เวียดนามเหนือ-ฮานอย-ซาปา 4วัน (พักซาปา 2คืน)

  • Code PVN12-VJ
  • ราคาเริ่มต้น 9,999.-
  • สายการบิน Vietjet Air (VZ)

ไฮไลท์

DAY 1 : กรุงเทพฯ (VJ902)-ลาวไก-ซาปา
DAY 2 : ซาปา-หุบเขาปากมังกร-หมู่บ้านก๊าตก๊าต-น้ำตกซิลเวอร์-ตลาดLove Maket
DAY 3 : ซาปา-ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-สุสานโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี-บ้านพักโฮจิมินห์-วัดเจดีย์เสาเดียว-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย
DAY 4 : ฮานอย-กรุงเทพฯ (VJ901)
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
26 - 29 กันยายน 1 9,999.- 2
11 - 14 ตุลาคม 1 11,999.- 25
12 - 15 ตุลาคม 1 11,999.- 3
20 - 23 ตุลาคม 1 11,999.- 22
23 - 26 ตุลาคม 1 12,999.- 34
24 - 27 ตุลาคม 1 11,999.- 34
25 - 28 ตุลาคม 1 11,999.- 34
26 - 29 ตุลาคม 1 11,999.- 34
31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 1 11,999.- 34
1 - 4 พฤศจิกายน 1 11,999.- 34
2 - 5 พฤศจิกายน 1 11,999.- 34
7 - 10 พฤศจิกายน 1 11,999.- 34
8 - 11 พฤศจิกายน 1 11,999.- 34
9 - 12 พฤศจิกายน 1 11,999.- 34
14 - 17 พฤศจิกายน 1 11,999.- 34
15 - 18 พฤศจิกายน 1 11,999.- 34
16 - 19 พฤศจิกายน 1 11,999.- 34
21 - 24 พฤศจิกายน 1 11,999.- 34
22 - 25 พฤศจิกายน 1 11,999.- 34
23 - 26 พฤศจิกายน 1 11,999.- 34
28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 1 12,999.- 34
29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 1 12,999.- 34
30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 1 12,999.- 34
4 - 7 ธันวาคม 1 12,999.- 34
5 - 8 ธันวาคม 1 13,999.- 34
6 - 9 ธันวาคม 1 12,999.- 34
12 - 15 ธันวาคม 1 12,999.- 34
13 - 16 ธันวาคม 1 12,999.- 34
14 - 17 ธันวาคม 1 12,999.- 34
19 - 22 ธันวาคม 1 12,999.- 34
20 - 23 ธันวาคม 1 12,999.- 34
21 - 24 ธันวาคม 1 12,999.- 34
26 - 29 ธันวาคม 1 14,999.- 34

ติดต่อ