เวียดนามเหนือ-ฮานอย-ซาปา 4วัน (พักซาปา 2คืน)

  • Code PVN12-VJ
  • ราคาเริ่มต้น 9,999.-
  • สายการบิน Vietjet Air (VZ)

ไฮไลท์

DAY 1 : กรุงเทพฯ (VJ902)-ลาวไก-ซาปา
DAY 2 : ซาปา-หุบเขาปากมังกร-หมู่บ้านก๊าตก๊าต-น้ำตกซิลเวอร์-ตลาดLove Maket
DAY 3 : ซาปา-ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-สุสานโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี-บ้านพักโฮจิมินห์-วัดเจดีย์เสาเดียว-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย
DAY 4 : ฮานอย-กรุงเทพฯ (VJ901)
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
21 - 24 พฤศจิกายน 1 11,999.- W/L
22 - 25 พฤศจิกายน 1 11,999.- W/L
23 - 26 พฤศจิกายน 1 11,999.- W/L
28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 1 12,999.- W/L
29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 1 12,999.- W/L
30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 1 12,999.- 34
4 - 7 ธันวาคม 1 12,999.- W/L
5 - 8 ธันวาคม 1 13,999.- W/L
6 - 9 ธันวาคม 1 12,999.- 16
12 - 15 ธันวาคม 1 12,999.- W/L
13 - 16 ธันวาคม 1 12,999.- 6
14 - 17 ธันวาคม 1 12,999.- W/L
19 - 22 ธันวาคม 1 12,999.- 34
20 - 23 ธันวาคม 1 12,999.- W/L
21 - 24 ธันวาคม 1 12,999.- 34
26 - 29 ธันวาคม 1 14,999.- 6

ติดต่อ