เวียดนามเหนือ-ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา 4วัน

  • Code PVN13-TG
  • ราคาเริ่มต้น 13,900.-
  • สายการบิน THAI AIRWAYS(TG)

ไฮไลท์

ล่องเรืออ่าวฮาลองชมมรดกโลก-ลิ้มรสอาหารทะเล นาขั้นบันได-หุบเขาปากมังกร-หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต-น้ำตกซิลเวอร์-พิเศษ...รับประทานอินเตอร์บุฟเฟต์ชื่อดัง SEN BUFFE !!!
เวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
26 - 29 มกราคม 1 13,900.- เต็ม
9 - 12 กุมภาพันธ์ 1 13,900.- 26
2 - 5 มีนาคม 1 13,900.- 32
9 - 12 มีนาคม 1 13,900.- 32
16 - 19 มีนาคม 1 13,900.- 34
23 - 26 มีนาคม 1 13,900.- 34
30 มีนาคม - 2 เมษายน 1 13,900.- 23

ติดต่อ