เวียดนามเหนือ-ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา 4วัน

  • Code PVN13-TG
  • ราคาเริ่มต้น 13,900.-
  • สายการบิน THAI AIRWAYS(TG)

ไฮไลท์

ล่องเรืออ่าวฮาลองชมมรดกโลก-ลิ้มรสอาหารทะเล นาขั้นบันได-หุบเขาปากมังกร-หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต-น้ำตกซิลเวอร์-พิเศษ...รับประทานอินเตอร์บุฟเฟต์ชื่อดัง SEN BUFFE !!!
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
23 - 26 มีนาคม 1 13,900.- เต็ม
30 มีนาคม - 2 เมษายน 1 13,900.- 13
20 - 23 เมษายน 1 13,900.- 34
27 - 30 เมษายน 1 13,900.- 30

ติดต่อ