ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ(ดอนเมือง)-โตเกียว(นาริตะ) ราคาสุดพิเศษ

  • Code 0PJTK-01
  • ราคาเริ่มต้น 9,999.-
  • สายการบิน Nok Scoot (XW)

ไฮไลท์

ตั๋วเครื่องบิน NOK SCOOT ไป-กลับ
กรุงเทพ(ดอนเมือง)-โตเกียว(นาริตะ) ราคาสุดพิเศษ !!
เดินทางระหว่างวันที่ 20 พ.ค. - 12 มิ.ย. 62
**รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กก และภาษีสนามบิน**
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 1 11,999.- 8
1 - 4 มิถุนายน 1 11,999.- 8
3 - 6 มิถุนายน 1 10,999.- 8
5 - 8 มิถุนายน 1 10,999.- 8
7 - 10 มิถุนายน 1 11,999.- 8
9 - 12 มิถุนายน 1 11,999.- 8

ติดต่อ