เวียดนามกลาง-ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4วัน (พักบนบานาฮิลล์) บินบ่าย-กลับดึก

  • Code PVN35-VZ
  • ราคาเริ่มต้น 9,999.-
  • สายการบิน Vietjet Air (VZ)

ไฮไลท์

DAY1 : กรุงเทพ-ดานัง(VZ962) -สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-สะพานแห่งความรัก
DAY2 : ดานัง-เมืองมรดกโลกฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-พักบนบานาฮิลล์
DAY3 : บานาฮลิล-์สะพานทอง-เว้-วัดเทียนมู่-ตลาดดงบา-ล่องเรือมังกร
DAY4 : เว้-พระราชวังไดโนย-ดานัง-เจ้าแม่กวนอิม-ตลาดฮาน-กรุงเทพ(VZ963)
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
20 - 23 กันยายน 1 12,999.- เต็ม
21 - 24 กันยายน 1 12,999.- เต็ม
26 - 29 กันยายน 1 12,999.- เต็ม
26 - 29 กันยายน 2 12,999.- เต็ม
27 - 30 กันยายน 1 12,999.- เต็ม
28 กันยายน - 1 ตุลาคม 1 12,999.- เต็ม
28 กันยายน - 1 ตุลาคม 1 12,999.- เต็ม
3 - 6 ตุลาคม 1 12,999.- 31
4 - 7 ตุลาคม 1 12,999.- 21
5 - 8 ตุลาคม 1 12,999.- 5
10 - 13 ตุลาคม 1 12,999.- W/L
10 - 13 ตุลาคม 2 12,999.- W/L
11 - 14 ตุลาคม 1 14,900.- W/L
11 - 14 ตุลาคม 2 14,900.- W/L
12 - 15 ตุลาคม 1 14,900.- W/L
12 - 15 ตุลาคม 2 14,900.- W/L
13 - 16 ตุลาคม 1 13,900.- 12
14 - 17 ตุลาคม 1 11,999.- W/L
15 - 18 ตุลาคม 1 11,999.- W/L
16 - 19 ตุลาคม 1 11,999.- เต็ม
17 - 20 ตุลาคม 1 13,900.- W/L
17 - 20 ตุลาคม 2 13,900.- W/L
18 - 21 ตุลาคม 1 13,900.- W/L
18 - 21 ตุลาคม 2 13,900.- W/L
19 - 22 ตุลาคม 1 13,900.- 25
19 - 22 ตุลาคม 2 13,900.- W/L
20 - 23 ตุลาคม 1 13,900.- 32
21 - 24 ตุลาคม 1 11,999.- W/L
21 - 24 ตุลาคม 1 12,999.- 23
22 - 25 ตุลาคม 1 11,999.- W/L
23 - 26 ตุลาคม 1 13,900.- W/L

ติดต่อ