PRO NAGOYA TAKAYAMA SHIRAKAWAGO 4D3N เดินทาง มี.ค.-เม.ย. 62

  • Code PJP051-SL
  • ราคาเริ่มต้น 19,999.-
  • สายการบิน Lion Air (SL)

ไฮไลท์

บินตรง ลงนาโกย่า ด้วยสายการบิน THAI LION AIR ไม่ต้องนั่งรถไกล !! ฟรี !! อาหารร้อนบนเครื่อง ไป-กลับ และ น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัมต่อท่าน
เยือนเมืองนาโกย่า ถ่ายรูปที่ MEIJO PARK ศาลเจ้าโอสึคันนง เมืองทาคายาม่า ทาคายาม่าจินยะ ซันมาชิซูจิ หมู่บ้านมรดกโลก..ชิราคาวาโกะ สัมผัสหิมะลานสกี WASHIGATAKE (ช่วงพีเรียต 08-18 มี.ค.62) ชมซากุระ CHERRY BLOSSOM (ช่วงพีเรียต 21 มี.ค.-8 เม.ย.62)
ช้อปปิ้งย่าน SAKAE, DUTY FREE และ OUTLET

ติดต่อ