

  • Code 0PJTK-02
  • ราคาเริ่มต้น 9,999.-
  • สายการบิน Nok Scoot (XW)

ไฮไลท์

ตั๋วเครื่องบิน NOK SCOOT ไป-กลับ กรุงเทพ(ดอนเมือง)-โอซาก้า(คันไซ) ราคาสุดพิเศษ !! เดินทางระหว่างวันที่ 20 พ.ค. - 12 มิ.ย. 62 **รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กก และภาษีสนามบิน**

ติดต่อ