เวียดนามกลาง-ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4วัน (พักบนบานาฮิลล์)

  • Code PVN34-VZ
  • ราคาเริ่มต้น 9,999.-
  • สายการบิน Vietjet Air (VZ)

ไฮไลท์

ดานัง-วัดเทียนมู่-เจดีย์ Phuoc Duyen-ล่องเรือมังกรที่แม่น้ำหอม-เว้-พระราชวังโบราณไดโนย -นั่งกระเช้าบานาฮิลล์-ฮอยอัน-วัดกวางตุ้ง-พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์-พิเศษ นั่งเรือกระด้ง-สุดคุ้มพักบนเขาบานาฮิลล์
พิเศษ...อินเตอร์บุฟเฟต์บานาฮิลล์-กุ้งมังกร-อาหารซีฟู๊ด
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
17 - 20 กรกฎาคม 1 11,999.- W/L
18 - 21 กรกฎาคม 1 12,999.- W/L
19 - 22 กรกฎาคม 1 12,999.- 3
19 - 22 กรกฎาคม 1 12,999.- เต็ม
20 - 23 กรกฎาคม 1 12,999.- W/L
21 - 24 กรกฎาคม 1 11,999.- เต็ม
24 - 27 กรกฎาคม 1 11,999.- 6
25 - 28 กรกฎาคม 1 12,999.- 3
26 - 29 กรกฎาคม 1 14,900.- เต็ม
27 - 30 กรกฎาคม 1 14,900.- W/L
31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 1 11,999.- W/L
31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 1 12,999.- เต็ม
1 - 4 สิงหาคม 1 12,999.- 7
2 - 5 สิงหาคม 1 12,999.- 15
3 - 6 สิงหาคม 1 12,999.- 10
4 - 7 สิงหาคม 1 11,999.- เต็ม
7 - 10 สิงหาคม 1 11,999.- 13
8 - 11 สิงหาคม 1 12,999.- 24
9 - 12 สิงหาคม 1 13,999.- 20
10 - 13 สิงหาคม 1 13,999.- 9
11 - 14 สิงหาคม 1 12,999.- 34
14 - 17 สิงหาคม 1 11,999.- 23
15 - 18 สิงหาคม 1 12,999.- เต็ม
16 - 19 สิงหาคม 1 12,999.- เต็ม
17 - 20 สิงหาคม 1 12,999.- เต็ม
18 - 21 สิงหาคม 1 11,999.- เต็ม
21 - 24 สิงหาคม 1 11,999.- 23
22 - 25 สิงหาคม 1 12,999.- 29
23 - 26 สิงหาคม 1 12,999.- 31
24 - 27 สิงหาคม 1 12,999.- W/L
25 - 28 สิงหาคม 1 11,999.- 32
28 - 31 สิงหาคม 1 11,999.- 34
4 - 7 กันยายน 1 11,999.- 34
5 - 8 กันยายน 1 12,999.- 34
6 - 9 กันยายน 1 12,999.- 34
7 - 10 กันยายน 1 12,999.- 34
8 - 11 กันยายน 1 11,999.- 32
11 - 14 กันยายน 1 11,999.- 25
12 - 15 กันยายน 1 12,999.- 32
13 - 16 กันยายน 1 12,999.- W/L
14 - 17 กันยายน 1 12,999.- 34
15 - 18 กันยายน 1 11,999.- 34
18 - 21 กันยายน 1 11,999.- 16
19 - 22 กันยายน 1 12,999.- W/L
20 - 23 กันยายน 1 12,999.- 26
21 - 24 กันยายน 1 12,999.- 34
22 - 25 กันยายน 1 11,999.- W/L
25 - 28 กันยายน 1 11,999.- 34
26 - 29 กันยายน 1 12,999.- 34
27 - 30 กันยายน 1 12,999.- 34
28 กันยายน - 1 ตุลาคม 1 12,999.- 34
29 กันยายน - 2 ตุลาคม 1 11,999.- 34
2 - 5 ตุลาคม 1 11,999.- 26
3 - 6 ตุลาคม 1 12,999.- W/L
4 - 7 ตุลาคม 1 12,999.- 34
5 - 8 ตุลาคม 1 12,999.- W/L
6 - 9 ตุลาคม 1 11,999.- W/L
9 - 12 ตุลาคม 1 11,999.- 1
10 - 13 ตุลาคม 1 13,900.- W/L
11 - 14 ตุลาคม 1 14,900.- W/L
12 - 15 ตุลาคม 1 14,900.- 39
14 - 17 ตุลาคม 1 11,999.- W/L
15 - 18 ตุลาคม 1 11,999.- W/L
16 - 19 ตุลาคม 1 11,999.- W/L
17 - 20 ตุลาคม 1 13,900.- 34
18 - 21 ตุลาคม 1 13,900.- 34
19 - 22 ตุลาคม 1 13,900.- 39
20 - 23 ตุลาคม 1 13,900.- 39
21 - 24 ตุลาคม 1 11,999.- W/L
22 - 25 ตุลาคม 1 11,999.- W/L
23 - 26 ตุลาคม 1 13,900.- 21

ติดต่อ