เวียดนามกลาง-ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4วัน (พักบนบานาฮิลล์)

  • Code PVN35-VZ
  • ราคาเริ่มต้น 9,999.-
  • สายการบิน Vietjet Air (VZ)

ไฮไลท์

D1:กรุงเทพ-ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-สะพานแห่งความรัก
D2:ดานัง-เมืองมรดกโลกฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-พักบานาฮิลล์
D3:บานาฮิลล์-สะพานทอง-เว้-วัดเทียนมู่-ตลาดดงบา-ล่องเรือมังกร
D4:เว้-พระราชวังไดโนย-ดานัง-เจ้าแม่กวนอิม-ตลาดฮาน-กรุงเทพ
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
17 - 20 กรกฎาคม 1 11,999.- เต็ม
18 - 21 กรกฎาคม 1 12,999.- W/L
19 - 22 กรกฎาคม 1 12,999.- W/L
20 - 23 กรกฎาคม 1 12,999.- W/L
25 - 28 กรกฎาคม 1 12,999.- 9
25 - 28 กรกฎาคม 2 12,999.- W/L
26 - 29 กรกฎาคม 1 14,900.- 11
26 - 29 กรกฎาคม 1 14,900.- เต็ม
26 - 29 กรกฎาคม 2 14,900.- W/L
27 - 30 กรกฎาคม 1 14,900.- 8
27 - 30 กรกฎาคม 1 14,900.- เต็ม
27 - 30 กรกฎาคม 2 14,900.- W/L
1 - 4 สิงหาคม 1 12,999.- 31
2 - 5 สิงหาคม 1 12,999.- W/L
3 - 6 สิงหาคม 1 12,999.- W/L
8 - 11 สิงหาคม 1 12,999.- 27
9 - 12 สิงหาคม 1 13,999.- 22
9 - 12 สิงหาคม 2 13,999.- W/L
10 - 13 สิงหาคม 1 13,999.- 31
10 - 13 สิงหาคม 2 13,999.- W/L
11 - 14 สิงหาคม 1 12,999.- 34
15 - 18 สิงหาคม 1 12,999.- เต็ม
16 - 19 สิงหาคม 1 12,999.- เต็ม
17 - 20 สิงหาคม 1 12,999.- เต็ม
22 - 25 สิงหาคม 1 12,999.- W/L
22 - 25 สิงหาคม 2 12,999.- W/L
23 - 26 สิงหาคม 1 12,999.- 27
24 - 27 สิงหาคม 1 12,999.- 26
5 - 8 กันยายน 1 12,999.- 23
6 - 9 กันยายน 1 12,999.- 31
6 - 9 กันยายน 2 12,999.- 34
7 - 10 กันยายน 1 12,999.- 31
12 - 15 กันยายน 1 12,999.- 31
12 - 15 กันยายน 1 12,999.- เต็ม
12 - 15 กันยายน 2 12,999.- W/L
13 - 16 กันยายน 1 12,999.- 31
14 - 17 กันยายน 1 12,999.- 31
19 - 22 กันยายน 1 12,999.- 30
19 - 22 กันยายน 2 12,999.- 1
20 - 23 กันยายน 1 12,999.- 31
21 - 24 กันยายน 1 12,999.- 31
26 - 29 กันยายน 1 12,999.- W/L
26 - 29 กันยายน 2 12,999.- W/L
27 - 30 กันยายน 1 12,999.- 31
28 กันยายน - 1 ตุลาคม 1 12,999.- 31
3 - 6 ตุลาคม 1 12,999.- 31
4 - 7 ตุลาคม 1 12,999.- 31
5 - 8 ตุลาคม 1 12,999.- 23
10 - 13 ตุลาคม 1 12,999.- W/L
10 - 13 ตุลาคม 2 12,999.- W/L
11 - 14 ตุลาคม 1 14,900.- W/L
11 - 14 ตุลาคม 2 14,900.- 12
12 - 15 ตุลาคม 1 14,900.- W/L
12 - 15 ตุลาคม 2 14,900.- W/L
13 - 16 ตุลาคม 1 13,900.- 31
14 - 17 ตุลาคม 1 11,999.- W/L
15 - 18 ตุลาคม 1 11,999.- W/L
16 - 19 ตุลาคม 1 11,999.- W/L
17 - 20 ตุลาคม 1 13,900.- 34
17 - 20 ตุลาคม 2 13,900.- W/L
18 - 21 ตุลาคม 1 13,900.- 34
18 - 21 ตุลาคม 2 13,900.- W/L
19 - 22 ตุลาคม 1 13,900.- 39
19 - 22 ตุลาคม 2 13,900.- W/L
20 - 23 ตุลาคม 1 13,900.- 33
21 - 24 ตุลาคม 1 11,999.- W/L
22 - 25 ตุลาคม 1 11,999.- W/L
23 - 26 ตุลาคม 1 13,900.- W/L

ติดต่อ