เวียดนามใต้-โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัท 4วัน (บินเข้าโฮจิมินห์-ออกดาลัท)

  • Code PVN22-VJ
  • ราคาเริ่มต้น 9,999.-
  • สายการบิน Vietjet Air (VZ)

ไฮไลท์

มุ่ยเน่ ทะเลทรายแห่งเวียดนาม-ดาลัทเมืองตากอาศที่เย็นตลอดทั้งปี-นั่งเคเบิลคาร์ชมเมืองดาลัท-นั่งรถรางชมน้ำตกดาทันลา-พร้อมเสริฟไวน์ดาลัท ที่ขึ้นชื่อ-โฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ไปรษณีย์กลาง-ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
19 - 22 กรกฎาคม 1 10,999.- 2
26 - 29 กรกฎาคม 1 13,999.- 16
26 - 29 กรกฎาคม 1 13,999.- W/L
27 - 30 กรกฎาคม 1 13,999.- 24
27 - 30 กรกฎาคม 1 13,999.- เต็ม
28 - 31 กรกฎาคม 1 11,999.- 5
2 - 5 สิงหาคม 1 10,999.- 32
9 - 12 สิงหาคม 1 13,999.- 39
10 - 13 สิงหาคม 1 13,999.- 25
11 - 14 สิงหาคม 1 11,999.- 34
17 - 20 สิงหาคม 1 10,999.- 18
23 - 26 สิงหาคม 1 10,999.- 31
6 - 9 กันยายน 1 9,999.- 17
7 - 10 กันยายน 1 9,999.- 29
13 - 16 กันยายน 1 10,999.- 34
20 - 23 กันยายน 1 10,999.- 34
21 - 24 กันยายน 1 10,999.- 31
27 - 30 กันยายน 1 10,999.- 34
28 กันยายน - 1 ตุลาคม 1 10,999.- 32
4 - 7 ตุลาคม 1 11,999.- 31
5 - 8 ตุลาคม 1 11,999.- 34
11 - 14 ตุลาคม 1 13,999.- 34
12 - 15 ตุลาคม 1 13,999.- 34
13 - 16 ตุลาคม 1 12,999.- 34
16 - 19 ตุลาคม 1 10,999.- 20
19 - 22 ตุลาคม 1 11,999.- 34
20 - 23 ตุลาคม 1 12,999.- 39
23 - 26 ตุลาคม 1 12,999.- 34

ติดต่อ