เวียดนามใต้-โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัท 4วัน (บินเข้าโฮจิมินห์-ออกดาลัท)

  • Code PVN22-VJ
  • ราคาเริ่มต้น 9,999.-
  • สายการบิน Vietjet Air (VZ)

ไฮไลท์

มุ่ยเน่ ทะเลทรายแห่งเวียดนาม-ดาลัทเมืองตากอาศที่เย็นตลอดทั้งปี-นั่งเคเบิลคาร์ชมเมืองดาลัท-นั่งรถรางชมน้ำตกดาทันลา-พร้อมเสริฟไวน์ดาลัท ที่ขึ้นชื่อ-โฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ไปรษณีย์กลาง-ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 1 10,999.- W/L
31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 1 10,999.- 7
7 - 10 มิถุนายน 1 10,999.- 7
14 - 17 มิถุนายน 1 10,999.- W/L
21 - 24 มิถุนายน 1 10,999.- 11
28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 1 11,999.- 34
29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 1 11,999.- 34
5 - 8 กรกฎาคม 1 10,999.- 8
12 - 15 กรกฎาคม 1 11,999.- 34
13 - 16 กรกฎาคม 1 13,999.- 28
14 - 17 กรกฎาคม 1 13,999.- W/L
19 - 22 กรกฎาคม 1 10,999.- 29
26 - 29 กรกฎาคม 1 13,999.- 39
27 - 30 กรกฎาคม 1 13,999.- 34
28 - 31 กรกฎาคม 1 11,999.- 31
2 - 5 สิงหาคม 1 10,999.- 34
9 - 12 สิงหาคม 1 13,999.- 39
10 - 13 สิงหาคม 1 13,999.- 34
11 - 14 สิงหาคม 1 11,999.- 34
17 - 20 สิงหาคม 1 10,999.- 34
23 - 26 สิงหาคม 1 10,999.- 34
6 - 9 กันยายน 1 9,999.- 34
7 - 10 กันยายน 1 9,999.- 34
13 - 16 กันยายน 1 10,999.- 34
20 - 23 กันยายน 1 10,999.- 34
21 - 24 กันยายน 1 10,999.- 34
27 - 30 กันยายน 1 10,999.- 34
28 กันยายน - 1 ตุลาคม 1 10,999.- 34
4 - 7 ตุลาคม 1 11,999.- 31
5 - 8 ตุลาคม 1 11,999.- 34
11 - 14 ตุลาคม 1 13,999.- 34
12 - 15 ตุลาคม 1 13,999.- 34
13 - 16 ตุลาคม 1 12,999.- 34
16 - 19 ตุลาคม 1 11,999.- 34
19 - 22 ตุลาคม 1 11,999.- 34
20 - 23 ตุลาคม 1 12,999.- 39
23 - 26 ตุลาคม 1 12,999.- 34

ติดต่อ