เวียดนามกลาง-ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4วัน (พักบนบานาฮิลล์) บินเช้า-กลับบ่าย

  • Code PVN34-VZ
  • ราคาเริ่มต้น 8,999.-
  • สายการบิน Vietjet Air (VZ)

ไฮไลท์

DAY 1: กรุงเทพ-ดานัง(VZ960) -เว้-วัดเทียนมู่-ล่องเรือมังกร

DAY 2: เว้-พระราชวังไดโนย-บานาฮิลล์-พักโรงแรมบนบานาฮิลล์

DAY 3: บานาฮิลล์-สะพานทอง-ฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-ดานัง

DAY 4: ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-วัดหลินอึ๋ง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ(VZ961)
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
20 - 23 กันยายน 1 12,999.- เต็ม
21 - 24 กันยายน 1 12,999.- เต็ม
21 - 24 กันยายน 1 12,999.- W/L
22 - 25 กันยายน 1 11,999.- เต็ม
25 - 28 กันยายน 1 11,999.- 8
26 - 29 กันยายน 1 12,999.- 4
27 - 30 กันยายน 1 12,999.- 4
28 กันยายน - 1 ตุลาคม 1 12,999.- เต็ม
29 กันยายน - 2 ตุลาคม 1 11,999.- เต็ม
2 - 5 ตุลาคม 1 11,999.- 2
3 - 6 ตุลาคม 1 12,999.- เต็ม
4 - 7 ตุลาคม 1 12,999.- 34
5 - 8 ตุลาคม 1 12,999.- 28
6 - 9 ตุลาคม 1 11,999.- เต็ม
9 - 12 ตุลาคม 1 11,999.- W/L
10 - 13 ตุลาคม 1 13,900.- เต็ม
11 - 14 ตุลาคม 1 14,900.- เต็ม
12 - 15 ตุลาคม 1 14,900.- W/L
14 - 17 ตุลาคม 1 11,999.- เต็ม
15 - 18 ตุลาคม 1 11,999.- เต็ม
16 - 19 ตุลาคม 1 11,999.- เต็ม
17 - 20 ตุลาคม 1 13,900.- W/L
18 - 21 ตุลาคม 1 13,900.- W/L
19 - 22 ตุลาคม 1 13,900.- 9
20 - 23 ตุลาคม 1 13,900.- W/L
21 - 24 ตุลาคม 1 11,999.- W/L
22 - 25 ตุลาคม 1 11,999.- W/L
23 - 26 ตุลาคม 1 13,900.- W/L

ติดต่อ