PRO OSAKA TOKYO SUPER SAVE เดินทาง เม.ย. - พ.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 27,999.-

  • Code PJP44-XW
  • ราคาเริ่มต้น 26,999.-
  • สายการบิน Nok Scoot (XW)

ไฮไลท์

PRO OSAKA TOKYO SUPER SAVE เที่ยวสุดคุ้ม 2 เมือง โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)ชินไซบาชิ-ป้ายกูลิโกะ-เกียวโต-ศาลเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิอินาริ-ชงชาแบบญี่ปุ่น-กิฟุ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ลิตเติ้ลเกียวโตเขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ-มัตสึโมโต้-ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) (**ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์**)-ผ่านชมภูเขาไฟฟูจิ-โอชิโนะฮักไค-คาวากูจิโกะพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งถนนนากามิเซะ-วัดนาริตะ-อิสระในกรุงโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีบัสบริการ)

เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
5 - 10 มิถุนายน 1 27,999.- เต็ม
7 - 12 มิถุนายน 1 28,999.- เต็ม
12 - 17 มิถุนายน 1 27,999.- 22
14 - 19 มิถุนายน 1 28,999.- 34
19 - 24 มิถุนายน 1 27,999.- เต็ม
21 - 26 มิถุนายน 1 28,999.- เต็ม
26 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 1 27,999.- เต็ม
28 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 1 28,999.- เต็ม
3 - 8 กรกฎาคม 1 27,999.- 32
5 - 10 กรกฎาคม 1 28,999.- 34
10 - 15 กรกฎาคม 1 28,999.- 34
12 - 17 กรกฎาคม 1 32,999.- 34
17 - 22 กรกฎาคม 1 30,999.- 34
19 - 24 กรกฎาคม 1 28,999.- 34
24 - 29 กรกฎาคม 1 30,999.- 34
26 - 31 กรกฎาคม 1 32,999.- 34
31 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 1 28,999.- 34

ติดต่อ