PRO NEW ZEALAND NATURAL THERAPY 6D3N

  • Code PNZ01-MH
  • ราคาเริ่มต้น 47,999.-
  • สายการบิน Malaysia Airlines (MH)

ไฮไลท์

- หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตร สัญลักษณ์ของโอ๊คแลนด์
- หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์
- โรโตรัว (Rotorua) เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
- รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี
- ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี
- อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะของเมืองโรโตรัวพร้อมชมการแสดงตัดขนแกะ
- ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายเป็นล้าน ๆ ตัว
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
25 - 30 กรกฎาคม 1 49,999.- เต็ม
10 - 15 สิงหาคม 1 49,999.- W/L
11 - 16 สิงหาคม 1 49,999.- เต็ม
20 - 25 สิงหาคม 1 47,999.- เต็ม
21 - 26 กันยายน 1 47,999.- W/L

ติดต่อ