PRO NAGOYA SHIRAKAWAGO JAPAN ALPS 4D3N เดินทาง เม.ย.-มิ.ย. 62 ราคาเริ่มต้น 24,999

  • Code PJP055-SL
  • ราคาเริ่มต้น 22,999.-
  • สายการบิน Lion Air (SL)

ไฮไลท์

วันที่ 1-กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง-สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า-ศาลเจ้าโอสึคันนง แหล่งช้อปปิ้งย่านโอสึ
วันที่ 2-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-สายอัลไพน์ทาเทยาม่า-เขาทาเทยาม่า-กำแพงหิมะเขื่อนคุโรเบะ (เส้นทางสายโรแมนติก เจแปนแอลป์)
วันที่ 3-ปราสาทมัตสึโมโตะ(ด้านนอก)-เมืองโบราณคามิซันโนมาชิ-ช้อปปิ้งซาคาเอะ
วันที่ 4-ถ่ายรูปคู่กับหอคอยนาโกย่า-JAZZ DREAM OUTLET -สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า-สนามบินดอนเมือง
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
26 - 29 พฤษภาคม 1 24,999.- เต็ม
26 - 29 พฤษภาคม 1 24,999.- เต็ม
26 - 29 พฤษภาคม 1 22,999.- W/L
27 - 30 พฤษภาคม 1 24,999.- เต็ม
27 - 30 พฤษภาคม 1 24,999.- W/L
27 - 30 พฤษภาคม 1 25,999.- 10
6 - 9 มิถุนายน 1 25,999.- 19
7 - 10 มิถุนายน 1 25,999.- 25
13 - 16 มิถุนายน 1 25,999.- 34
14 - 17 มิถุนายน 1 25,999.- 34
20 - 23 มิถุนายน 1 25,999.- 34
21 - 24 มิถุนายน 1 25,999.- 34

ติดต่อ