เวียดนามกลาง-ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4วัน (พักบนบานาฮิลล์)

  • Code PVN35-VZ
  • ราคาเริ่มต้น 9,999.-
  • สายการบิน Vietjet Air (VZ)

ไฮไลท์

D1:กรุงเทพ-ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-สะพานแห่งความรัก
D2:ดานัง-เมืองมรดกโลกฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-พักบานาฮิลล์
D3:บานาฮิลล์-สะพานทอง-เว้-วัดเทียนมู่-ตลาดดงบา-ล่องเรือมังกร
D4:เว้-พระราชวังไดโนย-ดานัง-เจ้าแม่กวนอิม-ตลาดฮาน-กรุงเทพ
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
26 - 29 พฤษภาคม 1 11,999.- เต็ม
26 - 29 พฤษภาคม 2 11,999.- เต็ม
27 - 30 พฤษภาคม 1 11,999.- เต็ม
28 - 31 พฤษภาคม 1 11,999.- เต็ม
29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 1 11,999.- 1
30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 1 13,900.- 16
31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 1 13,900.- 16
1 - 4 มิถุนายน 1 12,999.- 20
2 - 5 มิถุนายน 1 11,999.- 28
3 - 6 มิถุนายน 1 11,999.- 31
4 - 7 มิถุนายน 1 11,999.- 31
5 - 8 มิถุนายน 1 11,999.- 26
6 - 9 มิถุนายน 1 12,999.- 29
6 - 9 มิถุนายน 2 12,999.- 31
7 - 10 มิถุนายน 1 12,999.- เต็ม
8 - 11 มิถุนายน 1 12,999.- 21
9 - 12 มิถุนายน 1 11,999.- 26
10 - 13 มิถุนายน 1 11,999.- 27
11 - 14 มิถุนายน 1 11,999.- 29
12 - 15 มิถุนายน 1 11,999.- 19
13 - 16 มิถุนายน 1 12,999.- W/L
13 - 16 มิถุนายน 2 12,999.- W/L
14 - 17 มิถุนายน 1 12,999.- 31
15 - 18 มิถุนายน 1 12,999.- 31
16 - 19 มิถุนายน 1 11,999.- 5
17 - 20 มิถุนายน 1 11,999.- 26
18 - 21 มิถุนายน 1 11,999.- 31
19 - 22 มิถุนายน 1 11,999.- 31
20 - 23 มิถุนายน 1 12,999.- 25
20 - 23 มิถุนายน 1 14,999.- W/L
21 - 24 มิถุนายน 1 12,999.- 31
22 - 25 มิถุนายน 1 12,999.- 31
23 - 26 มิถุนายน 1 11,999.- 31
27 - 30 มิถุนายน 1 12,999.- 34
27 - 30 มิถุนายน 2 12,999.- 31
28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 1 12,999.- 31
29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 1 12,999.- 31
4 - 7 กรกฎาคม 1 12,999.- 34
4 - 7 กรกฎาคม 2 12,999.- 31
5 - 8 กรกฎาคม 1 12,999.- 31
6 - 9 กรกฎาคม 1 12,999.- 31
11 - 14 กรกฎาคม 1 12,999.- 35
12 - 15 กรกฎาคม 1 12,999.- 27
13 - 16 กรกฎาคม 1 14,900.- 31
13 - 16 กรกฎาคม 2 14,900.- 35
14 - 17 กรกฎาคม 1 14,900.- 31
17 - 20 กรกฎาคม 1 11,999.- W/L
18 - 21 กรกฎาคม 1 12,999.- 31
19 - 22 กรกฎาคม 1 12,999.- 31
20 - 23 กรกฎาคม 1 12,999.- 31
25 - 28 กรกฎาคม 1 12,999.- 33
26 - 29 กรกฎาคม 1 14,900.- 35
27 - 30 กรกฎาคม 1 14,900.- 32
1 - 4 สิงหาคม 1 12,999.- 31
2 - 5 สิงหาคม 1 12,999.- 31
3 - 6 สิงหาคม 1 12,999.- 31
8 - 11 สิงหาคม 1 12,999.- 31
9 - 12 สิงหาคม 1 13,999.- 35
10 - 13 สิงหาคม 1 13,999.- 35
11 - 14 สิงหาคม 1 12,999.- 34
15 - 18 สิงหาคม 1 12,999.- W/L
16 - 19 สิงหาคม 1 12,999.- W/L
17 - 20 สิงหาคม 1 12,999.- W/L
22 - 25 สิงหาคม 1 12,999.- 35
23 - 26 สิงหาคม 1 12,999.- 31
24 - 27 สิงหาคม 1 12,999.- 31
5 - 8 กันยายน 1 12,999.- 31
6 - 9 กันยายน 1 12,999.- 35
7 - 10 กันยายน 1 12,999.- 31
12 - 15 กันยายน 1 12,999.- 35
13 - 16 กันยายน 1 12,999.- 31
14 - 17 กันยายน 1 12,999.- 31
19 - 22 กันยายน 1 12,999.- 35
20 - 23 กันยายน 1 12,999.- 31
21 - 24 กันยายน 1 12,999.- 31
26 - 29 กันยายน 1 12,999.- 35
27 - 30 กันยายน 1 12,999.- 31
28 กันยายน - 1 ตุลาคม 1 12,999.- 31
3 - 6 ตุลาคม 1 12,999.- 31
4 - 7 ตุลาคม 1 12,999.- 31
5 - 8 ตุลาคม 1 12,999.- 31
10 - 13 ตุลาคม 1 12,999.- 39
11 - 14 ตุลาคม 1 14,900.- 39
12 - 15 ตุลาคม 1 14,900.- 39
13 - 16 ตุลาคม 1 13,900.- 31
14 - 17 ตุลาคม 1 11,999.- 34
15 - 18 ตุลาคม 1 11,999.- 34
16 - 19 ตุลาคม 1 11,999.- 34
17 - 20 ตุลาคม 1 13,900.- 35
18 - 21 ตุลาคม 1 13,900.- 35
19 - 22 ตุลาคม 1 13,900.- 35
20 - 23 ตุลาคม 1 13,900.- 39
21 - 24 ตุลาคม 1 11,999.- 34
22 - 25 ตุลาคม 1 11,999.- 34
23 - 26 ตุลาคม 1 13,900.- W/L

ติดต่อ