PRO NAGOYA SHIRAKAWAGO JAPAN ALPS 4D3N เดินทาง เม.ย.-มิ.ย. 62 ราคาเริ่มต้น 24,999

  • Code PJP055-SL
  • ราคาเริ่มต้น 22,999.-
  • สายการบิน Lion Air (SL)

ไฮไลท์

วันที่ 1: กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง-สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า-ศาลเจ้าโอสึคันนง แหล่งช้อปปิ้งย่านโอสึ

วันที่ 2: หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-สายอัลไพน์ทาเทยาม่า-เขาทาเทยาม่า-กำแพงหิมะเขื่อนคุโรเบะ (เส้นทางสายโรแมนติก เจแปนแอลป์)

วันที่ 3: ปราสาทมัตสึโมโตะ(ด้านนอก)-เมืองโบราณคามิซันโนมาชิ-ช้อปปิ้งซาคาเอะ

วันที่ 4: ถ่ายรูปคู่กับหอคอยนาโกย่า-JAZZ DREAM OUTLET -สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า-สนามบินดอนเมือง

ติดต่อ