เวียดนามเหนือ-ฮานอย-ฮาลอง 3วัน

  • Code PVN11-TG
  • ราคาเริ่มต้น 13,900.-
  • สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

ไฮไลท์

DAY 1 : กรุงเทพ-ฮานอย(TG560)-ฮาลอง-อ่าวฮาลองย์-ตลาดกลางคืนฮาลอง
DAY 2 : ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์-ถ้ำนางฟ้า-ฮานอย-ทะเลคืนดาบ-วัดหงอกเซิน
DAY 3 : ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-วัดเจดีย์เสาเดียว-กรุงเทพฯ(TG565)

ติดต่อ