เวียดนามเหนือ-ฮานอย-ฮาลอง 3วัน

  • Code PVN11-TG
  • ราคาเริ่มต้น 13,900.-
  • สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

ไฮไลท์

ล่องเรืออ่าวฮาลองชมมรดกโลก-ลิ้มรสอาหารทะเล
เที่ยวเมืองหลวงฮานอย ถ่ายรูปชิคๆคลู
พิเศษ...รับประทานอินเตอร์บุฟเฟต์ชื่อดัง SEN BUFFE !!!
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
27 - 29 กรกฎาคม 1 13,900.- W/L
10 - 12 สิงหาคม 1 13,900.- 32
10 - 12 สิงหาคม 2 13,900.- W/L
12 - 14 ตุลาคม 1 13,900.- 16

ติดต่อ