เวียดนามใต้-โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัท 4วัน (บินเข้าโฮจิมินห์-ออกดาลัท)

  • Code PVN22-VJ
  • ราคาเริ่มต้น 9,999.-
  • สายการบิน Vietjet Air (VZ)

ไฮไลท์

DAY 1 : กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ (VJ802)-Café Apartment-ตลาดเบนถัน
DAY 2 : โฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ไปรษณีย์กลาง-อนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์-เมืองมุยเน่-ฟานเทียต-ทะเลทรายแดง-ลำธาร FAIRY STREAM-ทะเลทรายขาว
DAY 3 : ฟานเทียต-ดาลัท-นั่งรถราง (Roller Coaster)-น้ำตกดาทันลา-สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์-วัดติ๊กกลาม-พระราชวังฤดูร้อน-บ้านเพี้ยน (Crazy House)-ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า
DAY 4 : ดาลัท-สวนดอกไม้-สวนดอกไฮเดรนเยีย-ฟาร์มเลี้ยงชะมด-กรุงเทพฯ (VZ941)
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
20 - 23 กันยายน 1 10,999.- W/L
20 - 23 กันยายน 1 10,999.- เต็ม
21 - 24 กันยายน 1 10,999.- เต็ม
21 - 24 กันยายน 1 10,999.- W/L
21 - 24 กันยายน 1 10,999.- W/L
28 กันยายน - 1 ตุลาคม 1 10,999.- 4
4 - 7 ตุลาคม 1 11,999.- 2
5 - 8 ตุลาคม 1 11,999.- 20
11 - 14 ตุลาคม 1 13,999.- 1
12 - 15 ตุลาคม 1 13,999.- 32
13 - 16 ตุลาคม 1 12,999.- 34
16 - 19 ตุลาคม 1 10,999.- W/L
19 - 22 ตุลาคม 1 11,999.- 5
20 - 23 ตุลาคม 1 12,999.- 33
23 - 26 ตุลาคม 1 12,999.- 34

ติดต่อ